Jesusen hitza

Ospatu / Celebrar

MEZA ORDUAK HORARIO DE MISAS

BATEOA BAUTISMO

       2023 Ikastaroak Gernikaldean Cursillos preparación

       2023 Bateo egunak Gernikaldean Días de bautizos

       Bateatzeko eskaria Solicitud de bautismo

EZKONTZA MATRIMONIO

       2024 Ikastaroak Gernikaldean Cursillos preparación

UNTZINOA  UNCIÓN

HILETA FUNERAL

ADAP 

LITURGIA TALDEAK GRUPOS DE LITURGIA 

PARROKI KORUAK COROS PARROQUIALES


A urteko domeketako irakurgaiak

B urteko domeketako irakurgaiak 

C urteko domeketako irakurgaiak 


PAGOLA Gogoetak Comentarios
Urte Liturgikoa
A urtea
B urtea
C urtea
Abendualdiko 1. domekea
CCC
Abendualdiko 2. domekea
Abendualdiko 3. domekea
CCC
Abendualdiko 4. domekea
Familia Santua: Jesus, Maria eta Jose
Gabon osteko II. Domekea
Jaunaren Agerkundea
Jaunaren Bateoa
Hauts eguna
Garizumako 1. Domekea
Garizumako 2. Domekea
Garizumako 3. Domekea
Garizumako 4. Domekea
Garizumako 5. Domekea
Jaunaren Nekaldiko Erramu Domekea
Jaunaren Biztuerako Pazko Domekea.
Pazko-Eguneko Meza
Pazkoaldiko 2. Domekea
Pazkoaldiko 3. Domekea
Pazkoaldiko 4. Domekea
Pazkoaldiko 5. Domekea
Pazkoaldiko 6. Domekea
Jaunaren Igokundea
Pazkoaldiko 7. Domekea
Pentekoste Domekea
Hirutasun Guztiz Santua.
Pentekoste-Osteko Domekea
Kristoren Gorputz-Odol Santuak
 Jesusen Bihotz guztiz santua
CCC
Urtean Zeharreko 2. Domekea
Urtean Zeharreko 3. Domekea
Urtean Zeharreko 4. Domekea
Urtean Zeharreko 5. Domekea
Urtean Zeharreko 6. Domekea
Urtean Zeharreko 7. Domekea
Urtean Zeharreko 8. Domekea

Urtean Zeharreko 9. Domekea

CCC
Urtean Zeharreko 10. Domekea

BBB
Urtean Zeharreko 11. Domekea
  AAA
Urtean Zeharreko 12. Domekea
BBB
Urtean Zeharreko 13. Domekea
Urtean Zeharreko 14. Domekea
Urtean Zeharreko 15. Domekea
Urtean Zeharreko 16. Domekea
Urtean Zeharreko 17. Domekea
Urtean Zeharreko 18. Domekea
Urtean Zeharreko 19. Domekea
Urtean Zeharreko 20. Domekea
Urtean Zeharreko 21. Domekea
Urtean Zeharreko 22. Domekea
Urtean Zeharreko 23. Domekea
Urtean Zeharreko 24. Domekea
Urtean Zeharreko 25. Domekea
Urtean Zeharreko 26. Domekea
Urtean Zeharreko 27. Domekea
Urtean Zeharreko 28. Domekea
Urtean Zeharreko 29. Domekea
Urtean Zeharreko 30. Domekea
Urtean Zeharreko 31. Domekea
Urtean Zeharreko 32. Domekea
Urtean Zeharreko 33. Domekea
Jesu Kristo Gure Jauna, diran Guztien Erregea.
Jaiak


San Lorentzo
Andra Mari
San Bartolome

San Martin
San Andres
Santa Luzia


Jaunaren antzaldatzea
Edurretako Andra Maria