Poz pozik: Jesusen parabolak

martes, 17 de octubre de 2017

Urtean zeharreko 29. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.  

Domund Misioen eguna

                                 

                                  URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA – A
“IZAN ZAITEZ AUSARTA, MISINOA ZAIN DOZU”

SARRERAKO OHARRA

Kristo berbiztuaren mahaiaren inguruan batu gara eta gaur era apartekoz jarten doguz  behartsuak gure bihotzean eta gure konpromisoan.
Domund, Misinoen Munduko Eguna ospatzen dogu gaur Eleizn. Frantzisko aitasantuak egun hau dala eta bialdu deuskun mezuan gogoratzen deuskunez, misinoa da kristau fedearen bihotza eta goiburuari jarraituz, ausartak izan behar dogu, misinoa zain dogulako.
Zabaldu deioguzan gure bihotzak Jaungoikoari gure misiolari sena biztu daian, bateoan Espirituaren bultzada jaso gendualako ausardiaz jokatu eta Barri Ona mundu osoan zabaltzeko.

  Abestuz, emon deiogun hasierea  Eukaristiari

   "Jesusen Eliza misiolaria."

DAMU OTOITZA
Izan daigun konfiantza bere mahaiaren inguruan esertzeko zain dogun Jaungoiko Aita-Amagan eta eskatu deiogun parkamena.

. Harrokeria edo norberekeriagaitik besteei eskuzabaltasunez parkatu ez deutsegulako. E.J.

. Behartsuen ondoan egoteko ausardiarik izan ez dogulako. Kristo, erruki.

. Behartsuenei laguntzeko arriskurik hartu ez dogulako. Erruki, Jauna.

Jaungoikoak badaki ze buztinetik sortu ginduzan, ulertzen dau gure makaltasuna eta maitasunez parkatzen deusku. Jesukristo gure Jaunaren bitartez

HITZAREN LITURGIA

Is 45, 4-6:

            Israeldarrak Babiloniara erbesteratuak izan dira. Eta, han, Jaungoiko Salbatzaileagana bihurtzen dira, barriro euren lurraldera eroan daikezan Jaungoikoagana.

Erantzun-Salmoa: 95. Salmoa

            Jaunaren bideak beti dira arrigarriak, beti errukiz eginak. Horregaitik abestuten dogu salmo hau.

  "Jaunari kanta ona da ta....."

1 Ts 1, 1-5b:

            Paulok Tesalonikako kristinauei bere agurra egiten deutse idazten deutsen eskutitzaren hasieran. Eta pozik eta esker onez gogoratzen dau Ebanjelioa zelan zabaldu zan euren artean, Espirituaren indarrez.
Mt 22, 15-21:

             Jesusek, gaurko Ebanjelioan, giza-maila eta Jaungoikoaren maila ondo bereiztuta izten ditu. Eta bakotxari berea emon behar jakola irakatsiko deusku.

    "Aleluia" abestuz,  gertatu gaitezan Ebanjelioa entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Jaungoikoak entzun egiten dau apaltasunez zuzentzen jakon otoitza. Horregaitik, konfiantza osoaz aurkezten deutsagu geurea.

· Eleiza lez, Samariar Onaren misinoaz jarraitu daigun, gizadiaren zauriak osatuz eta, Artzain Onaren antzera, galdu diranak aspertu barik bilatuz. Eskatu deiogun Jaunari.

· Aita Santu, gotzain, abade, erlijioso, ume, gazte, heldu eta familiok misiolari
espiritualtasuna bizi eta misiolari bihotza izan daigun. Eskatu deiogun Jaunari.

· Mundu guztiko misiolariek jarraitu daiela errukiaren poztasunaz besteen bila ataraten. Eskatu deiogun Jaunari.

· Eukaristia ospatzeko batu garanok geure alkarteetako erosotasunetik atara eta leku baztertuetara joan gaitezan Barri Ona iragartera. Eskatu deiogun Jaunari.

Onartu, Aita ona, zure seme-alaben otoitz apala, zeugan konfiantza osoa jarrita egin dabe-eta.Kristo gure Jaunaren bitartez.

OHARRA

 DOMUND egun honetan batzen dan dirua, misiolarien bitartez,Jesukristoganako fedea zabaltzeko,  gure betiko konpromisoa adierazoten dau. Eskerrik asko  zure laguntzagaitik

AGURRA

Domund eguneko eukaristian parte hartzeak gure kristau izatea misiolari ikuspuntutik bizitzera garoaz. Sentitu gaitezan misiolari gaur batez be, mundu osoan Ebanjelioa biziaren iturri egiten diharduen gizon eta emakumeakaz bat eginez. Gure misiolari egitekoa ez daitela Domund eguneko oroipen hutsa izan eta misiolariakaz bat eginda iraun daigula otoitz eginez eta laguntasuna eskainiz.

   "Lurreko pobreenak."
                                  URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA - A
“SÉ VALIENTE LA MISION TE ESPERA”

SARRERAKO OHARRA

Kristo berbiztuaren mahaiaren inguruan batu gara eta gaur era apartekoz jarten doguz  behartsuak gure bihotzean eta gure konpromisoan.
Hoy es el día del Domund, la Jornada Mundial de las Misiones que celebra toda la Iglesia y somos invitados a ser valientes porque la misión nos espera.
La Misión de la iglesia está destinada a todas las personas de buena voluntad y está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio.
Zabaldu deioguzan gure bihotzak Jaungoikoari gure misiolari sena biztu daian, bateoan Espirituaren bultzada jaso gendualako ausardiaz jokatu eta Barri Ona mundu osoan zabaltzeko.

  Abestuz, emon deiogun hasierea  Eukaristiari

   "Jesusen Eliza misiolaria."

DAMU OTOITZA

Izan daigun konfiantza bere mahaiaren inguruan esertzeko zain dogun Jaungoiko Aita-Amagan eta eskatu deiogun parkamena.

. Harrokeria edo norberekeriagaitik besteei eskuzabaltasunez parkatu ez deutsegulako. E.J.

. De las veces que nos ha faltado valor para estar de verdad al lado de las personas empobrecidas.  Kristo, erruki.

. Behartsuenei laguntzeko arriskurik hartu ez dogulako. Erruki, Jauna.

Jaungoikoak badaki ze buztinetik sortu ginduzan, ulertzen dau gure makaltasuna eta maitasunez parkatzen deusku. Jesukristo gure Jaunaren bitartez

   "Jesusen Eliza misiolaria"

HITZAREN LITURGIA

Is 45, 4-6:

            Israeldarrak Babiloniara erbesteratuak izan dira. Eta, han, Jaungoiko Salbatzaileagana bihurtzen dira, barriro euren lurraldera eroan daikezan Jaungoikoagana.
            El Dios que nos presentan los profetas, es un Dios que busca la libertad del hombre, y de los pueblos.

Erantzun-Salmoa: 95. Salmoa

      Jaunaren bideak beti dira arrigarriak, beti errukiz eginak. Horregaitik abestuten dogu salmo hau.
      En este salmo aclamamos a Dios. El está por encima de todos. El es el “único”.

  "Jaunari kanta ona da ta....."

1 Ts 1, 1-5b:

            Paulok Tesalonikako kristinauei bere agurra egiten deutse idazten deutsen eskutitzaren hasieran. Eta pozik eta esker onez gogoratzen dau Ebanjelioa zelan zabaldu zan euren artean, Espirituaren indarrez.

            El apóstol Pablo alaba la fe  de los cristianos de Tesalónica, que manifiestan su fe no sólo en sus reuniones, sino en la vida de cada día.

Mt 22, 15-21:

             Jesusek, gaurko Ebanjelioan, giza-maila eta Jaungoikoaren maila ondo bereiztuta izten ditu. Eta bakotxari berea emon behar jakola irakatsiko deusku.
            Un cristiano debe caminar en la búsqueda sincera de Dios. Entonces dará a cada uno lo que es suyo.
       "Aleluia" abestuz,  gertatu gaitezan Ebanjelioa entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Jaungoikoak entzun egiten dau apaltasunez zuzentzen jakon otoitza. Horregaitik, konfiantza osoaz aurkezten deutsagu geurea.

· Eleiza lez, Samariar Onaren misinoaz jarraitu daigun, gizadiaren zauriak osatuz eta, Artzain Onaren antzera, galdu diranak aspertu barik bilatuz. Eskatu deiogun Jaunari.
· Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, niños, jóvenes adultos y familias, para que, viviendo una espiritualidad misionera, nos involucremos todos para hacer crecer en cada uno un corazón misionero. Eskatu deiogun Jaunari
.Por los misioneros y misioneras en todo el mundo, para que sigan saliendo con la alegría de la misericordia al encuentro de los demás. Eskatu deiogun Jaunari.
· Eukaristia ospatzeko batu garanok geure alkarteetako erosotasunetik atara eta leku baztertuetara joan gaitezan Barri Ona iragartera. Eskatu deiogun Jaunari.

Onartu, Aita ona, zure seme-alaben otoitz apala, zeugan konfiantza osoa jarrita egin dabe-eta.Kristo gure Jaunaren bitartez.

OHARRA

La colecta  del DOMUND, es la plasmación de nuestro compromiso, para que la fe en Jesucristo se difunda, arraigue e irradie en todo el mundo por medio de los misioneros. Gracias por vuestra generosidad.

AZKEN AGURRA
            Domund eguneko eukaristian parte hartzeak gure kristau izatea misiolari ikuspuntutik bizitzera garoaz. Sentitu gaitezan misiolari gaur batez be, mundu osoan Ebanjelioa biziaren iturri egiten diharduen gizon eta emakumeakaz bat eginez.
Que nuestra labor misionera no se reduzca a un mero recuerdo el día del Domund, sino que nosunamos a todos ellos y ellas con nuestra oración constante y nuestra ayuda permanente.

 "Lurreko pobreenak."

XXIX. DOMEKEA URTEAN ZEHAREskutik daroat Ziro,

eta honek herriak menperatuko ditu.Isaias Profetearen liburutik     (Is 45, 1. 4-6)Honan berba egiten deutso Jaunak Ziro erregeari,

Berak aukeratu eta sagaratuari:

«Eskutik heldu deutsut,

nazinoak zure menpean jarri

eta erregeei soinetik armak kentzeko;

zure aurrean urietako ateak

guztiz zabaltzeko.

Jakob neure zerbitzariagaitik,

Israel neure aukeratuagaitik

deitu deutsut zeure izenaz

eta ohorez bete zaitut,

zuk Ni ezagutzen ez nozun arren.

Neu naz Jauna, eta ez da besterik;

ez da jainkorik, Ni baino.

Aginpidez jantzi zaitut,

zuk Ni ezagutzen ez nozun arren,

sortaldetik sartaldera jakin dagien

ez dala inor Ni besterik.

Neu naz Jauna, eta ez da besterik».Erantzun-salmoa   Sal 95, 1-10Jaunari kanta ona da‑ta,

hain da handia bere betiko errukia.Kanta Jaunari kantu barri,

kanta, lur osoa, Jaunari.

Kanta Jaunari, bedeinkatu Haren izena,

iragarri egunerik egunera, Haregandiko salbamena.

Zabaldu Haren ospea atzerrietan,

Haren mirariak herri guztietan.Handia da Jauna, eta guztiz goresgarri,

jainko guztien aldean bildurgarri.

Irudi huts dira atzerriko jainko guztiak,

Jaunak, ostera, zeruak egin ditu.Herrietako sendiak, emon Jaunari,

emon Jaunari ospe eta goraldi.

Emon ospe Jaunari bere izenaren ederrez,

sartu zaiteze Haren atarietan opariak eroanez.Ahuspez gurtu Jauna jantzi gurenean,

ikaratu zaitez, lurbira guztia, Haren aurrean.

Esaizue atzerrietan: «Jauna errege da,

herriak zuzenbidez epaitzen ditu».Gogora ekarten doguz

zuen sinismena, maitasuna eta itxaropena.San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo epistolaren hasierea (1 Ts 1, 1-5b)     Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko Aitagaz eta Jesu Kristo Jaunagaz bat eginik dagoan Tesalonikako eliz alkarteari: grazia eta bakea zuei.

     Eskerrak emoten deutsoguz beti Jainkoari zuek guztiokaitik, gure otoitzetan gogoan zaituegula. Jainko gure Aitaren aurrean gogora dakartzagu eten barik zuen sinismen ekintzailea, zuen maitasun fina eta Jesu Kristo gure Jaunagan dozuen itxaropen iraunkorra.

     Badakigu, senideok, Jainkoaren maiteok, Berak aukeratu zaituela. Izan ere, guk zuei iragarritako Barriona ez jatzuen berba hutsez emon, Espiritu Santuaren indar beteaz baino. Ondo dakizue zuen artean egin genduan guztia zuen onerako izan zala.

Emoiozue Zesarri Zesarrena,

eta Jainkoari Jainkoarena.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik    (Mt 22, 15-21)    
Aldi haretan, fariseuek alkar hartu eben, Jesusi itaun bat eginez tranpea jarteko. Beraz, ikasle batzuk bialdu eutsoezan, Herodesen alderdikoekin, itauntzera: «Maisu, badakigu egiazale zareala eta Jainkoaren bidea behar dan lez irakasten dozula, Zuk ez deutsozu-eta begiratzen gizakiaren itxureari. Emoiguzu, bada, zeure iritzia: zilegi da Zesarri zerga ordaintzea ala ez?»

     Jesusek, hareen maltzurkeria igarriz, esan eutsen: «Zergaitik zatorkidaze zirika, itxurazaleok? Ea, erakutsi zerga-txanpona». Hareek denario bat aurkeztu eutsoen. Jesusek itaundu eutsen: «Norenak dira irudi eta izen honeek?» Hareek erantzun: «Zesarrenak».

     Jesusek, orduan: «Emon, bada, Zesarrena Zesarri, eta Jainkoarena Jainkoari».