Garizuma 2020

martes, 9 de enero de 2018

Urtean zeharreko 2. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.


Irakurgaiak euskeraz.


                                    

URTEAN ZEHARREKO II. DOMEKEA – B

ETORKIN ETA ERREFUXIATUAREN MUNDUKO EGUNA


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on guztioi eta ondo etorri gaurko ospakizunera.
Gaur, Urtean Zeharreko II. Domekea, Etorkin eta Errefuxiatuaren Munduko Eguna ospatzen dogu Eleiza osoan, “ETORKIN ETA ERREFUXIATUAK ONDO HARTU, BABESTU, SUSTATU ETA GIZARTERATU” goiburuaren haritik.
Hauxe gogoratzen deusku Aita Santuak egun honetarako idatzi dauan mezuan: “Bertako bat bezala, zuetako bat balitz lez hartuko dozue etorkina”
 Gure atea joten dauan kanpotar bat  onartzen  dogunean,  Jesukristogaz bat egiteko aukera dogu. Jaunak Eleizaren ama-maitasunaren ardurapean izten dau etorkizun hobearen bila bere herria derrigorrez itzi behar dauan gizon-emakume bakotxa. Gure erantzuna honela   adierazten da: ondo hartu, babestu, sustatu eta gizarteratu.
            Jesusen ikasle gareanok, zabaldu daigun bihotza  batez be kanpotik datozen gure nebarreben bidez jatorkun  Jaungoikoa.

  Hasi gaitezan kantuz     "Lurreko pobreenak"

DAMU-OTOITZA

            Apaltasunez eskatu deiogun Jaunari,  bere seme-alabakaz eta gure anai-arrabakaz, batez ere makalenakaz  agertzen dogun maitasun-eza.
-          Makalen babes eta aterpe zarana: ERRUKI, JAUNA.
-          Mundu hobearen bila diharduenen itxaropena zarana: K. ERRUKI.
-          Familia bakarrean batzen gaituzuna: ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

1 Sm 3, 3b-10. 19:

            Lehenengo irakurgai honetan, Samuelen bokazinoa agertzen jaku. Jaungoikoak bere herriaren zaintzaile izatera dei egiten deutso. Samuelen jarrera, Jaungoikoaren deiaren aurrean, oso ederra da: "Egin berba, Jauna, zure morroi hau entzuten dago-ta".

Erantzun-Salmoa: 39. Salmoa

            Jainkoari gehien atsegiten jakon oparia, bere nahia egitea da. Salmisteagaz batera oihukatu daigun bere nahia egiteko gogoa.

"Hemen nator ni, hemen Jauna,egin dagidan Zuk esana."1 Kor 6, 13c-15a. 17-20:

            Jaungoikoak karu erosi gaituala esango deusku San Paulok. Horregaitik, gure gorputzak ez dabe izan behar pekaturako, Jaungoikoa goresteko baino.

Jn 1, 35-42:

             Goratu daigun Jaungoikoa, Jesus gure artean dagoalako. "Aleluia abestuz"

Homilia amaieran

Pazko-zuzia biztuta eta kartela ondoan dago

Monitoreak:
Kolore eta tamainu desbardinetako kandelak  jarriaz hauxe adierazi nahi dogu: desberdinak izanik guztiok Jainkoaren seme-alaba garela.
Aita Santuak esandako lau aditzak  azpimarratuz,  bana banan  izendatzean   kandela bat piztuko dogu
ondo hartu, babestu,  sustatu  eta  gizarteratu.

Gero danok batera bertsoak abestu
Jainko Aita bakarrak
gu gara eginak,
zorion bila gabiz
bideak bardinak,
gure antzeko dabez
amets ta ezinak
errefuxiatuak
eta etorkinak.

Jesus ume txikia
ekarri gogora
Herodesen bildurrez
ihes Egiptora,
antzera datozenak
ez bota kanpora,
onartu ta alkartu
gaur gure ondora.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: zuzendu deioguzan geure eskariak Jaungoiko Aita -Amari:

- Eleizearen alde. Harrera-lekua izan daiten beti eta txikiek, makalek, zeresan gutxi daukienek, kanpotik datozanek –etorkin eta errefuxiatuek- Jaungoikoaren maitasunaren lekukotasuna aurkitu daien gure alkarteetan. Eskatu deiogun Jaunari.

- Agintarien alde. Babesa eskaini deieen gatazka armatuetatik, indarkerietatik, pobretasunetatik eta hondamendi naturaletatik ihesi datozanei eta migrazino eta asilo legeek segurtasuna emon deieen dalako persona horreei. Eskatu deiogun Jaunari.

- Gure gizartea gizon eta emakume guztien osotasuna sustatzeko gauza izan daiten, gizabanako eta gizatalde bakotxaren giza, gizarte, lan eta familia garapena eta alderdi erlijiosoaren gauzatzea ahalbideratuz. Eskatu deiogun Jaunari.

- Gure alkarteetan bategitearen kultura sustatu daigun etorkin eta errefuxiatuakaz, eta honeek gure herri eta urietan gizarteratu daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.
            Guztion Aita-Ama zaran Jaungoikoa: onartu egizuz uste osoz egindako otoitzok, eta emoiguzu zure Espiritua, gure artean zure borondatea beteten ikasi dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Senideok: Meza santuak batu eta zabaldu egiten gaitu. Familia bateko kide lez elizan batu gaitu; orain goazen gure etxe eta inguruetara. Eguneroko bizitzan izan gaitezan duintasun eta bake bila datozenen bide lagun. Jesusen Espirituak lagundu deigula gure joan-etorri eta ekintza guztietan.

Alkartuta goazen…

                               

URTEAN ZEHARREKO II. DOMEKEA – B
JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on guztioi eta ondo etorri gaurko ospakizunera.
Gaur, Urtean Zeharreko II. Domekea, Etorkin eta Errefuxiatuaren Munduko Eguna ospatzen dogu Eleiza osoan, “ETORKIN ETA ERREFUXIATUAK ONDO HARTU, BABESTU, SUSTATU ETA GIZARTERATU” goiburuaren haritik.

En su mensaje para esta jornada, el Papa Francisco nos recuerda que “Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia (cf. Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. Deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar»
            Jesusen ikasle gareanok, zabaldu daigun bihotza  batez be kanpotik datozen gure nebarreben bidez jatorkun  Jaungoikoa.

  Hasi gaitezan kantuz     "Lurreko pobreenak"

DAMU-OTOITZA

            Apaltasunez eskatu deiogun Jaunari,  bere seme-alabakaz eta gure anai-arrabakaz, batez ere makalenakaz  agertzen dogun maitasun-eza.
-          Makalen babes eta aterpe zarana: ERRUKI, JAUNA.
-          Tú que ofreces esperanza a los que buscan un mundo mejor K. ERRUKI.
-          Familia bakarrean batzen gaituzuna: ERRUKI, JAUNA.
HITZAREN LITURGIA

1 Sm 3, 3b-10. 19:

            Lehenengo irakurgai honetan, Samuelen bokazinoa agertzen jaku. Jaungoikoak bere herriaren zaintzaile izatera dei egiten deutso. Samuelen jarrera, Jaungoikoaren deiaren aurrean, oso ederra da: "Egin berba, Jauna, zure morroi hau entzuten dago-ta".
            La llamada de Samuel nos ayuda a recordar, que para cada hobre y cada mujer hay una vocación, una llamada.

Erantzun-Salmoa: 39. Salmoa

            Jainkoari gehien atsegiten jakon oparia, bere nahia egitea da. Salmisteagaz batera oihukatu daigun bere nahia egiteko gogoa.

            Con el salmista vamos a decir al Señor: “Aquí estoy, para hacer tu voluntad”

"Hemen nator ni, hemen Jauna,egin dagidan Zuk esana."

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20:

            Jaungoikoak karu erosi gaituala esango deusku San Paulok. Horregaitik, gure gorputzak ez dabe izan behar pekaturako, Jaungoikoa goresteko baino.
            El cuerpo humano tiene una gran dignidad: posee la promesa de la resurrección, pertenece al Señor, es miembro del cuerpo de la Iglesia y templo del Espíritu.

Jn 1, 35-42:

            Jesús ha sido llamado por su Padre, para anunciar el Reino de Dios. Él a su vez, llama a los pescadores para que sean sus discípulos, y realicen la misma misión.
            Goratu daigun Jaungoikoa, Jesus gure artean dagoalako eta aleluia abestuz gertatu gaitezan Ebanjelioa entzuteko

            "Aleluia"

Homilia amaieran

Pazko-zuzia biztuta eta kartela ondoan dago

Monitoreak:
Con estas velas de distinto color y tamaño, queremos expresar que, aún siendo distintos, todos somos hijos e hijas de Dios.
Vamos a recordar los verbos que ha utilizado en su mensaje el Papa. Encenderemos una vela al nombrar cada uno de ellos:
Acoger, proteger, promover, integrar.

Gero danok batera bertsoak abestu
Jainko Aita bakarrak
gu gara eginak,
zorion bila gabiz
bideak bardinak,
gure antzeko dabez
amets ta ezinak
errefuxiatuak
eta etorkinak.

Jesus ume txikia
ekarri gogora
Herodesen bildurrez
ihes Egiptora,
antzera datozenak
ez bota kanpora,
onartu ta alkartu
gaur gure ondora.
JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Senideok: zuzendu deioguzan geure eskariak Jaungoiko Aita -Amari:

- Eleizearen alde. Harrera-lekua izan daiten beti eta txikiek, makalek, zeresan gutxi daukienek, kanpotik datozanek –etorkin eta errefuxiatuek- Jaungoikoaren maitasunaren lekukotasuna aurkitu daien gure alkarteetan. Eskatu deiogun Jaunari.

- Para que los gobiernos ofrezcan protección a quienes llegan huyendo de conflictos armados, violencias, pobreza económica o desastres naturales. Que las leyes de migración y de asilo posibiliten la seguridad que estas personas necesitan. Eskatu deiogun Jaunari.

- Para que nuestra sociedad sea capaz de promover la realización plena de todas las personas, facilitando su desarrollo humano, social, laboral, familiar y posibilite también el ejercicio de la dimensión religiosa de cada persona y cada comunidad. Eskatu deiogun Jaunari.

- Gure alkarteetan bategitearen kultura sustatu daigun etorkin eta errefuxiatuakaz, eta honeek gure herri eta urietan gizarteratu daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.
            Guztion Aita-Ama zaran Jaungoikoa: onartu egizuz uste osoz egindako otoitzok, eta emoiguzu zure Espiritua, gure artean zure borondatea beteten ikasi dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Senideok: Meza santuak batu eta zabaldu egiten gaitu. Familia bateko kide lez elizan batu gaitu; orain goazen gure etxe eta inguruetara. Eguneroko bizitzan izan gaitezan duintasun eta bake bila datozenen bide lagun. Jesusen Espirituak lagundu deigula gure joan-etorri eta ekintza guztietan.
            Que el Señor nos capacite, para que a  lo largo de la vida sepamos acoger, proteger, promover e integrar a todas las personas que por los motivos que sean se encuentran entre nosotros.

Alkartuta goazen…
URTEAN ZEHARREKO II. DOMEKEA B                                                                                        Berba egin, Jauna;
                                                                                        zure morroi hau entzuten dago.

Samuelen lehenengo liburutik  
(1 Sm 3, 3b-10. 19)


    Egun hareetan, Jaunaren zerbitzuan ziharduan Samuel mutikoak, Eliren ardurapean. Sasoi haretan Jaunak ez eban sarri berba egiten, eta ikusikariak bere ez ziran sarri jazoten. Egun batez Eli bere gelan egoan etzunda; begiak lausotzen hasi jakozan eta ezin eban ikusi. Artean atzamau barik egoan Jainkoaren kriseilua. Samuel lotara joan zan, Jainkoaren kutxa egoan Jaunaren santutegian.
    Jaunak dei egin eutsan Samueli, eta honek erantzun: «Hemen nozu». Lasterka Eligana joan eta esan eutsan Samuelek: «Hemen nozu, dei egin deustazu-eta». Elik erantzun eutsan: «Ez deutsut nik dei egin; bihurtu eta egizu lo». Joan eta lotarako etzun zan.
    Jaunak barriro dei egin eutsan Samueli. Hau jagi eta Eligana joan zan, esanez: «Hemen nozu, dei egin deustazu-eta». Elik erantzun eutsan: «Ez deutsut nik dei egin, seme; bihurtu eta egizu lo». Samuelek ez eban ordura arte Jauna ezagutzen, eta Jaunak ez eutsan bere berbea inoiz bere adierazo.
    Hirugarren aldiz egin eutsan dei Jaunak Samueli. Hau jagi eta Eligana joan zan, esanez: «Hemen nozu, dei egin deustazu-eta». Igarri eutsan Elik Jaunak ziharduala mutikoari deika, eta esan eutsan Samueli: «Zoaz lotara eta, norbaitek barriro dei egiten badeutsu, esan: "Berba egin, Jauna; zure morroi hau entzuten dago"». Bihurtu zan Samuel bere tokira eta lotarako etzun zan.
    Jaunak, hurreraturik, dei egin eutsan, besteetan lez: «Samuel, Samuel!» Eta Samuelek erantzun: «Berba egin, zure morroi hau entzuten dago».
    Samuel haziz joian, eta Jauna beragaz eban. Ez zan Jaunaren berba bakar bat bere bete barik gelditu.

Erantzun-salmoa
(Sal 39,2 eta 4ab.7-8a. 8b-10)


Hemen nozu, Jauna,
zure nahia egin dagidan.

Itxaron dot Jaunagan, itxaron,
makurtu jat eta nire oihua entzun dau.
Ahoan eresi barri bat ipini deust,
gure Jainkoarentzat gorespena.

Opari eta eskeintzarik ez dozu nahi izan,
baina belarriak edegi deustazuz;
erre-opari eta hoben oparirik ez dozu eskatu,
eta orduan esan dot nik: «Hemen nozu».

Liburuan nitaz hau dago idatzita:
egin dagidala zure nahia.
Ene Jainko, gogozko jat hori,
eta bihotz-maminean dot zure legea.
Iragarri dot batzar nagusian zure salbamena,
ezpanik ez dot itxi, badakizu, Jauna.
                                                                                   Zuen gorputzak Kristoren gorputz atal dira.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik
(1 Ko 6, 13c-15a. 17-20)


    Senideok: Gorputza ez da haragikeriarako, Jaunarentzat baino, eta Jauna gorputzarentzat. Jainkoak, Jauna biztu ebanak, biztuko gaitu gu ere bere ahalmenaz.
    Ez al dakizue zuen gorputzak Kristoren atal dirana? Jaunagaz alkartzen dana, espiritu bat bera egiten da Haregaz.
    Egizue ihes haragikeriatik. Gizon-emakumeek egiten daben beste pekatu guztiak gorputzetik kanpora gelditzen dira; baina haragikeriazko pekatua egiten dauanak bere gorputzaren aurka egiten dau pekatu.
    Ez al dakizue zuen gorputza Jainkoak emon deutsuen eta zuekan bizi dan Espiritu Santuaren tenplua dala? Beraz, ez zaree jadanik zeuenak; garesti ordainduz eskuratu zaitue Jainkoak. Goratu egizue, bada, Jainkoa zeuen gorputzaz.
                                                                                                    Ikusi eben non bizi zan
                                                                                                    eta Haregaz gelditu ziran.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 1, 35-42)


    Aldi haretan, han egoan Joan Bateatzailea bere ikasle bigaz. Jesus handik igaroten ikusirik, esan eutsen: «Horra hor Jainkoaren Bildotsa». Ikasle biek, hori entzunik, Jesusi jarraitu eutsoen. Bihurtu zan Jesus eta, jarraitzen eutsoela ikusirik, esan eutsen: «Zeren bila zabilze?» Hareek erantzun: «Rabbi, non bizi zara?» (Rabbik “Maisu” esan gura dau). Jesusek esan eutsen: «Zatoze eta ikusiko dozue». Joan ziran, ikusi eben non bizi zan, eta Beragaz gelditu ziran egun haretan. Arratsaldeko laurak inguru ziran.
    Joani entzun eta Jesusi jarraitu eutsoen bietako bat Andres zan, Simon Pedroren anaia. Andresek bere anaia Simonegaz egin eban topo lehenengo, eta esan eutsan: «Mesias aurkitu dogu». (Mesiasek “Kristo” –hau da, Igurtzia– esan gura dau). Eta Jesusegana eroan eban. Jesusek, begira-begira jarriz, esan eutsan: «Simon zara zu, Joanen semea; aurrerantzean "Kefas" izango da zure izena» (Kefasek Pedro –hau da, Harkaitza– esan gura dau).