Berrogei egun

lunes, 26 de septiembre de 2011

Jainkoa etsipenera eroan? ¿Estamos decepcionando a Dios?: Jose Antonio Pagola

Tenpluaren barnean dago Jesus, buruzagi erlijioso handi batzuen taldeak inguraturik. Inoiz ez ditu izan halakoak hain hurbil. Horregatik, sinets ezineko ausardiaz, zuzenean doakien parabola bat botako die. Dudarik gabe, haren ahotik atera direnetan gogorrena.
Jesús se encuentra en el recinto del Templo, rodeado de un grupo de altos dirigentes religiosos. Nunca los ha tenido tan cerca. Por eso, con audacia increíble, va a pronunciar una parábola dirigida directamente a ellos. Sin duda, la más dura que ha salido de sus labios.

jueves, 22 de septiembre de 2011

El Foro de curas de Bizkaia responde a Iceta citando a Munilla y Azurmendi

Lehenago be gai hau berton agertu danez hona azken azkena: 

Bizkaiko Abadeen Foroak argitaratzen dauan blog honetan komentario bat agertu zan joan dan uztailaren 29an: Elizbarrutiko Seminarioaren gaia aztertzeko, ekainaren 13an bere Abade Kontseiluagaz izandako batzarrean, gure Gotzainak ezkutatu egin ebala Euskal Herri erkidegoko gotzainekaz Seminarioen arazoaz izandako batzarren barri emotea. On Ma­rio­ren ustetan, blogean iragarritakoa guzurrezkoa zan eta grabea, eta garrantzizkotzat jo eban Abade Kontseilukide guztiei, gutun pertsonal bidez, zehaztasun batzuk iragartea, eta baita hausnarketa bat egitea ere bere ustezko "sasi barri" eta "informazio desitxuratuei" buruz, Kontseiluan jardun behar dauan giro eta alkarrenganako uste onari eragiten deutse-ta.
Anteriormente también tratamos este tema del cual traemos la última noticia: 

En las páginas de este blog editado por el Foro de curas de Bizkaia apareció el pasado 29 de Julio un comentario en el que se afirmaba que nuestro Obispo, en la reunión celebrada el 13 de Junio con su Consejo del Presbiterio para tratar el tema del Seminario Diocesano, había ocultado la información de las reuniones que había tenido con los obispos del País Vasco para tratar del problema de los seminarios. Dn. Mario, consideró grave y falso el contenido de lo publicado en el blog y le pareció importante comunicar a todos los miembros del Consejo presbiteral, por carta personal, unas puntualizaciones y una reflexión sobre lo que él consideraba “noticias falsas” e “informaciones tergiversadas” que afectan al clima de confianza mutua que debe presidir el Consejo.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Asis sarea Arratian iraileko otoitzaldia, barikuan 7etan Igorren


Otoitz aldi barri bat Asis sareagaz batera Arratian. Nuevo encuentro de oración en Arratia con la red Asis. Barikua, maiatzak 20a, arrastiko 7etan, Igorreko lokaletan. El viernes, 20 de mayo, a las 7 de la tarde en los locales de Igorre.

martes, 20 de septiembre de 2011

Zure apurra guretzat urrea: Caritas Arratiaren kanpaina asteburu honetan

Uda joan da eta udazkena datorkigu, naturak bizia metatzen duen garaia, gure basoak kolore anitzez janzten diren sasoia.

Espero dut Cáritasen familia handi hau osatzen dugun guztiok indarberriturik eta esperantzaz beterik egotea, aurrean dugun ekitaldia gogorra izango baita.

Bizi dugun egoera nahasi hau, segur aski etorkizun ezberdin baten hazia izango dena, modu berezian nabarmentzen da gure Harreretan eta gure zerbitzu guztietan; izan ere, gero eta pertsona gehiago etortzen zaigu eta gero eta larriagoak izan ohi dira erantzun beharreko kasuak.

lunes, 19 de septiembre de 2011

Erlijioaren arriskua El peligro de la religión: Jose Antonio Pagola

Jesusek egun batzuk daramatza Jerusalemen, tenpluaren inguruan ibilki. Kalean ez du aurkitu Galileako herrixketako harrera adiskidetsurik. Bidean gurutzatzen dituen buruzagi erlijiosoek itzala kendu nahi diote hiriburuko jende xumearen aurrean. Eta ez dute atsedenik izango gurutzera eraman arte.
Jesús lleva unos días en Jerusalén moviéndose en los alrededores del templo. No encuentra por las calles la acogida amistosa de las aldeas de Galilea. Los dirigentes religiosos que se cruzan en su camino tratan de desautorizarlo ante la gente sencilla de la capital. No descansarán hasta enviarlo a la cruz.

lunes, 12 de septiembre de 2011

Gaixopeko begirada La mirada enferma: José Antonio Pagola

Argi hitz egin zien Jesusek ikasleei: «Bila ezazue Jainkoaren Erreinua eta haren zuzentasuna». Hori zen funtsezkoa harentzat. Halaz guztiz, ikasleei ez zitzaien buruan sartzen Jesus Jainkoaren zuzentasunaren bila zebilela, beste maisu batzuk bezala, Israelgo legeak eta tradizioak betez. Are gehiago, behin batean oharpen larria egin behar izan zien: «Zuen zuzentasuna lege-maisuena eta fariseuena baino handiagoa ez bada, ez zarete sartuko Jainkoaren erreinuan». Alabaina, zer esan nahi zuen Jesusek Jainkoaren zuzentasunaz hitz egitean?
Jesús había hablado a sus discípulos con claridad: "Buscad el reino de Dios y su justicia". Para él esto era lo esencial. Sin embargo, no le veían buscar esa justicia de Dios cumpliendo las leyes y tradiciones de Israel como otros maestros. Incluso en cierta ocasión les hizo una grave advertencia: "Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios". ¿Cómo entendía Jesús la justicia de Dios?

viernes, 9 de septiembre de 2011

Bedia & Dima: meza ordu barriak nuevo horario de misas

Meza orduak Arratiako pastoral barrutian. Domeka eta jai egunak. Zapatu eta jai bezperak.

Horario de misas en la unidad pastoral de Arratia. Domingos y festivos. Sábados y vísperas de festivo.

E: elebiduna, bilingüe