Arratiako tranbiak: Pobreen IV. Eguna

martes, 17 de diciembre de 2019

Abenduko 4. domekea


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.

ABENDU-ALDIKO IV. DOMEKEA – A

SARRERAKO OHARRA

             Egunon Jaunaren eguna ospatzera etorri zareen guztioi:
            Gabonak atarian doguz eta Abendu aldiko azken domeka honetan Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku. Be-rak erakutsiko deusku Jauna entzuten, Beragaz egoten, Bera maitatzen eta Berari harrerea egiten.
Gabonetako kanpainan, Caritasek «Erdu», diñosku: Ateak zabalik dituan alkarte izateko esaten jaku.  Gabon honeetan, batez be, etorkinak eta errefuxiatuak, desbardintasun eta bidegabekeriaren eraginez, bizimodu duinagoaren bila dabilzanak gogoan izateko eskatzen deusku. 
            Alkarregaz abestuz hasi daigun Berbearen eta Eukaristiaren ogiaren indarra emongo deuskun ospakizuna.
         

A ABADEAREN AGURRA

ADEAREN AGURRA
Jaungoiko gure Aitaren eta Jesukristo gure Jaunaren grazia eta bakea zuekin.

KOROAREN ZEINUA ETA DAMU OTOITZA
KROAREN ZEINUA ETA DAMU OTOITZA
Laugarren kandela biztean Maria gure Amagan pentsatuko dogu. Inork ez dau sekula berak lako irrika eta maitasunez itxaron. Geuk ere horrelaxe prestatu gura dogu geure burua: senidetasuna eta konpromisoa, baloreak garatuz.

Laugarren  kandela bizten dan bitartean  abestu.


HITZAREN LITURGIA

Is 7, 10-14:
            Jesus jaio baino 700 bat urte lehenago, "Emanuel"-en profezia iragarri eban Isaias profeteak. "Jaungoikoa gurekin" izango da Jesus.

Erantzun-Salmoa:  23. Salmoa

Salmo honetan, Jainkoaren toki santura sartzeko behar diran baldintzak, azaltzen ditu fededun batek.

"Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu”

Erm 1, 1-7:

            Bere zeregina zein dan agertzen deusku Paulo apostoluak bigarren irakurgai honetan: Jesus leku guztietan ezagutua eta goratua izan daiten, Ebanjelioa iragarri.

Mt 1, 18-24:

            Lehenengo irakurgaian entzun ditugun berbak, Mariagan beteko dira. Mariaren sabelean haragi egingo da Jaungoikoaren Semea.
            "Aleluia".


Homili ondoren

   Fedeak ezin gaitu eroan
     gurean konformatzera,
     gizarteari bizkar emonda
     begiratuaz atzera.
     Zu ere, Jauna, haundi-maundien
     lasaitzailea ez zara.
     Emon eiguzu fede sendoa
     zuk eginaren antzera,
     garoazana behartsu eta
     txikienak zerbitzera.

     Barriro, Jauna, nahi dogu zuri
     esker ona emotea,
     fedea emon deuskuzulako
     itxaropenez betea,
     eta fedea bizi_izateko
     gure kristau alkartea.
     Alkarte hori izango al da
     Barri Onaren atea,
     erakutsiaz zein pozgarri dan
     fededuna izatea.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Bat egin dagigun otoitzean, Jaungoikoaren Semeak gizateria osoaren bidea barriztatu dagian.

·        Elizearen alde; alkarte bizitza sustatu daian eta harrerea, integrazinoa, alkar-banatzea eta bizikidetasuna eragiten di-tuan senidetasuna izan daian ezauga-rritzat. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Caritasen alde; bertan alkarlanean dabilzanek, hitzez eta egitez, itxaropena zabaldu daien. Eskatu deiogun Jaunari.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gure herriaren alde eta munduko herri guztien alde: gabon jaietan justizia, bakea eta askatasuna loratu daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gu guztion alde: Gabonetan ospatuko dogun maitasunezko misterioaren lekuko izan gaitezan besteen aurrean. Eskatu deiogun Jaunari.

Zatoz, Jauna, eta emon zure kontsolamendua nahigabetuei, zure indarra jarraitu gura deutsugunoi, zure argia ezagutzen ez zaituen guztiei eta bihotz barria euren norberekerian itxita bizi diranei. Errege bizi zara-ga gizaldi eta gizaldietan.
           


OHARRA DIRU-BATZEARI
Gaur batzen dan dirua Caritasentzat izango da. Laguntza horren onurak jasoko dabezanen izenean, eskerrikasko guztioi zuon eskuzabaltasunagaitik.
 
 
JAUNARTZE ONDOREN

1 Hur hurretik ezagutu gura zenduan gizakia,
barru barrutik ezagutu gura zenduan.
Horregaitik egin zinan gizon.
Gutariko beste bat egin zinan.

2 Gurarizko maitasuna,
maitasun amaibakoa izan zan zurea.
Esku hutsik etorri zinan, behartsu,
Behartsuekin eta txikiekin bat eginik.
Zerbitzera etorri zinan,
ez zerbitzua izatera.
Behartsu egin zinan, gu aberats egiteko.

3 Maitasunaren eta graziaren gizona zara.
    Zatoze nigana, esaten zenduan.
    Zatoz, Jauna, dinotsugu.

AZKEN AGURRA

            Senideok, Gabon-jaien atean gagoz. Une honetan egoki jatorku Abendu-aldiaren hasieran esaten genduana gogoratzea: Jaungoikoa etorri zan eta badator mundura; baina etorriko da geuk izten deutsagun neurrian, alkarri on egiten ahalegintzen garan neurrian. Mariagaz bat eginik goratu dagigun gure Jainkoa.
      Gora ta gora daukat bihotza nik kantari….”

ABENDU-ALDIKO IV. DOMEKEA – A

SARRERAKO OHARRA

             Egunon Jaunaren eguna ospatzera etorri zareen guztioi:
            Gabonak atarian doguz eta Abendu aldiko azken domeka honetan Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku. Berak erakutsiko deusku Jauna entzuten, Be-ragaz egoten, Bera maitatzen eta Berari harrerea egiten.
           Este último domingo de Adviento nos invita a fijarnos en María, la Virgen de la esperanza. Ella nos enseñará a escuchar a Dios.
             «Te invito». a abrir tu corazón.  Desde Cáritas se nos invita en estas Navidades a poner el acento en las personas migrantes y refugiadas, en todas aquellas que fruto de la desigualdad y la injusticia buscan una vida más digna. Nos cuestionan como comunidad y nos exigen respuestas solidarias y acogedoras.
            Alkarregaz abestuz hasi daigun Berbearen eta Eukaristia-ren ogiaren indarra emongo deuskun ospakizuna.
         

ABADEAREN AGURRA

          Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

KOROAREN ZEINUA 

          -  Prestatu dagigun gure espiritua Gabonetarako Abenduko koroaren laugarren kandela biztuz.
Al encender hoy la cuarta vela, pensamos en María, la Madre. Nadie esperó con más ansia y amor. Nosotros queremos prepararnos así: En la fraternidad y en el compromiso, dos valores con los que podemos hacer entre todos una sociedad más humana y humanizadora.   

HITZAREN LITURGIA

Is 7, 10-14:

            Jesus jaio baino 700 bat urte lehenago, "Emanuel"-en profezia iragarri eban Isaias profeteak. "Jaungoikoa gurekin" izango da Jesus.
            Toda la esperanza, según el profeta Isaías, está en la cuna, en un pequeño niño incapaz de hacer daño a nadie.

Erantzun-Salmoa:  23. Salmoa

            Salmo honetan, Jainkoaren toki santura sartzeko behar diran baldintzak, azaltzen ditu fededun batek.
            En el salmo 23 se nos dirá, qué disposición debemos tener para entrar en el monte santo de Dios. Es decir, para encontrarnos con El.

"Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu”

Erm 1, 1-7:

            Bere zeregina zein dan agertzen deusku Paulo apostoluak bigarren irakurgai honetan: Jesus leku guztietan ezagutua eta goratua izan daiten, Ebanjelioa iragarri.
            Pablo apóstol predica, que el Salvador anunciado desde antiguo por los profetas, es Jesús, el hijo de Dios

Mt 1, 18-24:

            Lehenengo irakurgaian entzun ditugun berbak, Mariagan beteko dira. Mariaren sabelean haragi egingo da Jaungoikoaren Semea.
            La única colaboración que exige la Palabra de Dios para hacerse carne es fe y humildad. No es cómodo acercarse a la Palabra de Dios. María y José, los más cercanos sufrieron; pero fueron fieles y el milagro se produjo.

            "Aleluia".

Homili ondoren

  Fedeak ezin gaitu eroan
     gurean konformatzera,
     gizarteari bizkar emonda
     begiratuaz atzera.
     Zu ere, Jauna, haundi-maundien
     lasaitzailea ez zara.
     Emon eiguzu fede sendoa
     zuk eginaren antzera,
     garoazana behartsu eta
     txikienak zerbitzera.

     Barriro, Jauna, nahi dogu zuri
     esker ona emotea,
     fedea emon deuskuzulako
     itxaropenez betea,
     eta fedea bizi_izateko
     gure kristau alkartea.
     Alkarte hori izango al da
     Barri Onaren atea,
     erakutsiaz zein pozgarri dan
     fededuna izatea.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, Salbatzailearen Ama lagun dogula, zuzendu deioguzan gure erreguak behartsuakana hurreratzen dan Jaunari:

·         Elizearen alde; alkarte bizitza sustatu daian eta harrerea, integrazinoa, alkar-banatzea eta bizikidetasuna eragiten di-tuan senidetasuna izan daian ezauga-rritzat. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Para que Cáritas y quienes colaboran con ella, con sus acciones y palabras hagan que todos encuentren un motivo para seguir esperando. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por quienes tienen poder en el mundo, para que sean modelo de servicio y entrega, especialmente a los excluidos y así sea posible una sociedad donde cuenten todas las personas.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gu guztion alde: Gabonetan ospatuko dogun maitasunezko misterioaren lekuko izan gaitezan besteen aurrean. Eskatu deiogun Jaunari.


Zatoz, Jauna, eta emon zure kontsolamendua nahigabetuei, zure indarra jarraitu gura deutsugunoi, zure argia ezagutzen ez zaituen guztiei eta bihotz barria euren norberekerian itxita bizi diranei. Errege bizi zara-ga gizaldi eta gizaldietan.
           

DIRUA BATZEAREN AURREKO OHARRA

La colecta de hoy será destinada a Cáritas. Gracias  por  vuestra generosidad.

JAUNARTZE ONDOREN

          Hur hurretik ezagutu gura zenduan gizakia,
          barru barrutik ezagutu gura zenduan.
          Horregaitik egin zinan gizon.
          Gutariko beste bat egin zinan.
         
Fue un amor voluntario, amor inmenso el tuyo.
Venías desarmado, empobrecido,
solidario con pobres y pequeños.
Venías a servir, no a ser servido.
Te hiciste pobre para hacernos ricos.

          Maitasunaren eta graziaren gizona zara.
          Zatoze nigana, esaten zenduan.
          Zatoz, Jauna, dinotsugu.

AZKEN AGURRA

            Senideok, Gabon-jaien atean gagoz. Une honetan egoki jatorku Abendu-aldiaren hasieran esaten genduana gogoratzea: Jaungoikoa etorri zan eta badator mundura; baina etorriko da geuk izten deutsagun neurrian, alkarri on egiten ahalegintzen garan neurrian.
            Al despedirnos sólo nos queda pedirle a Dios nuestro Padre, que esta fiesta de Navidad vaya cambiando y transformando nuestra vida, para que podamos construir entre todos un mundo donde tengan cabida, los pobres, los pequeños, los que sufren.
            Junto con María cantemos a  nuestro Dios

  Gora ta gora daukat bihotza nik kantari…
ABENDUALDIKO IV. DOMEKEA


Begira, birjinea umedun dago.

Isaias Profetearen liburutik (Is 7, 10-14)

Egun hareetan, mezu hau emon eutson Jaunak Akaz erregeari Isaias profetearen bidez: “Eskatu egiozu Jaunari, zeure Jainkoari, ezaugarri bat zeuretzat, lurraren barrenean nahiz zeruen goienean”. Akazek erantzun eutson: “Ez dot ezaugarririk eskatuko, ez dot tentatuko Jauna”.
Orduan Isaiasek esan eban:
 “Entzun, Daviden etxe:
Gitxi al dertzozue gizakientzat aspergarri izateari?
Nire Jainkoarentzat ere aspergarri izan behar al dozue?
Horregaitik, Jaunak berak emongo deutsue ezaugarria.
Begira, birjinea umedun dago eta semea izango dau;
Emmanuel ipiniko deutso izena, hau da, "Jainkoa gugaz"“.Erantzun-salmoa Sal 23, 12. 3-4ab. 5-6


Jauna zure maitasuna erakutsi eiguzu zure salbamena emoiguzuiJaunarena da lurra, eta lurra beteten dabenak,
lurbira eta bertan bizi diranak.
Harek emon deutsoz itsasoak oinarri,
eta ibaiak sendogarri. R/.

Jaunaren mendira nork igongo?
Haren toki santuan nor egongo?
Eskuak errubage eta bihotza garbi dituana,
huskerietara joten ez dauana. R/.

Holakoak hartuko dau bedeinkapena Jaunagandik,
zuzentasuna salbatzaile dauan Jainkoagandik.
Hau da Haren bila dabilzanen taldea,
Jakoben Jainkoaren bila dabilzanena. R/.


Jesu Kristo, haragiz Davidengandik jaioa,
Jainkoaren Semea.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako epistolaren hasierea (Erm 1, 1-7)

Ni Paulo, Jesu Kristoren zerbitzaria, Jainkoak deitu eta bereizi ninduan apostolu izateko eta Liburu Santuetan Profeten ahoz aurrez aginduta eukan bere Barriona iragarteko. Barrion hau Jainkoaren Semeari buruz da, Jesu Kristo gure Jaunari buruz, hain zuzen ere: hau giza jatorriz Daviden hazitik jaio zan; baina hilen artetik biztu dan ezkero, santu egiten dauan Espirituak Jainkoaren Seme ahaltsu egin dau.
Jesu Kristogandik hartu genduan apostolu izateko dohaina, jentil-herriei sinismena eroateko eta hareekan fedezko erantzuna sortzeko, beraren aintzarako. Hareetakoak zaree zuek ere, Erroman bizi zareen guztiok, Jainkoaren maiteok eta Jesu Kristok bere herri santuko izatera deituok. Grazia eta bakea zuei, Jainko gure Aitagandik eta Jesu Kristo gure Jaunagandik.


Aleluia    Mt 1, 23

            Begira, birjineak sabelean sortu
            eta semea izango dau,
            eta Emmanuel ezarriko deutsoe izena,
            hau da: “Jaungoikoa gugaz”.


+   Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (Mt 1, 18-24)

            Jesukristoren jaiotzea onan izan zan: Jesusen ama Maria, Josegaz ezkontzeko berbea emonda egoala, alkarregaz bizi izan baino lehen, seindun aurkitu zan Espiritu Santuaren egitez. Haren senar Josek, gizon zintzoa zalako eta bere emaztea ez ebalako salatu nahi, isilka itzi eta joatea erabagi eban.
            Baina, asmo hori gogoan erabilala, Jaungoikoaren aingerua agertu jakon amesetan, eta esan eutson: “Dabiden seme Jose, ez izan bildurrik, Maria zure emaztea etxean hartzeko; sabelean daroan umea Espiritu Santuagandik dator-eta. Semea izango dau, eta zuk Jesús ezarriko deutsazu izena, horrek salbauko daualako bere herria pekatuetatik”.
            Guzti hau jazo zan, Jaunak profetaren ahoz esandakoa bete zedin:
                        “Begira, birjineak sabelean sortu
                        eta semea izango dau,
                        eta Emmanuel ezarriko deutsoe izena,
                        hau da, “Jaungoikoa gugaz”.
            Josek, lotatik iratzartu zanean, Jaunaren aingeruak agindu eutson lez egin eban, eta bere etxean hartu eban emaztea.


 
 

No hay comentarios: