Aleluia!

martes, 19 de diciembre de 2017

Abenduko 4. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.

Bideoa.

ABENDUALDIKO IV. DOMEKEA (B)

CARITASEN Gabonetako Jardunaldia

Partekatzera deituak» «Soy porque compartimos”SARRERAKO OHARRA

            Egun on guztioi:
          Gabonak atarian doguz. Abendu aldiko azken domeka honetan itxaropenaren Ama Birjinea dan Mariagan jarriko doguz begiak. Berak erakutsiko deusku Jaungoikoari entzuten, Jaungoikoagaz batera egoten, Jaungoikoa maitatzen eta Jaungoikoa gure artean hartzen.
            «Partekatzera deituak». Horra hor Caritasek Jaunaren Jaiotzaren egunaren bezperako domeka honetan zabaldu gura dauan mezua. Konpromisorako deia da. Konprometitu ezkero, munduak hobera egingo dau. Jai handi honek mundu barria, gizarte desbardintasun bako mundu barria amestera garoaz. Caritasek erakusten deuskun lez alkarbanatuz baino ez dogu lortuko.
             Andra Mariarekin bat egin dagigun  Jesusen jaiotza prestatzen:

ABESTIA:                  Aingeru batek Mariari, dinotso graziaz betea
Jaungoikoaren Semeari, emon deutsazu zortzea.

Goiz arrats eta eguerdian, Ama goresten zaitugu
aingeruaren hitzak eurak, guk ere esaten ditugu.

ABADEAREN AGURRA

          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

EZAUGARRIA: Sufritzen dauenari lagundu
(Kartela batek erakutsi eta beste batek irakurri, gero kartela jarri arbolan)
Gure gizartean badagoz baztertuak, gaixoak, edadetuak,
bakardadean bizi direnak edo, edozein arazogaitik sufritzen dagozanak.
Erloju honek, orduak besteen alde emotearen ezaugarria
izan nahi dau. Bakotxak jakingo dau zenbat ordu…
Gabon aldi honetan batez ere, Mariaren antzera goazen
beharrizenean aurkitzen danarengana eta geure maitasuna agertu daiogun.
Onartu dagigun Jaunaren etorrera eta erein BERAK dakarren poza eta zoriona gure inguruan.

Abestia: Bakea ta justizia, bialdu mundura Jauna
               zure jaiotzak gugugana bekar poza, zoriona.

DAMU OTOITZA

          Jaungoikoak, jaiotzerakoan, azkeneko lekua aukeratu eban. Guk, ostera, aintza eta aberastasuna doguz amets. Barriro jaio beharko geunke.

§        Ilunpetan bizi diranak argitzera zatozan munduaren Argia: ERRUKI, JAUNA.
§        Zure herria egia eta zuzentasunaren bidetik eroatera zatozan gizateriaren Gidaria: KRISTO,  E.
§        Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan bizi iturria:  ERRUKI,  JAUNAHITZAREN LITURGIA

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 14a. 16:

            Dabidek etxe bat eregi nahi deutso Jaungoikoari. Jaungoikoa bere alde euki nahi dau. Baina Jaungoikoak jauretxe biziak gura ditu. Gizadia da Biziaren Jainkoaren jauretxea.

Erantzun-Salmoa: 88. Salmoa

            Jainkoak, gizon-emakumeei dautsen maitasuna, abestuko dogu salmo honetan. Jesus da Aitaren maitasunaren ezaugarria.

"Jauna, zure maitasuna abestuko dot..."

Erm 16, 25-27:

            San Paulok gogoratuko deusku Jaungoikoaren ezkutuko misterioa Jesusegan agertu jakula.

Lk 1, 26-38:

            Mariagan ipiniko dau Jaungoikoak gizonen artean eregiko dauan benetako jauretxearen lehenengo harria. Zerua lurrera hurreratuko da. 
"Aleluia"  abestuz, gertatu gaitezan Jaunaren Barri Ona entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Bat egin dagigun otoitzean, Jaungoikoaren Semeak gizateria osoaren bidea barriztatu dagian.

§         Elizearen alde. Maria bere itzalaz babestu eban Espiritu Santuak adorea emon deiola, etsipenetik atara dagiala eta fedea ilusinoz zabaldu dagiala. Egin dagigun otoitz

§        Behartsuen alde eta jaiak bakarrik eta triste bizi izango dabezanen alde. Eurengan ikusi dagigula desbardin eta baztartuagan gizon egin zan Jaungoikoa eta ez dagigula inor etorkizun barik itzi. Egin dagigun otoitz

§        Caritas eta gu guztiok,  beharrizanean aurkitzen diranengana urreratu  eta gure izatetik eta daukagunetik parteka. Egin dagigun otoitz.

§        Hemen alkartu garen guztion alde. Jaunak eskuzabaltasunez eta maitasunez bete gaizala,  behartsuenen artean haragitu gaitezan eta, horrela, egun guztiak Gabon bihurtu dagiguzan. Egin dagigun otoitz

          Zatoz, Jauna, eta emon zure kontsolamendua nahigabetuei, zure indarra jarraitu gura deutsugunoi, zure argia ezagutzen ez zaituenei eta bihotz barria euren egoismoan itxita bizi diranei. Errege bizi zara-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA

          Gizarte desbardintasun bako mundu barria egiten ahalegindu gaitezan. Horretan danok gara arduradun. Horregaitik garanetik eta daukagunetik alkar-banatzen dogu. Caritasen izenean, eskerrik asko zuon esku-zabaltasunagaitik.

AZKEN AGURRA

            Mariagaz bat eginda, amaitu daigun Gabonetarako prestakizuna. Jaunaren mirabeak lagundu deiskula behartsuenen zerbitzuan bizi izaten, eta Jaungoikoaren Berbea onartzen.

            Ama  maite  Maria

 
ABENDUALDIKO IV. DOMEKEA (B)

 JORNADA DE CÁRITAS

«Soy porque compartimos / Partekatzera deituak»


SARRERAKO OHARRA

          Gabonak atarian doguz. Abendu aldiko azken domeka honetan itxaropenaren Ama Birjinea dan Mariagan jarriko doguz begiak. Berak erakutsiko deusku Jaungoikoari entzuten, Jaungoikoagaz batera egoten, Jaungoikoa maitatzen eta Jaungoikoa gure artean hartzen.        

           Soy porque compartimos”. Es el mensaje de Cáritas en este domingo víspera de la Navidad. Se nos sigue llamando al compromiso. Con él mejora el mundo. La gran fiesta que celebramos, nos invita a soñar en un mundo nuevo en el que las diferencias sociales desaparezcan. Esto solo puede hacerse realidad compartiendo como Cáritas nos enseña.            
         
             Andra Mariarekin bat egin dagigun Jesusen jaiotza prestatzen:

ABESTIA:                  Aingeru batek Mariari, dinotso graziaz betea
Jaungoikoaren Semeari, emon deutsazu zortzea.

Goiz arrats eta eguerdian, Ama goresten zaitugu
aingeruaren hitzak eurak, guk ere esaten ditugu.

ABADEAREN AGURRA

          Gu salbatzera datorren jauna izan bedi zuekin.

EZAUGARRIA:Sufritzen dauenari lagundu

Gure gizartean badagoz baztertuak, gaixoak, edadetuak,
bakardadean bizi direnak edo edozein arazogaitik sufritzen dagozanak.
Este  símbolo nos sugiere, que  estamos invitados  como lo hizo María,
a dedicar un tiempo de nuestra vida a personas que se encuentran en soledad,
enfermas u otras necesidades. Que en estas navidades seamos portadoras,
como María, del mensaje de Jesús.

Abestia: Bakea ta justizia, bialdu mundura Jauna
               zure jaiotzak gugugana bekar poza, zoriona.

DAMU OTOITZA
          Jaungoikoak, jaiotzerakoan, azkeneko lekua aukeratu eban. Guk, ostera, aintza eta aberastasuna doguz amets. Barriro jaio beharko geunke.

§        Ilunpetan bizi diranak argitzera zatozan munduaren Argia: ERRUKI, JAUNA.
§        Guía de la humanidad, que vienes a conducir a tu pueblo por las sendas de la verdad y de la justicia: KRISTO, ERRUKI.
§        Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan bizi iturria:   ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 14a. 16:
            Dabidek etxe bat eregi nahi deutso Jaungoikoari. Jaungoikoa bere alde euki nahi dau. Baina Jaungoikoak jauretxe biziak gura ditu. Gizadia da Biziaren Jainkoaren jauretxea.
            Dios no se deja encerrar en ningún lugar, por muy sagrado que sea. Dios quiere "piedras vivas", creyentes que den testimonio de su amor.

Erantzun-Salmoa: 88. Salmoa

            Jainkoak, gizon-emakumeei dautsen maitasuna, abestuko dogu salmo honetan. Jesus da Aitaren maitasunaren ezaugarria.
            El salmista lleno de gratitud, canta la misericordia y el amor del Señor.
"Jauna, zure maitasuna abestuko dot..."

Erm 16, 25-27:

            San Paulok gogoratuko deusku Jaungoikoaren ezkutuko misterioa Jesusegan agertu jakula.   San Pablo  nos invita a la alegría y a la alabanza.
           
Lk 1, 26-38:

            María se muestra como la servidora de Dios. De ella nacerá aquel que viene como servidor de la humanidad.
            Mariagan ipiniko dau Jaungoikoak gizonen artean eregiko dauan benetako jauretxearen lehenengo harria. Zerua lurrera hurreratuko da. 
            "Aleluia" abestuz gertatu gaitezan Barri Ona entzuteko 


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Bat egin dagigun otoitzean, Jaungoikoaren Semeak gizateria osoaren bidea barriztatu dagian.
§        Elizearen alde. Maria bere itzalaz babestu eban Espiritu Santuak adorea emon deiola, etsipenetik atara dagiala eta fedea ilusinoz zabaldu dagiala. Egin dagigun otoitz

§        Por los gobernantes, para que trabajen  en favor   de la dignidad humana y habran caminos para  que desaparezca tanta pobreza  por la injusticia reinante en este siglo 21. Egin dagigun otoitz

§        Para que Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia se mantengan firmes en su compromiso, y su testimonio nos impulse a vivir una Navidad más solidaria.  Egin dagigun otoitz

§        Gu guztion alde. Jaunak eskuzabaltasunez eta maitasunez bete gaizala, txiroenen eta behartsuenen artean haragitu gaitezan eta, horrela, egun guztiak Gabon bihurtu dagiguzan. Egin dagigun otoitz

          Zatoz, Jauna, eta emon zure kontsolamendua nahigabetuei, zure indarra jarraitu gura deutsugunoi, zure argia ezagutzen ez zaituenei eta bihotz barria euren egoismoan itxita bizi diranei. Errege bizi zara-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA

          Cáritas necesita nuestro apoyo económico para poder seguir llegando a los que carecen de lo más necesario para vivir, los excluidos, los últimos. El lema de este año es: «Soy porque compartimos” En nombre de Cáritas  gracias por vuestra generosidad.

AGURRA

            Mariagaz bat eginda, amaitu daigun Gabonetarako prestakizuna. Jaunaren mirabeak lagundu deiskula behartsuenen zerbitzuan bizi izaten, eta Jaungoikoaren Berbea onartzen.
            Dios vive en medio de nosotros. Él es la plenitud de la felicidad en medio de nosotros. Que sepamos hacer llegar esa felicidad sobre todo a los corazones de nuestros hermanos más olvidados y necesitados.

            Ama  maite  Maria
ABENDUALDIKO IV. DOMEKEA


Daviden erreinuak betiko iraungo dau Jaunaren aurrean.

Samuelen bigarren liburutik
(2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

David erregea bere etxean bizitzen jarri eta Jaunak inguruko arerio guztiekin bakea emon eutsanean, esan eutsan erregeak Natan profeteari: “Begira, ni zedrozko etxean bizi naz; Jainkoaren kutxa, barriz, oihal-txabolan dago”.
Natanek erantzun eutsan erregeari: “Zoaz eta bete zeure asmoa, Jauna Zugaz da-eta”.
Baina  gau haretan bertan Jaunaren berbea etorri jakon Natani: “Zoaz eta esaiozu nire morroi Davidi: "Hau dino Jaun ahalguztidunak: Zuk eregi behar al deustazu etxea, nire bizileku izan dadin? Neuk atara zindudazan larreetatik, artaldeen atzetik, nire herri Israelen buruzagi izan zeintezan. Zeugaz izan nozu, ibili zaran alde guztietan. Neuk hondatu deutsudaz aurrean jarri jatzuzan arerio guztiak eta Neuk emongo deutsut lurreko handikiena lako izen handia. Leku bat emongo deutsat neure herri Israeli: han landatuko dot, bertan biziko da eta ez dau aurrerantzean estualdirik izango. Gaizkileek ez dabe zapalduko antzina lez, neure herriaren gain buruzagiak ipini nituanean lez. Bakea emongo deutsut arerio guztiekaz. Errege-ondorengotza emongo deutsula jakinarazoten deutsu Jaunak.

Zeure egunak bete eta zeure gurasoekin atsedena hartuko dozunean, ondorengoa emongo deutsut, zure erraietatik ataratakoa, eta sendotu egingo dot haren erregetza. Aita izango nau harek Ni, eta seme izango dot Nik ha.
Zure etxeak eta zure erregetzak betiko iraungo dabe nire aurrean, eta zure errege-aurkiak sendo iraungo dau beti"“.


Erantzun-salmoa
Sal 88, 2-3. 4-5. 27 eta 29

Jauna, zure maitasuna abestuko dot
 betiren beti

Jauna, zure maitasuna abestuko dot betiren beti,
zure leialtasuna adierazoko gizaldiz gizaldi.
Esana dozu-eta: “Maitasuna betiko dot eregi”,
zure leialtasuna zeruan dozu sendotuazo.

Egin dot nire hautatuagaz ituna,
David neure morroiari zin egin neutsana:
“Betiko sendotuko dot zure hazia,
menderen mende eregiko zure aurkia”.

Berak deituko deust: “Zu zaitut Aita,
ene Jainko, nire salbamenaren Harkaitza”.
Gordeko deutsat beti nire maitasuna,
zintzo eukiko egin neutsan ituna


Betidanik ezkutuan eukan misterioa agertu dau Jainkoak.
Misterio hori orain azaldu da.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako epistolatik
(Erm 16, 25-27)

Senideok: Aintza Jainkoari, nik iragarten dodan Barrionaren eta Jesu Kristori buruzko nire predikuaren arabera fedean sendotu zaikiezan Jainkoari. Prediku honen bidez, betidanik ezkutuan eukan misterioa agertu dau Jainkoak. Misterio hori orain azaldu da, Profeten idazkiek esan eben lez, eta, betiko Jainkoaren erabagiaren arabera, herri guztiei adierazo jake, Jainkoari fedezko erantzuna emon deioen. Jainko horri, jakintsu bakarrari, aintza Jesu Kristoren bitartez, gizaldi eta gizaldietan. Amen.


Begira, sabelean sortu eta semea izango dozu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
(Lk 1, 26-38)

Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban Jainkoak, Nazaret eritzon Galileako herri batera, birjina bategana; birjineak Maria eban izena eta Jose eritzon Daviden jatorriko gizon bategaz ezkontzeko berbea emonda egoan.
Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta esan eutsan: “Poztu zaitez, graziaz bete hori! Jauna Zugaz”. Ikaratu zan Maria berba hareek entzutean, eta pentsetan jarri zan, zer izan ete eitekean halako agur ha.
Aingeruak esan eutsan: “Ez izan bildurrik, Maria; Jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango dozu, eta "Jesus" ezarriko deutsazu izena. Handia izango da; Goi-goikoaren Seme deituko deutsoe, eta Jainko Jaunak bere aita Daviden errege-aurkia emongo deutso; Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez dau azkenik izango”.
Mariak esan eutsan aingeruari: “Zelan jazo daiteke hori, ez naz-eta inongo gizonagaz bizi”. Aingeruak erantzun eutsan: “Espiritu Santua jaitsiko da zugana eta Goi-goikoaren indarrak bere kerizpean hartuko zaitu; horregaitik, zugandik jaioko dana santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko deutsoe. Hara, Elisabet zure senidea ere umedun dago bere zaharrean, eta sei hilabeteko dago agorra ei zana; Jainkoarentzat ez da-eta ezer ezinik”.
Mariak, orduan: “Hona hemen Jaunaren mirabea; jazo bekit zuk dinozun lez”. Eta aingeruak itzi egin eban.