Arratiako tranbiak: Pobreen IV. Eguna

martes, 28 de noviembre de 2017

Abenduko 1. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.

Bideoa.

 
ABENDU-ALDIKO I. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARRA

          Jaunaren izenean egun on!
          Liturgi Urte barri bati, graziaren eta itxaropenaren aldiari hasiera emotera goaz. Zuhur bizitzeko deia dogu abendu aldia. Jaunari bidea atontzeko deia, Jaungoikoa pobreen aurpegian ikusteko deia. Lurra zaintzean pobreziaren aurka lan egiteko deia. Horregaitik abendu aldi honetan dei berezi bat egiten jaku gure lurra zaintzera. Gure bizi-estiloan, produkzioan eta kontsumoan kontzientzia hartzera.

Hasi dagigun ospakizuna abestuz...
         
 ABESTIA:         Zatoz Jauna...

BATZARBURUAREN AGURRA

          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

EZAUGARRIA:     Etxea jagon

Sehaska hutsik daukagu, Jaunaren etorreraren zain,
eta aurrean daukagun zuhaitzean
Aita Santuak idatzitako LAUDATO SI entziklika jarriko dogu.
Danona dan etxea zaintzea izan daitela gure eguneroko konpromisoa

 Zuhaitzean liburua ipini eta jarraian LAUDATO SI´n dagoen otoitza egin danon artean edo abadeak bakarrik

Gure lurraren aldeko otoitza

Jainko ahalguztiduna,
unibertso osoan presente zagozana
eta zure kreatura txikienetan ere bai.
Zuk, zure samurtasunez existitzen dan guztia
inguratzen dozun horrek,
isuri guregan zure maitasunaren indarra,
bizia eta edertasuna zaindu dagiguzan.
Busti gagizuz bakeaz, nebarreben moduan bizi gaitezan
inori kalterik egin barik.
Pobreen Jainko, Aita-Ama
lagundu eiguzu erreskatatzen
mundu honetako abandonatuek eta ahaztuek
hainbeste balio dabe-ta zure begietan.  AMEN

PENITENTZI EKINTZA

          Isiltasunez, Jaunaren aurrean, bere grazia, maitasuna eta parkamena eskatzen deutsaguz.

·        Gure bizitzan bide barri bat zabaltzera zatozan  Jesus Jauna: ERRUKI, JAUNA.
·        Behartsuei Barri Ona emotera zatozan itxarondako Mesias. KRISTO E.
·        Gizadiaren itxaropen guztiak betetzera zatozan Jaungoikoaren Semea. E. J.

HITZAREN LITURGIA

Is 63, 16b-17; 64, 2b-7:

            Orain entzungo dogun lehenengo irakurgaia Isaiasek Jaungoiko salbatzaileari egiten deutson otoitz eder bat dogu. Profeteagaz batera geuk ere otoitz egin dagigun: "Ai! zeruak urratu, eta etorriko bazina!"

Erantzun-Salmoa: 79. Salmoa

            Fededun batek, Jainkoari, Israelgo Artzainari, herriaren alde otoitz egiten deutso. Beragaz batera, guk ere eskatu daigun Jainkoaren babesa eta bakea.

 "Jauna zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena emoiguzu."

1 Kor 1, 3-9:

            San Paulok gogoratuko deusku aberastasun haundi baten jabe gareala: Jaungoikoaren maitasuna geugaz dogu; maitasun hori era askotara agertzen deusku, baina batez ere bere Seme bakarra gure artera bialduz.

Mk 13, 33-37:

            Jauna "noiz" etorriko dan danok jakin nahiko genduke; baina Jesusek ez deusku ordurik esaten. Egin behar doguna da erantzunkizunez jokatu eta zuhur egon.

            Goratu dagigun Jauna, Aleluia abestuz

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Gizadi guztiaren pozak eta itxaropenak, tristurak, larrialdiak eta gurariak geureak eginik, Jaungoikoari aurkezten deutsaguz, uste osoz otoitz egiten dogula.

·        Gure Herrian eta mundu guztian, danon etxea zaintzeko,  eguneroko detaile txikietatik hasita, benetako konpromisoa hartu dagigun. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gure parrokietako eta mugimenduetako gazteek Jaungoikoari zabaldu deioela euren bihotza eta, Haren deiari erantzunez, Barri Onaren alde jokatu dagiela beti. Eskatu deiogun Jaunari.

·      Txirotasuna, zuzentasunik eza, gogorkeria edo baztertzea gogorren jasaten dabenak ez dagiela itxaropena galdu, eta guk lagundu deiegula etsipen hori gainditzen. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Kristau alkarte hau osotzen dogunon alde; Abendu aldia zintzotasunez biziz, Ebanjelioaganako barritasun, koherentzia eta leialtasunean etenbarik hazi gaitezala. Eskatu deiogun Jaunari.

  Gure Aita, entzun egizu zure herriaren eskaria. Ez egiguzu itzi zure bidetik aldentzen. Bizi gaitezala beti zuhur, zure Semearen etorrerea itxaroten. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan..

AZKEN AGURRA

            Eukaristia ospatu dogu, orain goazen Jaunaren Erreinuan lan egitera. Badakigu gure lurra zaintzen dogun bitartean Erreinuaren alde jokatzen dogula. Laudato si´ irakurri, hausnartu eta mundu zuzenago baten alde jokatu dagigun.

            "Jaun ona, mundua salbatzera”


                                              


ABENDU-ALDIKO I. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARRA

          Jaunaren izenean egun on!
          Liturgi Urte barri bati, graziaren eta itxaropenaren aldiari hasiera emotera goaz. Erne bizitzeko deia dogu abendu aldia. Jaunari bidea atontzeko deia, Jaungoikoa pobreen aurpegian ikusteko deia. Lurra zaintzean pobreziaren aurka lan egiteko deia.
Comenzamos un nuevo año litúrgico con el Adviento que es una llamada a estar vigilantes, a preparar el camino al Señor, a reconocerle en el rostro de los pobres;  también  para comprometernos con gestos significativos  a  cuidar la CASA COMUN.

Hasi dagigun ospakizuna abestuz...
         
 ABESTIA:         Zatoz Jauna...

BATZARBURUAREN AGURRA

          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

EZAUGARRIA:     Etxea jagon

Sehaska hutsik daukagu, Jaunaren etorreraren zain,
eta aurrean daukagun zuhaitzean
Aita Santuak idatzitako LAUDATO SI entziklika jarriko dogu.
Danona dan etxea zaintzea izan daitela gure eguneroko konpromisoa

 Zuhaitzean liburua ipini eta jarraian LAUDATO SI´n dagoen otoitza egin danon artean edo abadeak bakarrik

Gure lurraren aldeko otoitza
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de las criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos. AMEN

PENITENTZI EKINTZA

          Isiltasunez, Jaunaren aurrean, bere grazia, maitasuna eta parkamena eskatzen deutsaguz.


·        Gure bizitzan bide barri bat zabaltzera zatozan  Jesus Jauna: ERRUKI, JAUNA.
·        Behartsuei Barri Ona emotera zatozan itxarondako Mesias. KRISTO E.
·        Gizadiaren itxaropen guztiak betetzera zatozan Jaungoikoaren Semea. E. J.


HITZAREN LITURGIA

Is 63, 16b-17; 64, 2b-7:

            Orain entzungo dogun lehenengo irakurgaia Isaiasek Jaungoiko salbatzaileari egiten deutson otoitz eder bat dogu. Profeteagaz batera geuk ere otoitz egin dagigun: "Ai! zeruak urratu, eta etorriko bazina!"
            El profeta conoce y vive la angustia y el dolor de su pueblo. Por eso se dirige a Dios pidiendo ayuda.

Erantzun-Salmoa: 79. Salmoa

            Fededun batek, Jainkoari, Israelgo Artzainari, herriaren alde otoitz egiten deutso. Beragaz batera, guk ere eskatu daigun Jainkoaren babesa eta bakea.
            El salmista, hombre creyente que vive con el pueblo de Israel, invoca y llama a Dios. Es una plegaria  a la cual nos unimos cantando el salmo 79

 "Jauna zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena emoiguzu."

1 Kor 1, 3-9:

            San Paulok gogoratuko deusku aberastasun haundi baten jabe gareala: Jaungoikoaren maitasuna geugaz dogu; maitasun hori era askotara agertzen deusku, baina batez ere bere Seme bakarra gure artera bialduz.
            Jesús nos pide que estemos vigilantes. Con la luz encendida, dispuestos, llenos de amor.

Mk 13, 33-37:

            Jauna "noiz" etorriko dan danok jakin nahiko genduke; baina Jesusek ez deusku ordurik esaten. Egin behar doguna da erantzunkizunez jokatu eta zuhur egon.

            Goratu dagigun Jauna, Aleluia abestuz

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

      
    Gizadi guztiaren pozak eta itxaropenak, tristurak, larrialdiak eta gurariak geureak eginik, Jaungoikoari aurkezten deutsaguz, uste osoz otoitz egiten dogula.

·        Gure Herrian eta mundu guztian, danon etxea zaintzeko,  eguneroko detaile txikietatik hasita, benetako konpromisoa hartu dagigun. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Munduko bakearen eta zuzentasunaren alde: norkeriak eta indarkeria jarrerak  desagertu daitezala eta benetako anaitasuna eta adiskidetasuna sendotzen joan  daitezala.  Eskatu deiogun Jaunari.
·        Que quienes padecen más duramente la pobreza, la injusticia, la violencia o la discriminación no pierdan nunca la esperanza, y les ayudemos a superar el desencanto. Eskatu deiogun Jaunari
·        Que las personas jóvenes de nuestras parroquias y movimientos estén siempre abiertas a Dios; que puedan escuchar su llamada a dedicar la vida entera al servicio del Evangelio en la Iglesia. Eskatu deiogun Jaunari.

          Gure Aita, entzun egizu zure herriaren eskaria. Ez egiguzu itzi zure bidetik aldentzen. Bizi gaitezala beti zuhur, zure Semearen etorrerea itxaroten. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan..

AZKEN AGURRA

            Eukaristia ospatu dogu, orain goazen Jaunaren Erreinuan lan egitera. Badakigu gure lurra zaintzen dogun bitartean Erreinuaren alde jokatzen dogula. Laudato si´ irakurri, hausnartu eta mundu zuzenago baten alde jokatu dagigun.
            San Francisco de Asís cantaba así: “Alabado seas, mi Señor,  por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta..”
            Que durante esta semana hagamos un esfuerzo,  para comprometernos, aunque sea con pequeños detalles, en el cuidado de la CASA COMÚN.

            Para ello recibamos la bendición de Dios.

            "Jaun ona, mundua salbatzera”


ABENDUALDIKO I. DOMEKEAAi, zeruak urratu eta jaitsiko bazina!Isaias Profetearen liburutik

(Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8)Zu zara, Jauna, gure Aita,

gure Erosle dozu izena betidanik.

Zergaitik itzi deuskuzu, Jauna,

zeure bideetatik alde egiten,

zure begirunerik ez izateraino

gure bihotzak gogortzen?

Bihurtu zakiguz, zeure zerbitzariakaitik,

zeure ondare aukeratu dozuzan leinuakaitik.

Ai, zeruak urratu eta jaitsiko bazina!

Zure aurrean mendiak urtuko litzatekez.

Jaitsi zinan

eta mendiak urtu egin ziran zure aurrean.

Inoiz ez dau ez belarrik entzun, ez begik ikusi,

Zu beste Jainkorik

Beragan itxaron dabenen alde holan jokatzen dauanik.

Zeuk urteten dozu,

pozik eta zuzen dabilzanen

eta zure bideak gogoan dabezanen bila.

Hasarre zengozan, bai,

pekatu egin gendualako,

aspalditik pekatari garalako,

baina salbatuko gara.

Guztiok kutsatuak gengozan,

gure egintza onak ere zapi zikinen antzeko ziran;

orbelaren antzera ihartzen gintzazan guztiok,

eta gure pekatuek

haizeak lez eroaten ginduezan.

Ez eutsan inork zure izenari dei egiten,

ez zan inor Zugaz bat egiten ahalegintzen.

Zeure aurpegia gorde egin zenduan-eta gugandik,

eta gure erruetan murgilduak itzi ginduzuzan.

Halan ere, Jauna, Zeu zara gure Aita,

gu buztina, eta Zu gure buztinlaria:

zure eskuetako lana gara guztiok.

Ez hasarretu gehiegi, Jauna,

eta ez hartu gogoan betiko gure errua.

Begira, zure herri gara guztiok.Erantzun-salmoa

(Sal 79, 2a eta 3acd. 15-16. 18-19)Jainko, berbiztu gagizuz;

salbatu gaitezan, zure begia lehun agertu egizu.Israelgo Artzain, entzun egiguzu,

Kerubin gainean jesarri ohi zara-eta,

egizu dirdai, zure indarrari eragiozu,

zatoz eta salbatu gagizuz.Bihurtu zakiguz gudari-taldeen Jainko,

begira zerutik, ikusi, mahatsondo honi agertu zakioz:

Zure eskuz aldatu dozun aldaska honi,

Zuk indartu dozun landareari.Emoiozu eskua aukeratu dozun gizonari,

Zeuk indartu dozun gizasemeari.

Ez gara Zugandik urrunduko,

bizirik gaukazuz eta zure izenari

egingo deutsagu dei.

Jesu Kristo gure Jaunaren agerraldiaren zain gagoz.San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik

(1 Ko 1, 3-9)Senideok: Grazia zuei eta bakea gure Aita Jainkoagandik eta Jesu Kristo Jaunagandik. Jainkoari eskerrak emoten dihardut beti zuekaitik, zuei Jesu Kristogan Jainkoak emon deutsuen graziagaitik. Izan ere, Kristogan aberastu zaitue gauza guztietan: bai berba, bai jakintza-dohai guztietan, Kristori buruz emoten dogun autormena zuekan sendotu dan ezkero. Holan, ez dozue dohairik bat ere falta Jesu Kristo gure Jaunaren agerraldiaren zain zagozenok. Berak indartuko zaitue azkenera arte, inork zuen aurka zeresanik izan ez dagian Jesu Kristo gure Jaunaren etorrera-egunean. Zintzoa da bere Seme Jesu Kristo gure Jaunagaz alkarturik bizitzera dei egin deutsuen Jainkoa.Zagoze zuhur,

ez dakizue-eta etxeko nagusia noiz etorriko dan.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik

(Mk 13, 33-37)Aldi haretan, Jesusek esan eutsen bere ikasleei: Begira, zagoze zuhur, ez dakizue-eta sasoia noiz dan. Gizon bat urrunera joatean lez da: etxea iztean, morroiei emoten deutse agintea, bakotxari bere eginkizuna jarriz, eta atezainari zuhur egoteko agintzen deutso.

Zagoze, beraz, zuhur; ez dakizue-eta etxeko nagusia noiz etorriko dan: ilunabarrean, gauerdian, oilarrak jotean nahiz egunsentian. Ez zagiezala lotan aurkitu, ezustean etorrita.

Zuei esaten deutsuedan hau guztiei esaten deutset: Zagoze zuhur.