Gora Zu gure Jauna gora!

martes, 22 de noviembre de 2016

Abenduko 1. domekea


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
ABENDU-ALDIKO I. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Ondo etorriak, guztiok, kristau batzar honetara.

            Liturgi urte barria hasten dogu Abenduagaz. Aldi hau Elizeak, Natibitatea, gure Salbatzailearen jaiotza pozez ospatzeko prestaketa lez eskeintzen deuskun aldi itxaropentsua da.
          Tirabira, bidegabekeria edo oinazez betetako munduan, hainbeste jente ilunpetan bizi danean, Jaungoikoak bere zuzentasunezko agintzariak barritzen ditu, buruak altxatzeko dei eginez, gure askapena hur dagoalako.
          Abendua poz eta itxaropenaren aldia da, baina baita pentsaeraz aldatzeko, bihozbarritzea bizitzeko eta zuzentasunezko frutuak emoteko aldia ere. Horixe da Jaunak gugandik itxaroten dauana.
         
                        Hasi dagigun ospakizun hau danok, "Zatoz, Jauna..." abestuz.

ABADEAREN AGURRA

          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  LEHENENGO KANDELEAREN INGURUAN

          Abenduaren hasieran, gure itxaropenak loratzen dira. Hainbeste gauza aldatu gurako geunke...! Baina Jaunak bakarrik lagundu deikegu hori lortzen, Berak bakarrik salbatu gaikez. Horregaitik, bere etorrerea eskatzen eta itxaroten jarraitzen dogu.
          Eta orain, Abenduko lehenengo kandelea biztean, zabaldu deioguzan gure bihotzak  etorrera horri.

Lehenengo kandelea biztu,  abestiaren bat abesten dan bitartean.

DAMU OTOITZA

          Isiltasunez, Jaunaren aurrean, bere grazia, maitasuna eta parkamena eskatzen deutsaguz.
        Gure bizitzan bide barri bat zabaltzera zatozan gure anaia:ERRUKI,J
        Behartsuei Barri Ona emotera zatozan itxarondako Mesias:KRISTO,E
    Gizadiaren itxaropen guztiak betetzera zatozan Jaungoikoaren Semea: ERRUKI, J.

HITZAREN LITURGIA

Is 2, 1-5:

            Isaias profeteak etorkizunari itxaropenez begiratzera dei egiten deusku.Gizartean bakea nagusituko dan eguna etorriko da.
Erantzun-Salmoa:  121. Salmoa

            Israeldar fededunak, Jerusaleneko eleiza nagusira joaten ziran pazko jaietan.Pozez beterik bat egin daigun otoitz honetan.

  "Zure etxera goaz Jauna...."

Erm 13, 11-14:

            Jauna gure artera etorriko da; baina guk, geure aldetik, bidera urten behar deutsagu. Abendu-aldiak gure bizikerea eta sentikerea aldatzea eskatuko deusku.

Mt 24, 37-44:

            Domeka honetako ebanjelioak, beste behin, Jesusen azken etorrerea aitatuko deusku. Eta, gitxien uste dogunean izango dan egun horren aurrean, zuhur egotera dei egiten deusku.

             "Aleluia" abestu dagigun.

Homili ostean ezaugarria:
Gure abendua… gure Aitagaz
GURE AITA liburutxoa erakusten dan bitartean:

Jainkoa aita eta ama baino gehiago da; bizitzan maite gaituen guztiek baino gehiago maite gaitu.  Hemen azaltzen jaku apurtxo bat Jesusengandik ikasi dogun otoitza.

Gero, liburua askatxoaren ondoan jarri eta guztiok abestu

Maite, hezi ta bero emonez
batzutan aske iztea
Aita batentzat ez da erreza
egoerak bereiztea
Duda unetan somatu ezkero
hurbil zure gerizpea
errezagoa egiten jaku
hor zauzela sinistea
HERRI OTOITZA

          Gizateria osoaren pozak eta itxaropenak, tristurak, larrialdiak eta gurariak geure eginik, Jaungoikoari aurkezten deutsaguz, uste osoz otoitz egiten dogula.

       Jesus ezagutu barik, euren inguruan maitasuna, poza eta itxaropena zabaltzen diharduen                                                                                                                                                 guztien alde: Jaunaren Espirituaren indarra beti eurekin izan dagien Eskatu deiogun Jaunari.

Txirotasuna, zuzentasunik eza, gogorkeria edo baztertzea gogorren jasaten dabenak ez dagiela itxaropena galdu, eta guk etsipen hori gainditzen lagundu deiegula. Eskatu deiogun Jaunari.

      Gure familietan birsortu daitela otoitzerako zaletasuna eta Jainko Aita-Amaren maitasun samurra somatu dagigula. Eskatu deiogun Jaunari.

     Kristau alkarte hau osotzen dogunon alde. Zabaldu deiogun abenduari gure bihotzak barriztuz jarraitu gaitezan. Ebanjelioarekiko koherentzia eta leialtasuna gorde daigun. Eskatu deiogun Jaunari.

          Gure Aita, entzun egizu zure herriaren eskaria. Ez egiguzu itzi zure bidetik aldentzen. Bizi gaitezala beti zuhur, zure Semearen etorrerea itxaroten. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.AZKEN AGURRA

            Jaungoikoa gure artera etorri nahian dago. Itzi deiogun etorten eta prestau deiogun bidea. Mariak lagunduko deusku eginkizun honetan.

            "Jaun ona, mundua salbatzera..."

ABENDU-ALDIKO I. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Ondo etorriak, guztiok, kristau batzar honetara.
          Liturgi urte barria hasten dogu Abenduagaz. Aldi hori Elizeak, Natibitatea, gure Salbatzailearen jaiotza pozez ospatzeko prestaketa lez eskeintzen deuskun aldi itxaropentsua da.
         Empezamos el adviento. Preparémonos para la venida del Señor.
          En un mundo como el nuestro, tan marcado por las tensiones, la injusticia o el sufrimiento, y con tanta gente hundida en su oscuridad, Dios sigue renovando sus promesas de justicia y llamándonos a alzar nuestras cabezas, porque se acerca nuestra liberación.
          Abendua poz eta itxaropenaren aldia da, baina baita pentsaeraz aldatzeko, bihozbarritzea bizitzeko eta zuzentasunezko frutuak emoteko aldia ere. Horixe da Jaunak gugandik itxaroten dauana.
                        Hasi dagigun ospakizun hau danok, "Zatoz, Jauna..." abestuz.

ABADEAREN AGURRA

          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  LEHENENGO KANDELEAREN INGURUAN

          Abenduaren hasieran, gure itxaropenak loratzen dira. Hainbeste gauza aldatu gurako geunke...! Baina Jaunak bakarrik lagundu deikegu hori lortzen, Berak bakarrik salbatu gaikez. Horregaitik, bere etorrerea eskatzen eta itxaroten jarraitzen dogu.
          Con el gesto de encender cada domingo un nuevo cirio, queremos reflejar nuestra progresiva preparación para recibir la luz de la Navidad.  Hoy,  encendemos el primer cirio.

Lehenengo kandelea biztu,  abestiaren bat abesten dan bitartean.

DAMU OTOITZA

          Isiltasunez, Jaunaren aurrean, bere grazia, maitasuna eta parkamena eskatzen deutsaguz.
        Gure bizitzan bide barri bat zabaltzera zatozan gure anaia:ERRUKI,J
        Behartsuei Barri Ona emotera zatozan itxarondako Mesias:KRISTO,E
        Gizadiaren itxaropen guztiak betetzera zatozan Jaungoikoaren Semea: ERRUKI, J.


HITZAREN LITURGIA

Is 2, 1-5:

            Isaias profeteak etorkizunari itxaropenez begiratzera dei egiten deusku.Gizartean bakea nagusituko dan eguna etorriko da.
            La Palabra va a nacer entre nosotros. Somos peregrinos de la paz. Los hambrientos de la paz, los destructores de las armas y constructores de la nueva Jerusalen encontrarán al Señor.

Erantzun-Salmoa:  121. Salmoa

            Israeldar fededunak, Jerusaleneko eleiza nagusira joaten ziran pazko jaietan.Pozez beterik bat egin daigun otoitz honetan.
            Al orar con este salmo, recordamos la peregrinación de la Iglesia a la Jerusalén del cielo
  " Zure etxera goaz Jauna ..."

Erm 13, 11-14:

            Jauna gure artera etorriko da; baina guk, geure aldetik, bidera urten behar deutsagu. Abendu-aldiak gure bizikerea eta sentikerea aldatzea eskatuko deusku.
            El apóstol Pablo nos invita a tomar conciencia del momento en que vivimos. En medio de la oscuridad, debemos permanecer vigilantes.

Mt 24, 37-44:

            Domeka honetako ebanjelioak, beste behin, Jesusen azken etorrerea aitatuko deusku. Eta, gitxien uste dogunean izango dan egun horren aurrean, zuhur egotera dei egiten deusku.
            Jesús nos llama a la vigilancia.  Dios puede venir a nuestra vida en cada instante.No podemos caer el la rutina de una fe vivida sin entusiasmo y sin comprometernos .

             "Aleluia" abestu dagigun.
Homili ostean ezaugarria:
Gure abendua… gure Aitagaz
GURE AITA -PADRE NUESTRO liburutxoa erakusten dan bitartean:

Dios es mucho más que padre y madre y que todos aquellos que nos han amado en la vida. Este librito nos ayudará a profundizar un poco ese amor y que Jesús vivió a lo largo de su vida.

Gero, liburua askatxoaren ondoan jarri eta guztiok abestu

Maite, hezi ta bero emonez
batzutan aske iztea
Aita batentzat ez da erreza
egoerak bereiztea
Duda unetan somatu ezkero
hurbil zure gerizpea
errezagoa egiten jaku
hor zauzela sinisteaHERRI OTOITZA

          Gizateria osoaren pozak eta itxaropenak, tristurak, larrialdiak eta gurariak geure eginik, Jaungoikoari aurkezten deutsaguz, uste osoz otoitz egiten dogula.

        Jesus ezagutu barik, euren inguruan maitasuna, poza eta itxaropena zabaltzen diharduen guztien alde: Jaunaren Espirituaren indarra beti eurekin izan dagien. Eskatu deiogun Jaunari.

        Txirotasuna, zuzentasunik eza, gogorkeria edo baztertzea gogorren jasaten dabenak ez dagiela itxaropena galdu, eta guk etsipen hori gainditzen lagundu deiegula. Eskatu deiogun Jaunari.

       Pedimos en este adviento al Señor por nuestras familias para que  redescubramos la oración y profundicemos en la del PADRE NUESTRO que nos enseñó Jesús y descubramos al Padre-Madre que tanto nos ama. Eskatu deiogun Jaunari.

        Por quienes formamos parte de esta comunidad cristiana. Para que, abiertos al Adviento, sigamos creciendo en renovación, en coherencia y en fidelidad al Evangelio. Eskatu deiogun Jaunari.


          Gure Aita, entzun egizu zure herriaren eskaria. Ez egiguzu itzi zure bidetik aldentzen. Bizi gaitezala beti zuhur, zure Semearen etorrerea itxaroten. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.
AZKEN AGURRA

            Jaungoikoa gure artera etorri nahian dago. Itzi deiogun etorten eta prestau deiogun bidea. Mariak lagunduko deusku eginkizun honetan.
            Dios ha venido, viene y  vendrá. A nosotros nos toca hacerle presente en nuestra vida, para que le mundo sea una casa para todos.


            "Jaun ona, mundua salbatzera..."

IRAKURGAIAK

      Ab I  A
Is. 2, 1‑5:

      Isaias Profetaren liburutik

      Isaiasek, Amosen semeak, Judari eta Jerusalemi buruz izandako ikuskaria: Azken egunetan, Jaunaren etxearen mendia sendo izango da ezarria: tontor guztien gainetik, mendi guztien buru; atzerri‑jenteak hara joko dabe.
      Herri asko joango dira, esanez: Zatoze, igon daigun Jaunaren mendira, Jakoben Jainkoaren etxera: «Berak erakutsiko deuskuz bere bideak, eta Haren bidezidorretan ibiliko gara; izan ere, Siondik dator legea, eta Jerusalendik Jaunaren berbea».
      Berak epaituko ditu atzerriak, auzira ekarriko herriak eta herriak.
      Golde bihurtuko dabez ezpatak, eta igitai, lantzak.
      Ez dau herrik herriren aurka ezpatarik jasoko, ez dabe gehiago gudagintzan ikasiko.
      Zatoz, Jakoben etxea, gabiltzan Jaunaren argitan.    Jaunak esana!

5.- Sal 121, 1‑2. 4-5. 6-7. 8‑9

 Ba goaz pozik Jaunaren etxera.

            Ha bai poza nirea, esan eustenean «Ba goaz Jaunaren etxera».
      Gure oinak oraintxe heldu dira, Jerusalen, zure atarira.
            Leinuak, Jaunaren leinuak, hara igoten dira,
      Israel‑en lege danez, Jaunaren izena ospatzera.
      Han dago jarririk auzi‑mahaia, Dabid‑eneko mahaia.
            Eskatu egizuez Jerusalen‑entzat bakerako diranak:
      «Nasai bizi beitez zu maite zaituenak.
      Izan bedi bakea zure harresietan, nasaitasuna zure jauregietan».
            Neure anaia eta lagunakaitik, hau dinot: «Bakea zurekin».
      Jaunaren, gure Jainkoaren etxeagaitik, ondasunak opa deutsudaz zuri.

San Paulo Apostuluaren eskutitza erromatarrei:

Erm 13,11-14

Senideok: ohartu zaiteze zein sasoitan bizi zareen. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko, sinisten hasibarri haretan baino hurrago dogu-eta orain gure salbamena
      Badoa gaua, gainean dogu eguna; kendu dagiguzan, beraz, ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator, egun-argiz lez: ez jan-edankerietan eta mozkorkerietan, ez lohikerietan eta neurribakokerietan, ez hasarre eta norgehiagokerian. Hartu egizue Jesu Kristo Jauna soineko, eta ez ibili grina txarrak asetu guran.
                                                            Jaunak esana! Mt. 24, 37‑44:

Aleluia.           Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena emoiguzu.
      Aleluia.

      + Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik.

       Aldi haretan, Jesusek honan esan eutsen bere ikasleei: «Gizonaren Semearen etorrerea Noeren egunak lez izango da. Uriola aurreko egunetan, jan‑edanetan ebilen jentea, eta ezkondu egiten ziran gizon­-emakumeak, Noe kutxan sartu zan egunera arte; eta ez ziran konturatu, uriolea etorri eta guztiak eroan zituan arte; holantxe izango da Gizonaren Semearen etorrerea ere. Orduan, lagun bi izango dira soloan : bata hartu egingo dabe, eta bestea itzi; emakume bi ibiliko dira errotarrian: bata hartu egingo dabe, eta beste itzi.
      Zagoze zuhur, beraz, ez dakizuelako zuen Jauna zein egunetan etorriko dan. Badakizue: etxeko jaunak baleki gaueko zein ordutan etorriko dan lapurra, zuhur egongo litzake, eta ez leuke bere etxea zulatzen itziko. Zuok ere prest egon zaiteze, uste ez dozuen orduan etorriko jatzuelako Gizonaren Semea».   Jaunak esana!


No hay comentarios: