Jesus bizi da!

martes, 26 de noviembre de 2019

Abenduko 1. domekea


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.ABENDU-ALDIKO I. DOMEKEA – A

Gizarteari eta Eleizeari begira
Esperantzaz eta arduraz


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, kristau batzar honetara etorri zareen guztioi

            Abendualdia esperantza aldia dogu eta, aldi berean, erne eta adi, gure gizarteari eta elizari begiratzeko aldia. Bizkaiko Eliza osoa dabil ahalegin honetan. Arratiko plana be urte bian luzatu dogu Arratiako Eliza, ebanjelioaren ikasle misiolaria goiburuagaz. Bizkaiko Plan barria prestatzen berbok entzun doguz: “adore emon gura deutsuet bideari ekin deiozuen, Jaunaren deia entzunez eta ebanjelizatzea erantzukizun eta poztasunez nork bere eginez”.

Arratian, abendualdian, domekaz domeka, ahalegintxo hau egingo dogu lagungarri sugerente eta errez batzuekaz.
         
                        Hasi dagigun ospakizun hau danok, "Zatoz, Jauna..." abestuz.

ABADEAREN AGURRA


          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  LEHENENGO KANDELEAREN INGURUAN
          Abenduaren hasieran, gure itxaropenak loratzen dira. Hainbeste gauza aldatu gurako geunke...! Baina Jaunak bakarrik lagundu deikegu hori lortzen, Berak bakarrik salbatu gaikez. Horregaitik, bere etorrerea eskatzen eta itxaroten jarraitzen dogu.
          Eta orain, Abenduko lehenengo kandelea biztean, zabaldu deioguzan gure bihotzak  etorrera horri.

Lehenengo kandelea biztu,  abestiaren bat abesten dan bitartean.


HITZAREN LITURGIA

Is 2, 1-5:

            Isaias profeteak etorkizunari itxaropenez begiratzera dei egiten deusku. Gizartean bakea nagusituko dan eguna etorriko da.

Erantzun-Salmoa:  121. Salmoa

            Israeldar fededunak, Jerusaleneko eleiza nagusira joaten ziran pazko jaietan. Pozez beterik bat egin daigun otoitz honetan.

  "Zure etxera goaz Jauna...."
Erm 13, 11-14:

            Jauna gure artera etorriko da; baina guk, geure aldetik, bidera urten behar deutsagu. Abendu-aldiak gure bizikerea eta sentikerea aldatzea eskatuko deusku.

Mt 24, 37-44:

            Domeka honetako ebanjelioak, beste behin, Jesusen azken etorrerea aitatuko deusku. Eta, gitxien uste dogunean izango dan egun horren aurrean, zuhur egotera dei egiten deusku.

             "Aleluia" abestu dagigun.

Homili ostean:

1.  Erromes goaz, gogoak prestu,
     Abenduko biderako,
     gure fedea ospatu eta
     aitortu nahi dogulako.
     Sinesmen gogoz aurkitzen gara
     nahiz eta indarrez flako.
     Eskerrak, Jauna, besterik gabe,
     gure lagun zarelako,
     fede kaskardun baina fededun
     mantentzen gaituzulako.

2.  Gaurko sasoiak gure fedea
     bide barrian jarri dau,
     fede gitxiko gizarte honek
     zer eskatzen ete dau.
     Jauna, laguntzen ez badeuskuzu
     lurretik zelan jaiki gu,
     zure laguntzaz itxaropenak
     barriro bizten zaizkigu,
     danon aurrean izan gaitezen
                                                                                         sinesmenaren testigu.
HERRI OTOITZA


          Gizateria osoaren pozak eta itxaropenak, tristurak, larrialdiak eta gurariak geure eginik, Jaungoikoari aurkezten deutsaguz, uste osoz otoitz egiten dogula.

·        Jesus ezagutu barik, euren inguruan maitasuna, poza eta itxaropena zabaltzen diharduen guztien alde: Jaunaren Espirituaren indarra beti eurekin izan dagien Eskatu deiogun Jaunari.

·        Txirotasuna, zuzentasunik eza, gogorkeria edo baztertzea gogorren jasaten dabenak ez dagiela itxaropena galdu, eta guk etsipen hori gainditzen lagundu deiegula. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gure parrokietako eta mugimenduetako gazteek Jaungoikoari zabaldu deioela euren bihotza, eta Haren deiari erantzunez, Elizan Barri Onaren alde jokatu dagiela beti. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Kristau alkarte hau osotzen dogunon alde. Zabaldu deiogun abenduari gure bihotzak barriztuz jarraitu gaitezan. Ebanjelioarekiko koherentzia eta leialtasuna gorde daigun. Eskatu deiogun Jaunari.

          Gure Aita, entzun egizu zure herriaren eskaria. Ez egiguzu itzi zure bidetik aldentzen. Bizi gaitezala beti zuhur, zure Semearen etorrerea itxaroten. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

JAUNARTZE ONDOREN

           
Zatoz, Jesus Jauna. Zure beharrizanean gagoz.

Zatoz, Jesus Jauna, eta aldatu egizuz gure bihotzak.
Egin gagizuz zu gure artean egotearen ezaugarri biziak.
Egin gagizuz, hainbeste behar zaituan mundu honetan,
zure lekuko edo testigu.
Ausartu gaitezala beti zure berba kontsolatzailea iragarten,
zuzentasunerako gure eskuak eskeintzen,
zure maitasun askatzailea alkarbanatzen  eta besteei luzatzen.
Zure Espirituaren indarrez, zatoz, Jesus Jauna,
eta erein zure itxaropena gure bihotzetan!

AZKEN AGURRA

            Jaungoikoa gure artera etorri nahian dago. Itzi deiogun etorten eta prestau deiogun bidea. Mariak lagunduko deusku eginkizun honetan.

            "Jaun ona, mundua salbatzera..."


                                      ABENDU-ALDIKO I. DOMEKEA - A
Gizarteari eta Eleizeari begira
Esperantzaz eta arduraz

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, kristau batzar honetara etorri zareen guztioi

            Abendualdia esperantza aldia dogu eta, aldi berean, erne eta adi, gure gizarteari eta elizari begiratzeko aldia. Bizkaiko Eliza osoa dabil ahalegin honetan.
          Adviento:  tiempo cargado de esperanza,  nos  preparamos  para celebrar con gozo la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Durante este adviento nos proponemos preparar  el PLAN DE EVANGELIZACIÓN, que nos impulsa a trabajar en la misión evangelizadora de transformar la sociedad de acuerdo con los valores evangélicos que Jesús de Nazaret encarnó y vivió.

            Hasi dagigun ospakizun hau danok, "Zatoz, Jauna..." abestuz.

ABADEAREN AGURRA


          Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  LEHENENGO KANDELEAREN INGURUAN
          Abenduaren hasieran, gure itxaropenak loratzen dira. Hainbeste gauza aldatu gurako geunke...! Baina Jaunak bakarrik lagundu deikegu hori lortzen, Berak bakarrik salbatu gaikez. Horregaitik, bere etorrerea eskatzen eta itxaroten jarraitzen dogu.
          Con el gesto de encender cada domingo una nueva vela, queremos reflejar nuestra progresiva preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso, hoy, primer domingo de Adviento,  encendemos la primera

Lehenengo kandelea biztu,  abestiaren bat abesten dan bitartean.

DAMU OTOITZA


          Isiltasunez, Jaunaren aurrean, bere grazia, maitasuna eta parkamena eskatzen deutsaguz.
·        Gure bizitzan bide barri bat zabaltzera zatozan gure anaia:ERRUKI,J
·        Behartsuei Barri Ona emotera zatozan itxarondako Mesias:KRISTO,E
·        Gizadiaren itxaropen guztiak betetzera zatozan Jaungoikoaren Semea: ERRUKI, J.

HITZAREN LITURGIA

Is 2, 1-5:

            Isaias profeteak etorkizunari itxaropenez begiratzera dei egiten deusku. Gizartean bakea nagusituko dan eguna etorriko da.
            La Palabra va a nacer entre nosotros. Somos peregrinos de la paz. Los hambrientos de la paz, los destructores de las armas y constructores de la nueva Jerusalen encontrarán al Señor.
Erantzun-Salmoa:  121. Salmoa
            Israeldar fededunak, Jerusaleneko eleiza nagusira joaten ziran pazko jaietan. Pozez beterik bat egin daigun otoitz honetan.
            Al orar con este salmo, recordamos la peregrinación de la Iglesia a la Jerusalén del cielo
  " Zure etxera goaz Jauna ..."

Erm 13, 11-14:

            Jauna gure artera etorriko da; baina guk, geure aldetik, bidera urten behar deutsagu. Abendu-aldiak gure bizikerea eta sentikerea aldatzea eskatuko deusku.
            El apóstol Pablo nos invita a tomar conciencia del momento en que vivimos. En medio de la oscuridad, debemos permanecer vigilantes.

Mt 24, 37-44:

            Domeka honetako ebanjelioak, beste behin, Jesusen azken etorrerea aitatuko deusku. Eta, gitxien uste dogunean izango dan egun horren aurrean, zuhur egotera dei egiten deusku.
            Jesús nos llama a la vigilancia.  Dios puede venir a nuestra vida en cada instante.No podemos caer el la rutina de una fe vivida sin entusiasmo y sin comprometernos .

             "Aleluia" abestu dagigun.
Homili ostean:

1.  Erromes goaz, gogoak prestu,
     Abenduko biderako,
     gure fedea ospatu eta
     aitortu nahi dogulako.
     Sinesmen gogoz aurkitzen gara
     nahiz eta indarrez flako.
     Eskerrak, Jauna, besterik gabe,
     gure lagun zarelako,
     fede kaskardun baina fededun
     mantentzen gaituzulako.

2.  Gaurko sasoiak gure fedea
     bide barrian jarri dau,
     fede gitxiko gizarte honek
     zer eskatzen ete dau.
     Jauna, laguntzen ez badeuskuzu
     lurretik zelan jaiki gu,
     zure laguntzaz itxaropenak
     barriro bizten zaizkigu,
     danon aurrean izan gaitezen
                                                                                         sinesmenaren testigu.

HERRI OTOITZA


          Gizateria osoaren pozak eta itxaropenak, tristurak, larrialdiak eta gurariak geure eginik, Jaungoikoari aurkezten deutsaguz, uste osoz otoitz egiten dogula.

·        Jesus ezagutu barik, euren inguruan maitasuna, poza eta itxaropena zabaltzen diharduen guztien alde: Jaunaren Espirituaren indarra beti eurekin izan dagien. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Txirotasuna, zuzentasunik eza, gogorkeria edo baztertzea gogorren jasaten dabenak ez dagiela itxaropena galdu, eta guk etsipen hori gainditzen lagundu deiegula. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por las personas jóvenes de nuestras parroquias y movimientos; para que  estén siempre abiertas a Dios, y escuchen su llamada a vivir al servicio de los valores del Evangelio.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por quienes formamos parte de esta comunidad cristiana; para que, abiertos al Adviento, sigamos creciendo en renovación, en coherencia y en fidelidad al Evangelio. Eskatu deiogun Jaunari.


          Gure Aita, entzun egizu zure herriaren eskaria. Ez egiguzu itzi zure bidetik aldentzen. Bizi gaitezala beti zuhur, zure Semearen etorrerea itxaroten. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.


JAUNARTZE ONDOREN

 Jaunartze ondoren izaten dan isiluneari bere esangurea emon gura jakonean, honako hau irakurri daike, astiro astiro.

Ven, Señor Jesús, y transforma nuestros corazones.
Haznos signo vivo de tu presencia,
testigos tuyos en este mundo que tanto te necesita.
Que siempre nos atrevamos
a proclamar tu palabra que consuela,
a prestarte nuestras manos para la justicia,
a compartir y prolongar tu amor que libera.
Por la fuerza de tu Espíritu, ¡ven, Señor Jesús,
y siembra tu esperanza en nuestros corazones!


AZKEN AGURRA

            Jaungoikoa gure artera etorri nahian dago. Itzi deiogun etorten eta prestau deiogun bidea. Mariak lagunduko deusku eginkizun honetan.
            Dios ha venido, viene y vendrá. A nosotros nos toca hacerle presente en nuestra vida, para que el mundo sea una casa para todos.


            "Jaun ona, mundua salbatzera...


IRAKURGAIAK

      Ab I  A
Is. 2, 1‑5:

      Isaias Profetaren liburutik

      Isaiasek, Amosen semeak, Judari eta Jerusalemi buruz izandako ikuskaria: Azken egunetan, Jaunaren etxearen mendia sendo izango da ezarria: tontor guztien gainetik, mendi guztien buru; atzerri‑jenteak hara joko dabe.
      Herri asko joango dira, esanez: Zatoze, igon daigun Jaunaren mendira, Jakoben Jainkoaren etxera: «Berak erakutsiko deuskuz bere bideak, eta Haren bidezidorretan ibiliko gara; izan ere, Siondik dator legea, eta Jerusalendik Jaunaren berbea».
      Berak epaituko ditu atzerriak, auzira ekarriko herriak eta herriak.
      Golde bihurtuko dabez ezpatak, eta igitai, lantzak.
      Ez dau herrik herriren aurka ezpatarik jasoko, ez dabe gehiago gudagintzan ikasiko.
      Zatoz, Jakoben etxea, gabiltzan Jaunaren argitan.    Jaunak esana!

5.- Sal 121, 1‑2. 4-5. 6-7. 8‑9

 Ba goaz pozik Jaunaren etxera.

            Ha bai poza nirea, esan eustenean «Ba goaz Jaunaren etxera».
      Gure oinak oraintxe heldu dira, Jerusalen, zure atarira.
            Leinuak, Jaunaren leinuak, hara igoten dira,
      Israel‑en lege danez, Jaunaren izena ospatzera.
      Han dago jarririk auzi‑mahaia, Dabid‑eneko mahaia.
            Eskatu egizuez Jerusalen‑entzat bakerako diranak:
      «Nasai bizi beitez zu maite zaituenak.
      Izan bedi bakea zure harresietan, nasaitasuna zure jauregietan».
            Neure anaia eta lagunakaitik, hau dinot: «Bakea zurekin».
      Jaunaren, gure Jainkoaren etxeagaitik, ondasunak opa deutsudaz zuri.

San Paulo Apostuluaren eskutitza erromatarrei:

Erm 13,11-14

Senideok: ohartu zaiteze zein sasoitan bizi zareen. Izan ere, ordua da lotatik esnatzeko, sinisten hasibarri haretan baino hurrago dogu-eta orain gure salbamena
      Badoa gaua, gainean dogu eguna; kendu dagiguzan, beraz, ilunpetako egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator, egun-argiz lez: ez jan-edankerietan eta mozkorkerietan, ez lohikerietan eta neurribakokerietan, ez hasarre eta norgehiagokerian. Hartu egizue Jesu Kristo Jauna soineko, eta ez ibili grina txarrak asetu guran.
                                                            Jaunak esana! Mt. 24, 37‑44:

Aleluia.           Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena emoiguzu.
      Aleluia.

      + Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik.

       Aldi haretan, Jesusek honan esan eutsen bere ikasleei: «Gizonaren Semearen etorrerea Noeren egunak lez izango da. Uriola aurreko egunetan, jan‑edanetan ebilen jentea, eta ezkondu egiten ziran gizon­-emakumeak, Noe kutxan sartu zan egunera arte; eta ez ziran konturatu, uriolea etorri eta guztiak eroan zituan arte; holantxe izango da Gizonaren Semearen etorrerea ere. Orduan, lagun bi izango dira soloan : bata hartu egingo dabe, eta bestea itzi; emakume bi ibiliko dira errotarrian: bata hartu egingo dabe, eta beste itzi.
      Zagoze zuhur, beraz, ez dakizuelako zuen Jauna zein egunetan etorriko dan. Badakizue: etxeko jaunak baleki gaueko zein ordutan etorriko dan lapurra, zuhur egongo litzake, eta ez leuke bere etxea zulatzen itziko. Zuok ere prest egon zaiteze, uste ez dozuen orduan etorriko jatzuelako Gizonaren Semea».   Jaunak esana!


No hay comentarios: