Jesusen hitza

lunes, 29 de noviembre de 2010

Ez baztertu bihotz berritzea No olvidar la conversión«Bihotz berri zaitezte, hurbil baita Jainkoaren erreinua». Mateoren arabera, hauek dira Joanek Judeako basamortuan jaulki dituen lehenengo hitzak. Eta, orobat, hauek dira Jesusek jaulki dituen lehenengoak, bere profeta-jarduera hastean, Galileako aintzira-ertzean.

"Convertíos porque está cerca el reino de Dios". Según Mateo, éstas son las primeras palabras que pronuncia Juan en el desierto de Judea. Y éstas son también las primeras que pronuncia Jesús, al comenzar su actividad profética, a orillas del lago de Galilea.

Abenduko 2. domekea: Bete Jauna gure bizia zure biziaz!


Ana Berrizbeitiak eskeinitako materiala.

viernes, 26 de noviembre de 2010

miércoles, 24 de noviembre de 2010

25-N: Boicot a los diarios que se financian con la explotación de mujeres

El próximo jueves 25 de noviembre, en todo el mundo se realizarán manifestaciones, declaraciones, artículos y portadas en contra de la violencia ejercida contra las mujeres. Paradójicamente, en muchos de los diarios que se manifestaran en contra de la violencia machista, podremos encontrar anuncios de contactos en los que las mujeres se ofrecen a cambio de unos euros o dólares.
 

domingo, 21 de noviembre de 2010

Abenduko 1. domekea: ZATOZ! Argitan bizi gaitezen

Argi eta ozen
goian kanpaihotsak,
emaidazu Jesus
antzeko abotsa:
gauza on ederrak
zuri eskertzeko,
erratzen nazenean
parka eskatzeko,
pobreen aienea
sekula ez isiltzeko!

Aldien seinaleak Signos de los tiemposAskotariko eran agertu dute ebanjelioek Jesusek behin eta berriz egindako deia, aldien seinaleei buruz esna, adi eta arretatsu bizi gaitezen. Hasiera hartan, lehen kristauek garrantzi handia eman zioten «adi egote» horri, berehala gertatzekoa omen zen Jaunaren etorrerarako prest egon ahal izateko. Geroago, argi ikusi zuten ezen ezinbestekoa dela aro bakoitzeko seinaleei buruz azti eta adi egon beharra, historian barna Jesusi leial atxiki ahal izateko.

Los evangelios han recogido de diversas formas la llamada insistente de Jesús a vivir despiertos y vigilantes, muy atentos a los signos de los tiempos. Al principio, los primeros cristianos dieron mucha importancia a esta "vigilancia" para estar preparados ante la venida inminente del Señor. Más tarde, se tomó conciencia de que vivir con lucidez, atentos a los signos de cada época, es imprescindible para mantenernos fieles a Jesús a lo largo de la historia.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Zeru eta lur berrietarantz

Abendua hastera goaz.
Esperantza ahulari beriro eguberri
zuzperkuntzara deituz animu etsiari.
Sasoi gatxak datorkiguz gure eleizean.
Ilunak. Tristeak. Zalantzaz beteak.
Biztu daigun argia!
Jo dagigun zeru eta lur berrietarantz
gizateria osoagaz bat.
Holan kantau eban Gandiagak.
Ana Berrizbeitiak holako dei gozoa
egiten dausku!


lunes, 15 de noviembre de 2010

Gurutzea lepoan Cargar con la cruzKristo Errege egunean hots egiten den kontakizunak, gurutzean jostearenak, hau gogoratzen digu Jesusen jarraitzaileei: haren erreinua ez dela aintzaren eta boterearen erreinua, baizik zerbitzuaren, maitasunaren eta erabateko buru-eskaintzarena, gizakia gaitzetik, bekatutik eta heriotzatik libratzeko.

El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta de Cristo Rey, nos recuerda a los seguidores de Jesús que su reino no es un reino de gloria y de poder, sino de servicio, amor y entrega total para rescatar al ser humano del mal, el pecado y la muerte.

Elizaren elebitasuna

Pello Apezetxea. Abadea. Gogoan dut Andres Urrutia egungo Euskaltzainburuaren errana: «Negargarria da elizaren euskararekiko jarrera». Ni ere ados nago horrekin, eta horregatik ekarri dut hona. Bospasei urte badira euskaltzainburuak hori erran zuela, eta ez da arrazoirik aldatzeko. Edota, behar bada bai, «negargarriaren» ordez gaur egun orduan baino «negargarriago» dela baieztatzen ahal baitugu. Jakin ere badakit eliztar frankok ez duela onartuko baieztapen hau. Eta berehala hasiko direla, alde batetik eta bertzetik, elizak euskararen alde egin duena goraipatzen, lehen eta gaur egun ere. Eta, nola ez?, jakitun naiz alde egindako hainbat gauza ere zor zaizkiola.

martes, 9 de noviembre de 2010

Arratiako Eliza interneten Versión en pruebasEritxi eske gatoz. Arratiako Elizaren webgunetxo baten zirriborroa egin dogu egunotan, eta jende aurrean zabaldu baino lehen, hamar minutu eskatzen deutsuguz zure eritxi eskatuz.

Tras unas semanas de trabajo tenemos la versión en pruebas o versión beta de una sencilla web de la Iglesia de Arratia. Antes de su lanzamiento internacional, te pedimos diez minutos de tu tiempo y tu opinión.

Aldi zailetarako Para tiempos difícilesGure egun hauetan gertatzen ari diren kanbio sozio-kultural sakonak eta erlijio-krisia astindu gogorra ari dira ematen, mendebaldean, kristautasunaren sustraiei; horrek guztiak inoiz baino gehiago eragin beharko liguke argia eta indarra Jesusengan bilatzera, aldi hauek azti eta erantzukizunez bizi ahal izateko.

Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la crisis religiosa que sacude las raíces del cristianismo en occidente, nos han de urgir más que nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y responsable.

sábado, 6 de noviembre de 2010

Zulaibar Arratiako Lanbide IkastegiaL.H.ko ikastegi hau Zeanuriko herriarekin eta baita Santa Maria eta Santiagoko parrokiekin ere lotuta zeuden pertsona batzuen laguntzaz sortu zen 1955. urtean. Zulaibar Auzoan, gaur egungo eraikuntzan, 1968. urtean kokatu zen.


Este centro de FP se fundó en el año 1955 por iniciativa de personas vinculadas al pueblo de Zeanuri y sus parroquias de Santa María y Santiago. En el año 1968 se asentó en el edificio actual, en el Bº de Zulaibar.


Caritas ArratiaZeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Dima, Igorre, Lemoa eta Bedia herriak osotzen dogu.
Une honetan hiru programa darabilguz
eskuartean:

- HARRERA ZERBITZUA
- SENSIBILIZAZIOA
- BIDEZKO MERKATARITZA


Zeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Dima, Igorre, Lemoa y Bedia son los pueblos que corresponden a Cáritas Arratia.

En estos momentos llevamos tres programas .

- SERVICIO DE ACOGIDA
- SENSIBILIZACIÓN
- COMERCIO JUSTO

viernes, 5 de noviembre de 2010

Arratiako liturgia taldeak formazioa sakontzen

Ana Berrizbeitia Bilboko Gotzaitegiko Liturgia arloko langilea buru zala, Arantzazu, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa eta Zeanuriko partaide bana alkartu dira liturgia taldeei formazio aukera bat emoteko asmotan. Urtarrilak 11a, martitzena, arrastiko 7,30etan Igorren izango zan lehen ekitaldia.


jueves, 4 de noviembre de 2010

Liturgia taldeak Grupos de liturgiaHeziketa ziklo baten ostean Liturgia saileko ekintzen animatzaile eta arduradun izateko gure asmoa honako helburu honetan agertzen da:
Fedea bizitzatik ospatzen lagundu.

Después de un tiempo de formación en la especialidad de Liturgia pretendemos coordinar las labores que nos competen en el sector Arratia, con este objetivo general:
Ayudar a celebrar la fe desde la vida.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Familia pastoraltza Pastoral familiar


Bizkaiko Elizbarrutiko IV. Bikaritza barruan kokatzen da Arratiako Familia Pastoraltzako taldea; barruhartzen doguzan herriak honexek dira: Zeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Igorre, Dima, Lemoa eta Bedia.
Hamabost urte baino gehiago dira talde hau lanean hasi zala. Aurretik parroquia bakoitzean bakarka erantuten zan arlo honetako beharrizanei.

Talde barruan arlo bi hartzen doguz, bat Ezkontzaurreko prestaketarena eta beste bat Bateoaurrekoarena.


El grupo de Pastoral Familiar de Arratia pertenece a la IV Vicaría de la Diócesis de Bizkaia; los pueblos que lo integran son: Zeanuri, Areatza, Artea, Arantzazu, Igorre, Dima, Lemoa y Bedia.
Este grupo se constituyó hace más de quince años, previamente cada parroquia respondía de manera autónoma a sus necesidades.

Dentro de esta Pastoral Familiar se trabaja en dos áreas principalmente, la preparación para el Sacramento del Matrimonio y la del Bautismo.

martes, 2 de noviembre de 2010

HERIOAK EZIN KENDU JAINKOARI BERE SEME-ALABAK A DIOS NO SE LE MUEREN SUS HIJOS
Jesus beti guztiz neurritsua izan da piztuera ondoko biziaz hitz egitean. Halaz guztiz, saduzear aristokraten talde bat hildakoen piztuera barregarritzat ematen saiatu zenean, aurre egin zion puntu hori bere egiazko mailara jasoz eta oinarrizko bi baieztapen eginez.

Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la resurrección. Sin embargo, cuando un grupo de aristócratas saduceos trata de ridiculizar la fe en la resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la cuestión a su verdadero nivel y haciendo dos afirmaciones básicas.