Jesusen hitza

lunes, 13 de enero de 2020

Lehen zeregina Lo primero: Jose Antonio Pagola

Lehen mendeko ingurumenean kristau batzuek ardura handiaz jokatu zuten Bataiatzailearen jarraitzaileekin nahas ez zitzaten. Aldea, beraien ustez, egundokoa zen. «Bataiatzailearenak» pertsona eraldatzen ez zuen azaleko erritu baten arabera bizi ziren: ur-bataioaren arabera. «Kristauek», aitzitik, Jesusen Espirituari barnez eralda zitzan uzten zioten.


Hau ahaztea hilkorra izango litzateke Elizarentzat. Jesusen mugimenduak ez ditu bere sostengu, ez doktrinak, ez arauak eta ez azaleko errituak. Jesus bera da bere jarraitzaileak bere Espirituaz «bataiatu» edo blaitu behar dituena. Eta Espiritu hau da animatu, sustatu eta eraldatu behar dituena. Espirituaren «bataio» hau gabe ez dago kristautasunik.

Ez genuke ahaztu behar. Elizan dagoena ez dago, ez magisterioaren agirietan, ez teologoen liburuetan. Benetako fede bakarra Jesusen Espirituak bere jarraitzaileen bihotzean eta gogoan suspertzen duena da. Kristau xume eta jator hauek, ebanjelio-intuizioa eta bihotz gupidatsua duten hauek, dira munduan Jesus «berregiten» eta Espiritua txertatzen ari direnak. Hauek dira Elizan dugun alderik hobena.

Zoritxarrez, beste asko dira Jesusen Espirituaren indar hori esperientziaz ezagutzen ez dutenak. «Bigarren eskuko erlijioa» bizi dute. Jesus ez dute, ez ezagutzen, ez maite. Soil-soilik, bestek esana sinesten dute. Beraien fedea Elizak esaten duena sinestean datza, hierarkiak esaten duena edota adituek idazten dutena, nahiz eta ez duten esperimentatu bihotzean Jesusek bizi izan zuenetik ezer. Normala denez, urteak joan ahala, halakoek kristautasunari dioten atxikimendua saretuz joaten da.

Kristauok gaur egun behar dugun lehen gauza ez dira kristau-ikasbideak, kristau-irakaspena zuzen definituko dutenak, ezta oharpenak ere, arau moralak zorrotz zehaztuko dituztenak. Jendea ez da eraldatzen horrekin bakarrik. Bada aurretiazko eta erabakitzaile den beste zerbait: elkarteetan Jesusen irudia kontatzea, fededunei laguntzea ebanjelioarekin zuzeneko harremanak izaten, irakastea Jesus ezagutu eta maitatzen, elkarrekin bizitzen ikastea Jesusen bizieraren eta espirituaren arabera. «Espirituaren bataioa» berreskuratzea: ez ote da hau Elizaren lehen zeregina?
Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 2. igandea ─ A (Joan 1,29-34)

 

LO PRIMERO

Algunos ambientes cristianos del siglo I tuvieron mucho interés en no ser confundidos con los seguidores del Bautista. La diferencia, según ellos, era abismal. Los «bautistas» vivían de un rito externo que no transformaba a las personas: un bautismo de agua. Los «cristianos», por el contrario, se dejaban transformar internamente por el Espíritu de Jesús.

Olvidar esto es mortal para la Iglesia. El movimiento de Jesús no se sostiene con doctrinas, normas o ritos vividos desde el exterior. Es el mismo Jesús quien ha de «bautizar» o empapar a sus seguidores con su Espíritu. Y es este Espíritu el que los ha de animar, impulsar y transformar. Sin este «bautismo del Espíritu» no hay cristianismo.

No lo hemos de olvidar. La fe que hay en la Iglesia no está en los documentos del magisterio ni en los libros de los teólogos. La única fe real es la que el Espíritu de Jesús despierta en los corazones y las mentes de sus seguidores. Esos cristianos sencillos y honestos, de intuición evangélica y corazón compasivo, son los que de verdad «reproducen» a Jesús e introducen su Espíritu en el mundo. Ellos son lo mejor que tenemos en la Iglesia.

Desgraciadamente, hay otros muchos que no conocen por experiencia esa fuerza del Espíritu de Jesús. Viven una «religión de segunda mano». No conocen ni aman a Jesús. Sencillamente creen lo que dicen otros. Su fe consiste en creer lo que dice la Iglesia, lo que enseña la jerarquía o lo que escriben los entendidos, aunque ellos no experimenten en su corazón nada de lo que vivió Jesús. Como es natural, con el paso de los años, su adhesión al cristianismo se va disolviendo.

Lo primero que necesitamos hoy los cristianos no son catecismos que definan correctamente la doctrina cristiana ni exhortaciones que precisen con rigor las normas morales. Solo con eso no se transforman las personas. Hay algo previo y más decisivo: narrar en las comunidades la figura de Jesús, ayudar a los creyentes a ponerse en contacto directo con el evangelio, enseñar a conocer y amar a Jesús, aprender juntos a vivir con su estilo de vida y su espíritu. Recuperar el «bautismo del Espíritu», ¿no es esta la primera tarea en la Iglesia?
José Antonio Pagola

2 Tiempo ordinario – A (Juan 1,29-34)


No hay comentarios: