Garizuma 2020

martes, 9 de abril de 2019

Aste Santua umeakazAste Santua etxean lantzeko fitxa


Lehenengo eta behin “Nazareteko Jesus umeentzat” pelikulea ikusi daikegu. Hemen dogu doan:


http://arratiaeliza.blogspot.com/2013/05/nazareteko-jesus-umeentzat-pelikulea.html

Hau etxean egin daiteke, aste santuan bertan be geratu daiteke
ikusteko osorik pantaila handian...


Luzeegia baderitxagu, azken partea ikusi daikegu, aste santuari dagokiona.

Bigarren, fitxa hau bete daikegu, umeakaz berbetan gagozela.

JFK marrazkilari frantziarrak egina, zoragarria da eta sinboloz betea.

Ume txikiek pintatzea nahikoa, baina nagusiak ikusi eta aztertu sinboloak.

2.- ze zati dagokio erramu domekari? Eta eguen santuari? Eta bariku santuari? eta Pazko domekari?

Zelako ogia daroa zerbitzariak bandejan?
Nor doa asto gainean?
Zer dauka jendeak eskuetan?
Zer kantatzen eben?


Zergaitik dagoz ur tinajea, esku-ohiala, etab. bazter baten?
Nortzuk ageri dira jesarrita?
Ze afari da hori?

Noiz gogoratzen dogu afari hori astean zehar?
Eta urtean zehar?

Zergaitik ikusten da oilar bat?
Zergaitik dagoz hiru zutabe, hiru kurutze ipinteko?
Nor josi eben kurutzean Jesusen ezker eskuin?
Eta erdian?
Ze izen dauka menditxo horrek?


Nondik datoz hiru andrak? Nortzuk dira?
Zer dago zulo baltz horretan? Zer egon zan?
Zergaitik ez dogu Jesus ikusten?
Nor da mutil hori, lau eszenak begiratzen dagoena bentanatik?  

Semana santa en familia
Ficha para prepararla

 Primero podemos ve la película Jesus de Nazaret para niños. La tenemos gratis aquí:


Podemos verla en casa, en KT. Si es muy larga (una hora) podemos ver la parte final con los chavales.

Los más pequeños pintan de colores el dibujo. Los más mayores pueden contestar las preguntas.
No olvidaros de traer la ficha a la celebración de Ramos!  
¿Qué parte de la imagen corresponde al domingo de Ramos?
Y ¿al Jueves Santo?
Y  ¿al Viernes Santo?
Y ¿al Domingo de Pascua?


¿Qué tipo de pan lleva el criado en la bandeja?
¿Quién va encima del burro?
¿Qué lleva la gente en las manos?
¿Qué cantaban?


¿Por qué se ven en un rincón la tinaja de agua, las toallas...?
¿Quiens son los que vemos sentados de espalda?
¿Qué cena es ésta?
¿Cuándo recordamos esta cena, en qué día de la semana?
Y ¿a lo largo del año?


¿Por qué se ve un gallo?

¿Por qué se ven tres palos, para poner tres cruces?
¿Quén crucificaron a la derecha de Jesús? Y ¿ a su izquierda?
¿Cómo se llama ese monte?

¿De dónde vienen las tres mujeres? ¿Quienes son?
¿Qué hay en ese agujero negro? Y ¿qué hubo antes?
¿Por qué no vemos a Jesús?
¿Quién es ese chaval que ve desde la ventana las cuatro escenas?


No hay comentarios: