Aleluia! Leonard Cohenen bertsio bat

lunes, 7 de noviembre de 2016

Urtean zeharreko 33. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.                              URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - C
Eleizbarrutiaren eguna:
Familia, escuela de misericordia / Errukia etxetik hasita

SARRERAKO OHARKIZUNA

Senideok: ondo etorriak fededunon batzarrera.

Liturgi urteko azkenaurreko domekan gagoz eta gaurko ospakizunak Jesus Jaunaren behin betiko etorreraren egun handiari begira jarten gaitu.
Jesusek, gizon eta emakumeok izaten doguzan zailtasun eta tirabirak ikusita, nonahi eta beti, mundu barri horren, Jaungoikoaren Erreinuaren lekuko izateko dei egiten deusku.
Gaur, Eleizbarrutiaren eguna ospatzen dogu. Hara zer dinoskun aurtengo goiburuak: “Familia, escuela de misericordia / Errukia etxetik hasita”. Jardunaldi hau, gainera, Errukiaren Urte Santuaren amaieragaz batera ospatuko dogu. Eleizbarrutiak be gorputz eta arimarentzako jarduera errukitsuak garatzen ditu. Emon daiguzan eskerrak Jaungoikoari, betierekoa dalako bere errukia.

            "Igandetan elizan..."

DAMU-OTOITZA

            Anai-arreba arteko batzar bat egitera goaz. Baina, baleiteke gure artean banatuta egotea edo aitu-ezinak izatea. Horregaitik, autortu dagigun damutasunez geure pekatua:

            - Jesus Jauna, Barri Ona zabaltzera bialtzen gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, zure Elizearen harri bizi egin gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna,  Elizea zure salbamenaren sakramentu izatea nahi dozuna.  E. J.


HITZAREN LITURGIA

Ml 4, 1-2:

            Jauna zintzoak eta gaiztoak epaitzera etorriko dala iragarriko deusku Malakias profeteak. Irakurgai hau on eginez bizitzera dei larri bat dogu.

Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Jesusengan, Jainkoa gizakiaren historian dago. Sinismen honek argitzen dauan itxaropenean abestu daigun herriak zuzen epaitzera  datorren Jauna.

"Badator Jauna gizartera, herriak zuzen epaitzera"
2 Ts 3, 7-12:

            Jauna salbatzaile dogula jakiteak ez gaitu eroan behar alperkerian bizitzera. San Paulok argi eta garbi lan egitera dei egingo deusku.


Lk 21, 5-19:
            Azken eguna gainean izan arren, ez dogu bildurrez bizi behar; Jaunak beragan sinisten dabenen ondoan egongo dala agindu deusku-ta. Bera da gure indar eta adore-emoile.

            "Aleluia"

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Egin deiogun otoitz on guztiaren iturri dan Jaungoiko Aitari, gure Eleizbarrutia eta gizadi osoa bedeinkatu daizan.

-         Frantzisko aita santua, Mario gure gotzaina eta Eleizako artzain guztiak, hitzez eta egitez, fede, itxaropen, harrera eta zerbitzuaren eragile eta eredu izan daitezan danontzat. Egin dagigun otoitz    
     
- Gure Eleizbarrutiaren alde. Bizkaiko Eleizbarrutia osatzen dogunok alkartasun eta ardurakidetasunean bizi eta Barri Onaren zerbitzari eta itxaropenaren lekuko izan gaitezala. Egin dagigun otoitz

-         Laguntza eskuzabal eta solidarioa izan gaitezala gaixo, baztertu eta krisiaren eragin gordina jasaten dabenentzat. Egin dagigun otoitz            

-         Eukaristia ospatuz, poztasunez, bakez eta maitasunez bizi gaitezala. Egin dagigun otoitz      

Aita, zorioneko bizitza eskaintzen deuskuzu zure Erreinuan; entzun gure otoitza eta lagundu zure mugabako maitasunagaz. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEARI OHARRA
Aldez aurretik zuon eskuzabaltasuna eskertuz, gaur batzen dan dirua Elizbarrutiari laguntzeko izango dala jakinarazoten deutsuegu.

AZKEN AGURRA

            Eliza lez alkartuta, Jaunaren Berbea entzun dogu eta mahai santuko janaria hartu dogu. Goazen orain eta iragarri dagigun Jaunaren guganako maitasuna eta astean zehar Barri Onaren testigu izateko konpromisoa hartu dagigun.

            Elizearen Amari agur eginaz amaitu dagigun gure eukaristia

            "Agur, Agur, Ama..."
        
                              URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - C
Eleizbarrutiaren eguna:
Familia, escuela de misericordia / Errukia etxetik hasita

SARRERAKO OHARKIZUNA

Senideok: ondo etorriak fededunon batzarrera.

Liturgi urteko azkenaurreko domekan gagoz eta gaurko ospakizunak Jesus Jaunaren behin betiko etorreraren egun handiari begira jarten gaitu.
Jesusek, gizon eta emakumeok izaten doguzan zailtasun eta tirabirak ikusita, nonahi eta beti, mundu barri horren, Jaungoikoaren Erreinuaren lekuko izateko dei egiten deusku.
Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana. El lema de este año nos dice: “Familia, escuela de misericordia / Errukia etxetik hasita”.
Esta Jornada nos coincide con el final del Año de la Misericordia. Nuestra Iglesia Diocesana también se empeña en las obras de misericordia corporales y espirituales.
Emon daiguzan eskerrak Jaungoikoari, betierekoa dalako bere errukia.

            "Igandetan elizan..."


DAMU-OTOITZA
            Anai-arreba arteko batzar bat egitera goaz. Baina, baleiteke gure artean banatuta egotea edo aitu-ezinak izatea. Horregaitik, autortu dagigun damutasunez geure pekatua:

            - Jesus Jauna, Barri Ona zabaltzera bialtzen gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, zure Elizearen harri bizi egin gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna,  Elizea zure salbamenaren sakramentu izatea nahi dozuna.  E.J.


HITZAREN LITURGIA

Ml 4, 1-2:

            Jauna zintzoak eta gaiztoak epaitzera etorriko dala iragarriko deusku Malakias profeteak. Irakurgai hau on eginez bizitzera dei larri bat dogu.
            A veces el hombre justo sufre, mientras el malvado goza de la vida. Al final, Dios hará justicia.

Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Jesusengan, Jainkoa gizakiaren historian dago. Sinismen honek argitzen dauan itxaropenean abestu daigun herriak zuzen epaitzera  datorren Jauna.
            Con el salmista cantamos con toda la creación al Señor que llega para regir los pueblos con rectitud.
           
"Badator Jauna gizartera, herriak zuzen epaitzera"
2 Ts 3, 7-12:
            Jauna salbatzaile dogula jakiteak ez gaitu eroan behar alperkerian bizitzera. San Paulok argi eta garbi lan egitera dei egingo deusku.
            Aclamemos  a Dios que juzga con rectitud

Lk 21, 5-19:
            Azken eguna gainean izan arren, ez dogu bildurrez bizi behar; Jaunak beragan sinisten dabenen ondoan egongo dala agindu deusku-ta. Bera da gure indar eta adore-emoile.
            Este es el mensaje del evangelio: Hemos de saber tener una esperanza firme en medio de las pruebas y dificultades de la vida.
            "Aleluia"

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Egin deiogun otoitz on guztiaren iturri dan Jaungoiko Aitari, gure Eleizbarrutia eta gizadi osoa bedeinkatu daizan.

-         Frantzisko aita santua, Mario gure gotzaina eta Eleizako artzain guztiak, hitzez eta egitez, fede, itxaropen, harrera eta zerbitzuaren eragile eta eredu izan daitezan danontzat. Egin dagigun otoitz         

-       Que quienes formamos la Iglesia diocesana en Bizkaia, viviendo en comunión y corresponsabilidad, seamos servidores del Evangelio y testigos de la esperanzaEgin dagigun otoitz          

-         Por los que rigen los destinos de los pueblos y de las naciones, para que potencien las aspiraciones legítimas de las personas en la búsqueda  de la igualdad y de la paz. Egin dagigun otoitz.         

-      Eukaristia ospatuz, poztasunez, bakez eta maitasunez bizi gaitezala. Egin dagigun otoitz      

Aita, zorioneko bizitza eskaintzen deuskuzu zure Erreinuan; entzun gure otoitza eta lagundu zure mugabako maitasunagaz. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEARI OHARRA
Gracias por vuestra generosidad en la colecta de hoy que es para el sostenimiento de nuestra Iglesia Diocesana         

AZKEN AGURRA

            Eliza lez alkartuta, Jaunaren Berbea entzun dogu eta mahai santuko janaria hartu dogu. Goazen orain eta iragarri dagigun Jaunaren guganako maitasuna eta astean zehar Barri Onaren testigu izateko konpromisoa hartu dagigun
          En comunidad, hemos escuchado la Palabra y participado del Pan de Vida. Vamos ahora a anunciar el amor de Dios hacia nosotros.
                        Elizearen Amari agur eginaz amaitu dagigun gure eukaristia
            "Agur, Agur, Ama...
URTEAN ZEHARREKO XXXIII . DOMEKEA


Malakias Profetaren liburutik (Ml 4,1‑2)

Hona hemen non datorren Jaunaren eguna, labea sutan langoa; harroak eta gaizkileak lastoa lez izango dira; zeharo kiskalduko ditu datorren egunak ‑dino diran guztien Jaunak‑; ez dau itziko, ez adarrik, ez susterrik. Nire izenari bildur deutsoenak, ostera, hegoetan osasuna daroan zuzentasun eguzkiak argituko ditu.

Erantzun-salmoa       Sal 97, 5-9

Kanta Jaunari, lur guztiak
egin gogotik Haren nahia.

Eresi Jauna zitararekin,
zitara eta salteri ozenarekin;
turuta eta adar hotsean,
egin txalo errege dan Jaunaren aurrean.
Orro egin begi itsasoak bertako guztiekin,
lehorrak ere bertan bizi diranekin.
Txalo jo begie ibaiek,
 pozez oihu egin mendiek.
Jaunaren aurrean, badatorrelako,
lurbira epaitzera datorrelako.
Zuzenbidez epaituko dau lurbira,
eta zuzentasunez herriak.

            San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei (2 Ts 3, 7-12)

     Senideok: Ondo dakizue zer egin behar dozuen, gure antzeko izateko; izan ere, ez gara alperkerian bizi izan zuen artean; ez dogu ogirik inoren lepotik jan, gau eta egun lan eginez  baino, zuetako inoren lepotik bizi e zizateko. Ez eskubiderik ez gendualako, jarraibidea emon nahi geuntsuelako baino, zuek gure antzeko izan zaitezen.
     Zuen artean ginanean, hauxe esaten geuntsuen: lanik egin nahi ez dauanak, ez dagiala jan. Entzun dogu, bada, zuen artean batzuk alperkerian bizi dirala, ezer egin barik, non zer barri, barriketan. Horrelakoei agintzen eta eskatzen deutsegu, Jesukristo Jaunaren izenean, bakena lan egin dagiela, euren ogia irabazteko.

Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 21 5‑19)

Aldi haretan, batzuk jauretxearen edertasuna goratzen eben, harri ederrez eta eskeintzariz apainduta ikusten ebelako. Orduan Jesusek honan esan eutsen: “Etorriko dira egunak: eta ikusten dozuezan guzti honeetatik ez da harririk harri gainean geldituko; dana apurtuko dabe”.
Hareek itaun hau egin eutsoen: “Maisu, noiz jazoko da hori? Eta zer izango da seinale, hori jazoko dala jakiteko?”.
Jesusek erantzun: “Begira, ez zagiezala inork lilu­ratu. Asko etorriko dira nire izenean, "Neu naz" esaten, eta "laster da sasoia". Ez jarraitu horrelakoei. Borroka eta nahaste hotsak entzuten dozuezanean, ez ikaratu. Honeek jazo behar dabe lehenengo; baina azkena ez da behingoan izango”.
Esan eutsen gainera: “Herriak herrien aurka jagiko dira, eta erreinuak erreinuen aurka; lurrikara handiak izango dira, baita izurriteak eta goseteak ere han eta hemen. Gauza bildurgarriak jazoko dira eta ezaugarri handiak ikusiko dira zeruan”.
Baina guzti horreen aurretik, eskuak ezarriko deutsuez, eraso egingo deutsue, sinagogetara eta kartzeletara eroango zaitue, baita errege eta agintarien aurrera ere, nire izenagaitik. Guzti horreek neure testigu izateko bidea emongo deutsue. Sartu ondo bihotzean, ez daukazuela zelan erantzungo buru hausten ibili beharrik. Neuk emongo deutsuet berbea eta jakituria; eta berba eta jakituria horri ezingo deutsue, ez erantzun, ez aurka egin, zuen arerio guztiak.
Gurasoak, senideak, ahaide eta adiskideak ere saldu egingo zaitue; eta zuetako batzuk hil egingo; guztiak gorroto izango zaitue nire izenagaitik; baina zuen buruko ule bat ere ez da galduko; zeuon iraupenez salbatuko dozue zuen bizia”.        

 

No hay comentarios: