Garizuma 2020

martes, 5 de noviembre de 2019

Urtean zeharreko 32. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.                       

                                  URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKEA - C
ELEIZBARRUTIAREN EGUNA: «Zu barik, nora? Contigo hay futuro»

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on,  Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

            Liturgi urtearen azkenetan gagoz. Eta gaur entzungo dogun Jaungoikoaren Berbeak mundu honetako gure azkenari begira jarten gaitu: gure geroari eta Jaunagan izango dogun amaibako bizitza zoriontsuari begira.

Gaur, Eleizbarrutiaren Eguna ospatzen dogu, «Zu barik, nora? Contigo hay futuro» goiburuaren haritik.

Oroimenaren eguna be aitatu gura dogu, indarkeriaren eraginez hil dabezanak, biktima guztiak gogoratu.

            Abestuz hasi dagigun Eukaristia.

            "Pobreziak baditu hamaika aurpegi…"


DAMU-OTOITZA

            Senideok, autortu dagigun orain apaltasunez, gaiztakeriak eta pekatuak gugan dauken eragina. Eta Jaungoikoak eskeintzen deuskun bizia bete-betean onartu dagigun:

            - Jesus Jauna, benetako biziaren iturria zareana. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna,  munduko gatxa,  pekatua eta  heriotzea  garaitu dituzuna.  KRISTO,    E.

            - Jesus Jauna, gure itxaropena eta zorion betea zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

2 Mak 7, 1-2. 9-14:

            Zazpi anaia eta euren ama Jaungoikoaren Legea zapaltzera behartu nahi ditue. Baina, honeek oinazea eta heriotzea bera nahiago izan ditue, euren fedea ukatu baino.

Erantzun-Salmoa:  16. Salmoa

            Jaunagan betiko bizitza zoriontsua itxaroten dogulako, abestu daigun : Jauna dogula gure argi eta salbamen.

 "Jauna dot  argi eta salbamen"2 Ts 2, 15 - 3, 5:

            San Paulok Tesalonikako eliztarrei zuzendutako berbak geuri iragarriko jakuz orain, gure bihotzak poztu dagiguzan.

Lk 20, 27-38:

            Jesusen aldian, saduzeo eta farisearren artean eztabaida bat egoan: lehenengoek ez eben sinisten hildakoen biztueran, farisearrek ostera, bai. Jesusek argi esango deusku hildakoak Jaunagan biziko dirala.
            Goratu dagigun biziaren Jaungoikoa, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, zuzendu deioguzan geure eskariak gu guztiok bizitza betea izatea nahi dauan Jaungoiko Aitari:

-         Gure Eleizbarrutiaren alde. Bertako kideok, alkartasun eta ardurakidetasunean biziz, Barri Onaren zerbitzari eta itxaropenaren lekuko izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Hautatuak izango diranen alde. Guztion onaren alde jardun eta gizarteko ahulenak gogoan izan daiezan. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Indarkeriaren biktimen alde. Jasandako oinaze bidegabea autortu daigun, euren eskubidean berreskuratu daiezan eta bizikidetzan egin daikien ekarpena autortu deiegun. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Gu guztion alde; gure bizitzak beste bizitza oso eta zoriontsuago baten hazi izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.
           
            Biziaren iturri zarean Aita ona, entzun gizon eta emakume guztien alde egin deutsugun otoitza eta emon guztioi zure biziaren betea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

OHARRA

Aita Santuak  azaroaren 17a  Mundu Mailako Pobreen Eguna izendatu dauela-ta Arratiako Caritasek hainbat ekitaldi antolatu ditu:

-         Datorren barikuan, kantaldi solidarioa pobreziaren kontra Igorreko Kultur etxean iluntzeko 7etan. Parte hartzaileak Jon Enbeita eta beste  abeslari taldeak, dantzari eta abar. Sarrera borondatea. Animatu zaiteze, agertu dagigun pobreenganako alkartasuna.

-         Zapatuan, eguerdiko 12etan Arratiako parroki eta ermitetako kanpaiak, pobreen egoeraz, gure kontzientziak astinduko ditu.
-         Domekako elizkizunetan, gure otoitzean eta  dirua konpartitzean pobreakaz bat egingo dogu.

Batzen dan dirua  Bizkaiko Jantoki sozialen alde izango da. Negua dator eta  ondo etorriko jake bazkari bero bat.

AZKEN AGURRA

            Senideok, bere Berbaz eta Gorputzez janaritu eta indartu gaitu biziaren Jaunak. Goazen orain, eta biziaren aldeko agertu gaitezan geure jokabide eta ekintza guztietan.
            "Eskerrak bihotzetik."                               URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKEA - C

ELEIZBARRUTIAREN EGUNA: «Zu barik, nora? Contigo hay futuro»

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on,  Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

            Liturgi urtearen azkenetan gagoz. Eta gaur entzungo dogun Jaungoikoaren Berbeak mundu honetako gure azkenari begira jarten gaitu: gure geroari eta Jaunagan izango dogun amaibako bizitza zoriontsuari begira.

Hoy es el Día de la Iglesia Diocesana. El lema de este año nos dice: «Contigo hay futuro / Zu barik, nora?».

También queremos hacernos eco del Día de la Memoria y traemos el recuerdo de todas las personas que han sido asesinadas, y las víctimas de la violencia que hemos padecido.

            Abestuz hasi dagigun Eukaristia.

            "Pobreziak baditu hamaika aurpegi."

DAMU-OTOITZA

            Senideok, autortu dagigun orain apaltasunez, gaiztakeriak eta pekatuak gugan dauken eragina. Eta Jaungoikoak eskeintzen deuskun bizia bete-betean onartu dagigun:

            - Jesus Jauna, benetako biziaren iturria zareana. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna,  munduko gatxa,  pekatua eta  heriotzea  garaitu dituzuna.  KRISTO, E.

            - Jesus Jauna, gure itxaropena eta zorion betea zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

2 Mak 7, 1-2. 9-14:

            Zazpi anaia eta euren ama Jaungoikoaren Legea zapaltzera behartu nahi ditue. Baina, honeek oinazea eta heriotzea bera nahiago izan ditue, euren fedea ukatu baino.
            La fe cambia la visión de la muerte; por eso tiene sentido dar la vida.

Erantzun-Salmoa:  16. Salmoa

            Jaunagan betiko bizitza zoriontsua itxaroten dogulako, abestu daigun : Jauna dogula gure argi eta salbamen.
            Nuestra vida está segura en manos de Dios. El escucha nuestra súplica. Cantemos al Dios que es nuestra luz y salvación.

 "Jauna dot argi eta salbamen"

2 Ts 2, 15 - 3, 5:

            San Paulok Tesalonikako eliztarrei zuzendutako berbak geuri iragarriko jakuz orain, gure bihotzak poztu dagiguzan.
            Pablo apóstol, exhorta a los cristianos de Tesalónica, a perseverar en la fe y a vivir en la esperanza.

Lk 20, 27-38:

            Jesusen aldian, saduzeo eta farisearren artean eztabaida bat egoan: lehenengoek ez eben sinisten hildakoen biztueran, farisearrek ostera, bai. Jesusek argi esango deusku hildakoak Jaunagan biziko dirala.
            Jesús proclama que Dios, es un Dios de vivos, no de muertos y que está de parte de la vida.
            Goratu dagigun biziaren Jaungoikoa, "Aleluia" abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, zuzendu deioguzan geure eskariak gu guztiok bizitza betea izatea nahi dauan Jaungoiko Aitari:

-         Gure Eleizbarrutiaren alde. Bertako kideok, alkartasun eta ardurakidetasunean biziz, Barri Onaren zerbitzari eta itxaropenaren lekuko izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Por quienes hoy serán elegidos en las urnas para que trabajen por el bien común y no se olviden de los desfavorecidos de la sociedad.  Eskatu deiogun Jaunari.

-          Por las víctimas de la violencia, para que encuentren en nuestra comunidad cristiana compasión por el sufrimiento injusto padecido, solidaridad en la restauración de sus derechos y reconocimiento de su aportación a la convivencia. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Gu guztion alde; gure bizitzak beste bizitza oso eta zoriontsuago baten hazi izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

            Biziaren iturri zarean Aita ona, entzun gizon eta emakume guztien alde egin deutsugun otoitza eta emon guztioi zure biziaren betea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AVISO:

El Papa Francisco en la tercera Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el17 de noviembre nos urge a tomar en serio la situación de pobreza que viven muchos de nuestros hermanos. Cáritas Arratia respondiendo a esta llamada  ha organizado diversas actividades.

-. Viernes, 15,  7 de la tarde, en la Kultur Etxe de Igorre,  concierto solidario donde participarán distintos grupos, entre ellos Jon Enbeita   con el suyo. El dinero que se recoja se destinará  a los comedores sociales de Bizkaia.

-. Sábado 16, a las 12 del mediodía repique de campanas en toda Arratia, para recordarnos la alarmante situacion de pobreza en el mundo.

-. Domingo, 17, en todas las Celebraciones, oración y aportación económica para los comedores sociales ya mencionados.

AZKEN AGURRA

            Senideok, bere Berbaz eta Gorputzez janaritu eta indartu gaitu biziaren Jaunak. Goazen orain, eta biziaren aldeko agertu gaitezan geure jokabide eta ekintza guztietan.
            El Señor nos ha alimentado con su palabra y la eucaristía. Que sea Él quien nos de fuerzas en su seguimiento
            "Eskerrak bihotzetik."
 

           URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKA ‑ C


            Makabearren liburutik (2 Mak 7, 1‑2. 9‑14)

     Egun hareetan, preso hartu ebezan zazpi anaiak eta euron ama; legez galazota egoan txerrikia jatera behartu guran, zigortu egin ebazan erregeak, idi zilezko ugelez.
     Anaia zaharrenak honan berba egin eban, danen izenean: «Zer nahi dozu gugandik? Prest gagoz bizia emoteko, gure asaben Legea oinperatu baino lehenago».
     Bigarrenak ere, azkenetan egoala, honan esan eutson: «Zuk, gaizkiletzar horrek, oraingo bizia kentzen deuskuzu; baina izadiaren erregeak biztu egingo gaitu betiko bizirako, Haren Legeagaitik hilten garanok».
     Gero, irain olgetan hasi ziran hirugarrenagaz; mihina atarateko eskatu eutsoen, eta harek berehala atara eban, eta eskuak ere adoretsu luzatu zituan. Eta gizon lez berba egin eban: «Jainkoagandik daukadaz gorputz atalok, eta Haren legeagaitik gitxitzat daukadaz; ziur nago, barriro ere hartuko dodazana Hagandik». Harrituta itzi ebazan erregea eta honegaz egozanak, oinaze minak huskeritzat eukazan gazte adoretsu harek.
     Hau hil zanean, neke bardinak emon eutsoezan laugarrenari, eta azkenetan egoala, esan eban: «Balio dau gizonen eskuz hilteak, Jainkoak biztuko gaituala itxaroten dogu‑ta. Zuk, ostera, ez dozu izango bizitza­rako bizterik».     

Erantzun-salmoa       Sal 16, 1-15

Jauna dot argi eta salbamen.

     Entzun, Jauna, nire zuzenbidea,
aditu egizu nire deiadarra;
hartu belarriz nire arrena,
guzur bako ezpanona.
     Nire pausoa zure bideetan sendo dot tinkatu,
nire oinak ez dira lokatu.
Deika naukazu, Jainko, entzuten nozulako,
hurreratu egidazu belarri hori,
nire hitza entzun egizu.
     Gorde nagizu begi-ninia bezala,
zure egoen kerizpeak ezkutatu nagiala.
Nik, barriz, zuzentasunean, zure begitartea dot ikusiko,
esnatzean zure aurpegiaz naz aseko.

            San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei (2 Ts 2,15 ‑ 3,5)

     Senideok: Jesukristo gure Jaunak eta Jaungoiko gure Aitak poztu dagiezala zuen bihotzak, eta sendotu zagiezala egite eta berba on guztietarako; Jainko gure Aitak hain maite izan gaitu, eta grazia hutsez emon deusku betiko poza eta zorionaren itxaropena.
     Gainerakoan, senideok, egizue otoitz gure alde, Jaungoikoaren berbea zabaltzen joan dadin aurrerantzean ere, eta ospez hartua izan dadin, zuen artean lez, eta gu onik atara gagizan gizon oker eta gaiztoen eskuetatik, sinismena ez da-ta guztiena. Leiala da Jauna; Berak sendotuko zaitue eta gaiztoagandik gordeko. Uste osoa daukagu Jaunagandik, guk agin­dutako guztia egiten dozuela zuek, baita egingo ere. Jaunak zuzendu dagizala zuen bihotzak Jaungoikoa maitatzera eta Kristogan itxaropena izatera.       

Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 20, 27‑38)

     Aldi haretan, hurreratu ziran Jesusengana saduzear batzuk, berbizterik ez dagoala dinoen horreetakoak, eta [itaundu eutsoen: «Maisu, Moisesek hau itzi euskun idatzita: "Norbaiti anaia hilgo balitxako, seme‑alabarik itzi barik, hartu bei hildakoaren anaiak emazte hori, eta sortu beioz ondorengoak bere anaiari». Zazpi anaia ziran behin. Ezkondu zan lehenengoa, eta seme‑alaba barik hil zan; bigarrena eta hirugarrena alargunagaz ezkondu ziran, eta, holan zazpirak seme‑alaba barik hil zi­ran. Azkenik, hil zan hareen emaztea ere. Andra hori, hilen berbiztean, hareetariko zeinen emaztea izango da?»]
     Jesusek erantzun eutsen: «Mundu onetako gizon­‑emakumeak ezkondu egiten dira; baina beste mun­duan eta hilen berbiztean parte izatea merezi dabenak ez dira ezkonduko; hil ere, ezin dira hil, aingeruak lakoak dira eta Jainkoaren seme, berbiz­tearen seme diralako.
     Eta hilak berbiztu egiten dirala, hori Moisesek berak adierazoten euskun, harako sasian jazoaz, Jaunari Abrahanen Jainko, eta Isaaken Jainko, eta Jakoben Jainko deitzen deutsonean. Ez da, beraz, hilen Jainko, biziena baino; Harentzat bizirik dagoz-ta guztiak».    
No hay comentarios: