Gabon haurtxo bat jaio da

sábado, 9 de abril de 2011

Emon bidea bakeari eguneko otoitz eta gogoetak osorik


ZIORTZARA BAKE-BIDEAN. Ziortza 2011ko Apirilaren 9a
Todos los textos de oración y meditación en la marcha 
excepto las palabras del Obispo Iceta en entrada propia

HASIERA  /  INICIO DE LA MARCHA      (Bolibarko plazan)

Oharra  /  Monición

Egunon! Ondo etorriak!
Bienvenidos a esta marcha por la paz!

Ibilaldiari hasiera emotera goaz. Ziortzako monastegiraino joango gara, eta ahal danik eta gehien, isilean eta otoitz giroan egitea proposatzen jaku.

Hagamos esta nuestra marcha-subida hasta el monasterio de Ziortza en actitud orante. Los creyentes sabemos que la paz es don de Dios y sabemos también que la oración prepara y dispone nuestros corazones para recibir esta paz y para trabajar por la paz. Este es pues el sentido de nuestra marcha de este año: ser receptores del don de la paz y ser constructores de la paz en nuestra sociedad.
Hiru geldiune labur izango ditugu ibilaldi honen zehar, gure otoitza eta azterketa janarituko dauan Jaunaren Berbea entzuteko.

Realizaremos tres breves paradas, a modo de estaciones, para escuchar la Palabra de Dios que nos estimule a la oración y la reflexión.

Hasteko egin dagigun otoitz danok batera. Gaurko lema abestuz hasiko gara: EMON BIDEA BAKEARI eta ondoren gure aurtengo Ziortzako otoitza egingo dogu.

                        EMON BIDEA BAKEARI

OTOITZA:
Jesus Jauna,
Zuk esana da apostoluei,
baita guri ere:
“Bakea izten deutsuet,
Neure bakea emoten”

Tu paz, ¡qué gran don!:
Tu paz, ¡qué gozo!
es acogida cálida,
es perdón incondicional,
es señal de la salvación,

ahora el don de la paz
se nos vuelve tarea:
en los corazones afligidos,
en las familias, en la sociedad,
en la vida.

Jauna, zure agindu hau:
“emon bidea bakeari”,
geurea egiten dogu.

Infúndenos la fuerza
de tu Espíritu.

Se repite:       EMON BIDEA BAKEARI.

BERTSOAK:


2. Lege-indarra, indar-legea
ez da nahiko, beste barik,
kartzela, zigor, arma, burruka...
Ez al da beste berbarik?
Nun da alkarrizketa,
gizakien berbeta?
Ez al daukagu lotsarik?
Bake-bidea ezin da egin
ez bada_alkarrizketarik

 
 

1. Garizumako kristau bidea
 bide luzea ta latza,
 bake-bidea areago da
 eta gainera aldatza.
 Jo daigun pausoz-pauso
 eleiz, herri ta auzo,
bakearen Pazkorantza.
 Anai-arreba izanda, holan?
 Hori bai dala garratza!


Cuadro de texto: Música: GURIDI 10 melodías vascas: 6 – Amorosa (3`54) 


1.        Iniciamos esta marcha por la paz. Aitaren, eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen.
(Ibilaldia hasten da)Cuadro de texto: Musica: AVE MARIA – Chicos del Coro 2 (A los 2`detener y monición)
 

2.      Emon bidea bakeari. Jesusen Ama eta gure ama Andra Mariak emon eutson, bai, bidea Jesusek erne eban bakeari. Ama Birjina daroagu bidelagun eta berari eske jarriko gara hasieratik.

Nada más iniciar esta marcha nos ponemos bajo la protección de la Virgen María, nuestra madre. Ella abrió también como nadie caminos a la paz de la humanidad entera. Ella es ahora impulso para que nosotros abramos también caminos a la paz de Dios. A ella le invocamos.

3.     LETANIAK

       Santa Maria:
Andra Maria santua                                 Otoitz gure alde
       Madre de Dios:
Jainkoaren Ama santua                                                      

       Madre de quienes aman la paz:
Bakea maite dabenen Ama                                     

       Madre de quienes hacen la paz:
Bakegileen Ama                                                        

       Madre de quienes sirven a la paz:
Bakea zerbitzatzen dabenen Ama                           

       Reina de la paz:
Bakearen Erregina                                                    

       Madre de nosotros peregrinos:
Erromesen Ama                                                         

Cuadro de texto: Música: Final de las letanías: AVE MARIA 2 (continuar hasta el final)

Lehenengo Geldialdia  /  Primera Parada


Cuadro de texto: Musica: PERGOLESI: Stabat Mater 1 (4´38) + 12 (4´58)        


Jaunaren Hitza           (Lc 15, 17 ss)

El hijo menor, recapacitando, se dijo: Voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir: “Pade, he ofendido a Dios y te he ofendido a tí; ya no merezco llamarme hijo tuyo…”
Pero el padre les mandó a los criados: “Sacad el mejor traje y vestidlo; ponedle sandalias en los pies; celebremos un banquete, porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a vivir…”

Seme gazteenak, pentsatzen jarririk, bere barruan esan eban: Jaiki, aitarengana joan eta esango deutsot: “Aita, pekatu egin dot Jaungoikoaren eta zure kontra; ez dot gehiago seme izenik merezi…”
Aitak, ordea, esan eutseen morroiei: “Ekarri jantzirik onena eta jantziziozue; jantzi oinetakoak eta egin dagigun bankete on bat, hilda neban seme hau biztu egin jat eta…”

Bertsoak

4. Gure solo ta baztar askotan
bada barrabas bedarra,
Euskalerrian sendo ta zabal
gorrotoaren sustarra.
Hemen behar doguna
da alkar maitasuna,
hor dago gure indarra;
maitasun garbiz amatau daigun
gorrotoaren sugarra.

 
3. Berba bardinak erabili bai                    
ta kontrako esanahia,
euskaldunaren berbea nun da?
Arerio da anaia...
Egia erdibana,
inok ez dauka dana;
berbaz argitu ezbaia.
Guzurra kenduz, sendotu daigun
egi garbiaren mahaia.Cuadro de texto: Música: P.DONOSTIA Canción de cuna 1’
 

            (Se reinicia la marcha) 


Azterketa puntu batzuk

         Guk guztiok, eta gure herriak ere, bake iraunkorra lortu gura dogu; bakez bizi nahi dogu.
         Baina zelan bakez bizi ikuspegi desbardin, interes desbardin ditugun egoera honetan? Kristinauoi zer dagokigu egitea? Emon bidea bakeari, baina zelan bidea emon bakeari?
         Argi ta garbi, alkarrizketa da bide bat! Oraintxe bertsoan entzun doguna: “Egia erdibana, inork ez dauka dana, berbaz argitu ezbaia”.
         Zein errez jausten garan inposaketan…! Neu, geu, nire taldea da egiaren jabea; bestea da oker dabilana; besteak ez dauka arrazoirik, neuk daukat  arrazoia. Bai, egia erdibana. Zein gaitza egiten jakun alkarrizketa, baina zein beharrezko eta zein ongarri dogun!


Cuadro de texto: Música: P.DONOSTIA Canción de cuna 1’
                
El papa Juan Pablo II en el jubileo de los políticos dijo: “El diálogo se presenta como elemento insustituible de toda confrontación constructiva”.
         Y Benedicto XVI, en Angola, alentó a proseguir por el camino de pacificación con estas palabras: “Entenderéis que sea sensible al diálogo entre los seres humanos como medio para superar toda forma de conflicto y de tensión para hacer de todas las naciones una casa de paz y fraternidad.”
         Para abrir camino a la paz en nuestra sociedad siempre plural y a veces enfrentada, es necesario recoger el guante del diálogo. El diálogo nos introduce en
el corazón del otro no para herir ni hurgar sino para descubrir la parte de verdad que lleva.
         El padre y el hijo de la parábola se introducen mutuamente en el corazón de uno y otro; y terminó en banquete.
         En el diálogo sincero y respetuoso todos cedemos un poco y todos ganamos todo.

         Por medio del diálogo…. alkarrizketaren bidez …. EMON BIDEA BAKEARI.Cuadro de texto: Música: ALBINONI: Adagio 1 (10’03) Bigarren geldialdiraino
 

  

Bigarren Geldialdia  /  Segunda parada:
Cuadro de texto: Musica: Chicos del Coro: Vocame (7) (4’45)
 Irakurgaia/Lectura     (Mt 18, 21-22)

Orduan hurreratu jakon Pedro Jesusi eta itaundu eutson:
       Jauna, nire anai batek bidegabekeriaren bat egiten badeust, zenbat aldiz parkatu behar deutsat? Zazpi aldiz? Jesusek erantzun eutson:
       Zazpi aldiz ez, zazpi milatan zazpi aldiz.

Entonces se adelantó Pedro y preguntó a Jesús:
–Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano, si me ofende? ¿Hasta siete?
 Jesús le contestó:
–No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

                                                              
Bertsoak


6. Gaur, bihar, etzi bake-bidea
beti da egitekoa,
ogia eta arnasea lez
hau be egunerokoa.
Garizuma-bidean
bidez goazen artean,
gogoan izan Pazkoa:
Aitarenean izango dogu
betea ta betikoa.

 
 

 5. Bakegilea bakez bizi da,
bizi dauana eginez,
bakea ez da berez indartzen
ez legez ta ez dotrinez.
Parkamena eskatu,
parkamena opatu
bihotz zabalez ta finez;
bake-bidea alkar hartuta
landu daigun ahaleginez.

Se reinicia la marcha)


Cuadro de texto: Música: BEETHOVEN: 7ª Sinfonía 2  (1’50)
 Puntos de reflexión

El perdón contribuye decisivamente a abrir camino a la paz. No se puede exigir a nadie que perdone; no se puede imponer la obligación de perdonar. La actitud y el gesto de perdonar nace en el corazón de la persona y emerge gratuitamente de ese corazón. La persona que interioriza, no sin gran valor, la palabra del Evangelio y el gesto de Jesús desde la cruz perdonando a quienes le han crucificdo, esa persona puede ofrecer el perdón y, más pronto o más tarde, perdonará de hecho. El perdón ofrecido y aceptado sana y humaniza tanto a  quien ofrece el perdón como a quien lo recibe.

Emon bidea bakeari parkamena bitarteko dogula. Parkatzea ez da batere erreza, baina bai ongarria. Parkamena luzatzeko Jaungoikoaren laguntza eta norbere ahalegina behar doguz. Et aparkatzen ikasteko derrigorrez kurutzera begira jarri behar dogu sinistedunok. Kurutzean lotzen dira kondenarik injustoena et aparkamenik handiena. Parkamenak zauri guztiak osatu egiten ditu eta parkamen bidetik bakea loratzen da.Cuadro de texto: Música: Continúa la 7ª Sinfonía (1’)
 Aldapa gora zatoz; egin ixiltasuna kanpotik eta barrutik; sartu zeure barrura, hausnartu Jesusen hitzak eta keinua; egin galdera zeure bihotzari: alkarrizketa bultzatzeko eta parkamena emoteko prest nago? Eta ausardiaz erantzun; emon bidea bakeari.

Mientras vas subiendo la cuesta, pide silencio y da silencio a la persona de al lado; procura hacer silencio en tu interior; escucha las palabras de Jesús en el evangelio y las palabras de perdón desde la cruz. No te fijes ahora ni en la Iglesia, ni en los políticos ni en las instituciones. Es tu momento y el mío para responder con valentía a la pregunta: estoy dispuesta-dispuesto a favoreceer el diálogo y a ofrecer el perdón?. Sabemos que así abrimos caminos a la paz.

(Ixiltasuna minutu batzuetan)   Cuadro de texto: Música: Peñaflorida CD 2 : Miserere  (2:45)

Hirugarren Geldialdia  /  Tercera paradaCuadro de texto: Música: continúa Peñaflorida   y/o  DURUFLE: Ubi Caritas 10 (2’13)
 
  Jaunaren Hitza                   (Ef 2,14-17)

Kristo da gure bakea. Bat egin ditu berak herri biak, bereizten zituen etsaigoaren hesia deseginez. Bere gorputzean baliogabetu dau legea bere agindu eta arauekin, eta herri biekin gizadi barri bakarra sortu dau, bakeak eginez.
Herri biak Jainkoarekin adiskidetu ditu eta kurutzeko heriotzaren bidez gorputz bakar batean alkartu, euren arteko etsaigoa suntzituz. Bere etorrerarekin bakearen barriona iragarri euskun: bakea zuoi, urrin zengozenoi eta bakea hurbil ziranei.

Él es nuestra paz, el que de dos hizo uno, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad; anulando la ley con sus preceptos y claúsulas, creando así en su persona, de dos una sola y nueva humanidad, haciendo las paces.
         Por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad, reconcilió a los dos con Dios, haciéndolos un solo cuerpo. Vino y anunció la paz a vosotros, los lejanos, la paz a los cercanos.Cuadro de texto: Música: Aita MADINA : Aita Gurea CD2 – 1 (4’37)
 
PADRE NUESTRO DE LA PAZ

PADRE que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados.

NUESTRO, de todos. De los más de 4000 millones de personas que poblamos la tierra, sea cual sea nuestra edad, color o lugar de nacimiento.

QUE ESTÁS EN EL CIELO y en la tierra, en cada hombre y mujer, en los humildes y en los que sufren.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de las armas, sino con el susurro del corazón.

VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor. Y aleja de nosotros los reinos de la tiranía y de la explotación.

HAGASE TU VOLUNTAD, siempre y en todas partes. En el cielo y en la tierra. Que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del poder.

NUESTRO PAN DE CADA DÍA, que está amasado con paz, con justicia, con amor. Aleja de nosotros el pan de la cizaña que siembre envidia y división.

DANOS HOY, porque mañana puede ser tarde.

PERDÓNANOS, no como nosotros perdonamos sino como tú perdonas, sin dar lugar al odio y al rencor.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo que nos diste, de acumular lo que otros necesitan, de mirar con recelo al de enfrente.

LIBRANOS DEL MAL, que nos amenaza. De las metralletas, de los misiles, de los millones de toneladas de armas, porque somos muchos, PADRE, los que queremos vivir en paz.

Kantua:

Arrenka eska gagoz: BAKEA, BAKEA.
                   adiskide izateko: BAKEA
                   parkamen bidetik: BAKEA, BAKEA.
                   alkar maitatzeko BAKEA.

                   Guz guztion artean: BAKEA, BAKEA.  
                   Jesusek nahi eban BAKEA.
                   benetan denontzat, BAKEA, BAKEA.
                   Zorion bizia: BAKEA. 

Cuadro de texto: ¿Musica? Aita Donostia : Itxasoan  19  (8’)
VIVALDI L`Amoroso 11 (cantabile) 2’22  + …
 
SARRERAKO ATE AURREAN 
EN LA ENTRADA AL RECINTO DEL MONASTERIO

Cuadro de texto:  TAIZE:     Cloches 1 (2:13) 
Música: Misa de la Luz 1  :  Sois la luz del mundo (2:15)
  TAIZE:     Cloches 1 (repetir)                              


           Gure igoerako azken txanpa hitzaren ospakizunaren sarrerako prosezio bihurtuko da.
            Los monjes del monasterio de Ziortza reciben a la marcha en la entrada del recinto del monasterio. Nuestra subida se hace ahora procesión de entrada a la  celebración de la Palabra. Por delante de la pancarta que lleva el lema “EMON BIDEA BAKEARI” entrará en el recinto la cruz procesional portada por el superior de la comunidad.
            Hagamos un esfuerzo para mantener el silencio y disponer el interior para la oración.

Letanías:

·         Reina de la Paz:     
Maria, bakearen Erregina               Otoitz gure alde

·         Madre de quienes viven en Paz:        
Bakean bizi diranen Ama                               

·         Madre de quienes han perdido la Paz:
Bakea galdu dabenen Ama.                           

·         Madre de quienes hacen la Paz:                  
Bakea egiten dabenen Ama                           

·         Madre de quienes hacen brotar la alegría de la Paz:
Bakearen poza sortzen dabenen Ama            

·         Madre de quienes hacen extender la Paz:
Bakea zabaltzen dabenen Ama.                    

·         Madre que nos acompañas en el camino de la Paz       
Bake bidean lagun zaitugun Ama                  CANTO:          DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.

AZKENA EMOTEKO / FINAL DE LA MARCHA

Monizioa

Igo dogu Ziortzako monastegi honetaraino. Otoitz leku aproposa, eta baketsua. Bakearen aldeko otoitzean hasi dogu ibilaldi hau, eta otoitzean amaitzera goaz. Jainkoaren Hitzak argiturik eta Espirituak bultzaturik prest agertuko gara, maitasuna, alkarrizketa eta parkamenaren bidez, bakearen aldeko lanetarako.
       Finalizamos nuestra marcha por la paz manteniendo un poco más nuestro espíritu en actitud de oración.
       Hemos comenzado orando en la plaza de Bolivar y así terminamos aquí.
       Mucho ha cambiado la situación social en nuestro pueblo. Atisbamos la paz, pero nos queda un tramo más largo hacia la paz. La paz y la reconciliación es más que ausencia de la violencia. Y en esta tarea de pacificación y reconciliación nos quiere Dios, abriéndonos al amor,  al diálogo y al perdón. No nos echemos para atrás.

Irakurgaia  ( Mt 5, 1-12)   ( Euskeraz)

Homilia

JAINKOAREN HERRIAREN OTOITZA

Batzarburuak:
Senideok: Jainkoari eskaria eta gure konpromisoa loturik, otoitz dagigun Jaunari.

 1. Creemos en la fuerza pacificadora de la verdad y rechazamos la manipulación al servicio de intereses particulares.
-         Guk egiaren indar askatzailearen aldeko apustua egiten dogu.
-         Señor, que donde prevalece la mentira ponga yo la verdad.

Erantzuna:  EMON BIDEA BAKEARI

 1. Confiamos en la eficacia del diálogo como camino seguro hacia la paz
-         Guk, geurea egiten dogu alkarrizketa indartzeko konpromsioa.
-         Señor, donde haya desentendimiento ponga yo el diálogo.

Erantzuna:  EMON BIDEA BAKEARI

 1. Reivindicamos la fuerza sanadora del perdón para construir nuestro futuro de paz.
-         Guk, gure gain hartzen dogu parkamen esperientzia bideratzeko erabagia.
-         Señor, donde haya venganza ponga yo perdón.

Erantzuna:  EMON BIDEA BAKEARI

 1. Creemos en el amor a todas las personas sin distinción como fuente de paz.
-         Guk, lagun-hurkoa maitatzeko konpromisoa hartzen dogu.
-         Señor, donde vea odio, ponga yo amor.

Erantzuna:  EMON BIDEA BAKEARI

Batzarburuak:        Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
OTOITZA / ORACIÓN POR LA PAZahora el don de la paz
se nos vuelve tarea:
en los corazones afligidos,
en las familias, en la sociedad,
en la vida.

Jauna, zure agindu hau:
“emon bidea bakeari”,
geurea egiten dogu.

Infúndenos la fuerza
de tu Espíritu.

 
 

Jesus Jauna,
Zuk esana da apostoluei,
baita guri ere:
“Bakea izten deutsuet,
Neure bakea emoten”

Tu paz, ¡qué gran don!:
Tu paz, ¡qué gozo!
es acogida cálida,
es perdón incondicional,
es señal de la salvación,BEDEINKAPENA


AZKEN KANTUA
Agur, Jesusen Ama,
Birjina maitea,
agur, itsasoko izar
disdiratzailea.
Agur, zeruko Eguzki 
pozkidaz betea.
Cuadro de texto: bisagur, pekatarien,
kaia ta estalpea.

Baina Zugandik alde
bihotzak ezin dau,
Zuregana dihoa,
Zugan bizi nahi dau.
Birjin bardin gabea,
onetsi nagizu;


 

Cuadro de texto: bisAgur, Ama neurea
Agur, agur, agur.


ZOAZE JAUNAREN BAKEAN

           

EBANJELIOA        (Mt 5,1-12)     Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren Liburutik:

Aldi haretan, jende taldea ikusirik, mendira igon eban Jesusek eta, jesarri zanean, bere ikasleak inguratu jakozan, eta Berak holan irakasten eutsen:

-         “Zorionekoak, gogoz behartsu diranak; eurena da-ta zeruko erreinua.
-         Zorionekoak, otzanak; eurak izango dira lurraren jabe.
-         Zorionekoak, negar egiten dabenak; poztuak izango dira-ta.
-         Zorionekoak, zuzentasunaren gose eta egarri diranak; aseak izango dira-ta.
-         Zorionekoak, errukitsuak; eurak ere errukia jadetsiko dabe-ta.
-         Zorionekoak, bihotzez garbi diranak; eurak ikusiko dabe Jaungoikoa.
-         Zorionekoak, bake-egileak; Jaungoikoaren seme esango jake-ta
-         Zorionekoak, zuzenagaitik erasotuak; eurena da-ta zeruetako erreinua.

Zorionekoak zuok, Nigaitik biraoka eta erasoka erabilten zaituenean, eta guzurretan asmau-alak esaten dabezanean zuen kontra; poztu zaiteze eta alaitu, handia izango dalako zuen saria zeruetan.”                  


                                                        JAUNAK ESANA.              

No hay comentarios: