Jesusen hitza

lunes, 6 de noviembre de 2023

Jesusen zain kriseiluak pizturik Esperar a Jesús con las lámparas encendidas Jose Antonio Pagola

 

Lehen kristauen artean baziren, dudarik gabe, ikasle «onak» eta ikasle «txarrak». Hain zuzen, bere ebanjelioa idaztean, Mateok gogorarazi nahi digu ezen kristau-elkartean badirela ikasle «zentzudunak», erantzukizunez jokatzen dutenak, eta ikasle «zentzugabeak», axolagabe eta zabar jokatzen dutenak. Zer esan nahi du honek?

Mateok Jesusen bi parabola dakarzkigu. Lehenengoa oso argia da. Badira batzuk «Jesusen hitza entzuten dutenak» eta «betetzen dutenak». Serioski hartzen dute ebanjelioa eta beren bizieraz adierazten dute ebanjelio hori. Etxea arroka gainean eraikitzen duen «gizon zuhurra» bezalakoak dira, Jende-mota hau sailik erantzukizunezkoena da: beren bizitza eta Elizarena Jesusen egiaren gainean eraikitzen ari direnak dira.

Badira ere Jesusen hitza entzuten dutenak eta «betetzen ez dutenak». «Bere etxea hondar gainean eraikitzen duen» gizona bezalako zoroak dira. Erokeria hutsa da beraien bizitza. Den-dena beraien arazoa bakarrik balitz, kristautasuna itxurakeria hutsa izango litzateke, Jesusen gaineko benetako oinarririk gabea.

Parabola hau beste kontaera bateko funtsezko mezua atzemateko laguntza dugu: neska-talde bat, poz-pozik, senarraren zain egotera irten da, eztei-jaian berari lagun egiteko. Hasieratik adierazten zaigu batzuk «zentzudunak» direla eta beste batzuk zentzugabeak.

«Zentzudunek» berekin dute olioa kriseiluak pizturik edukitzeko; «zentzugabeak» ez dira horrelako ezertaz arduratu. Senarra berandutu egin da, baina iritsi da, halere, gauerdian. «Zentzudunak» beren kriseiluekin bidean argi egitera irten dira, lagun degiote senarrari eta «berarekin sartu dira jai-aretora». «Zentzugabeek», berriz, ez dakite nola konpondu beren problema: «kriseiluak itzali egin zaizkie». Horrela ezin lagun egin diote senarrari. Iritsi direnean beranduegi da. Atea itxia dago.

Mezua argia da eta larria. Zorakeria da ebanjelioa entzuten jarraitzea ahalegin handiagorik egin gabe hura bizi bihurtzeko; kristautasuna hondar gainean eraiki nahi izatea da. Eta erokeria da Jesu Kristo aitortzea itzalia den bizi batekin, beraren espiriturik eta egiarik gabea den bizi batekin: Kristoren zain, «itzaliak diren kriseiluekin» egotea da. Jesus berandutu daiteke, baina guk ezin dugu geure konbertsioa gehiago atzeratu.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 32. igandea – A (Mateo 25,1-13)

ESPERAR A JESÚS CON LAS LÁMPARAS ENCENDIDAS

Entre los primeros cristianos había, sin duda, discípulos «buenos» y discípulos «malos». Sin embargo, al escribir su evangelio, Mateo se preocupa sobre todo de recordar que, dentro de la comunidad cristiana, hay discípulos «sensatos» que están actuando de manera responsable y discípulos «necios» que actúan de manera frívola y descuidada. ¿Qué quiere decir esto?

Mateo recuerda dos parábolas de Jesús. La primera es muy clara. Hay algunos que «escuchan las palabras de Jesús» y «las ponen en práctica». Toman en serio el evangelio y lo traducen en vida. Son como el «hombre sensato» que construye su casa sobre roca. Es el sector más responsable: los que van construyendo su vida y la de la Iglesia sobre la verdad de Jesús.

Pero hay también quienes escuchan las palabras de Jesús y «no las ponen en práctica». Son tan «necios» como el hombre que «edifica su casa sobre arena». Su vida es un disparate. Si fuera solo por ellos, el cristianismo sería pura fachada, sin fundamento real en Jesús.

Esta parábola nos ayuda a captar el mensaje fundamental de otro relato en el que un grupo de jóvenes salen, llenas de alegría, a esperar al esposo para acompañarlo a la fiesta de su boda. Desde el comienzo se nos advierte que unas son «sensatas» y otras «necias».

Las «sensatas» llevan consigo aceite para mantener encendidas sus lámparas; las «necias» no piensan en nada de esto. El esposo tarda, pero llega a medianoche. Las «sensatas» salen con sus lámparas a iluminar el camino, acompañan al esposo y «entran con él» en la fiesta. Las «necias», por su parte, no saben cómo resolver su problema: «se les apagan las lámparas». Así no pueden acompañar al esposo. Cuando llegan es tarde. La puerta está cerrada.

El mensaje es claro y urgente. Es una insensatez seguir escuchando el evangelio sin hacer un esfuerzo mayor para convertirlo en vida: es construir un cristianismo sobre arena. Y es una necedad confesar a Jesucristo con una vida apagada, vacía de su espíritu y su verdad: es esperar a Jesús con las «lámparas apagadas». Jesús puede tardar, pero nosotros no podemos retrasar más nuestra conversión.

José Antonio Pagola

32 Tiempo ordinario – A (Mateo 25,1-13)


No hay comentarios: