Jesusen hitza

lunes, 20 de noviembre de 2023

Auzi harrigarri bat Un juicio extraño Jose Antonio Pagola


 

Iturriek ez dute dudarako biderik ematen. Laguntza-beharrean ikusten dituenei buru-belarri emanik bizi da Jesus. Ez da gai ezikusiarena egiteko. Ez da sufrimendurik berari ez dagokionik. Bat egiten du txikienekin eta ezgaituenekin, eta ahal duen guztia egiten du halakoentzat. Berarentzat, errukia da lehenengo gauza. Jainkoaren antzeko izateko era bakarra dugu: «Izan zaitezte errukitsu zuen Aita errukitsu den bezala».

Ez gintuzke harritu behar Jesusen esanak, Azken Auziaz hitz egitean, gure bizitzaz eta berarekin bat izateaz juzkatuko gaituenean, azken irizpidetzat eta erabakitzailetzat errukia izango duela esan izanak. Nolatan harrituko gaitu Jesusek bere burua historiako behartsu eta zoritxarreko guztiekin bat eginik aurkeztean?

Mateoren kontaeraren arabera, «nazio guztiak» aurkeztuko dira gizonaren Semearen aurrean, hau da, Jesus errukitsuaren aurrean. Ez da inolako alderik egiten «herri hautatuaren» eta «herri paganoen» artean. Ezer ez da esaten erlijio eta kultu desberdinez. Gauza oso gizatiar batez hitz egiten da, guztiek ulertzen dutenaz: zer egin izan dugu gure ingurunean sufrituz bizi izan direnez?

Ebanjelaria ez da luzatzen propioki auziaren xehetasunak deskribatzen. Nabarmentzen duena, elkarrizketa bikoitz bat da, egundoko argia botatzen duena gure orainaldiaz, eta begiak irekitzen dizkiguna ikusteko ezen, azken batean, bi era daudela sufritzen ari direnen aurrean erreakzionatzeko: errukitu eta lagundu egiten diegu edota ezikusia egin eta hor konpon esaten diegu.

Mintzo dena epaile bat da, pobre eta premiadun guztiekin bat egin duena: «Ene anai-arreba txiki hauetako bati lagundu zeniotenean, neuri lagundu zenidaten». Premian den bati laguntzera hurbildu zaiona, neuri hurbildu zait. Horregatik beraren ondoan egon behar dute erreinuan: «Zatozte, nire Aitaren bedeinkatuok».

Ondoren, errukitu gabe bizi izan direnei hitz egiten die: «Txiki hauetako bati lagundu ez zenioten bakoitzean, neuri laguntzeaz ahaztu zineten». Sufritzen ari direnengandik urrundu direnak Jesusengandik urrundu dira. Logikoa da orain esango diena: «Alde egizue nigandik». Jarraitu zeuen bideari.

Geure bizitza orain berean eta hemen ari gara jokatzen. Ez da zertan egon inolako auziren zain. Orain ari gara hurbiltzen edota urruntzen sufritzen ari direnengandik. Orain ari gara hurbiltzen edota urruntzen Kristogandik. Orain ari gara geure bizitza erabakitzen.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Jesu Kristo Erregearen Jaia – A (Mateo 25,31-46)


UN JUICIO EXTRAÑO

Las fuentes no admiten dudas. Jesús vive volcado hacia aquellos que ve necesitados de ayuda. Es incapaz de pasar de largo. Ningún sufrimiento le es ajeno. Se identifica con los más pequeños y desvalidos y hace por ellos todo lo que puede. Para él, la compasión es lo primero. El único modo de parecernos a Dios: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo».

No nos debería extrañar que, al hablar del Juicio final, Jesús presente la compasión como el criterio último y decisivo que juzgará nuestras vidas y nuestra identificación con él. ¿Cómo nos va a sorprender que se presente identificado con todos los pobres y desgraciados de la historia?

Según el relato de Mateo, «todas las naciones» comparecen ante el Hijo del hombre, es decir, ante Jesús el compasivo. No se hace diferencia alguna entre «pueblo elegido» y «pueblos paganos». Nada se dice de las diferentes religiones y cultos. Se habla de algo muy humano y que todos entienden: ¿qué hemos hecho con los que han vivido sufriendo junto a nosotros?

El evangelista no se detiene propiamente a describir los detalles de un juicio. Lo que destaca es un doble diálogo que arroja una luz inmensa sobre nuestro presente, y nos abre los ojos para ver que, en definitiva, hay dos maneras de reaccionar ante los que sufren: nos compadecemos y les ayudamos o nos desentendemos y los abandonamos.

El que habla es un juez que está identificado con todos los pobres y necesitados: «Cada vez que ayudasteis a uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis». Quienes se han acercado a ayudar a un necesitado se han acercado a él. Por eso han de estar junto a él en el reino: «Venid, benditos de mi Padre».

Luego se dirige a quienes han vivido sin compasión: «Cada vez que no ayudasteis a uno de estos pequeños, lo dejasteis de hacer conmigo». Quienes se han apartado de los que sufren se han apartado de Jesús. Es lógico que ahora les diga: «Apartaos de mí». Seguid vuestro camino.

Nuestra vida se está jugando ahora mismo. No hay que esperar ningún juicio. Ahora nos estamos acercando o alejando de los que sufren. Ahora nos estamos acercando o alejando de Cristo. Ahora estamos decidiendo nuestra vida.

José Antonio Pagola

Jesucristo, Rey del universo – A (Mateo 25,31-46)

No hay comentarios: