Abenduko arbolea: koplak

martes, 15 de diciembre de 2020

Abenduko 4. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.

Bideoa.

ABENDUALDIKO IV. DOMEKEA (B)

CARITASEN Gabonetako Jardunaldia

«Erdu!»

 

SARRERAKO OHARRA

 

          Egun on, Jaunaren Egunean, Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

 

          Gabonak atarian doguz. Abendu aldiko azken domeka honetan itxaropenaren Ama Birjinea dan Mariagan jarriko doguz begiak. Berak erakutsiko deusku Jaungoikoari entzuten, Jaungoikoagaz batera egoten, Jaungoikoa maitatzen eta Jaungoikoa gure artean hartzen.

            «Alkar zaintzen daben familiak». Horra hor Caritasen mezua Gabonen atarian. Alkarren menpeko gara eta aurrera egin behar dogu zainketen gizarteari begira. Pandemiak eragindako krisialdian ikusi dogu familia zabalagoa bizi izan dogula: auzokide nagusiakaz, ezinduekaz edo hilaren azkenera heltzen ez ziranakaz. Horra hor alkartasunean sakondu behar dogun erronka.

 

             Andra Mariarekin bat egin dagigun  Jesusen jaiotza prestatzen:

 

ABESTIA:                  Aingeru batek Mariari, dinotso graziaz betea
Jaungoikoaren Semeari, emon deutsazu zortzea.

 

Goiz arrats eta eguerdian, Ama goresten zaitugu
aingeruaren hitzak eurak, guk ere esaten ditugu.

 

ABADEAREN AGURRA

 

          Gu salbatzera datorren jauna izan bedi zuekin.

 

OTOITZA, KOROAREN LAUGARREN KANDELEA BIZTEN DANERAKO

 

          Prestatu dagigun gure bihotza Gabonetarako, Abenduko koroaren laugarren kandelea biztuz.

 

Laugarren kandelea bizten dan bitartean (gainerako hirurak aurretik biztuta egongo dira), Abenduko antifonaren bat abestuko dogu edo baten batek otoiz hau egingo dau:

 

Jauna, Laugarren kandelea iziotzerakoan, Maria, zure Ama, dogu gogoan.

Inork ez zinduzan itxaron gogotsuago eta maitasun haundiagoz.

Geuk ere holantxe gertatu gura dogu geure barrua:

fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.

Zatoz bizkor, Jauna, zatoz gu salbatzera!

 

 

DAMU OTOITZA

 

          Jaungoikoak, jaiotzerakoan, azkeneko lekua aukeratu eban. Guk, ostera, aintza eta aberastasuna doguz amets. Barriro jaio beharko geunke.

 

§        Ilunpetan bizi diranak argitzera zatozan munduaren Argia: ERRUKI, JAUNA.

§        Zure herria egia eta zuzentasunaren bidetik eroatera zatozan gizateriaren Gidaria: KRISTO,  E.

§        Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan bizi iturria:  ERRUKI,  JAUNA

 

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 14a. 16:

 

            Dabidek etxe bat eregi nahi deutso Jaungoikoari. Jaungoikoa bere alde euki nahi dau. Baina Jaungoikoak jauretxe biziak gura ditu. Gizadia da Biziaren Jainkoaren jauretxea.

 

Erantzun-Salmoa: 88. Salmoa

 

            Jainkoak, gizon-emakumeei dautsen maitasuna, abestuko dogu salmo honetan. Jesus da Aitaren maitasunaren ezaugarria.

 

"Jauna, zure maitasuna abestuko dot..."

 

Erm 16, 25-27:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Jaungoikoaren ezkutuko misterioa Jesusegan agertu jakula.

 

Lk 1, 26-38:

 

            Mariagan ipiniko dau Jaungoikoak gizonen artean eregiko dauan benetako jauretxearen lehenengo harria. Zerua lurrera hurreratuko da. 

"Aleluia"  abestuz, gertatu gaitezan Jaunaren Barri Ona entzuteko.

 

Gizon emakumeen

Aita zaituguna:

duintasun berarekin

sortu dozuzana.

Senidetasun hatsa

isuri gugana,

bategite, bakea

ta zuzentasuna.

 

Pobre barik mundua,

goserik bakoa,

gerra bako gizarte,

poz sekulakoa.

Eskertu daigun beti

Zuk ereindakoa.

Mundu hau izan dadin

Zuk asma lakoa.

 

Holan lortuko dogu

batasun-lotura,

esperantza guztiak

lotzeko kultura,

asmoak partekatuz

hori dogu gura

herri guztiak batuz 

Zuk sortu modura.

Doinua: Izotz ondoko eguzki

 


 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 


          Bat egin dagigun otoitzean, Jaungoikoaren Semeak gizateria osoaren bidea barriztatu dagian.

 

§         Elizearen alde. Maria bere itzalaz babestu eban Espiritu Santuak adorea emon deiola, etsipenetik atara dagiala eta fedea ilusinoz zabaldu dagiala. Egin dagigun otoitz

 

§        Caritasek eta pobretasunaren aurka eta zuzentasunaren alde jarduten dabenek sendo iraun daiela euren konpromisoan, eta euren lekukotasunari esker alkartasunez betetako Gabonak bizi daiguzala. Egin dagigun otoitz

 

§          Pandemia eta bere ondorioak, hau da, gaixotasuna, langabezia  jasaten dabezanek aurkitu daiezala ulermena eta laguntza eraginkorra zailtasunei aurre egiteko. Egin dagigun otoitz

 

§        Gu guztion alde. Jaunak eskuzabaltasunez eta maitasunez bete gaizala,  eta behartsuenen artean haragitu gaitezan, horrela, egun guztiak Gabon bihurtu dagiguzan. Egin dagigun otoitz

 

          Zatoz, Jauna, eta emon zure kontsolamendua nahigabetuei, zure indarra jarraitu gura deutsugunoi, zure argia ezagutzen ez zaituenei eta bihotz barria euren egoismoan itxita bizi diranei. Errege bizi zara-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

 

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA

 

          Caritasek gure diru laguntza  behar dau, beharrizan gorrian aurkitzen diranei lagundu  ahal izateko. Horregaitik, gaur batzen dan dirua horretarako izango da. Caritasen izenean, eskerrik asko zuon eskuzabaltasunagaitik.

 

 

AZKEN AGURRA

 

            Mariagaz bat eginda, amaitu daigun Gabonetarako prestakizuna. Jaunaren mirabeak lagundu deiskula behartsuenen zerbitzuan bizi izaten, eta Jaungoikoaren Berbea onartzen.

 

            Ama  maite  Maria

 

 
ABENDUALDIKO IV. DOMEKEA (B)

CAMPAÑA DE CÁRITAS «¡Te invito!»

 

SARRERAKO OHARRA

 

          Egun on, Jaunaren Egunean, Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

 

          Gabonak atarian doguz. Abendu aldiko azken domeka honetan itxaropenaren Ama Birjinea dan Mariagan jarriko doguz begiak. Berak erakutsiko deusku Jaungoikoari entzuten, Jaungoikoagaz batera egoten, Jaungoikoa maitatzen eta Jaungoikoa gure artean hartzen.

            «Familias que se cuidan». Es el mensaje de Cáritas en este domingo a las puertas de Navidad. Somos interdependientes,   nos necesitamos y necesitamos avanzar en el compromiso de la solidaridad, como han demostrado muchas personas durante esta pandemia.

            Andra Mariarekin bat egin dagigun Jesusen jaiotza prestatzen:

 

ABESTIA:                  Aingeru batek Mariari, dinotso graziaz betea
Jaungoikoaren Semeari, emon deutsazu zortzea.

 

Goiz arrats eta eguerdian, Ama goresten zaitugu
aingeruaren hitzak eurak, guk ere esaten ditugu.

 

ABADEAREN AGURRA

 

          Gu salbatzera datorren jauna izan bedi zuekin.

 

OTOITZA, KOROAREN LAUGARREN KANDELEA BIZTEN DANERAKO

 

          Prestatu dagigun gure bihotza Gabonetarako, Abenduko koroaren laugarren kandelea biztuz.

 

Laugarren kandelea bizten dan bitartean (gainerako hirurak aurretik biztuta egongo dira),

Ototiz hau egingo da:

 

Señor, al encender esta cuarta vela, pensamos en María, tu madre.

Nadie te esperó con más ansia y amor.

Nadie te recibió con más alegría.

También nosotros queremos prepararnos así:

En la fe, en la solidaridad,  y en el trabajo de cada día.

¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!

 

 

DAMU OTOITZA

 

          Jaungoikoak, jaiotzerakoan, azkeneko lekua aukeratu eban. Guk, ostera, aintza eta aberastasuna doguz amets. Barriro jaio beharko geunke.

 

§        Ilunpetan bizi diranak argitzera zatozan munduaren Argia: ERRUKI, JAUNA.

§        Guía de la humanidad, que vienes a conducir a tu pueblo por las sendas de la verdad y de la justicia: KRISTO, ERRUKI.

§        Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan bizi iturria:   ERRUKI, JAUNA.

 

 

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 14a. 16:

            Dabidek etxe bat eregi nahi deutso Jaungoikoari. Jaungoikoa bere alde euki nahi dau. Baina Jaungoikoak jauretxe biziak gura ditu. Gizadia da Biziaren Jainkoaren jauretxea.

            Dios no se deja encerrar en ningún lugar, por muy sagrado que sea. Dios quiere "piedras vivas", creyentes que den testimonio de su amor.

 

Erantzun-Salmoa: 88. Salmoa

 

            Jainkoak, gizon-emakumeei dautsen maitasuna, abestuko dogu salmo honetan. Jesus da Aitaren maitasunaren ezaugarria.

            El salmista lleno de gratitud, canta la misericordia y el amor del Señor.

"Jauna, zure maitasuna abestuko dot..."

 

Erm 16, 25-27:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Jaungoikoaren ezkutuko misterioa Jesusegan agertu jakula.   San Pablo  nos invita a la alegría y a la alabanza.

           

Lk 1, 26-38:

 

            María se muestra como la servidora de Dios. De ella nacerá aquel que viene como servidor de la humanidad.

            Mariagan ipiniko dau Jaungoikoak gizonen artean eregiko dauan benetako jauretxearen lehenengo harria. Zerua lurrera hurreratuko da. 

            "Aleluia" abestuz gertatu gaitezan Barri Ona entzuteko 

 

Gizon emakumeen

Aita zaituguna:

duintasun berarekin

sortu dozuzana.

Senidetasun hatsa

isuri gugana,

bategite, bakea

ta zuzentasuna.

 

Pobre barik mundua,

goserik bakoa,

gerra bako gizarte,

poz sekulakoa.

Eskertu daigun beti

Zuk ereindakoa.

Mundu hau izan dadin

Zuk asma lakoa.


Holan lortuko dogu

batasun-lotura,

esperantza guztiak

lotzeko kultura,

asmoak partekatuz

hori dogu gura

herri guztiak batuz 

Zuk sortu modura.

Doinua: Izotz ondoko eguzki

 

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Bat egin dagigun otoitzean, Jaungoikoaren Semeak gizateria osoaren bidea barriztatu dagian.

 

§        Elizearen alde. Maria bere itzalaz babestu eban Espiritu Santuak adorea emon deiola, etsipenetik atara dagiala eta fedea ilusinoz zabaldu dagiala. Egin dagigun otoitz

 

§        Que Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia se mantengan firmes en su compromiso, y su testimonio nos impulse a vivir una Navidad más solidaria. Egin dagigun otoitz

 

§         Que, con palabras del papa Francisco, la familia sea el espacio cercano “donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Egin dagigun otoitz

 

§        Gu guztion alde. Jaunak eskuzabaltasunez eta maitasunez bete gaizala,  eta behartsuenen artean haragitu gaitezan, horrela, egun guztiak Gabon bihurtu dagiguzan. Egin dagigun otoitz

 

          Zatoz, Jauna, eta emon zure kontsolamendua nahigabetuei, zure indarra jarraitu gura deutsugunoi, zure argia ezagutzen ez zaituenei eta bihotz barria euren egoismoan itxita bizi diranei. Errege bizi zara-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA

 

          Cáritas necesita nuestro apoyo económico para poder seguir llegando a los que carecen de lo más necesario para vivir, los excluidos, los últimos. La colecta de hoy será íntegramente destinada a este fin. En nombre de Cáritas  gracias por vuestra generosidad.

 

AZKEN AGURRA

 

            Mariagaz bat eginda, amaitu daigun Gabonetarako prestakizuna. Jaunaren mirabeak lagundu deiskula behartsuenen zerbitzuan bizi izaten, eta Jaungoikoaren Berbea onartzen.

            Dios vive en medio de nosotros. Él es la plenitud de la felicidad en medio de nosotros. Que sepamos hacer llegar esa felicidad a los corazones de nuestros hermanos más olvidados y necesitados.

 

            Ama  maite  MariaABENDUALDIKO IV. DOMEKEA


Daviden erreinuak betiko iraungo dau Jaunaren aurrean.

Samuelen bigarren liburutik
(2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

David erregea bere etxean bizitzen jarri eta Jaunak inguruko arerio guztiekin bakea emon eutsanean, esan eutsan erregeak Natan profeteari: “Begira, ni zedrozko etxean bizi naz; Jainkoaren kutxa, barriz, oihal-txabolan dago”.
Natanek erantzun eutsan erregeari: “Zoaz eta bete zeure asmoa, Jauna Zugaz da-eta”.
Baina  gau haretan bertan Jaunaren berbea etorri jakon Natani: “Zoaz eta esaiozu nire morroi Davidi: "Hau dino Jaun ahalguztidunak: Zuk eregi behar al deustazu etxea, nire bizileku izan dadin? Neuk atara zindudazan larreetatik, artaldeen atzetik, nire herri Israelen buruzagi izan zeintezan. Zeugaz izan nozu, ibili zaran alde guztietan. Neuk hondatu deutsudaz aurrean jarri jatzuzan arerio guztiak eta Neuk emongo deutsut lurreko handikiena lako izen handia. Leku bat emongo deutsat neure herri Israeli: han landatuko dot, bertan biziko da eta ez dau aurrerantzean estualdirik izango. Gaizkileek ez dabe zapalduko antzina lez, neure herriaren gain buruzagiak ipini nituanean lez. Bakea emongo deutsut arerio guztiekaz. Errege-ondorengotza emongo deutsula jakinarazoten deutsu Jaunak.

Zeure egunak bete eta zeure gurasoekin atsedena hartuko dozunean, ondorengoa emongo deutsut, zure erraietatik ataratakoa, eta sendotu egingo dot haren erregetza. Aita izango nau harek Ni, eta seme izango dot Nik ha.
Zure etxeak eta zure erregetzak betiko iraungo dabe nire aurrean, eta zure errege-aurkiak sendo iraungo dau beti"“.


Erantzun-salmoa
Sal 88, 2-3. 4-5. 27 eta 29

Jauna, zure maitasuna abestuko dot
 betiren beti

Jauna, zure maitasuna abestuko dot betiren beti,
zure leialtasuna adierazoko gizaldiz gizaldi.
Esana dozu-eta: “Maitasuna betiko dot eregi”,
zure leialtasuna zeruan dozu sendotuazo.

Egin dot nire hautatuagaz ituna,
David neure morroiari zin egin neutsana:
“Betiko sendotuko dot zure hazia,
menderen mende eregiko zure aurkia”.

Berak deituko deust: “Zu zaitut Aita,
ene Jainko, nire salbamenaren Harkaitza”.
Gordeko deutsat beti nire maitasuna,
zintzo eukiko egin neutsan ituna


Betidanik ezkutuan eukan misterioa agertu dau Jainkoak.
Misterio hori orain azaldu da.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako epistolatik
(Erm 16, 25-27)

Senideok: Aintza Jainkoari, nik iragarten dodan Barrionaren eta Jesu Kristori buruzko nire predikuaren arabera fedean sendotu zaikiezan Jainkoari. Prediku honen bidez, betidanik ezkutuan eukan misterioa agertu dau Jainkoak. Misterio hori orain azaldu da, Profeten idazkiek esan eben lez, eta, betiko Jainkoaren erabagiaren arabera, herri guztiei adierazo jake, Jainkoari fedezko erantzuna emon deioen. Jainko horri, jakintsu bakarrari, aintza Jesu Kristoren bitartez, gizaldi eta gizaldietan. Amen.


Begira, sabelean sortu eta semea izango dozu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
(Lk 1, 26-38)

Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban Jainkoak, Nazaret eritzon Galileako herri batera, birjina bategana; birjineak Maria eban izena eta Jose eritzon Daviden jatorriko gizon bategaz ezkontzeko berbea emonda egoan.
Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta esan eutsan: “Poztu zaitez, graziaz bete hori! Jauna Zugaz”. Ikaratu zan Maria berba hareek entzutean, eta pentsetan jarri zan, zer izan ete eitekean halako agur ha.
Aingeruak esan eutsan: “Ez izan bildurrik, Maria; Jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango dozu, eta "Jesus" ezarriko deutsazu izena. Handia izango da; Goi-goikoaren Seme deituko deutsoe, eta Jainko Jaunak bere aita Daviden errege-aurkia emongo deutso; Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez dau azkenik izango”.
Mariak esan eutsan aingeruari: “Zelan jazo daiteke hori, ez naz-eta inongo gizonagaz bizi”. Aingeruak erantzun eutsan: “Espiritu Santua jaitsiko da zugana eta Goi-goikoaren indarrak bere kerizpean hartuko zaitu; horregaitik, zugandik jaioko dana santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko deutsoe. Hara, Elisabet zure senidea ere umedun dago bere zaharrean, eta sei hilabeteko dago agorra ei zana; Jainkoarentzat ez da-eta ezer ezinik”.
Mariak, orduan: “Hona hemen Jaunaren mirabea; jazo bekit zuk dinozun lez”. Eta aingeruak itzi egin eban.