Poztu eta alaitu!

martes, 8 de marzo de 2016

Garizumako 5. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz. 


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo. 


Irakurgaiak euskeraz.


                                           

                                             GARIZUMAKO V. DOMEKEA - C
ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK: «UTZI ZURE LURRA. ABRACEMOS LA CREACIÓN»

SARRERAKO OHARRA


  Heldu gara Garizumako 5. domekara, eta bihozbarritze aldiko azken txanpan sartu gara. Egun gitxi falta da gure fedearen jai nagusia dan Pazkoa ospatzeko.
 Elizbarrutietako Misioen eguna ere bada gaur eta ondorengo goiburuaren haritik ospatzen da: «Utzi zure lurra. Abracemos la creación». Norbere lurretik ateratzeko eta mundu osora zabaltzeko deia egiten jaku. Frantzisko aita santuak gogoratzen deuskunez ezin dogu “izadia guregandik bereizitako zeozer lez, gure bizitzaren eremu hutsa lez” ulertu. Errukiaren Urte Santu honetan, mundua geure etxea da, kreazioa geure mahaia eta misioa geure konpromiso eraldatzailea adiskidetze, bake eta zuzentasunezko jarreretatik. Misio eta graziazko urtea.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.
.

SARRERAKO ABESTIA   "Jauna, Zugana gatoz..."

ABADEAREN AGURRA


            Jesukristo Parkamenaren eta Biziaren Jaunaren grazia eta bakea egon beitez zuekin.

DAMU OTOITZA


Jesus Jaunak, bihozbarritzearen eta parkamenaren bidez, heriotzatik Jaungoikoaren Bizitzara igarotzeko dei egiten deusku. Apaltasunez, eskatu deiogun parkamena gure pekatuengaitik.

·        Gure harrizko bihotza anai-arreben beharrizanenganako bihotz sentibera bihurtu gura dozu. Erruki, Jauna.
·        Zure bizia emon nahi izan dozu gu guztiok salbatzeko. Kristo, errruki.
·        Sakabanatutako seme-alabak batzen dozuz. Erruki, Jauna..

HITZAREN LITURGIA

Is 43, 16-21:

            Isaias profeteak erbestean  lurra-jota dagozan israeldarrei egiten deutse berba. Jaungoikoa barriro ere euren alde agertuko dala eta etorkizun hobea izango dabela iragarten deutse.

Erantzun-Salmoa: 125. Salmoa

            Israeldarrek sarritan somau eta eskertu eben poza. 
            Kristoren Pazkora daramaguz gure Jainkoak. Eskerronez abestu daigun salmo hau.

 "Asko lagundu deuskuzu Jauna. Hauxe da poza guk daukaguna.."

Flp 3, 8-14:

            San Paulok bere bizitzako helburua zein dan agertuko deusku, bigarren irakurgai honetan: Kristo ezagutu eta Haren antzeko izan, gero beti Haregaz bizitzeko itxaropenez.

Jn 8, 1-11:

            Entzun dagiguzan, orain, Ebanjelioko berbak. Jesusek maitasun haundiz parkatuko deutsa emakume pekatariari. Goratu dagigun Jauna, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Aurkeztu deioguzan gure Aita Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak eta etenbarik isuri dagiala gure gainera bere parkamena eta Bizi Espiritua. Esan dagigun alkarregaz: EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Gaur Jesukristoren Elizea osotzen dogun bateatuon alde. Bere Espirituaren indarraz, bizia eta itxaropena jarri dagigula heriotza eta etsipena dagoan lekuan. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Gure misioen alde; misiolariek, beraien egitasmo eta lanek, hemendik eskuzabaltasunez laguntzen dabenek eta danok Jaunaren Espiritu biziaz gozatu dagigula.  EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Tratu txarrak jasaten dabezan emakumeen alde, oinazea, baztarketea edo bakardadea jasaten dabenen alde. Bizi Espirituak euren itxaropena sendotu dagian eta maitasuna eta alkartasuna biztu dagizan gugan. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Ospakizun honetan batu garanon alde. Gizon eta emakumeekazko eskeintza eta alkartasunean biziz, Jaunaren Kurutzetik datorren Argira zabalik bizi gaitezan. Egin dagigun otoiz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

            Aita biziemoilea, begiratu errukiz heriotzazko ilunpetan bizi garanoi; eta zure Espirituaren egintza bizitzailearen bidez, barritu eta aldatu gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

OHARRA ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN ALDEKO KOLEKTAREN AURRETIK

Gaurko otoitzean eta kolektan gure misiolariak.  Misioa, Lurreko behartsuengana Barri Ona erotea eta beraien aldeko errukizko ekintzak garatzea da. Eskerrik asko eskuzabaltasunez jokatzeagatik.

AZKEN AGURRA

Datorren Domekan, Erramu Egunagaz, Aste Santuari hasierea emongo deutsagu.
Aste honetan, ahalegindu gaitezan behar gaituenari eskua luzatzen deutson bihotz errukitsua izaten.

"Errukitsu Jainko Aita lez”


GARIZUMAKO V. DOMEKEA - C
MISIONES DIOCESANAS: «UTZI ZURE LURRA. ABRACEMOS LA CREACIÓN»

SARRERAKO OHARRA


              Heldu gara Garizumako 5. domekara, eta bihozbarritze aldiko azken txanpan sartu gara. Egun gitxi falta da gure fedearen jai nagusia dan Pazkoa ospatzeko.
Hoy es el día de las Misiones diocesanas, con este lema: «Utzi zure lurra. Abracemos la creación». Se nos invita a salir de la propia tierra para abrirnos al mundo entero. Nuestros misioneros y misioneras han salido de la propia tierra a anunciar el Evangelio de Jesucristo.
El lema también nos invita al cuidado de la creación. Y el papa Francisco nos recuerda que no es posible “entender la naturaleza como algo separado de nosotros”
 Errukiaren Urte Santu honetan, mundua geure etxea da, kreazioa geure mahaia eta misioa geure konpromiso eraldatzailea adiskidetze, bake eta zuzentasunezko jarreretatik. Misio eta graziazko urtea.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

ABADEAREN AGURRA


Jesukristo Parkamenaren eta Biziaren Jaunaren grazia eta bakea egon beitez zuekin.

DAMU OTOITZA

Jesus Jaunak, bihozbarritzearen eta parkamenaren bidez, heriotzatik Jaungoikoaren Bizitzara igarotzeko dei egiten deusku. Apaltasunez, eskatu deiogun parkamena gure pekatuengaitik.
·        Gure harrizko bihotza anai-arreben beharrizanenganako bihotz sentibera bihurtu gura dozu. Erruki, Jauna.
·        Zure bizia emon nahi izan dozu gu guztiok salbatzeko. Kristo, errruki.
·        Sakabanatutako seme-alabak batzen dozuz. Erruki, Jauna..
           
HITZAREN LITURGIA

Is 43, 16-21:

            Isaias profeteak erbestean  lurra-jota dagozan israeldarrei egiten deutse berba. Jaungoikoa barriro ere euren alde agertuko dala eta etorkizun hobea izango dabela iragarten deutse.
            El Señor levanta la esperanza de su pueblo, con el anuncio de una salvación nueva. No es posible pararse en el pasado; sino que hay que lanzarse al futuro.
            Es la búsqueda de lo nuevo, que ya está brotando.

Erantzun-Salmoa: 125. Salmoa

            Israeldarrek sarritan somau eta eskertu eben poza. 
            Kristoren Pazkora daramaguz gure Jainkoak. Eskerronez abestu daigun salmo hau.

            Este salmo alimenta nuestra fe de dos maneras. 1º Invitándonos a reconocer y admirar las maravillas que el Señor  hizo y seguirá haciendo con nosotros. Y 2º estimulando nuestra confianza ante los sufrimientos del tiempo presente.

"Asko lagundu deuskuzu Jauna. Hauxe da poza guk daukaguna.."

Flp 3, 8-14:

            San Paulok bere bizitzako helburua zein dan agertuko deusku, bigarren irakurgai honetan: Kristo ezagutu eta Haren antzeko izan, gero beti Haregaz bizitzeko itxaropenez.
            San Pablo nos habla en esta lectura, de cuál es el objetivo de su vida: conocer y seguir a Jesús, viviendo la vida que Él vivió.

Jn 8, 1-11:

            Jesús perdona a la mujer adúltera. Sólo el amor da la libertad y la vida.
            Entzun dagiguzan, orain, Ebanjelioko berbak. Jesusek maitasun haundiz parkatuko deutsa emakume pekatariari. Goratu dagigun Jauna, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Aurkeztu deioguzan gure Aita Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak eta etenbarik isuri dagiala gure gainera bere parkamena eta Bizi Espiritua. Esan dagigun alkarregaz: EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Gaur Jesukristoren Elizea osotzen dogun bateatuon alde. Bere Espirituaren indarraz, bizia eta itxaropena jarri dagigula heriotza eta etsipena dagoan lekuan. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Herri guztietako agintarien alde. Espiritu Santuak euren bihotzak aldatu dagizan eta errespetu, zuzentasun eta bakezko bizikidetza eragin dagien. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Por nuestras Misiones diocesanas, nuestros misioneros y misioneras, sus proyectos y trabajos, los bienhechores que desde aquí colaboran con generosidad y todos, tengamos vida en abundancia. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU …..

§         Por quienes estamos participando en esta celebración. Para que viviendo en entrega y solidaridad con las personas, vivamos abiertos a la Luz que viene de la Cruz del Señor. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

            Aita biziemoilea, begiratu errukiz heriotzazko ilunpetan bizi garanoi; eta zure Espirituaren egintza bizitzailearen bidez, barritu eta aldatu gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

OHARRA ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN ALDEKO KOLEKTAREN AURRETIK
En la oración y en la colecta de hoy recordamos  a nuestros misioneros y misioneras  Gracias por vuestra generosidad.

AZKEN AGURRA
            Datorren Domekan, Erramu Egunagaz, Aste Santuari hasierea emongo deutsagu.
Aste honetan, ahalegindu gaitezan behar gaituenari eskua luzatzen deutson bihotz errukitsua izaten.
            Estamos en la antesala de la Semana Santa. Preparémonos para celebrarla  en  profundidad y así llegaremos a la gran fiesta de la Pascua.

"Errukitsu Jainko Aita lez”

GARIZUMAKO V. DOMEKEA

            Isaias Profetaren liburutik (Is 43, 16‑21)

      Hauxe dino Jaunak,
itsasoan bide bat zabaldu ebanak,
ur handietan bidezidor bat egin ebanak; gurdi eta zaldi,
guda talde eta buruzagi eroan zituanak;
danak jausi dira‑ta, ez jagiteko,
amatatu egin dira, amaitu dan metxea lez:
«Ez gomutatu lehengo gauzarik,
ez gogoan hartu aspaldikorik.
      Begira, gauza barriak egiten dihardut,
hasi dira; ez dozue ikusten ala?
Bide bat zabalduko dot basoan;
ibaiak basamortuan.
Basapiztiak, otsoak eta ostrukak
goratuko nabe,
errekak sortuazoko dodazalako basamortuan
eta ibaiak basoan,
ase daiten nire herri aukeratuaren egarria:
nire gorespenak kantatzeko
Neuk eratu dodan herriaren egarria».

Erantzun-salmoa        Sal 125, 1-6

Gugaz handikiro jokatu dau Jaunak: Hau da poza daukaguna!


      Jaunak Siongo atxilotuak erakartean, bagengozan amets antzean.
Orduan bete jakun ahoa barrez, gure mihina goratzarrez.
      Atzerrietan orduan esan eben: «Jauna handikiro jokatua dabe».
Gugaz handikiro jokatu dau Jaunak hau da poza daukaguna!
      Bihurtu, Jauna, gure zoria, Negebeko errekako urak bezala.
Malkoz erein baeben, pozez batuko dabe.
      Haruntzakoan hor doaz negarrez, ereiteko gari zorroa eroanez.

Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 8, 1‑11)

      Aldi haretan, Jesus Olio mendira joan zan. Egun­sentian jauretxera agertu zan barriro eta herri guztia etorri jakon; Jesus jesarri eta irakasten hasi zan.
      Idazlari eta farisearrek ezkontza nahasten aurkitu­tako emakume bat ekarri eutsoen, eta, erdian ipinita, esan eutsoen: «Maisu, emakume hau ezkontza nahasten aurkitu dogu; eta Moisesek holakoak harrika hilteko agindu eban Legean. Zuk zer dinozu?». Azpikeriaz esaten eutsoen hori, zertan salatu izateko.
      Jesus, ostera, makurtu eta lurrean idazten hasi zan atzamarraz. Baina itaunka ekioen ezkero, zutundu eta esan eutsen : «Zuen artean pekaturik ez daukanak bota deiola lehelengo harria». Eta barriro ere makurtu, eta lurrean idazten jarraitu eban. Hori entzun ebenean, zaharrenengandik hasita, banan‑banan joaten hasi ziran danak; eta Jesus bakarrik gelditu zan, emakumea aurrean ebala.
      Jesusek zutundu eta esan eutson: «Emakume, non dira zu salatzen zinduezanak? Ez zaitu inork kondenatu?» Eta emakumeak: «Inork ere ez, Jauna». Eta Jesusek: «Ezta Neuk ere ez zaitut kondenetan. Zoaz, eta hemendik aurrera ez egin pekaturik».      

 
Publicar un comentario