Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30

Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30
Klikatu irudian informazino gehiago jasoteko

martes, 15 de diciembre de 2015

Abenduko 4. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.

                                        ABENDU-ALDIKO  IV.  DOMEKEA – C
Caritasen kanpaina
«ZUZEN jokatu egunero: praktikatu Justizia»

SARRERAKO OHARRA

            Egun on, guztioi, eta ondo etorriak ospakizun honetara.
            Abendu aldiko azken domeka honetan, Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku . Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko.
Caritasek dei egiten deusku . «Zuzen jokatu egunero: praktikatu Justizia» goiburupean,  maitasunaren eskakizun nagusia zuzentasuna dala dinosku eta eguneroko lehenengo eginkizuna.
Jaungoikoak justizia gauzatuz eta defendatuz munduan senidetasuna zabaltzen arduratuz.  Azken batean, Jaungoikoagan sinistea zuzentasuna gauzatzea  da eta egunero gauza txikietatik hasita.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

            "Kanta daigun guztiok..."

ABADEAREN AGURRA:    Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

 LAUGARREN KANDELEA BIZTU

          Laugarren kandelea biztean, Ama Mariagaz bat egin dagigun Berak lagundu daiskula aste honetan Salbatzailea maitasunez itxaroten.

Piztu laugarren kandela-  Tartean abestu : Salbatzailea zatoz lehenbaitlehen zure zain Jauna, gagoz gu hemen


Otoitza

Jauna, lau kandela honeek iziotzen doguzanean,
Maria, zure ama, dogu gogoan.
Inork ez zinduzan itxaron gogotsuago eta maitasun gehiagoz.
Inork ez zinduzan hartu poz haundiagoz.
Guk ere holantxe gertatu gura dogu gure barrua:
Fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.
Zatoz laster, Jauna, zatoz gu salbatzera!

DAMU OTOITZA


          Jaungoikoak, jaiotzerakoan, azken lekua aukeratu eban. Guk aintza eta aberastasunak amesten doguz. Barriro jaio beharko genduke..

·        Ilunpetan izi diranak argitzera zatozan munduaren Argia: ERRUKI, JAUNA.
·        Zure herria egia eta zuzentasunaren bidetik eroatera zatozan gizateriaren Gidaria: KRISTO, ERRUKI.
·        Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan bizi iturria: ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Mi 5, 2-5a:

            Mikeas profeteak Belenera begira jarten gaitu. Han sortuko dan Errege barriak batasuna eta bakea ekarriko deuskuz.

Erantzun-Salmoa:  79. Salmoa

            Egin dagigun otoitz salmoarekin. Esan deiogun “emoiguzu zure salbamena”

"Jauna,  zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu"

Eb 10, 5-10:

            Ebertarrei egindako idaztian esango jakun lez, Jesusek bere bizia eskeini eutsan Aitari. Jesus, egoera guztietan, Jaungoiko Aitaren borondatea egiteko prest agertu zan.

Lk 1, 39-45:

            Maria ez da bizi bere gauzakin arduratuta. Bereaz ahaztu eta beharrizanean dagoan lengusineari laguntzera doa. Eredu ederra gu guztiontzat.

            "Aleluia"

Homilia amaitu ondoren

Abendualdiaren  4. domeka honetan Caritasen kartela jarriko dogu. Bertan diñosku: «ZUZEN jokatu egunero: praktikatu Justizia»      Zein izango da nire erantzuna?

Abenduaren azken domekan
hurrean dogu Gabona,
Caritas dator ez daigun ahaztu
pobre ta bakar dagona.
Sehaskatxoa prestatu dogu
Jaio dadin Ume ona:
Jaunaren Berba entzun ta betez
gurea da zoriona!


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jaungoiko Jauna, Amabirjinearen fedea eskertuz, emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; bere bitartekotzaz, onartu gure otoitza.


• Eleizearen alde. Maria bere itzalaz estali eban Espiritu Santuak ausardia emon deiela kristinau alkarteei eta uxatu daiala eurotatik etsipena, fedea ilusinoz zabaldu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

• Behartsuen alde. Jaiak behartasunean eta bakartadean biziko daben personengan autortu daigula desbardin eta baztertuagan haragitu zan Jaungoikoa eta ez daigula inor etorkizun barik itzi. Eskatu deiogun Jaunari.

• Caritasen alde. Erakunde honetan eta beste batzuetan pobretasunaren aurka eta zuzentasunaren alde jarduten dabenek sendo iraun daiela euren eskaintzan eta euren lekukotasunak bultzatu gaizala behartsuari jagokona itzultzera eta bere eskubideak defendatzera. Eskatu deiogun Jaunari.

• Gu guztion alde. Jaunak emon deigula eskuzabaltasunez eta maitasunez jokatzeko adorea, inguru behartsu eta baztertuetara jo eta egoera hori jasaten dabenen egoerea geure egin daigun. Eskatu deiogun Jaunari. Eskatu deiogun Jaunari.

Jaungoiko Jauna, Maria birjina emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; onartu gure otoitza eta antzeman daiguzala zure etorreraren zantzuak.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.


DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA           Gaur batzen dan dirua Caritasentzat izango da. Eskerrik asko guztioi zuon laguntzagaitik.

ISILTASUNEAN JAUNARTZE ONDOREN


Maria, aberatsa maitasunean, grazia eta errukiz betea.
Maria, errukiaren Ama, jantzi gaizuz zure errukiaz
eta erakutsi eiguzu oinazetan eta behartasunean dagozanakaz errukitsu izaten.
Maria, gaixoen osasuna,
emoiguzu gaixoei zure botika osasungarriak eroateko gaitasuna.
Maria, behartsuen Ama,
erakutsi eiguzu behartasuna eta berau eragiten daben arrazoiak ezagutzen,
sufritzen dagozanen ondoan egoten eta eurengan Jesukristo ikusten.
Maria, etorkina izan zinan horrek,
erakutsi eiguzu gure ateetara heltzen diran guztiak onartzen, errespetatzen eta laguntzen.
Maria, Belengo etxeetan hartu ez zinduezan horrek,
lagundu eiguzu baztertuak eta bizilekurik ez daukienak ez kanporatzen.

AZKEN AGURRA

            Senideok, Andra Maria lagun izan dagigula. Berak irakatsi dagigula behartsuenak maiteen izaten, eta gure artera datorren Jaungoikoa onartzen eta maitatzen.
"Agur, Jesusen Ama..."


ABENDU-ALDIKO  IV.  DOMEKEA – C
Caritasen kanpaina
«Practica la JUSTICIAto-dos los días del año»
«ZUZEN jokatu egunero: praktikatu Justizia»

SARRERAKO OHARRA

            Egun on, guztioi, eta ondo etorriak ospakizun honetara.
            Abendu aldiko azken domeka honetan, Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku . Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko.
Cáritas nos invita a participar en su Jornada Navideña con el lema: «Practica la justicia todos los días del año”. La justicia es la primera exigencia de la caridad: amar al prójimo significa respetar con los hechos al prójimo en su dignidad personal y en sus inalienables derechos. Cáritas trabaja por la justicia.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

            "Kanta daigun guztiok..."

ABADEAREN AGURRA:    Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

 LAUGARREN KANDELEA BIZTU

            Al encender hoy la cuarta vela, pensamos en María, la Madre. Nadie esperó con más ansia y amor. Nosotros queremos prepararnos así: En el amor y la justicia.

Piztu laugarren kandela-  Tartean abestu : Salbatzailea zatoz lehenbaitlehen zure zain Jauna, gagoz gu hemen


OTOITZA
Señor, al encender estas cuatro velas, pensamos en María, tu madre.
Nadie te esperó con más ansia y amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Guk ere holantxe gertatu gura dogu gure barrua:
Fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.
Zatoz laster, Jauna, zatoz gu salbatzera!


DAMU OTOITZA


          Jaungoikoak, jaiotzerakoan, azken lekua aukeratu eban. Guk aintza eta aberastasunak amesten doguz. Barriro jaio beharko genduke..

·        Ilunpetan izi diranak argitzera zatozan munduaren Argia: ERRUKI, JAUNA.
·        Guía de la humanidad, que vienes a conducir a tu pueblo por las sendas de la verdad y de la justicia: KRISTO, ERRUKI.
·        Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan bizi iturria: ERRUKI, JAUNA


HITZAREN LITURGIA

Mi 5, 2-5a:

            Mikeas profeteak Belenera begira jarten gaitu. Han sortuko dan Errege barriak batasuna eta bakea ekarriko deuskuz.
            El profeta Miqueas dirige un anuncio a la ciudad de Belén, en la que nacerá el Mesías.

Erantzun-Salmoa:  79. Salmoa

            Egin dagigun otoitz salmoarekin. Esan deiogun “emoiguzu zure salbamena”
            La liturgia cristiana nos hace repetir durante el tiempo de Adviento la hermosa petición: “despierta tu poder y ven a salvarnos”

"Jauna,  zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu"

Eb 10, 5-10:

            Ebertarrei egindako idaztian esango jakun lez, Jesusek bere bizia eskeini eutsan Aitari. Jesus, egoera guztietan, Jaungoiko Aitaren borondatea egiteko prest agertu zan.
            La vida de Jesús está resumida en una frase: “Hacer la voluntad del Padre”. Sólo el “sí” total dado al querer de Dios, es salvación para la humanidad.

Lk 1, 39-45:

            Maria ez da bizi bere gauzakin arduratuta. Bereaz ahaztu eta beharrizanean dagoan lengusineari laguntzera doa. Eredu ederra gu guztiontzat.
            Cuando Dios llena una vida, todo se transforma en servicio. Las personas llenas de Dios, llevan la alegría de Dios a todos los rincones de la tierra. Sólo la fe hace presente a Dios en nuestras vidas.
            "Aleluia

Homilia amaitu ondoren

En este 4º domingo de Adviento colocamos como símbolo el cartel de Cáritas con el lema de este año: «Practica la JUSTICIA todos los días del año»
 «ZUZEN jokatu egunero: praktikatu Justizia» 
¿Cúal será mi respuesta?

Abenduaren azken domekan
hurrean dogu Gabona,
Caritas dator ez daigun ahaztu
pobre ta bakar dagona.
Sehaskatxoa prestatu dogu
Jaio dadin Ume ona:
Jaunaren Berba entzun ta betez
gurea da zoriona!JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jaungoiko Jauna, Amabirjinearen fedea eskertuz, emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; bere bitartekotzaz, onartu gure otoitza.


• Eleizearen alde. Maria bere itzalaz estali eban Espiritu Santuak ausardia emon deiela kristinau alkarteei eta uxatu daiala eurotatik etsipena, fedea ilusinoz zabaldu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

• Behartsuen alde. Jaiak behartasunean eta bakartadean biziko daben personengan autortu daigula desbardin eta baztertuagan haragitu zan Jaungoikoa eta ez daigula inor etorkizun barik itzi. Eskatu deiogun Jaunari.

 • Para que Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia se man-tengan firmes en su entrega, y su testimonio nos impulse a devolver al pobre lo que le pertenece y defender sus derechos. Eskatu deiogun Jaunari.

• Para que a todos nosotros el Señor nos infunda generosidad y amor para encarnarnos en las realidades más pobres y necesitadas, y sepamos hacer que quienes pasan necesidad formen parte de nosotros. Eskatu deiogun Jaunari. 

Jaungoiko Jauna, Maria birjina emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; onartu gure otoitza eta antzeman daiguzala zure etorreraren zantzuak.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


El amor se concreta en el establecimiento de las relaciones humanas regidas por la justicia, el bien común y el destino universal de los bienes.  La colecta de hoy será destinada a Cáritas
 Eskerrik asko guztioi zuon laguntzagaitik

ISILTASUNEAN JAUNARTZE ONDOREN


María, Madre de misericordia, vístenos de tu misericordia
y enséñanos a ser misericordiosos con los que sufren y están necesitados.
María, salud de los enfermos,
capacítanos para llevar a los enfermos tus medicinas saludables.
María, Madre de los pobres,
enséñanos a conocer la pobreza y sus causas,
a estar cerca de cuantos sufren y a ver en ellos a Jesucristo.
María, Tú que fuiste inmigrante,
enséñanos a acoger, respetar y ayudar a cuantos llaman a nuestras puertas.
María, Tú que fuiste rechazada en las casas de Belén,
que nunca rechacemos a los marginados y a los que no tienen casa ni techo. Amén.

AZKEN AGURRA

            Senideok, Andra Maria lagun izan dagigula. Berak irakatsi dagigula behartsuenak maiteen izaten, eta gure artera datorren Jaungoikoa onartzen eta maitatzen.
            Que Dios, rico en misericordia nos ilumine y nos llene de sus bendiciones. Que nos mantengamos firmes en la fe, alegres en la esperanza y fuertes en el amor
"Agur, Jesusen Ama"


ABENDU ALDIKO IV. DOMEKEA


      
Mikeas Profetaren liburutik (Mik 5, 2‑5)

       Hauxe dino Jaunak:
«Zu, Efratako Belen, Judako herritxoetan txiki hori,
zeugandik jaioko da Israelgo agintaria,
Aspaldikoa da haren sortzea,
betiko egunetakoa.
       Horregaitik, itzi egingo ditu Jaunak,
amak umea ekarri arte. Orduan, haren anai «hondarrak»
Israelgo semeetara bihurtuko dira.
Zutunduko da, eta Jaunaren indarrez larratuko ditu,
Jaunaren, euren Jaungoikoaren, izen haundiz.
Nasai biziko dira,
haundi agertuko da‑ta lurraren mugetaraino; eta bera izango da gure bakea».

Erantzun-salmoa        79 Salmoa


"Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu,
zure salbamena, emoiguzu"

       Israelgo Artzain, entzun eiguzu,
Kerubin gainean jesarri zara,
zure indarrari eragiozu,
zatoz eta salbatu gagizuz.

       Bihurtu zakiguz, gudari taldeen Jainko,
begira zerutik, ikusi, mahatsondo honi agertu zakioz 
zeure eskuz aldatu dozun aldaska honi,
Zeuk indartu dozun landareari.

       Emoiozu eskua, aukeratu dozun gizonari,
Zeuk indartu dozun giza semeari.
Ez gara Zugandik urrunduko,
emoiguzu bizia eta zure izena dogu deituko.

 Hebrearrei egindako gutunetik ( Heb 10, 5-10 )

Senideok: Kristok, munduan sartzean, dino:
“Ez zenduan opari eta eskeintzarik nahi izan;
baina gorputza eratu zeunstan.
Erre-oparirik eta pekatuen parkamen-oparirik
ez zenduan atsegin izan.
Orduan, esan neban:
Hemen nozu, Jainko, zure nahia beteteko
holan dago Liburuan Nitaz idatzita”.
Lehenengo dino: “Ez zenduan gura izan, ez atsegin izan, opari eta eskeintzarik, ez erre-oparirik, ez pekatuen parkamen-oparirik”, nahiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste hau dino: “Hemen nozu. zure nahia beteteko”.
Lehenengo kultua kentzen dau, bigarrena jarteko. Eta Jesu Kristok, behin betiko egin eban bere gorputzaren opariaren bidez, Jainkoaren nahia bete daualako izan gara gu sagaratuak.
Gurari horren indarrez santu eginak gara, Jesu Kristok behin betiko egin eban bere gorputzaren opariagaitik.
Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 1, 39‑45)

       Aldi haretan, Maria jagi eta bizi‑bizi mendialdera joan zan, Judeako herri batera; eta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin eutson:
       Mariaren agurra entzun ebaneko, Isabeli salto egin eutson umeak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zan, eta honan esan eban oihu handiz: Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nondik niri neure Jaunaren Ama nigana etortea? Zure agurra, nire belarrietara heldu orduko, salto egin deust umeak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu dozulako: Jaunak beteko dau esan deutsuna!    

Publicar un comentario