Erramu domeka Lazkao Txiki & Xabier Lete

martes, 18 de diciembre de 2018

Abenduko 4. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.                                     
                                        ABENDU-ALDIKO  IV.  DOMEKEA – C

Caritasen kanpaina
“Zure ahalegina denon atsegina” (II)
« ZURE EZAUGARRIAK, ERABAKIGARRIAK»

SARRERAKO OHARRA

            Jaunaren etorreraren zain egun on guztioi:
            Abendu aldiko azken domeka honetan, Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku . Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko.

 Caritasek  Gabonetako kanpainan dei egiten deusku  «Zure ezaugarriak, erabakigarriak» dirala gogoratuz.  Normalean, gauza txikiak dira, gertutasuna adierazoten daben keinuak,  egunez egun, bat egitea, irribarrea, laguntasuna eragiten dabenak, bizitzari ilusinoz heltzeko. Maitasuna martxan jarteko eta txikia,  apala esanguratsu bihurtzeko deia da.  

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

            "Kanta daigun guztiok..."

ABADEAREN AGURRA:    Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

 LAUGARREN KANDELEA BIZTU

          Laugarren kandelea biztean, Ama Mariagaz bat egin dagigun Berak lagundu daiskula aste honetan Salbatzailea maitasunez itxaroten.

Piztu laugarren kandela-  Tartean abestu : Zatoz Jauna, gu salbatzera


Otoitza

Jauna, lau kandela honeek iziotzen doguzanean,
Maria, zure ama, dogu gogoan.
Inork ez zinduzan itxaron gogotsuago eta maitasun gehiagoz.
Inork ez zinduzan hartu poz haundiagoz.
Guk ere holantxe gertatu gura dogu gure barrua:
Fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.
Zatoz laster, Jauna, zatoz gu salbatzera!

 HITZAREN LITURGIA

Mi 5, 2-5a:

            Mikeas profeteak Belenera begira jarten gaitu. Han sortuko dan Errege barriak batasuna eta bakea ekarriko deuskuz.


Erantzun-Salmoa:  79. Salmoa

            Egin dagigun otoitz salmoarekin. Esan deiogun “emoiguzu zure salbamena”

"Jauna,  zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu"

Eb 10, 5-10:

            Ebertarrei egindako idaztian esango jakun lez, Jesusek bere bizia eskeini eutsan Aitari. Jesus, egoera guztietan, Jaungoiko Aitaren borondatea egiteko prest agertu zan.

Lk 1, 39-45:

            Maria ez da bizi bere gauzakin arduratuta. Bereaz ahaztu eta beharrizanean dagoan lengusineari laguntzera doa. Eredu ederra gu guztiontzat.

            "Aleluia"

Homilia amaitu ondoren

… eta bakea ekarriko dau. Mikeas 5,1-4
… Maria jagi ta bizi-bizi mendi aldera joan zan… Lk 1,39-45

Maria jagi ta bizi-bizi
mendi aldera joan zan
Isabel bere lehengusina
laguntzeko esperantzan;
ume barriek poza dakarre,
ez zaitez egon zalantzan,
Jainko Onaren bakea, poza
zelan guretzat dakartzan!


  
JAINKO HERRIAREN OTOITZA


            Jaungoiko Jauna, Amabirjinearen fedea eskertuz, emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; bere bitartekotzaz, onartu gure otoitza.
• Eleizearen alde. Maria bere itzalaz estali eban Espiritu Santuak ausardia emon deiela kristinau alkarteei eta uxatu daiala eurotatik etsipena, fedea ilusinoz zabaldu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

• Behartsuen alde. Jaiak behartasunean eta bakartadean biziko daben personengan autortu daigula desbardin eta baztertuagan haragitu zan Jaungoikoa eta ez daigula inor etorkizun barik itzi. Eskatu deiogun Jaunari.

Caritasen alde. Erakunde honetan eta beste batzuetan pobretasunaren aurka eta zuzentasunaren alde jarduten dabenek sendo iraun daiela euren eskaintzan eta euren lekukotasunak bultzatu gaizala keinu xumeak, dana aldatu daikien keinuak egitera. Eskatu deiogun Jaunari.  

• Gu guztion alde. Jaunak emon deigula eskuzabaltasunez eta maitasunez jokatzeko adorea, inguru behartsu eta baztertuetara jo eta egoera hori jasaten dabenen egoerea geure egin daigun. Eskatu deiogun Jaunari. Eskatu deiogun Jaunari.

Jaungoiko Jauna, Maria birjina emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; onartu gure otoitza eta antzeman daiguzala zure etorreraren zantzuak.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


           Gaur batzen dan dirua Caritasentzat izango da. Eskerrik asko guztioi zuon laguntzagaitik.

AZKEN AGURRA

            Senideok, Andra Maria lagun izan dagigula. Berak irakatsi dagigula behartsuenak maiteen izaten, eta gure artera datorren Jaungoikoa onartzen eta maitatzen.
"Agur, Jesusen Ama..."


ABENDU-ALDIKO  IV.  DOMEKEA – C
Caritasen kanpaina
“Tu COMPROMISO mejora el mundo” (II)
«TUS GESTOS LO CAMBIAN TODO»

SARRERAKO OHARRA

            Jaunaren etorreraren zain egun on guztioi:
            Abendu aldiko azken domeka honetan, Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku . Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko.
           
            Cáritas nos invita a participar en su campaña navideña con el lema: «Tus gestos lo cambian todo”. Generalmente, mediante cosas sencillas, gestos cercanos, pequeñas acciones que provocan  día a día, el encuentro, la sonrisa, el apoyo necesario para afrontar la vida con ilusión. Es una invitación a movilizar el amor y provocar que lo sencillo se haga significativo.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

            "Kanta daigun guztiok..."

ABADEAREN AGURRA:    Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

 LAUGARREN KANDELEA BIZTU

            Al encender hoy la cuarta vela, pensamos en María, la Madre. Nadie esperó con más ansia y amor. Nosotros queremos prepararnos así: En el amor y la justicia.

Piztu laugarren kandela-  Tartean abestu : Zatoz Jauna, gu salbatzera.

OTOITZA

Señor, al encender estas cuatro velas, pensamos en María, tu madre.
Nadie te esperó con más ansia y amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Guk ere holantxe gertatu gura dogu gure barrua:
Fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.
Zatoz laster, Jauna, zatoz gu salbatzera!


HITZAREN LITURGIA

Mi 5, 2-5a:

            Mikeas profeteak Belenera begira jarten gaitu. Han sortuko dan Errege barriak batasuna eta bakea ekarriko deuskuz.

            El profeta Miqueas dirige un anuncio a la ciudad de Belén, en la que nacerá el Mesías.

Erantzun-Salmoa:  79. Salmoa

            Egin dagigun otoitz salmoarekin. Esan deiogun “emoiguzu zure salbamena”
            La liturgia cristiana nos hace repetir durante el tiempo de Adviento la hermosa petición: “despierta tu poder y ven a salvarnos”

"Jauna,  zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu"

Eb 10, 5-10:

            Ebertarrei egindako idaztian esango jakun lez, Jesusek bere bizia eskeini eutsan Aitari. Jesus, egoera guztietan, Jaungoiko Aitaren borondatea egiteko prest agertu zan.
            La vida de Jesús está resumida en una frase: “Hacer la voluntad del Padre”. Sólo el “sí” total dado al querer de Dios, es salvación para la humanidad.

Lk 1, 39-45:

            Maria ez da bizi bere gauzakin arduratuta. Bereaz ahaztu eta beharrizanean dagoan lengusineari laguntzera doa. Eredu ederra gu guztiontzat.
            Cuando Dios llena una vida, todo se transforma en servicio. Las personas llenas de Dios, llevan la alegría de Dios a todos los rincones de la tierra. Sólo la fe hace presente a Dios en nuestras vidas.
            "Aleluia

Homilia amaitu ondoren

… eta bakea ekarriko dau. Mikeas 5,1-4
… Maria jagi ta bizi-bizi mendi aldera joan zan… Lk 1,39-45

Maria jagi ta bizi-bizi
mendi aldera joan zan
Isabel bere lehengusina
laguntzeko esperantzan;
ume barriek poza dakarre,
ez zaitez egon zalantzan,
Jainko Onaren bakea, poza
zelan guretzat dakartzan!
JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jaungoiko Jauna, Amabirjinearen fedea eskertuz, emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; bere bitartekotzaz, onartu gure otoitza.


• Eleizearen alde. Maria bere itzalaz estali eban Espiritu Santuak ausardia emon deiela kristinau alkarteei eta uxatu daiala eurotatik etsipena, fedea ilusinoz zabaldu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

• Behartsuen alde. Jaiak beharrizenean eta bakartadean biziko daben personengan autortu daigula desbardin eta baztertuagan haragitu zan Jaungoikoa eta ez daigula inor etorkizun barik itzi. Eskatu deiogun Jaunari.

 Por Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia, para que se mantengan firmes en su entrega, y nos inviten siempre a realizar esos gestos sencillos, pero que lo cambian todo. Eskatu deiogun Jaunari. 

  Por todos nosotros, para que vivamos esta próxima Navidad con sentido cristiano y en convivencia fraternal. . Eskatu deiogun Jaunari.

Jaungoiko Jauna, Maria birjina emakumeen artean bedeinkatu dozu Jaunaren Ama lez; onartu gure otoitza eta antzeman daiguzala zure etorreraren zantzuak.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


 La colecta de hoy será destinada íntegramente  a Cáritas
 Eskerrik asko guztioi zuon laguntzagaitik


AZKEN AGURRA
            Senideok, Andra Maria lagun izan dagigula. Berak irakatsi dagigula behartsuenak maiteen izaten, eta gure artera datorren Jaungoikoa onartzen eta maitatzen.
            Que Dios, rico en misericordia nos ilumine y nos llene de sus bendiciones. Que nos mantengamos firmes en la fe, alegres en la esperanza y fuertes en el amor
"Agur, Jesusen Am


ABENDU ALDIKO IV. DOMEKEA


      
Mikeas Profetaren liburutik (Mik 5, 2‑5)

       Hauxe dino Jaunak:
«Zu, Efratako Belen, Judako herritxoetan txiki hori,
zeugandik jaioko da Israelgo agintaria,
Aspaldikoa da haren sortzea,
betiko egunetakoa.
       Horregaitik, itzi egingo ditu Jaunak,
amak umea ekarri arte. Orduan, haren anai «hondarrak»
Israelgo semeetara bihurtuko dira.
Zutunduko da, eta Jaunaren indarrez larratuko ditu,
Jaunaren, euren Jaungoikoaren, izen haundiz.
Nasai biziko dira,
haundi agertuko da‑ta lurraren mugetaraino; eta bera izango da gure bakea».

Erantzun-salmoa        79 Salmoa


"Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu,
zure salbamena, emoiguzu"

       Israelgo Artzain, entzun eiguzu,
Kerubin gainean jesarri zara,
zure indarrari eragiozu,
zatoz eta salbatu gagizuz.

       Bihurtu zakiguz, gudari taldeen Jainko,
begira zerutik, ikusi, mahatsondo honi agertu zakioz 
zeure eskuz aldatu dozun aldaska honi,
Zeuk indartu dozun landareari.

       Emoiozu eskua, aukeratu dozun gizonari,
Zeuk indartu dozun giza semeari.
Ez gara Zugandik urrunduko,
emoiguzu bizia eta zure izena dogu deituko.

 Hebrearrei egindako gutunetik ( Heb 10, 5-10 )

Senideok: Kristok, munduan sartzean, dino:
“Ez zenduan opari eta eskeintzarik nahi izan;
baina gorputza eratu zeunstan.
Erre-oparirik eta pekatuen parkamen-oparirik
ez zenduan atsegin izan.
Orduan, esan neban:
Hemen nozu, Jainko, zure nahia beteteko
holan dago Liburuan Nitaz idatzita”.
Lehenengo dino: “Ez zenduan gura izan, ez atsegin izan, opari eta eskeintzarik, ez erre-oparirik, ez pekatuen parkamen-oparirik”, nahiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste hau dino: “Hemen nozu. zure nahia beteteko”.
Lehenengo kultua kentzen dau, bigarrena jarteko. Eta Jesu Kristok, behin betiko egin eban bere gorputzaren opariaren bidez, Jainkoaren nahia bete daualako izan gara gu sagaratuak.
Gurari horren indarrez santu eginak gara, Jesu Kristok behin betiko egin eban bere gorputzaren opariagaitik.


Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 1, 39‑45)

       Aldi haretan, Maria jagi eta bizi‑bizi mendialdera joan zan, Judeako herri batera; eta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin eutson:
       Mariaren agurra entzun ebaneko, Isabeli salto egin eutson umeak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zan, eta honan esan eban oihu handiz: Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nondik niri neure Jaunaren Ama nigana etortea? Zure agurra, nire belarrietara heldu orduko, salto egin deust umeak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu dozulako: Jaunak beteko dau esan deutsuna!    

No hay comentarios: