Gabon haurtxo bat jaio da

martes, 13 de noviembre de 2018

Urtean zeharreko 33. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.

                               

URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - B
BEHARTSUEN MUNDU MAILAKO II. EGUNA
“BEHARTSUAK GOGOAN IZAN”

SARRERAKO OHARKIZUNA

             Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi egun on.

            Jesus Jaunak dei eginda batu gara eta Berak egiten deusku harrerea. Eta entzungo dogun Jaungoikoaren hitzak, adi egoteko esango deusku.

            Gaur, Behartsuen  Mundu Mailako II. Eguna dogu.  Aita Santuak,  munduan zehar pobreek bizi daben egoera larria dala ta, dei berezi bat egiten deusku. Dei honegaz bat eginik, barikuan ALKARTASUN AFARIA ospatu genduan eta atzo,  Elizako kanpaiak entzun genduzan. Behartsuak gogoan izateko deialdia izan zan; eta  gaur hementxe gagoz otoitzean alkartuta.
Eukaristian, maitasun eta eskaintzan eredugarri dogun Jesukristo aurkituko dogu. Bera da, gainera, gure indarra eta bultzada, behartsuen aldeko kristau maitasunean bizi gaitezan.
Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.
Goazen alkarturik
biztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun bidea.
Zuzentasunez egin dagigun
maitasun bide zabal argia,
gure artean lagunduz beti,
emonez eskua ta ogia.


           
         DAMU-OTOITZA

            Senideok: Eukaristia hau guretzat argi eta indar iturri izan daiten, damututa autortu dagiguzan gure pekatuak:

            - Jesus Jauna, izaki guztiak maite dituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gu bizi gaitezan hil zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, bizitza beteago batera dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.

 

HITZAREN LITURGIA

Dn 12, 1-3:
            Daniel profetak Jaungoikoaren izenean zuzentzen deuskuzan berbak pozgarriak dira. Sufrimentuak eta larrialdiak igaro beharko ditugu, bai; baina Jaungoikoa han izango da gu salbatzen.

Erantzun-Salmoa: 15. Salmoa
            Jainkoa ez dau bertan bera izten, Beragaz fidatzen dana. Horregaitik, uste osoz goratzen dogu eta laguntza eskatzen deutsagu.

"Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

Eb 10, 11-14. 18:
            Jesusek, gu pekatuaren menpetik askatzeko, bere burua eskeini deutso Jaungoikoari. Jesusen kurutzeko heriotzeak salbau gaitu.

Mk 13, 24-32:
            Gaurko ebanjelioak azken egunei buruz egiten deusku berba. Jaunak bere ondoan alkartuko gaitu. Bien bitartean, larrialdiak izango ditugu, baina Jesusen agintzariak ez deusku hutsik egingo.

            "Aleluia"

HOMILI OSTEAN

                 1
Ez dakit ondo osatzen garen
sinesmenez edo fedez,
Aita Santuak esan dauena
hausnar dagigun mesedez,
gaurko mundua ipini dogu
hankaz gora ta aldrebes,
pobreak holan geratu dira
ez laguntza ta ez babes,
mundu hontako ondasun gehien
gitxi batzuk jaten dabez.


2
Aspalditxoan aita Francisco
dabil esan eta esan,
zelan gagozan irakur leike
goizeroko gure prentsan,
batzuek gosez  , aldiz besteak
milloi ederrak despentsan,
dirurik gehien gastatzen baita
armetan eta defentsan,
mundu txiki hau danona da ta
zabalak izan gaitezan.

     3
Batzuk daukie sabela eta
sakela ondo betea,
ta beste batzuk sakela hutsik
ta gatxa zerbait jatea.
Eskuzabala izatea ez da
“Kristaua naiz” esatea.
Kristautasuna ez da bakarrik
mezetara joatea,
kristautasunak oinarri dauka
behar dabenei emotea.Bertsoak: Angel Mari Peñagarikano
JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, gure ezina autorturik, uste osoz otoitz egin deiogun guztiz ahaltsua dan Jaungoikoari:

- Eleizaren alde: gure gizartearen bihotzean, itxaropen sortzaile izan daiten. Egin dagigun otoitz

- Beharrizanean aurkitzen diranen alde: Langabezian,  bakarrik bizi diranek, jatekorik edo edateko urik ez daukienek, bizileku duinik ez dabenek edo euren herrietatik atara behar izan dabenek aurkitu dagiela gugan babesa eta alkartasuna. Egin dagigun otoitz

- Mundu zabaleko herrien alde eta batez ere agintarien alde: giza desbardintasunak alboratuz, benetako zuzentasunaren alde jokatu dagien.   Egin dagigun otoitz

- Arratiako elizaren alde: benetako kristau alkarte izan gaitezan eta guztiok   erantzunkizunez jokatu dagigun. Egin dagigun otoitz

              Behartsuen otoitzak entzuten dituzun Jaungoiko Aita, onartu egizuz gure erreguak eta lagundu eiguzu esturaldi guztietan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia honetan, Jaunak azken egunai begira jarri gaitu. Sinismena galdu barik iraun dagigula, eta ezbehar, sufrimentu eta larrialdietan itxaropentsu agertu gaitezala:
Gaur pobreen eguna izanik, bat egin dagigun euren oihuekin, mundo zuzenago bat oihukatu dagigun.
            "Lurreko pobrenak larri ta oihuka…”


                                 URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - B
II Jornada Mundial de los Pobres
“BEHARTSUAK GOGOAN IZAN” Ga 2,10

SARRERAKO OHARKIZUNA


Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi egun on.

            Jesus Jaunak dei eginda batu gara eta Berak egiten deusku harrerea. Eta entzungo dogun Jaungoikoaren hitzak, adi egoteko esango deusku.

            Hoy es la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa en el mensaje nos invita a escuchar su grito. También nosotros en Arratia queriendo escuchar ese mismo grito, estamos inmersos en esta campaña. Empezamos el viernes con la CENA SOLIDARIA, hemos escuchado el repique en todas las parroquias, que nos llamaban a tomar conciencia  de la situación que viven nuestros hermanos y hoy nos reunimos para orar y también  depositar en la caja nuestra aportación.
Eukaristian, maitasun eta eskaintzan eredugarri dogun Jesukristo aurkituko dogu. Bera da, gainera, gure indarra eta bultzada, behartsuen aldeko kristau maitasunean bizi gaitezan.
Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.
Goazen alkarturik
biztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun bidea.
Zuzentasunez egin dagigun
maitasun bide zabal argia,
gure artean lagunduz beti,
emonez eskua ta ogia.


DAMU-OTOITZA

            Senideok: Eukaristia hau guretzat argi eta indar iturri izan daiten, damututa autortu dagiguzan gure pekatuak:

            - Jesus Jauna, izaki guztiak maite dituzuna. ERRUKI, JAUNA.
            - Jesus Jauna, gu bizi gaitezan hil zareana. KRISTO, ERRUKI.
            - Jesus Jauna, bizitza beteago batera dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Dn 12, 1-3:

            Daniel profetak Jaungoikoaren izenean zuzentzen deuskuzan berbak pozgarriak dira. Sufrimentuak eta larrialdiak igaro beharko ditugu, bai; baina Jaungoikoa han izango da gu salbatzen.
            Dios ama la vida y garantiza un futuro de salvación para su pueblo.

Erantzun-Salmoa: 15. Salmoa

            Jainkoa ez dau bertan bera izten, Beragaz fidatzen dana. Horregaitik, uste osoz goratzen dogu eta laguntza eskatzen deutsagu.
            Dios no abandona al que confía en Él. Unidos al salmista cantamos al Señor.

"Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

Eb 10, 11-14. 18:

            Jesusek, gu pekatuaren menpetik askatzeko, bere burua eskeini deutso Jaungoikoari. Jesusen kurutzeko heriotzeak salbau gaitu.
            Jesús con su muerte nos ha dado el perdón de los pecados y la posibilidad de llegar a nuestro Padre del cielo.

Mk 13, 24-32:

            Gaurko ebanjelioak azken egunei buruz egiten deusku berba. Jaunak bere ondoan alkartuko gaitu. Bien bitartean, larrialdiak izango ditugu, baina Jesusen agintzariak ez deusku hutsik egingo.
            La llegada de la salvación es un acontecimiento único y definitivo. Hasta ese momento hay que estar atentos a los signos de los tiempos y facilitar la llegada del Reino de Dios.

            "Aleluia"

HOMILI OSTEAN
                 1
Ez dakit ondo osatzen garen
sinesmenez edo fedez,
Aita Santuak esan dauena
hausnar dagigun mesedez,
gaurko mundua ipini dogu
hankaz gora ta aldrebes,
pobreak holan geratu dira
ez laguntza ta ez babes,
mundu hontako ondasun gehien
gitxi batzuk jaten dabez.

     2
Aspalditxoan aita Francisco
dabil esan eta esan,
zelan gagozan irakur leike
goizeroko gure prentsan,
batzuek gosez  , aldiz besteak
milloi ederrak despentsan,
dirurik gehien gastatzen baita
armetan eta defentsan,
mundu txiki hau danona da ta
zabalak izan gaitezan.

     3
Batzuk daukie sabela eta
sakela ondo betea,
ta beste batzuk sakela hutsik
ta gatxa zerbait jatea.
Eskuzabala izatea ez da
“Kristaua naiz” esatea.
Kristautasuna ez da bakarrik
mezetara joatea,
kristautasunak oinarri dauka
behar dabenei emotea.    Bertsoak: Angel Mari PeñagarikanoJAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, gure ezina autorturik, uste osoz otoitz egin deiogun guztiz ahaltsua dan Jaungoikoari:

- Eleizaren alde: gure gizartearen bihotzean, itxaropen sortzaile izan daiten. Egin dagigun otoitz

- Beharrizanean aurkitzen diranen alde: Langabezian,  bakarrik bizi diranek, jatekorik edo edateko urik ez daukienek, bizileku duinik ez dabenek edo euren herrietatik atara behar izan dabenek aurkitu dagiela gugan babesa eta alkartasuna. Egin dagigun otoitz

 - Por quienes dirigen las naciones de la tierra para que sean conscientes de su responsabilidad y favorezcan siempre a las personas más débiles y marginadas.  Egin dagigun otoitz

-  Por los que formamos la Comunidad Cristiana de Arratia: que  iluminemos la fe con la Palabra de Dios y alimentados con el Cuerpo del Señor, nos sintamos más urgidos a orar y ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en necesidad. Egin dagigun otoitz.

              Behartsuen otoitzak entzuten dituzun Jaungoiko Aita, onartu egizuz gure erreguak eta lagundu eiguzu esturaldi guztietan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.


AZKEN AGURRA

            Eukaristi honetan, Jaunak azken egunai begira jarri gaitu. Sinismena galdu barik iraun dagigula; eta ezbehar, sufrimentu eta larrialdietan itxaropentsu agertu gaitezala:          

            Hemos orado por los pobres, ahora nos toca vivir en lo cotidiano nuestro compromiso de compartir lo que somos y tenemos.
            Nos unimos al grito de nuestros hermanos que lo están pasando mal.

            "Lurreko pobrenak larri ta oihuka…”
XXXIII. DOMEKEA URTEAN ZEHAR

Aldi haretan salbatuko da zure herria.

Daniel Profetearen liburutik
(Dn 12, 1-3)

            Aldi haretan, Mikael, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria agertuko da. Larrialdia izango da, herriak izaten hasi ziranetik bardinik bakoa. Baina aldi haretan salbatuko da zure herria, biziaren liburuan euren izena idatzita daben guztiak, hain zuzen ere.
            Iratzarri egingo da hilobietan lo dagoan asko: batzuk betiko bizirako, besteak betiko lotsarako. Jakintsuek ortziaren disdiraz disdiratuko dabe, eta besteei bide zuzenean ibilten irakatsi deutseenek izarrek lez betierean.

Erantzun-salmoa
(Sal 15, 5 eta 8. 9-10. 11)

Zaindu nagizu, Jauna,
babes bila nator Zugana.

Jauna da nire ondare eta edontzia;
Zeuk daukazu eskuetan nire zoria.
Begi aurrean ipinten dot Jauna beti;
eskuman daukadala, ez dot dardararik.

Horregaitik alai daukat bihotza, pozik barrua,
haragi honek ere bakean dau atsedena.
Ez dozulako nire biziz Leizera jaurtiko,
ezta zure zintzoa ustelak hartzen itziko.

Bizirako bidea erakutsiko deustazu:
alaitasun betea zure aurrean,
betiko atseginak zure eskuman.

Opari bakar baten bidez,
santutasun betea ekarri deutse behin betiko,
santu egindakoei.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 10, 11-14. 18)

            Senideok: Abadeak egunero dihardu bere kultu-zerbitzuan, pekatua ezelan ere kendu ezin daben opari berberak behin eta barriz eskeintzen. Kristo, ostera, pekatuakaitik opari bat bakarra eskeini ondoren, Jainkoaren eskumaldean jesarri zan behin betiko. Eta, orain, Jainkoak arerioak oinaurkitzat noiz jarriko deutsazan itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten bidez euren betera eroan ditu Jainkoarentzat behin betiko sagaratuak diranak.
            Holan bada, pekatuak parkaturik dagozanean, ez dago pekatuen parkamenerako opari beharrik.

Lau haizeetatik batuko ditu bere aukeratuak.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 13, 24-32)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Egun hareetan, larrialdi handiaren ondoren, eguzkia ilunduko da, iretargiak ez dau argirik emongo, izarrak zerutik amiltzen hasiko dira eta ortziak dar-dar egingo dau. Orduan, Gizonaren Semea ikusiko dabe hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etorten; aingeruak bialduko ditu eta bere aukeratuak batuko lau haizeetatik, lurmuga batetik besteraino.
            Ikasi pikuondoaren irudi honetatik: kimua barritzen eta orria zabaltzen jakoneko, badakizue udea hur dala. Era berean, gauza horreek jazoten ikustean, jakizue hur dala, ateetan, Gizonaren Semea. Benetan dinotsuet: Gizaldi honetakoak hil baino lehen jazoko dira gauza guztiok. Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire berbak ez dira bete barik igaroko. Baina zein egun eta ordutan jazoko dan ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez Semeak, Aitak baino».

 


No hay comentarios: