Domekan Familia Ospakizuna

lunes, 20 de diciembre de 2021

Arauak familian fedean hezitzeko Pautas para educar en la fe en familia: Jose Antonio Pagola

 


Ez arduragabetu nor bere erantzukizunaz

Gauza asko egiten ahal da. Lehenik eta behin, arduratu seme-alabek ikastetxean heziketa erlijiosoa har dezaten eta parrokiako katekesira joan daitezen. Ondoren, hurbiletik segimena egin etxetik kanpo jasotzen ari diren heziketa horri, ezagutu zein den heziketa hori eta parte hartu etxetik semeari edo alabari sostengua eta estimulua eskainiz. Etxean, konplexurik gabe jardun, norberaren fedea ezkutatu edo disimulatu gabe. Garrantzizkoa da hau seme-alabentzat.

Gure jokaerak Jainkoaren irudi bat eskualdatzen du

Gurasoek beren jokaeraz, konturatu gabe, Jainkoaren irudi bat eskualdatzen diete seme-alabei. Guraso autoritario eta kontrolatzaile batzuen esperientziak Jainko legegile, epaile zorrotz eta zigortzaile baten irudia eskualdatzen die. Guraso axolagabe eta laxo edo permisibo direnek, seme-alabak bost axola zaizkienek, gutaz arduragabe izango litzatekeen Jainko baten, izan ere izango ez litzatekeen Jainko baten, sentsazioa eskualdatzen dute. Aitzitik, seme-alabek gurasoekin konfiantzazko harremanak, komunikazioa eta ulermena bizi badituzte, barneratuz doakie bihotzean Aita den Jainkoaren irudia, era baikorrean eta aberasgarrian.

Fedean heztean, gauza erabakitzailea da etsenplua

Topa ditzatela seme-alabek, nork bere etxean, «identifikazio edo ezagutze-ereduak», ez dakiela zail gerta jakitea nor bezala bizi beharko luketen beren fedea era osasuntsu, gozagarri eta erantzukizunezkoan bizitzeko. Fedearekin koherente den bizieratik bakarrik hitz egin dakieke seme-alabei aginpidez. Kristau-biziera honen testigantza bereziki garrantzizkoa da seme-alabak, jadanik gaztetxo edo gazte, topatuz doazen unean, beren munduan beste identifikazio edo ezagutze-eredu batzuk, bizitza ulertzeko eta bizitzeko beste giltza batzuk.

Gurasoen jarduera guztiek ez dute bermatzen fede-heziketa osasungarri bat

Ez da aski, esaterako, ohiturak edozein modutan sortzea, keinuak mekanikoki errepikatzea, jokaera batzuk harraraztea, imitazioa ezartzea… On bezala esperimentatu duguna bakarrik barneratzen da. Jainkoagan sinestea ikasi, geure erara Jainko on baten esperientzia izan dugunean ikasten da. Fedea ikasi, era pozgarrian biziz ikasten da. Horregatik, gurasoek fede osasungarri batean hezi, beren seme-alabekin era pozgarrian partekatzen dutenean hezten dute.

Jose Antonio Pagola, Dejar entrar en casa a Jesús, PPC, Madrid 2018, 79-80
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Familia Santua – C (Lukas 2,41-52)

PAUTAS PARA EDUCAR EN LA FE EN FAMILIA

No descuidar la propia responsabilidad

Es mucho lo que se puede hacer. En primer lugar, preocuparse de que el hijo reciba una educación religiosa en el colegio y tome parte en la catequesis parroquial. Luego, seguir de cerca esa educación que está recibiendo fuera del hogar, conocerla y colaborar desde casa apoyando y estimulando al hijo. En el hogar, actuar sin complejos, sin esconder o disimular la propia fe. Esto es importante para los hijos.

Nuestra conducta transmite una imagen de Dios

A través de su conducta, sin darse cuenta, transmiten una imagen de Dios a sus hijos. La experiencia de unos padres autoritarios y controladores va transmitiendo la imagen de un Dios legislador, juez vigilante y castigador. La experiencia de unos padres despreocupados y permisivos, ajenos a los hijos, va transmitiendo la sensación de un Dios indiferente hacia todo lo nuestro, un Dios como inexistente. Pero si los hijos viven con sus padres una relación de confianza, comunicación y comprensión, la imagen de un Dios Padre se va interiorizando de una manera positiva y enriquecedora en sus conciencias.

En la educación en la fe, lo decisivo es el ejemplo

Que los hijos puedan encontrar en su propio hogar «modelos de identificación», que no les sea difícil saber como quién deberían comportarse para vivir su fe de manera sana, gozosa y responsable. Solo desde una vida coherente con la fe se puede hablar a los hijos con autoridad. Este testimonio de vida cristiana es particularmente importante en el momento en que los hijos, ya adolescentes o jóvenes, van encontrando en su mundo otros modelos de identificación y otras claves para entender y vivir la vida.

No todas las actuaciones de los padres garantizan una educación sana de la fe

No basta, por ejemplo, crear hábitos de cualquier manera, repetir gestos mecánicamente, obligar a ciertas conductas, imponer la imitación… Solo se interioriza lo que se experimenta como bueno. Se aprende a creer en Dios cuando, a nuestra manera, tenemos la experiencia de un Dios bueno. La fe se aprende viviéndola gozosamente. Por eso educan en una fe sana los padres que viven su fe compartiéndola gozosamente con sus hijos.

José Antonio Pagola, Dejar entrar en casa a Jesús
PPC, Madrid 2018, 79-80

Sagrada Familia – C (Lucas 2,41-52)


No hay comentarios: