Jose Angel Agirre Camerundik

lunes, 6 de diciembre de 2021

Ausartuko al gara partekatzen? ¿Nos atreveremos a compartir? Jose Antonio Pagola

 


Komunikabideek gero eta lasterrago ematen digute munduan gertatzen denaren berri. Gero eta hobeto ezagutzen ditugu lurralde guztietan egunero egiten diren zuzengabekeriak, miseriak eta abusuak.

Albiste hauek erraz sortzen dute gure baitan hein bateko solidaritate-sentimendua hainbat eta hainbat gizon-emakumeekiko, mundu egoista eta zuzengabearen biktimekiko. Are gehiago, nolabaiteko erruduntasun-sentimendurik ere eragin dezakete. Aldi berean, ordea, gure ezintasun-sentsazioa hazi egiten da.

Gure jarduera-ahalbideak oso mugatuak dira. Guztiok ezagutzen ditugu geure indarrez erremediatzen ahal ditugunak baino miseria eta zuzengabekeria gehiago. Horregatik, zail izaten da saihestea geure kontzientzian galdera bat, hain gizatasunik gabea den gizadiaren aurrean: «Zer egin dezakegu?».

Joan Bataiatzaileak, bere soiltasunean, erantzun izugarri bat eskaini digu. Erantzun erabakitzailea, nor bere egiaren aurrez aurre ipintzen gaituena. «Bi tunika dituenak, bana ditzala ez duenarekin, eta janaririk duenak egin dezala gauza bera».

Ez da erraza hitz hauek entzutea nolabaiteko ondoez bat sentitu gabe. Adorea behar da berak onartzeko. Denbora behar da interpela gaitzaten uzteko. Sufriarazten duten hitzak dira. Hemen amaitzen da gure «borondate on» faltsua. Hemen jartzen da agirian gure solidaritatearen egiatasuna. Hemen nahasten da gure sentimentalismo erlijiosoa. Zer egin dezakegu? Soil-soilik, daukaguna partekatu premia dutenekin.

Gure eztabaida sozial eta politiko asko, gure protestarik eta garrasietarik asko, sarritan erantzukizunezko jarduera batetik libre uzten gaituztenak, murrizturik gertatzen dira bat-batean galde soil batera. Ausartuko al gara daukaguna partekatzen premian direnekin?

Era xaloan ia beti uste izaten dugu, gure gizartea zuzenagoa, gizatiarragoa izango dela gainerakoak aldatuko direnean, eta gizatiarrago izatea eragozten diguten egitura sozialak eta politikoak eraldatuko direnean.

Eta, halaz guztiz, Bataiatzailearen hitz soilek pentsatzera behartzen gaituzte ezen zuzengabekeriaren erroa hor dagoela geure baitan ere. Egiturek ondoegi islatzen dute guztiok arnasten gaituen espiritua. Zuzen adierazten dute gutako bakoitzarengan dauden handinahia, egoismoa eta edukitzeko egarria.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Abendualdiko 3. igandea – C (Lukas 3,10-18)

¿NOS ATREVEREMOS A COMPARTIR?

Los medios de comunicación nos informan cada vez con más rapidez de lo que acontece en el mundo. Conocemos cada vez mejor las injusticias, miserias y abusos que se cometen diariamente en todos los países.

Esta información crea fácilmente en nosotros un cierto sentimiento de solidaridad con tantos hombres y mujeres, víctimas de un mundo egoísta e injusto. Incluso puede despertar un sentimiento de vaga culpabilidad. Pero, al mismo tiempo, acrecienta nuestra sensación de impotencia.

Nuestras posibilidades de actuación son muy exiguas. Todos conocemos más miseria e injusticia que la que podemos remediar con nuestras fuerzas. Por eso es difícil evitar una pregunta en el fondo de nuestra conciencia ante una sociedad tan deshumanizada: «¿Qué podemos hacer?».

Juan Bautista nos ofrece una respuesta terrible en medio de su simplicidad. Una respuesta decisiva, que nos pone a cada uno frente a nuestra propia verdad. «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida haga lo mismo».

No es fácil escuchar estas palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita valor para acogerlas. Se necesita tiempo para dejarnos interpelar. Son palabras que hacen sufrir. Aquí termina nuestra falsa «buena voluntad». Aquí se revela la verdad de nuestra solidaridad. Aquí se diluye nuestro sentimentalismo religioso. ¿Qué podemos hacer? Sencillamente compartir lo que tenemos con los que lo necesitan.

Muchas de nuestras discusiones sociales y políticas, muchas de nuestras protestas y gritos, que con frecuencia nos dispensan de una actuación más responsable, quedan reducidas de pronto a una pregunta muy sencilla. ¿Nos atreveremos a compartir lo nuestro con los necesitados?

De manera ingenua creemos casi siempre que nuestra sociedad será más justa y humana cuando cambien los demás, y cuando se transformen las estructuras sociales y políticas que nos impiden ser más humanos.

Y, sin embargo, las sencillas palabras del Bautista nos obligan a pensar que la raíz de las injusticias está también en nosotros. Las estructuras reflejan demasiado bien el espíritu que nos anima a casi todos. Reproducen con fidelidad la ambición, el egoísmo y la sed de poseer que hay en cada uno de nosotros.

José Antonio Pagola

3 Adviento – C (Lucas 3,10-18)


No hay comentarios: