Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 27 de diciembre de 2021

Jainkoa haragi egina Dios encarnado: Jose Antonio Pagola


Jainkoaz eskuarki izan ohi ditugun ideiak eta irudiak berrikustera behartzen gaitu Eguberri jaiak. Beraren benetako aurpegira hurbiltzea eragozten digutelako. Jainkoak ez digu uzten bere burua geure eskematan eta pentsamoldeetan biltzen. Ez du jarraitzen guk seinalatzen dizkiogun bideetan. Ezin aurreikusia da Jainkoa.

Indartsu eta ahaltsu imajinatzen dugu, arranditsu eta ahalguztidun; baina berak haur ahul batengan eskaini digu bere burua, xumetasunik erabatekoenean eta pobretasunean jaio den haur batengan. Kasik beti ezohiko, miresgarri eta harrigarri bezala agertu ohi dugu Jainkoa; bera, ordea, eguneroko, arrunt eta ohiko bezala agertu zaigu. Handitsu eta urruneko imajinatzen du guk; bera, berriz, txiki eta hurbileko egin da.

Ez. Betlehemgo haurragan haragitu den Jainko hau ez da guk espero genezakeena. Ez dago guk imajina genezakeenaren mailan. Haur honek desengaina gaitzake. Alabaina, ez al da Jainko hurbileko hau gure ondoan behar duguna? Ez al da gizatasunaz azaldu duen hurbiltasun hau hobekienik agertzen duena Jainkoaren benetako misterioa? Beraren zinezko handitasuna ez al da agertzen hobekienik haur honen ahuldadean?

Eguberri jaiak adierazten digu, Jainkoaren presentziak ez diela erantzuten beti gure igurikimenei, guk espero dugunari; izan ere, gutxienik espero dugun lekuan ikusten ahal dugu. Dudarik gabe, beraren bila ibili beharra dugu otoitzean eta isiltasunean, egoismoa gainditzeko ahaleginean, beraren borondatea egiteko bizitza leial eta esanekoan; baina nahi duenean eta berak nahi bezala agertzen ahal zaigu, baita bizitzako unerik arruntenean eta ohikoenean ere.

Gaur badakigu, gure harreraren premia duen edozein pertsona babesgabe eta ahularengan aurki genezakeela Jainkoa. Egon daiteke haur baten malkoetan edota adin handiko baten bakardadean. Edozein anai-arrebaren aurpegian aurki genezake haragi eginik gizon agertu nahi izan duen Jainko horren presentzia.

Hauxe da Eguberrietako fede iraultzailea, kristautasunaren eskandalurik handiena, Paulok hotz eta motz honela adierazia: «Kristo Jesusek, jainkozko izaerako izanik, ez zion gogor eutsi nahi izan jainkozko bere mailari; bestela baizik, hustu egin zen bere handi izateaz eta esklabo-izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez. Gizaki huts bezala agertuz» (Flp 2,6-7).

Jainko kristaua ez da Jainko desaragitu bat, urruna eta ezin atzemana. Baizik eta Jainko haragitua da, ondo-ondokoa, hurbila. Nolabait ere uki dezakegun Jainkoa da gizatar dena ukitzen dugun heinean.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Andre Maria, Jainkoaren Ama – C (Lukas 2,16-21)

DIOS ENCARNADO

La Navidad nos obliga a revisar ideas e imágenes que habitualmente tenemos de Dios, pero que nos impiden acercarnos a su verdadero rostro. Dios no se deja aprisionar en nuestros esquemas y moldes de pensamiento. No sigue los caminos que nosotros le marcamos. Dios es imprevisible.

Lo imaginamos fuerte y poderoso, majestuoso y omnipotente, pero él se nos ofrece en la fragilidad de un niño débil, nacido en la más absoluta sencillez y pobreza. Lo colocamos casi siempre en lo extraordinario, prodigioso y sorprendente, pero él se nos presenta en lo cotidiano, en lo normal y ordinario. Lo imaginamos grande y lejano, y él se nos hace pequeño y cercano.

No. Este Dios encarnado en el niño de Belén no es el que nosotros hubiéramos esperado. No está a la altura de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Este Dios nos puede decepcionar. Sin embargo, ¿no es precisamente este Dios cercano el que necesitamos junto a nosotros? ¿No es esta cercanía a lo humano la que mejor revela el verdadero misterio de Dios? ¿No se manifiesta en la debilidad de este niño su verdadera grandeza?

La Navidad nos recuerda que la presencia de Dios no responde siempre a nuestras expectativas, pues se nos ofrece donde nosotros menos lo esperamos. Ciertamente hemos de buscarlo en la oración y el silencio, en la superación del egoísmo, en la vida fiel y obediente a su voluntad, pero Dios se nos puede ofrecer cuando quiere y como quiere, incluso en lo más ordinario y común de la vida.

Ahora sabemos que lo podemos encontrar en cualquier ser indefenso y débil que necesita de nuestra acogida. Puede estar en las lágrimas de un niño o en la soledad de un anciano. En el rostro de cualquier hermano podemos descubrir la presencia de ese Dios que ha querido encarnarse en lo humano.

Esta es la fe revolucionaria de la Navidad, el escándalo más grande del cristianismo, expresado de manera lapidaria por Pablo: «Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de siervo, haciéndose uno de tantos y presentándose como simple hombre» (Filipenses 2,6-7).

El Dios cristiano no es un Dios desencarnado, lejano e inaccesible. Es un Dios encarnado, próximo, cercano. Un Dios al que podemos tocar de alguna manera siempre que tocamos lo humano.

José Antonio Pagola

Santa María, Madre de Dios – C (Lucas 2,16-21)

 

 

No hay comentarios: