Espiritu Santua Mendekoste Jaia

domingo, 25 de enero de 2015

Argiaren Jaia Igorren

Argiaren Jaia se ha convertido ya en un clásico en nuestra parroquia. Chavales de KT, chavales con sus familias y amamas han llenado de calor y alegría esta tarde invernal: ¡Jesús es nuestra luz! ¡Gracias por nuestro bautismo!

Podemos resaltar varios momentos de la celebración, pero nos quedamos con estos:

-nos han explicado con un montaje audiovisual las señales del bautismo, Bateoaren ezaugarriak.

-hemos completado la ficha de la presentación de Jesús en el Templo, ver al final de esta nota.

-un colorida procesión ha recorrido la iglesia bendiciendo al Señor y renovando nuestra promesas bautismales.

Zelan deitzen da gizon hau, Jesus umea altzoan daukana? Simeon

Non egoan gizon hau? Jerusalemgo Tenpluan

Zer esan eban Jesus ezagutu ebanean? (Osatu esaldia ebanjelioan begiratu eta gero)

Ikusi dabe nire begiok Zugandiko salbamena,
herri guztien aurrean Zuk aurkeztua:
nazinoak argitzeko argia

Laguntza: Lukas 2,22-35

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik Lk 2, 22-35
Moisesen Legearen arabera, amari garbikuntza egiteko unea heldu jakonean, gurasoek Jerusalemera eroan eben Jesus, Jaunari aurkezteko. [Izan ere, honan dago aginduta Jaunaren legean: «Lehen-seme guztiak Jaunari sagaratuko jakoz». Jaunaren legean ezarritako oparia ere eskeini behar eben: «Usapal bi edota usakume bi». Bazan Jerusalemen Simeon izeneko gizon bat, gizon zintzo eta jainkozalea, Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain egoana. Espiritu Santua beragaz eban, eta aditzera emon eutsan ez zala hilgo Jaunaren Mesias ikusi arte. Eta Espiritu Santuak eraginda tenplura joan zan. Gurasoek Legeak agintzen ebana beteteko Jesus umea tenpluan sartzean, hartu eban Simeonek umea besoetan eta Jainkoa bedeinkatu eban, esanez: «Orain itzi daikezu, Jauna, zeure morroi hau bakean hilten, Zeuk agindu zenduan lez. Ikusi dabe nire begiok Zugandiko salbamena, herri guztien aurrean Zuk aurkeztua: Nazinoak argitzeko argia eta zure herri Israelen ospea». Umearen aitamak harriturik egozan umeagaitik esaten ziranakin. Eta Simeonek bedeinkatu egin zituan, eta umearen ama Mariari esan eutsan:«Begira, hau israeldar asko jausteko eta beste asko jagiteko ipinita dago; eztabaida sortzen dauan ezaugarri izango da, holan bihotz askotako asmoak agirian gelditu daitezan. Eta zeuri ezpata batek aldez alde zulatuko deutsu arimea».

No hay comentarios: