Jesusen hitza

viernes, 29 de septiembre de 2023

Gernikaldeko Caritas: boluntarioen batzarra Voluntarios colaborando como profesionales

 

Gernikaldeko Caritaseko boluntarioak batzarra egin dabe abian jartzeko 2023/24 ikasturtea.

Erroperoa 10:00etatik 12:00etara izaten da martitzenetan. 3 boluntaria dagoz. Aste birik behin hartzen dabez usuarioak. Holan jarraituko dau.

Joskintza tailerra martitzenetan izaten da 10:00etatik 12:00etara. Monitorea dauka, boluntarioa. Josteko Makina bi konpondu dauz eta barriren bat behar litzateke. 

Ortukideak 6 dira une honetan. Udan astean birritan batzen dira, neguan baten. Aurrera darrai.

Amilotxak jarraitzeko monitoreak behar dirae. Une honetan bi dauz eta gitxienez 4-5 behar dira, eguenetan 17:00etatik 19:30etara da. Interesatuak bilatu behar dira. Ikasle taldeak txikitu daitekez eta adinak bateratu. Momentuz  martxan ez jartzea da egokiena.
 
Harrerara hitzordu bidez etortzen dira.  Ze egoeratan dagozan aztertu ondoren bideratu egiten dira. Zenbat pertsona pasatzen diran urtean jakitea ondo legoke. 

Nagusienganako atentzioa ez da martxan jarri. 

Bilboko bilerak hile birik behin dira. Bikaritza guztiak alkartzen dira.

Gernikaldeko Caritasek urteko informea egiten jarraitu behar leuke eta zabalkundea bermatu. Diruaren gorabeherak, atenditutako pertsonak eta familiak, martxan dagozan proiektuak…

Beharrerako gogotsu dago boluntario taldea. Animatzen zara?

Los voluntarios y las voluntarias de Cáritas de Gernikaldea han celebrado una asamblea para poner en marcha el curso 2023/24.

El ropero suele ser de 10:00 a 12:00 horas los martes. Hay 3 voluntarias. Los usuarios se reciben una vez cada dos semanas. Seguirá así.

El taller de costura tiene lugar los martes de 10:00 a 12:00. Tiene monitora, voluntaria. Dos Máquinas de coser has sido reparadas y se necesitaría alguna nueva.

El proyecto de huertas comunitarias tiene 6 personas en este momento. En verano se juntan dos veces por semana, en invierno una. Sigue adelante.

Se necesitan monitores para el seguimiento de la amilotxak. En estos momentos hay dos y como mínimo se necesitan 4-5, los jueves de 17:00 a 19:30. Hay que buscar interesados. Los grupos de alumnos pueden disminuir y unificar las edades. De momento lo ideal es que no se ponga en marcha.

A la acogida vienen con cita previa. Una vez analizada su situación se procede a su derivación. Estaría bien saber cuántas personas pasan al año.

La atención a los mayores no se ha puesto en marcha.

Las reuniones de Bilbao son cada dos meses. Todas las vicarías se unen.

Cáritas de Gernikaldea debería seguir elaborando el informe anual y garantizar su difusión. Incidencias del dinero, personas atendidas y familias, proyectos en marcha

El grupo de voluntarios/as está entusiasmado con el trabajo. ¿Te animas?

No hay comentarios: