Jesusen hitza

lunes, 18 de septiembre de 2023

Jainkoaren ontasun eskandalagarria Bondad escandalosa de Dios Jose Antonio Pagola


 

Segur aski, udazkena zen eta Galileako herrietan sakon bizi ohi zuten mahats-biltzea. Jesusek plazan ikusi ohi zituen lur propiorik ez zutenak, eguneko ogia irabazteko nork hitzartuko zituen zain. Nola lagundu jende pobre honi Jainkoak guztientzat duen ontasun misteriotsua susmatzen?

Parabola harrigarri bat kontatu zien Jesusek. Ahal zuen soldatapeko guztiak hitzartu zituen jaun batez hitz egin zien. Jauna bera joan zen herriko plazara behin eta berriz, ordu desberdinetan. Lanaldiaren bukaeran, guztiek lan guztiz desberdina izan zuten arren, denario bana eman zien guztiei: bakoitzaren familiak bizitzeko behar zuena.

Lehenengo taldeak protesta egin zion. Ez dira kexu diru gehiago edo gutxiago hartu izateaz. Iraintzen dituena, jaunak «azkenekoak gu bezala tratatu izana» da. Jaunak bozemaile denari eman dion erantzuna miresgarria da: «Zuk inbidia izan behar al duzu ni ona naizelako?».

Parabola hain iraultzailea da non hogei menderen ondoren ez baikara ausartuko, segur aski, gaur oraindik seriostzat hartzen. Egia ote da Jainkoa ona dela, baita beraren aurrera aurkeztean doi-doi dutenak merezimendurik eta egintzarik? Egia ote da beraren aitatasun-bihotzean ez dela pribilegiorik, mahastian lan egin dutenen gutxi asko merezimenduzko lanean oinarriturik?

Gure eskema guztiak koloka jartzen dira Jainkoaren maitasun aske eta ezin atzemana agerian jartzen denean. Horregatik, eskandalagarria gertatzen zaigu, iruditzen zaigunean Jainkoa «jainkozaleez» eta merezimenduz beteak direnez ahaztu egiten dela eta, aitzitik, hurbildu egiten dela Jainkoagandik saririk hartzeko eskubiderik ez dutenengana: bekatariengana alegia, Elkargoa betetzen ez duenengana edo tenplurako sarbiderik ez duten prostituituengana.

Gu, batzuetan, geure kalkuluei begira jartzen gara, Jainkoari guztientzat on izaten utzi nahi ezta. Ez dugu jasaten Jainkoak guztientzat duen maitasun infinitua: badira, uste dugu, horrelakorik merezi ez duten pertsonak. Uste izaten dugu, Jainkoak merezi duena eman beharko liokeela bakoitzari, eta merezi duena soil-soilik. Eskerrak Jainkoa ez den gu bezalakoa. Bere aitatasun-bihotzez, badaki ematen bere maitasun salbatzailea guk maitatu ezin ditugun pertsona horiei ere.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 25. igandea – A (Mateo 20,1-16)

BONDAD ESCANDALOSA DE DIOS

Probablemente era otoño y en los pueblos de Galilea se vivía intensamente la vendimia. Jesús veía en las plazas a quienes no tenían tierras propias, esperando a ser contratados para ganarse el sustento del día. ¿Cómo ayudar a esta pobre gente a intuir la bondad misteriosa de Dios hacia todos?

Jesús les contó una parábola sorprendente. Les habló de un señor que contrató a todos los jornaleros que pudo. Él mismo fue a la plaza del pueblo una y otra vez, a horas diferentes. Al final de la jornada, aunque el trabajo había sido absolutamente desigual, a todos les dio un denario: lo que su familia necesitaba para vivir.

El primer grupo protesta. No se quejan de recibir más o menos dinero. Lo que les ofende es que el señor «ha tratado a los últimos igual que a nosotros». La respuesta del señor al que hace de portavoz es admirable: «¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?».

La parábola es tan revolucionaria que seguramente después de veinte siglos no nos atrevemos todavía a tomarla en serio. ¿Será verdad que Dios es bueno incluso con aquellos que apenas pueden presentarse ante él con méritos y obras? ¿Será verdad que en su corazón de Padre no hay privilegios basados en el trabajo más o menos meritorio de quienes han trabajado en su viña?

Todos nuestros esquemas se tambalean cuando hace su aparición el amor libre e insondable de Dios. Por eso nos resulta escandaloso que Jesús parezca olvidarse de los «piadosos», cargados de méritos, y se acerque precisamente a los que no tienen derecho a recompensa alguna por parte de Dios: pecadores que no observan la Alianza o prostitutas que no tienen acceso al templo.

Nosotros nos encerramos a veces en nuestros cálculos, sin dejarle a Dios ser bueno con todos. No toleramos su bondad infinita hacia todos: hay personas que no se lo merecen. Nos parece que Dios tendría que dar a cada uno su merecido, y solo su merecido. Menos mal que Dios no es como nosotros. Desde su corazón de Padre, él sabe regalar también su amor salvador a esas personas a las que nosotros no sabemos amar.

José Antonio Pagola

25 Tiempo ordinario – A (Mateo 20,1-16)


No hay comentarios: