Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 4 de septiembre de 2023

Eliza bat Jesusen izenean elkartuta Una Iglesia reunida en el nombre de Jesús Jose Antonio Pagola

 

Norbait erlijiotik aldendurik bizi denean edota kristauen jarduerak desengainatu duenean, gerta dakioke Eliza erakunde handi gisa bakarrik ikustea. «Nazioarteko» erakunde bezala, alegia; soil-soilik bere interesak defendatzeari eta aurrera ateratzeari emana bezala. Jende horrek Eliza kanpotik bakarrik ezagutu du eskuarki. Vatikanoz mintzo dira, hierarkiaren esku hartzeez, aita santuaren jarduera batzuek sumintzen dute. Horrelakoentzat erakunde anakroniko bat da Eliza, beragandik urrun bizi dira.

Ez da hori elkarte fededun bateko kide direla sentitzen dutenen esperientzia. Hauentzat, Elizaren aurpegi zehatza, ia beti, norberaren parrokia izan ohi da. Igandero Eukaristia ospatzeko elkartzen diren adiskideen taldea da. Topaketa-lekua da, horretan ospatzen dute beren fedea eta horretan otoitz egiten diote Jainkoari elkarrekin. Elkarte horretan bataiatzen dituzte beren seme-alabak edota agur esaten diete beren pertsona maiteei beste bizitzan azken topaketa egin arte.

Elizan bizi denarentzat, bertan Jesusen elkartea bilatuz, Eliza kasik beti eta aldi berean poz-iturri izaten da eta sufrimendu-bide. Alde batetik, estimulu eta gozamen izaten da Eliza; beraren barnean Jesusen oroitzapena esperimenta dezakegu, beraren mezua entzun, beraren espiritua arakatu, Jainko biziarekiko fedea elika dezakegu. Bestetik, Elizak sufriarazi egiten du, bertan inkoherentzia eta ohikeria nabari ohi direlako; sarritan handiegia izaten delako predikatzen denaren eta bizi ohi denaren arteko tartea; ebanjelio-bizitasuna falta izaten delako; gauza askotan Jesusen estiloa galduz joan delako.

Hau da Elizaren tragediarik handiena. Jesus ez da maite, ez beneratzen jada lehen elkarte haietan bezala. Ez da ezaguna, ez ulertua elkarte haien jatortasuna. Aski jende ez da iritsiko susmatzea ere Jesusekin topo egin zuten lehenengo haiek bizi izan zuten esperientzia salbatzailea. Eliza bat moldatu dugu zeinetan kristau ez gutxik uste baitu, irakaspen batzuk onartze hutsagatik eta praktika erlijioso batzuk betetze hutsagatik, Kristori lotua dagoela lehen ikasleak bezala.

Eta, halaz guztiz, beste honetan datza Elizaren funtsezko muina. Kristorekiko atxikipena edo lotura elkartean bizitzean, birgaurkotuz Jainkoaren hurbiltasuna, maitasuna eta barkazioa topatu zuten haien esperientzia. Horregatik, agian, eliz testu oinarrizkoena ebanjelioan irakurtzen ditugun Jesusen hitz hauek dira: «Bi edo hiru nire izenean elkarturik daudenean, han nagoke neu ere beraien artean».

Elizaren lehen egitekoa «Jesusen izenean elkartzen» ikastea da. Jesusen oroitzapena elikatzea, beraren presentzia bizitzea, birgaurkotzea Jainkoarekiko beraren fedea, gaur egun beraren Espirituari bide berriak irekitzea. Hau falta denean, den-denak du arriskua gure eskastasuna dela medio itxuraldaturik gelditzeko.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 23. igandea – A (Mateo 18,15-20)


UNA IGLESIA REUNIDA EN EL NOMBRE DE JESÚS

Cuando uno vive distanciado de la religión o se ha visto decepcionado por la actuación de los cristianos, es fácil que la Iglesia se le presente solo como una gran organización. Una especie de «multinacional» ocupada en defender y sacar adelante sus propios intereses. Estas personas, por lo general, solo conocen a la Iglesia desde fuera. Hablan del Vaticano, critican las intervenciones de la jerarquía, se irritan ante ciertas actuaciones del papa. La Iglesia es para ellas una institución anacrónica de la que viven lejos.

No es esta la experiencia de quienes se sienten miembros de una comunidad creyente. Para estos, el rostro concreto de la Iglesia es casi siempre su propia parroquia. Ese grupo de personas amigas que se reúnen cada domingo a celebrar la eucaristía. Ese lugar de encuentro donde celebran la fe y rezan todos juntos a Dios. Esa comunidad donde se bautiza a los hijos o se despide a los seres queridos hasta el encuentro final en la otra vida.

Para quien vive en la Iglesia buscando en ella la comunidad de Jesús, la Iglesia es casi siempre fuente de alegría y motivo de sufrimiento. Por una parte, la Iglesia es estímulo y gozo; podemos experimentar dentro de ella el recuerdo de Jesús, escuchar su mensaje, rastrear su espíritu, alimentar nuestra fe en el Dios vivo. Por otra, la Iglesia hace sufrir, porque observamos en ella incoherencias y rutina; con frecuencia es demasiado grande la distancia entre lo que se predica y lo que se vive; falta vitalidad evangélica; en muchas cosas se ha ido perdiendo el estilo de Jesús.

Esta es la mayor tragedia de la Iglesia. Jesús ya no es amado ni venerado como en las primeras comunidades. No se conoce ni se comprende su originalidad. Bastantes no llegarán siquiera a sospechar la experiencia salvadora que vivieron los primeros que se encontraron con él. Hemos hecho una Iglesia donde no pocos cristianos se imaginan que, por el hecho de aceptar unas doctrinas y de cumplir unas prácticas religiosas, están siguiendo a Cristo como los primeros discípulos.

Y, sin embargo, en esto consiste el núcleo esencial de la Iglesia. En vivir la adhesión a Cristo en comunidad, reactualizando la experiencia de quienes encontraron en él la cercanía, el amor y el perdón de Dios. Por eso, tal vez, el texto eclesiológico más fundamental son estas palabras de Jesús que leemos en el evangelio: «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».

El primer quehacer de la Iglesia es aprender a «reunirse en el nombre de Jesús». Alimentar su recuerdo, vivir de su presencia, reactualizar su fe en Dios, abrir hoy nuevos caminos a su Espíritu. Cuando esto falta, todo corre el riesgo de quedar desvirtuado por nuestra mediocridad.

José Antonio Pagola

23 Tiempo ordinario – A (Mateo 18,15-20)


No hay comentarios: