Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 2 de mayo de 2022

Jainkoak ez du krisirik Dios no está en crisis Jose Antonio Pagola

 


Uste baino sarriago gertatzen da. Fededunok Jainkoagan sinesten dugula esaten dugu, baina bizi, hura ez balitz bezala bizi ohi gara. Hau da gaur egun ere arriskua egungo krisialdi erlijiosoaz eta Elizaren etorkizun ziurtasun gabeaz hitz egitean: une hauek era «ateoan» bizitzea.

Ez dakigu jada «Jainkoaren zeruertzean» bide egiten. Kontuan geure ahalbideak bakarrik izanik analizatzen ditugu geure krisialdiak eta planifikatzen dugu etorkizuna. Ahantzi egiten dugu mundua Jainkoaren eskuetan dagoela, eta ez gureetan. Ahantzi egiten dugu «Artzain Nagusia», gizaki bakoitzaren bizia zaintzen eta gidatzen duena, Jainkoa dela.

Beren Aita galdu duten «umezurtzak» bezala bizi gara. Gaina hartu digu krisialdiak. Eskatzen zaiguna gehiegizkoa iruditzen zaigu. Nekoso gertatzen zaigu zeregin bati eustea arrakasta inondik inora ikusi gabe. Bakar sentitzen dugu geure burua, eta ahal duen bezala defendatzen da bakoitza.

Ebanjelioaren kontaeraren arabera, Jesus Jerusalemen dago, bere mezua ematen. Negua da eta, ez hozteko, Tenpluaren aterpeetako batean dabil paseatzen, judu batzuek inguratzen dutela, galde eta galde erasoka. Jesus bere ahotsa entzuten eta jarraitzen dioten «ardiez» mintzo da. Une jakin batean dio: «Nire Aita, [ardi horiek] eman dizkidana, guztien gainetik dago eta ezin harrapatu ditu inork nire Aitaren eskuetatik».

Jesusen arabera, «Jainkoa guztien gainetik dago». Guk krisialdia jasateak ez du esan nahi Jainkoak krisirik duenik. Kristauok adorea galdu izanak ez du esan nahi Jainkoa salbatzeko indarrik gabe gelditu denik. Guk gaurko gizakiarekin elkarrizketarik ezin egin izateak ez du esan nahi Jainkoak ez duela jada biderik aurkitzen pertsona bakoitzari bihotzera hitz egiteko. Jendeak gure elizetatik alde egiteak ez du esan nahi Jainkoari bere esku babesgarrietatik alde egiten dionik.

Jainkoa Jainko da. Elizaren inolako krisialdi erlijiosok eta inongo eskastasunek ezin «harrapatzen ahal dizkiote bere eskuetatik» maitasun mugagabez maite dituen beraren seme-alaba horiek. Jainkoak ez du inor zapuzten. Bere bideak ditu bere seme-alabetako bakoitza zaindu eta gidatzeko, eta beraren bideak ez dira ezinbestean guk urratu eta trazatu nahi dizkiogunak.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 4. igandea – C (Joan 10,27-30)

DIOS NO ESTÁ EN CRISIS

Es más frecuente de lo que pensamos. Los creyentes decimos creer en Dios, pero en la práctica vivimos como si no existiera. Este es también el riesgo que tenemos hoy al abordar la crisis religiosa actual y el futuro incierto de la Iglesia: vivir estos momentos de manera «atea».

Ya no sabemos caminar en «el horizonte de Dios». Analizamos nuestras crisis y planificamos el futuro pensando solo en nuestras posibilidades. Se nos olvida que el mundo está en manos de Dios, no en las nuestras. Ignoramos que el «Gran Pastor» que cuida y guía la vida de cada ser humano es Dios.

Vivimos como «huérfanos» que han perdido a su Padre. La crisis nos desborda. Lo que se nos pide nos parece excesivo. Nos resulta difícil perseverar con ánimo en una tarea sin ver el éxito por ninguna parte. Nos sentimos solos, y cada uno se defiende como puede.

Según el relato evangélico, Jesús está en Jerusalén comunicando su mensaje. Es invierno y, para no enfriarse, se pasea por uno de los pórticos del Templo, rodeado de judíos, que lo acosan con sus preguntas. Jesús está hablando de las «ovejas» que escuchan su voz y lo siguen. En un momento determinado dice: «Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre».

Según Jesús, «Dios supera a todos». Que nosotros estemos en crisis no significa que Dios esté en crisis. Que los cristianos perdamos el ánimo no quiere decir que Dios se haya quedado sin fuerzas para salvar. Que nosotros no sepamos dialogar con el hombre de hoy no significa que Dios ya no encuentre caminos para hablar al corazón de cada persona. Que las gentes se marchen de nuestras Iglesias no quiere decir que se le escapen a Dios de sus manos protectoras.

Dios es Dios. Ninguna crisis religiosa y ninguna mediocridad de la Iglesia podrán «arrebatar de sus manos» a esos hijos e hijas a los que ama con amor infinito. Dios no abandona a nadie. Tiene sus caminos para cuidar y guiar a cada uno de sus hijos, y sus caminos no son necesariamente los que nosotros le pretendemos trazar.

José Antonio Pagola

4 Pascua – C (Juan 10,27-30)

No hay comentarios: