Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 16 de mayo de 2022

Jesusen erregalu handia El gran regalo de Jesús Jose Antonio Pagola

 


Juduen ohiturari jarraituz, lehen kristauek elkarri agur egiteko «bakea» hitza erabiltzen zuten. Ez zen ohikeriazko agurra, eta konbentzionala. Esanahi sakonagoa zuen haientzat. Paulok 61. urtean Asia Txikiko kristau-elkarte bati idatzi zion gutunean bere desira handia agertu dio: «Kristoren bakea bizi dezazuela zeuen bihotzean».

Bake hau ez da nahasi behar edozer gauzarekin. Ez da soilik gatazka eta tirandurarik eza. Ezta ongizate-sentsazioa edo barne-baretasunaren bila ibiltzea ere. Joanen ebanjelioaren arabera, Jesusen erregalu handia da, bere jarraitzaileei betiko utzi nahi izan dien ondarea. Hona zer diotsen Jesusek: «Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen».

Dudarik gabe, gogoan zuten lehen kristauek Jesusek bere ikasleei eskatu ziena Jainkoaren erreinua eraikitzera bidali zituenean: «Sartuko zareten etxean, esazue lehenik eta behin: “Bakea etxe honi”». Bizitza gizatiartzeko, bakea ereitea da lehenengo gauza, eta ez indarkeria; begirunea, elkarrizketa eta batak besteari entzutea sustatzea, eta ez ezarpena, areriotasuna eta dogmatismoa.

Zergatik da hain zaila bakea? Zergatik jotzen dugu behin eta berriz mokoka ibiltzera eta elkarrekiko erasora? Bada lehen erantzun bat, hain hasi-masikoa eta laua non inork ez baitu aintzat hartzen: jada bakea bizi duten gizon-emakumeek bakarrik ezartzen ahal dute hura gizartean.

Ezin erein du bakea edozeinek. Bihotza erresuminez, tolerantzia-ezaz eta dogmatismoz betea duenak mugiarazi dezake, bai, jendea, baina ezin ereingo du benetako bakerik bizikidetasunerako. Ezin laguntzen ahal du jarrerak hurbiltzen eta giro adiskidetsu bat sortzen elkar ulertzeko, elkar onartzeko eta elkarrizketarako.

Ez da zaila seinalatzea bere baitan Kristoren bakea bizi duen pertsonaren ezaugarri batzuk: guztien ona bilatzen du beti, inor baztertu gabe, begirunea die bataren eta bestearen alde desberdinei, ez du erasorik elikatzen, batzen duena sustatzen du, inoiz ez aurre egitea.

Zein ekarpen ari gara gaur egiten Jesusen Elizatik? Batasuna ala banaketa? Adiskidetasuna ala areriotasuna? Eta Jesusen jarraitzaileek beren bihotzean bakerik bizi ez badute, zer ari dira ematen? Beldurra, probetxua, handinahia, erantzukizun-eza?

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 6. igandea – C (Joan 14,23-29)

EL GRAN REGALO DE JESÚS

Siguiendo la costumbre judía, los primeros cristianos se saludaban deseándose mutuamente la «paz». No era un saludo rutinario y convencional. Para ellos tenía un significado más profundo. En una carta que Pablo escribe hacia el año 61 a una comunidad cristiana de Asia Menor, les manifiesta su gran deseo: «Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones».

Esta paz no hay que confundirla con cualquier cosa. No es solo una ausencia de conflictos y tensiones. Tampoco una sensación de bienestar o una búsqueda de tranquilidad interior. Según el evangelio de Juan, es el gran regalo de Jesús, la herencia que ha querido dejar para siempre a sus seguidores. Así dice Jesús: «Os dejo la paz, os doy mi paz».

Sin duda recordaban lo que Jesús había pedido a sus discípulos al enviarlos a construir el reino de Dios: «En la casa en que entréis, decid primero: “Paz a esta casa”». Para humanizar la vida, lo primero es sembrar paz, no violencia; promover respeto, diálogo y escucha mutua, no imposición, enfrentamiento y dogmatismo.

¿Por qué es tan difícil la paz? ¿Por qué volvemos una y otra vez al enfrentamiento y la agresión mutua? Hay una respuesta primera tan elemental y sencilla que nadie la toma en serio: solo los hombres y mujeres que poseen paz pueden ponerla en la sociedad.

No puede sembrar paz cualquiera. Con el corazón lleno de resentimiento, intolerancia y dogmatismo se puede movilizar a la gente, pero no es posible aportar verdadera paz a la convivencia. No se ayuda a acercar posturas y a crear un clima amistoso de entendimiento, mutua aceptación y diálogo.

No es difícil señalar algunos rasgos de la persona que lleva en su interior la paz de Cristo: busca siempre el bien de todos, no excluye a nadie, respeta las diferencias, no alimenta la agresión, fomenta lo que une, nunca lo que enfrenta.

¿Qué estamos aportando hoy desde la Iglesia de Jesús? ¿Concordia o división? ¿Reconciliación o enfrentamiento? Y si los seguidores de Jesús no llevan paz en su corazón, ¿qué es lo que llevan? ¿Miedos, intereses, ambiciones, irresponsabilidad?

José Antonio Pagola

6 Pascua – C (Juan 14,23-29)

No hay comentarios: