Espiritu Santua Mendekoste Jaia

martes, 14 de diciembre de 2021

Abenduko 4. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.                                     
                                                                               ABENDU-ALDIKO  IV.  DOMEKEA – C

Caritasen kanpaina

“Gabon honetan aurkitu dabe lekua ostatuan”

 

 

SARRERAKO OHARRA

 

            Jaunaren etorreraren zain egun on guztioi:

            Abendu aldiko azken domeka honetan, Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku . Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko.

 

Caritasek Gabonetako kanpaina aurkezten deusku: «Gabon honetan aurkitu dabe lekua ostatuan. Etxea lortzeko eskubidea». Bizileku egokia lortzea, ez da pribilegioa, inongo baldintzaren menpe ez dagoan giza eskubidea baino.Horregaitik, etxea lortzea, itxaropen-zeinua eta poza da bizileku barik, etxe barik egon dan makina bat familia eta pertsonarentzat.

 

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

 

            "Kanta daigun guztiok..."

 

ABADEAREN AGURRA:    Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

 

 LAUGARREN KANDELEA BIZTU

          Laugarren kandelea biztean, Ama Mariagaz bat egin dagigun Berak lagundu daiskula aste honetan Salbatzailea maitasunez itxaroten.

Piztu laugarren kandela-  Tartean abestu : Zatoz Jauna, gu salbatzera

 

Otoitza

 

Jauna, lau kandela honeek iziotzen doguzanean,

Maria, zure ama, dogu gogoan.

Inork ez zinduzan itxaron gogotsuago eta maitasun gehiagoz.

Inork ez zinduzan hartu poz haundiagoz.

Guk ere holantxe gertatu gura dogu gure barrua:

Fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.

Zatoz laster, Jauna, zatoz gu salbatzera!

 

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

Mi 5, 2-5a:

 

            Mikeas profeteak Belenera begira jarten gaitu. Han sortuko dan Errege barriak batasuna eta bakea ekarriko deuskuz.

 

 

Erantzun-Salmoa:  79. Salmoa

 

            Egin dagigun otoitz salmoarekin. Esan deiogun “emoiguzu zure salbamena”

 

"Jauna,  zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu"

 

Eb 10, 5-10:

 

            Ebertarrei egindako idaztian esango jakun lez, Jesusek bere bizia eskeini eutsan Aitari. Jesus, egoera guztietan, Jaungoiko Aitaren borondatea egiteko prest agertu zan.

 

Lk 1, 39-45:

 

            Maria ez da bizi bere gauzakin arduratuta. Bereaz ahaztu eta beharrizanean dagoan lengusineari laguntzera doa. Eredu ederra gu guztiontzat.

 

            "Aleluia"

 

 

Homiliaren amaieran, abendualdiko bertsoakaz jarraitzen dogu.

 

  Abenduaren aldi honetan

landu daigun esperantza

alde batera itxi daiguzan

alperkeri ta zalantza

Jesus badator, Jesus badago

egin kanta eta dantza

gure bizitzan indarra dogu

berak dinosku norantza.

 

Natibitate aurretik dogu

abendu gogorra, hotza,

Jesus ume lez, etxerik gabe

asko jaio: hau bai lotsa!

Gau ilunean biztu dagigun

Jaungoikoaren abotsa:

pastore eta aingeru legez

poztu munduko bihotza!

 

 

 


 

 JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Jaunaren etorreraren zain, bat egin daigun otoitzean, Berak gizadi osoaren bidea barritu daian.

 

-. Gure kristau alkarteen alde. Itxaropentsu eta alai, pertsona guztientzako, eta batez be ahulenentzako aukera zuzenak sortzeko bideak aurkitu daiezan. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-.Behartsuen alde, jaiak behartasunean eta bakartadean biziko dabenen alde, itxaropen barik bizi diranen eta pandemiaren eraginak jasaten dabezanen alde. Aurkitu daiezala besteengan alkartasun eta laguntasunezko keinuak. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-. Caritasen alde eta zuzentasunaren alde jarduten dabenen alde. Amets  egiteak danontzako bizimodu  hobea izateko itxaropena sustatzen eta hedatzen laguntzen deuskula ikusarazo deiguen. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-. Gu guztion alde. Gabonak kristau senez  bizi daiguzan eta bizilekurik ez dabenei lagundu deiegun. Eskatu deiogun Jaunari.

 

Jaungoiko Jauna, zure agintzariak beteten dozuzana, entzun zure herriaren otoitzak eta zabaldu gure bihotzak itxaropenera Salbatzailearen etorreraren zain gagozala. Errege bizi da-eta gizaldi eta gizaldietan.

 

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

 

           Gaur batzen dan dirua Caritasentzat izango da. Eskerrik asko guztioi zuon alkarbanatzeagaitik.

 

AZKEN AGURRA

            Senideok, Andra Maria lagun izan dagigula. Berak irakatsi dagigula behartsuenak maiteen izaten, eta gure artera datorren Jaungoikoa onartzen eta maitatzen.

 

"Ama maite Maria”SARRERAKO OHARRA

 

            Jaunaren etorreraren zain egun on guztioi:

            Abendu aldiko azken domeka honetan, Maria itxaropenaren Amabirjinari begiratzeko esaten jaku . Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko.

            Cáritas nos invita en su campaña navideña con el lema: «Esta navidad encontraron sitio en la posada». El acceso a una vivienda digna y adecuada no es un privilegio, sino un derecho humano que no está supeditado a ninguna condición.  Disponer de un espacio físico supone más que tener una casa, es tener un hogar donde desarrollarse… Por ello, el acceso a la vivienda es signo de esperanza y alegría para muchas familias y personas que han estado sin vivienda, sin hogar.

             

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

 

            "Kanta daigun guztiok..."

 

ABADEAREN AGURRA:    Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin.

 

 LAUGARREN KANDELEA BIZTU

            Al encender hoy la cuarta vela, pensamos en María, la Madre. Nadie esperó con más ansia y amor. Nosotros queremos prepararnos así: En el amor y la justicia.

Piztu laugarren kandela-  Tartean abestu : Zatoz Jauna, gu salbatzera.

OTOITZA

Señor, al encender estas cuatro velas, pensamos en María, tu madre.

Nadie te esperó con más ansia y amor.

Nadie te recibió con más alegría.

Guk ere holantxe gertatu gura dogu gure barrua:

Fedez, maitasunez eta eguneroko lanez.

Zatoz laster, Jauna, zatoz gu salbatzera!

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

Mi 5, 2-5a:

 

            Mikeas profeteak Belenera begira jarten gaitu. Han sortuko dan Errege barriak batasuna eta bakea ekarriko deuskuz.

 

            El profeta Miqueas dirige un anuncio a la ciudad de Belén, en la que nacerá el Mesías.

 

 

 

 

 

Erantzun-Salmoa:  79. Salmoa

 

            Egin dagigun otoitz salmoarekin. Esan deiogun “emoiguzu zure salbamena”

            La liturgia cristiana nos hace repetir durante el tiempo de Adviento la hermosa petición: “despierta tu poder y ven a salvarnos”

 

"Jauna,  zure maitasuna erakutsi eiguzu, zure salbamena, emoiguzu"

 

Eb 10, 5-10:

 

            Ebertarrei egindako idaztian esango jakun lez, Jesusek bere bizia eskeini eutsan Aitari. Jesus, egoera guztietan, Jaungoiko Aitaren borondatea egiteko prest agertu zan.

            La vida de Jesús está resumida en una frase: “Hacer la voluntad del Padre”. Sólo el “sí” total dado al querer de Dios, es salvación para la humanidad.

 

Lk 1, 39-45:

 

            Maria ez da bizi bere gauzakin arduratuta. Bereaz ahaztu eta beharrizanean dagoan lengusineari laguntzera doa. Eredu ederra gu guztiontzat.

            Cuando Dios llena una vida, todo se transforma en servicio. Las personas llenas de Dios, llevan la alegría de Dios a todos los rincones de la tierra. Sólo la fe hace presente a Dios en nuestras vidas.

            "Aleluia

 

Homiliaren amaieran, abendualdiko bertsoakaz jarraitzen dogu.

 

  Abenduaren aldi honetan

landu daigun esperantza

alde batera itxi daiguzan

alperkeri ta zalantza

Jesus badator, Jesus badago

egin kanta eta dantza

gure bizitzan indarra dogu

berak dinosku norantza.

 

Natibitate aurretik dogu

abendu gogorra, hotza,

Jesus ume lez, etxerik gabe

asko jaio: hau bai lotsa!

Gau ilunean biztu dagigun

Jaungoikoaren abotsa:

pastore eta aingeru legez

poztu munduko bihotza!

 

 


 

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

Jaunaren etorreraren zain, bat egin daigun otoitzean, Berak gizadi osoaren bidea barritu daian.

 

-. Gure kristau alkarteen alde. Itxaropentsu eta alai, pertsona guztientzako, eta batez be ahulenentzako aukera zuzenak sortzeko bideak aurkitu daiezan. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-. Por las personas pobres y quienes vivirán estas fiestas en la soledad y la tristeza,  por quienes padecen los efectos de la pandemia, para que encuentren en los demás gestos de solidaridad, comprensión y ayuda. Eskatu deiogun Jaunari.

 

 -. Por Cáritas y quienes trabajan  a favor de la justicia, para que nos hagan comprender que soñar nos abre caminos de futuro,  y transformación; que soñar nos permite crear y proyectar la esperanza de una vida distinta y mejor para todas las personas. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-. Gu guztion alde. Gabonak kristau senez  bizi daiguzan eta bizilekurik ez dabenei lagundu deiegun. Eskatu deiogun Jaunari.

 

Jaungoiko Jauna, zure agintzariak beteten dozuzana, entzun zure herriaren otoitzak eta zabaldu gure bihotzak itxaropenera Salbatzailearen etorreraren zain gagozala. Errege bizi da-eta gizaldi eta gizaldietan.

 

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

 

 La colecta de hoy será destinada íntegramente  a Cáritas

 Gracias por vuestro compartir

 

 

AZKEN AGURRA

            Senideok, Andra Maria lagun izan dagigula. Berak irakatsi dagigula behartsuenak maiteen izaten, eta gure artera datorren Jaungoikoa onartzen eta maitatzen.

            Que Dios, rico en misericordia nos ilumine y nos llene de sus bendiciones. Que nos mantengamos firmes en la fe, alegres en la esperanza y fuertes en el amor

 

"Ama maite Maria”ABENDU ALDIKO IV. DOMEKEA


      
Mikeas Profetaren liburutik (Mik 5, 2‑5)

       Hauxe dino Jaunak:
«Zu, Efratako Belen, Judako herritxoetan txiki hori,
zeugandik jaioko da Israelgo agintaria,
Aspaldikoa da haren sortzea,
betiko egunetakoa.
       Horregaitik, itzi egingo ditu Jaunak,
amak umea ekarri arte. Orduan, haren anai «hondarrak»
Israelgo semeetara bihurtuko dira.
Zutunduko da, eta Jaunaren indarrez larratuko ditu,
Jaunaren, euren Jaungoikoaren, izen haundiz.
Nasai biziko dira,
haundi agertuko da‑ta lurraren mugetaraino; eta bera izango da gure bakea».

Erantzun-salmoa        79 Salmoa


"Jauna, zure maitasuna erakutsi eiguzu,
zure salbamena, emoiguzu"

       Israelgo Artzain, entzun eiguzu,
Kerubin gainean jesarri zara,
zure indarrari eragiozu,
zatoz eta salbatu gagizuz.

       Bihurtu zakiguz, gudari taldeen Jainko,
begira zerutik, ikusi, mahatsondo honi agertu zakioz 
zeure eskuz aldatu dozun aldaska honi,
Zeuk indartu dozun landareari.

       Emoiozu eskua, aukeratu dozun gizonari,
Zeuk indartu dozun giza semeari.
Ez gara Zugandik urrunduko,
emoiguzu bizia eta zure izena dogu deituko.

 Hebrearrei egindako gutunetik ( Heb 10, 5-10 )

Senideok: Kristok, munduan sartzean, dino:
“Ez zenduan opari eta eskeintzarik nahi izan;
baina gorputza eratu zeunstan.
Erre-oparirik eta pekatuen parkamen-oparirik
ez zenduan atsegin izan.
Orduan, esan neban:
Hemen nozu, Jainko, zure nahia beteteko
holan dago Liburuan Nitaz idatzita”.
Lehenengo dino: “Ez zenduan gura izan, ez atsegin izan, opari eta eskeintzarik, ez erre-oparirik, ez pekatuen parkamen-oparirik”, nahiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste hau dino: “Hemen nozu. zure nahia beteteko”.
Lehenengo kultua kentzen dau, bigarrena jarteko. Eta Jesu Kristok, behin betiko egin eban bere gorputzaren opariaren bidez, Jainkoaren nahia bete daualako izan gara gu sagaratuak.
Gurari horren indarrez santu eginak gara, Jesu Kristok behin betiko egin eban bere gorputzaren opariagaitik.


Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 1, 39‑45)

       Aldi haretan, Maria jagi eta bizi‑bizi mendialdera joan zan, Judeako herri batera; eta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin eutson:
       Mariaren agurra entzun ebaneko, Isabeli salto egin eutson umeak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zan, eta honan esan eban oihu handiz: Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nondik niri neure Jaunaren Ama nigana etortea? Zure agurra, nire belarrietara heldu orduko, salto egin deust umeak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu dozulako: Jaunak beteko dau esan deutsuna!    

No hay comentarios: