Jesusen hitza

lunes, 30 de mayo de 2022

Bizia onartu Acoger la vida: Jose Antonio Pagola

 


Espiritu Santuaz hitz egitea, Jainkoaz geugan esperimentatu dezakegunaz hitz egitea da. «Espiritua», Jainkoa da gure bizitzan jarduten ari denez: indarra, argia, hatsa, bakea, kontsolamendua, gugan esperimenta dezakegun sua, bere azken jatorria Jainkoagan, bizi ororen iturburuan, duena.

Jainkoaren jarduera hau gugan kasik beti era diskretu, isil eta hitz gabean gauzatzen da; fededunak berak ere presentzia hau era kasik ezin sumagarrian atzematen du. Batzuetan, alabaina, ziurtasunak betetzen gaitu, gainezka dagien pozak eta erabateko konfiantzak: Jainkoa bada, maite gaitu, dena da posible, baita betiko bizia bera ere.

Espirituaren egintzaren seinalerik argiena bizia da. Bizia esnatzen eta hazten den hartan dago Jainkoa, komunikatzen eta hedatzen den hartan. Espiritu Santua «bizi-emailea» da beti: bihotza zabaltzen du, gugan hila zegoena pizten du, lo dagoena esnatzen, blokeaturik zegoenari mugimendua ezartzen dio. Jainkoagandik beti ari gara hartzen «bizirako energia berria» (Jüngen Moltmann).

Jainkoaren egintza birkreatzaile hau ez da mugatzen «arimaren esperientzia barnekoietara». Pertsonaren geruza guztiak hartzen ditu. Gure zentzumenak iratzartzen ditu, gorputza bizitzen eta maitatzeko gure gaitasuna biziberritzen. Labur esateko, Espirituak den-dena beste era batean bizitzera eramaten du pertsona: egia sakonago batetik, konfiantza handiago batetik, maitasun doakoago batetik.

Aski jenderentzat, funtsezko esperientzia Jainkoaren maitasuna da, eta esaldi xume batez esaten du: «Jainkoak maite nau». Esperientzia horrek itzultzen die duintasun suntsiezina, kemena ematen die umilaziotik edo etsipenetik jaikitzeko, berenik duten hoberenarekin topo egiten laguntzen die.

Beste batzuek ez dute ahoskatzen «Jainko» hitza, baina «oinarrizko konfiantza» bat sumatzen dute, bizia, dena dela ere, maitatzera eragiten diena, problemei adorez aurre egitera, guztientzat ongia bilatzera eragiten diena. Inor ez da bizi Jainkoaren Espiriturik gabe. Guztiengan ari da hura gure izatea bizirantz erakartzen. Espiritu Santua onartzen dugu bizia onartzen dugunean. Hauxe da Mendekoste kristau-jaiaren mezurik oinarrizkoenetako bat.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Mendekoste – C (Joan 20,19-23)

ACOGER LA VIDA

Hablar del «Espíritu Santo» es hablar de lo que podemos experimentar de Dios en nosotros. El «Espíritu» es Dios actuando en nuestra vida: la fuerza, la luz, el aliento, la paz, el consuelo, el fuego que podemos experimentar en nosotros y cuyo origen último está en Dios, fuente de toda vida.

Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma discreta, silenciosa y callada; el mismo creyente solo intuye una presencia casi imperceptible. A veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría desbordante y la confianza total: Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna.

El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. Dios está allí donde la vida se despierta y crece, donde se comunica y expande. El Espíritu Santo siempre es «dador de vida»: dilata el corazón, resucita lo que está muerto en nosotros, despierta lo dormido, pone en movimiento lo que había quedado bloqueado. De Dios siempre estamos recibiendo «nueva energía para la vida» (Jürgen Moltmann).

Esta acción recreadora de Dios no se reduce solo a «experiencias íntimas del alma». Penetra en todos los estratos de la persona. Despierta nuestros sentidos, vivifica el cuerpo y reaviva nuestra capacidad de amar. Por decirlo brevemente, el Espíritu conduce a la persona a vivirlo todo de forma diferente: desde una verdad más honda, desde una confianza más grande, desde un amor más desinteresado.

Para bastantes, la experiencia fundamental es el amor de Dios, y lo dicen con una frase sencilla: «Dios me ama». Esa experiencia les devuelve su dignidad indestructible, les da fuerza para levantarse de la humillación o el desaliento, les ayuda a encontrarse con lo mejor de sí mismos.

Otros no pronuncian la palabra «Dios», pero experimentan una «confianza fundamental» que les hace amar la vida a pesar de todo, enfrentarse a los problemas con ánimo, buscar siempre lo bueno para todos. Nadie vive privado del Espíritu de Dios. En todos está él atrayendo nuestro ser hacia la vida. Acogemos al «Espíritu Santo» cuando acogemos la vida. Este es uno de los mensajes más básicos de la fiesta cristiana de Pentecostés.

José Antonio Pagola

Pentecostés – C (Juan 20,19-23)

No hay comentarios: