Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 16 de marzo de 2020

Begi berriak Ojos nuevos: Jose Antonio Pagola

Siloeko itsuaren kontaeraren egiturak kontraste bortitz bat du giltzarri. Dena dakitela uste dute fariseuek. Ez dute ezeren dudarik. Beren egia ezarri ohi dute. Itsu izandako gizajoa sinagogatik kanporatzeraino iritsi dira: «Guk badakigu Moisesi Jainkoak hitz egin ziola». «Badakigu sendatu zaituen gizon horrek ez duela larunbata gordetzen». «Badakigu bekatari dela».


Aitzitik, Jesusek sendatu duen eskaleak ez daki ezer. Soilik, bere esperientzia kontatzen die aditu nahi diotenei: «Soilik dakit itsu nintzela eta orain ikusi egiten dudala». «Gizon horrek begiak landu zizkidan eta ikusten hasi nintzen». Kontaera Jesusen azken oharpen honekin bukatzen da: «Ni etorri naiz, ikusten ez dutenek ikus dezaten, eta ikusten dutenak itsu geldi daitezen».

Jesusek beldurra dio, lege-maisuek, Jainkoaren Hitza agintari bezala maneiatuz, seguru eta harro defenditzen duten erlijioari, besteri ezartzeko, armatzat erabiltzeko edo, are, beste pentsaera bat dutenak eskumikatzeko erabiltzen duten erlijioari. Beldurra die lege-maisuei, arduratsuago direnei «larunbata gordetzeaz» eskale gaixoak «sendatzeaz» baino. Tragedia bat iruditzen zaio «gidari itsuak» dituen erlijioa, eta argiro adierazi du: «Itsuak itsua badu itsuaurreko, biak joango dira zulora».

Teologo, predikari, katekista eta hezitzaileok: agian, Jesusek berak argitu gaitzan utzi gabe, besteen «gidari» izan nahi dugunok, ez ote dugu entzungo interpelazio hori? Aspertu gabe geure irakaspena errepikatuz jarraitu behar ote dugu, begiak eta bihotza irekitzen ahal dizkigun Jesusekiko esperientzia pertsonal bat bizi gabe?

Gure Elizak ez du elizak hitzez beteko dituzten predikarien beharrik, baizik eta, era apalean bada ere, ebanjelioaz izan duten beren esperientzia kutsatuko duten lekukoak behar ditu. Ez dugu «egiak» agintari gisa eta hizkuntza hutsalez, topikoen eta esaldi sakatuen ehunduraz defenditzen dituzten fanatikoen beharrik. Egiaz sinestedun direnen beharra dugu, biziaz arduratsu eta jendearen problemez sentibera direnen beharra; Jainkoaren bilatzaile izanik, sufritzen ari diren, bila dabiltzan eta era gizatiarrago eta sinestunago batean nola bizi asmatzen ez duten hainbat eta hainbat gizon-emakumeri begirunez entzun eta lagun egiteko gain direnen beharra dugu.
Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Garizumako 4. igandea A urtea


OJOS NUEVOS

El relato del ciego de Siloé está estructurado desde la clave de un fuerte contraste. Los fariseos creen saberlo todo. No dudan de nada. Imponen su verdad. Llegan incluso a expulsar de la sinagoga al pobre ciego: «Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios». «Sabemos que ese hombre que te ha curado no guarda el sábado». «Sabemos que es pecador».
Por el contrario, el mendigo curado por Jesús no sabe nada. Solo cuenta su experiencia a quien le quiera escuchar: «Solo sé que yo era ciego y ahora veo». «Ese hombre me trabajó los ojos y empecé a ver». El relato concluye con esta advertencia final de Jesús: «Yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos».
A Jesús le da miedo una religión defendida por escribas seguros y arrogantes, que manejan autoritariamente la Palabra de Dios para imponerla, utilizarla como arma o incluso excomulgar a quienes sienten de manera diferente. Teme a los doctores de la ley, más preocupados por «guardar el sábado» que por «curar» a mendigos enfermos. Le parece una tragedia una religión con «guías ciegos» y lo dice abiertamente: «Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al hoyo».
Teólogos, predicadores, catequistas y educadores, que pretendemos «guiar» a otros sin tal vez habernos dejado iluminar nosotros mismos por Jesús, ¿no hemos de escuchar su interpelación? ¿Vamos a seguir repitiendo incansablemente nuestras doctrinas sin vivir una experiencia personal de encuentro con Jesús que nos abra los ojos y el corazón?
Nuestra Iglesia no necesita hoy predicadores que llenen las iglesias de palabras, sino testigos que contagien, aunque sea de manera humilde, su pequeña experiencia del evangelio. No necesitamos fanáticos que defiendan «verdades» de manera autoritaria y con lenguaje vacío, tejido de tópicos y frases hechas. Necesitamos creyentes de verdad, atentos a la vida y sensibles a los problemas de la gente, buscadores de Dios capaces de escuchar y acompañar con respeto a tantos hombres y mujeres que sufren, buscan y no aciertan a vivir de manera más humana ni más creyente.
José Antonio Pagola

4 Cuaresma – A (Juan 9,1-41)No hay comentarios: