Abenduko arbolea: koplak

domingo, 1 de marzo de 2020

Igorre: familia ospakizuna Garizumaren hasieran

Garizuma giroan ospatu dogu familia meza Igorren zapatu honetan. Horregaitik buruan hautsak ipini deuskuez. Eta umeok etxetik ekarri doguz bihotzak eskuz eginda, Jesusek bedeinkatu eta gero, gure eredu diren pertsonei opari legez emoteko.Okelaren  baraualdi hutsa amaitu da Garizuman.
Ikusi duzue zein ederra den?
Frantzisko Aita Santuak karitatezko 15 ekintza xume proposatzen ditu, Jainkoaren maitasunaren adierazpen zehatz gisa aipatu dituenak:
1. Agurtzea (beti eta edonon)
2. Eskerrak eman (nahiz eta ez izan "emon beharrik").
3. Besteei gogorarazi zenbat maite dituzun.
4. Pozez agurtu egunero ikusten dituzun pertsona horiek.
5. Bestearen historia entzutea, aurreiritzirik gabe, maitasunez baino.
6. Gelditu laguntzeko. Behar zaituenari adi egon.
7. Animuak altxatu norbaiti, adoretu.
8. Beste baten izaera edo arrakastak txalotu eta ospatu.
9. Erabiltzen ez duzuna aukeratu (erropa, liburuak, denpora) eta behar duenari oparitu.
10. Laguntza ematea behar denean beste batek atseden har dezan.
11. Maitasunez zuzendu, beldurragatik ez isildu.
12.  Detaile onak izatea zugandik gertu daudenekin.
13. Etxean erabiltzen dudana garbitzea.
14. Besteei oztopoak gainditzen laguntzea.
15. Deitu telefonoz gurasoei, horiek edukitzeko zortea baduzu.
Eta zelako barauari ekin?
•* Hitz mingarrien baraua* eta hitz onberak transmititu
•* Haserreen baraua* eta bete esker onaz
•* Ernegazinoen baraua* eta bete zaitez apaltasunez eta pazientziaz
•* Ezkortasunen baraua* eta itxaropenez eta baikortasunez bete zaitez
•* Kezken baraua* eta bete zaitez konfiantzaz Jainkoarengan
•* Kexa eta aienen baraua* eta bete bizitzako gauza sinpleakaz
•* Presioen baraua* eta bete otoitzaz
•* Tristura eta mingostasunen baraua* eta poztasunez bete bihotza
•* Berekoikeriaz baraua* eta besteenganako errukiz bete.
•* Barkamen-faltaz baraua* eta bete adiskidetze-jarreraz.
•* Hitzen baraua* eta bete isiltasunaz eta besteei entzuteaz
Denok baraualdi hau egiten saiatzen bagara, egunerokoa honela beteko da:
* bakeaz,* * konfiantzaz,* * pozaz,* eta* bizitzaz*


Se acabó el ayuno de Carne en Cuaresma.
Ya vieron qué belleza?
El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad que él ha mencionado como manifestaciones concretas del  amor de Dios:
1. Saludar. (siempre y en todo lugar)
 2. Dar las *gracias* (aunque no "debas" hacerlo).
 3. Recordarle a los demás cuanto los *amas.*
 4. *Saludar con alegría* a esas personas que ves a diario.
 5. Escuchar la *historia* del otro, sin prejuicios, *con amor*.
 6. Detenerte para *ayudar*. Estar *atento a quien te necesita.*
 7. *Levantarle los ánimos* a alguien.
 8. *Celebrar* las *cualidades* o *éxitos* de otro.
 9. *Seleccionar* lo que no usas y *regalarlo* a quien lo necesita.
 10. *Ayudar cuando se necesite* para que otro descanse.
 11. *Corregir con amor,* no callar por miedo.
 12. *Tener buenos detalles* con los que están *cerca de ti.*
 13. *Limpiar lo que uso en casa.*
 14. *Ayudar a los demás a superar obstáculos*.
 15. *Llamar por teléfono a tus padres*, si tienes la fortuna de tenerlos.
• *Ayuna de palabras hirientes* y transmite palabras bondadosas
• *Ayuna de descontentos* y llénate de gratitud
• *Ayuna de enojos* y llénate de mansedumbre y de paciencia
• *Ayuna de pesimismo* y llénate de esperanza y optimismo
• *Ayuna de preocupaciones* y llénate de confianza en Dios
• *Ayuna de quejarte* y llénate de las cosas sencillas de la vida
• *Ayuna de presiones* y llénate de oración
• *Ayuna de tristezas* y amargura y llénate de alegría el corazón
• *Ayuna de egoísmo* y llénate de compasión por los demás
• *Ayuna de falta de perdón* y llénate de actitudes de reconciliación
• *Ayuna de palabras* y llénate de silencio y de escuchar a los otros
Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de:
*PAZ,*
*CONFIANZA,*
*ALEGRÍA,*
Y *VIDA*


Hile honetan etxean egingo dogun esku lana, ospakizunean bedeinkatu eta, gero, oparitu guk gura dogunari edo dogunei...

Orduan, zintzoek erantzungo deutsoe: “Jauna, noiz ikusi zinduguzan goserik, eta emon geuntsun jaten?”Eta erregeak erantzungo deutse: “Bene-benetan dinotsuet: nire senide txikien honeetariko bati egin zeuntsoena neuri egin zeunsten”.(Mt 25, 35.40)

Badagoz gure inguruan Jesusen jokaera jarraitzen dabenak. Fijatu zaitez etxekoen artean, eskolan, ikaskide, irakasle edo zaintzaileen artean, entrenamenduan, ....

Egoizu txartel bat egin dauan horregaitik eskerrak eta zoriona emoteko . Ausnartu, moztu eta berari emoiozu.


         Honeek eredu batzuk dira. Materiale hau beharko dozu:

- Bihotzaren plantila.
- Kartulina gorri eta zuria.
- Artile edo hari zuria josteko.
- Orratz lodia.
- Celo eta pegamentua
- Koloretako margoak apaindu eta mezua idazteko.Este mes vamos a hacer el trabajo de mano en casa, bendecirlo en la celebración familiar y luego regalar a quien queremos o a quienes queramos...


Entonces los buenos responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y os hemos dado de comer?" Y el rey responderá: "De verdad os digo: me hicisteis a mi lo que hicisteis a uno de mis pequeños hermanos" (Mateo 25, 35.40)


En nuestro entorno hay personas que siguen el comportamiento de Jesús. Fijate en los familiares, en la escuela, en los compañeros, en los profesores o en los cuidadores, en el entrenamiento...


Haz una tarjeta para darte las gracias y la felicidad. Meditalo, corta y dáselo a él o e aellos.


Estos son algunos modelos. Necesitas este material:


- Plantilla del corazón.

- Cartulina roja y blanca.

- Para coser lana o hilo blanco.

- Aguja gruesa.

- Celo y pegamento

- Decorar las pinturas de colores y escribir el mensaje.

No hay comentarios: