Jesusen hitza

sábado, 4 de junio de 2016

Dekalogo berdea: errogatibarako pausuak emonaz


Benetan ba al dira ingurumen-arazoak? Hain garrantzitsuak ote dira? Erlaziorik ba ote dute pobreziarekin eta berdintasunik ezarekin? Eta horrek guztiak zerikusirik ba ote du gurekin, gure bizimoduekin, gure fedearekin?

¿Existen realmente problemas ambientales? ¿Son tan importantes? ¿Están relacionados con la pobreza y la desigualdad? ¿Qué tiene que ver todo ello con nosotros, con nuestros modos de vida, con nuestra fe?


Frantzisko Aita Santuak, Laudato Si' Entziklikan, galdera horiei erantzuten die, gogoeta egitera eta benetako giza ekologia batean parte hartzera gonbidatuz (LS 5).

Frantziskok honela dio: "Krisiak ez dira bi, bata ingurumenarena eta bestea gizartekoa, bata bestetik bereizia; ingurumenaren eta gizartearen krisia bakarra da eta konplexua" (LS 139). Azpimarratzen du erronka nagusia planeta eta gizateria mehatxatzen duen ekonomi, gizarte eta ingurumenkrisiari erantzutea dela, non biktima printzipalak pobreak diren. Dei egiten digu "lurraren oihuarekin batera behartsuen oihua ere entzutera" (LS 49).

Lotu zaitez justiziaren alde" mugimendutik misio partekatu honetako kide izan nahi dugu bi urtetako kanpainarekin. Eta horren bitartez konpromisorako sentsibilizatu eta animatu nahi dugu. "Kreazioaren Zaintza"k garapen-modelo ezberdina suposatzen du, justu, solidario eta jasangarria, hiritarrak eskuhartzeko prest izanik eta halaber kontsumo-ohiturak eta edukitzean zentratutako biziera aldatzeko ere.

Kristau elkarteek "Jainkoaren kreazioaren babesle izatearen bokazioa" bizi behar dugu, "ez baita hautazko zerbait, ezta kristau-bizipenaren bigarren mailako alderdi bat ere" baizik gure fedearen eta Ebanjelioaren aldarrikapenaren eskakizuna (LS 217).

Kanpainaren parte gisa erabiliko dugu Entziklikan inspiratutako dekalogo bat (1), zeinetan laburbiltzen diren aurre egin beharko diegun oinarrizko erronkak. Bi hilero 10 printzipio hauetako bat landuko da, gogoetaren, otoitzaren, pobretuen lekukotzen, konpromiso pertsonalen eta ekimen proposamenen bitartez.

Izuzquiza, D. SJ. "Decálogo verde para el siglo XXI" in Razón y Fe, 272 tomoa (195-205 or.) 1404 zk, Urria 2015.


El papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si', responde a estas cuestiones con una invitación a reflexionar y participar en una auténtica ecología humana (LS 5), porque "no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental" (LS 139). Insiste en que el gran desafío es responder a la crisis económica, social y ambiental que hoy amenaza al planeta y a la humanidad; donde los pobres son las principales víctimas. Nos llama a "Escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres" (LS 49).


Desde Enlázate por la Justicia nos queremos sumar a esta misión compartida con una campaña de dos años, con la que pretendemos sensibilizar y animar al compromiso. El "Cuidado de la Creación" supone un modelo distinto de desarrollo, justo, solidario y sostenible, con una ciudadanía global dispuesta a implicarse y a cambiar sus hábitos de consumo y un estilo de vida centrado en el tener. Las comunidades cristianas tenemos que "vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios" porque no es "algo opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana" sino una exigencia de nuestra fe y del anuncio del Evangelio (LS 217).


Como parte de la Campaña se va a utilizar un decálogo [1] inspirado en la Encíclica, que resume los retos fundamentales a los que nos enfrentamos. Cada dos meses se abordará uno de los 10 principios a través de la reflexión, la oración, el testimonio de los empobrecidos, los compromisos personales y las propuestas de acciones.


[1] Izuzquiza, D. SJ. "Decálogo verde para el siglo XXI" en Razón y Fe, tomo 272 (pag 195-205) nº1404, Octubre de 2015

HAMAR PRINTZIPIOAK

1. Pobreen alde jokatuko duzu (2016 iraila-urria).

2. Xumetasunaren balioa berraurkituko duzu zeure bizitzan (2016 azaroa-abendua).

3. Eguneroko zure jokabideen garrantzia balioztatuko duzu (2017 urtarrila-otsaila).

4. Gure munduaren aniztasuna balioetsiko duzu (2017 martxoa-apirila).

5. Konbertsio pertsonala, eliz eta elkartekoa animatuko duzu (2017 maiatza-ekaina).

6. Premiazko diren erabakiak bultzatuko dituzu, nahiz neketsuak izan (2017 uztaila-abuztua).

7. Zure jarduera ez duzu interes ekonomikoen menpe jarriko (2017 iraila-urria).

8. Zeure tradizio espiritualean sakonduko duzu (2017 azaroa-abendua).

9. Zientzialarien adostasunak onartuko dituzu (2018 urtarrila-otsaila).

10. Paradigma teknokratikoa gaindituko duzu (2018 martxoa-apirila). 


No hay comentarios: