Welcome to Gernikaldea 2023/24

martes, 21 de abril de 2020

Bi esperientzia giltzarri Dos experiencias clave: Jose Antonio Pagola

Hainbat urteren ondoren, berez harrotu zen arazoa, egiazkoa benetan, kristau-elkarteetan. Pedrok, Maria Magdalenak eta gainerako ikasleek esperientzia oso «bereziak» bizi zituzten, heriotza ondoren bizirik agertu zitzaien Jesusekin topo eginez. Jesus berpiztuagan «sinestera» eragin zien esperientzia haiek. Baina jarraitzaileen taldera geroago hurbildu zirenek, nola esnatu eta elikatu behar zuten fede hori bera?


Hauxe dugu gaur egun geure arazoa ere. Guk ez ditugu bizi izan Berpiztuarekin lehen ikasle haiek bizi izan zituzten topo egiteak. Zein esperientzia izan genezake guk eskura? Horixe da Emausko bi ikasleen kontaerak planteatzen duena.

Beren etxera doaz biak, triste eta lur jota. Jesusekiko fedea itzali egin zaie. Jada ez dute ezer espero harengandik. Dena ustekeria hutsa izan da. Bere burua ezagutzera eman gabe, ondoren doakie Jesus. Harrapatu ditu eta haiekin doa. Honela agertu du Lukasek egoera: «Haiekin bide eginez zihoan Jesus, baina haien begiak ez ziren gai Jesus zela antzemateko». Zer egin dezakete beren ondoan haren presentzia bizia atzemateko?

Hau da, ordea, garrantzizko gauza: ikasle hauek ez direla Jesusez ahaztu: «hartaz hizketan ari dira eta eztabaidan»; gogora dakartzate haren «hitzak» eta haren «egintzak», profeta handiarenak; gertatu dena argitu diezaien utzi diote ezezagun hari. Ez zaizkie ireki begiak bat-batean, baina «bihotza sutan jartzen hasi zaie».

Horixe da geure elkarteetan behar dugun lehenengo gauza: Jesus gogora ekarri, haren mezuan eta haren jardueran murgildu eta sakondu, haren gurutzeko heriotza hausnartu… Bai, halakoren batean, Jesusek hunkitu egin gaitu, barneraino iritsi zaizkigu haren hitzak eta bihotza sutan jartzen hasi zaigu; seinalea, gure fedea esnatzen ari dela.

Ez da aski, ordea. Lukasen arabera, beharrezkoa dugu eukaristia-afariaren esperientzia. Artean nor den ez dakiten arren, bidaiari biek sentitu dute Jesusen beharra. On egin die hura bidelagun izateak. Ez dute nahi bertan behera utz ditzan: «Geldi zaitez gurekin». Gustura azpimarratu du Lukasek: «Jesus sartu zen haiekin gelditzeko». Afarikoan begiak ireki zaizkie.

Hauek dira bi esperientzia giltzarriak: haren mezua, haren jarduera eta haren bizitza osoa gogora ekartzean bihotza sutan dugula sentitu; eukaristia ospatzean sentitu, hura elikagai, adore eta kontsolamendu dugula. Horrela hazten da Elizan Berpiztuarekiko fedea.
Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 3. igandea ─ A (Lukas 24,13-35)

 DOS EXPERIENCIAS CLAVE

Al pasar los años, en las comunidades cristianas se fue planteando espontáneamente un problema muy real. Pedro, María Magdalena y los demás discípulos habían vivido experiencias muy «especiales» de encuentro con Jesús vivo después de su muerte. Experiencias que a ellos los llevaron a «creer» en Jesús resucitado. Pero los que se acercaron más tarde al grupo de seguidores, ¿cómo podían despertar y alimentar esa misma fe?
Este es también hoy nuestro problema. Nosotros no hemos vivido el encuentro con el Resucitado que vivieron los primeros discípulos. ¿Con qué experiencias podemos contar nosotros? Esto es lo que plantea el relato de los discípulos de Emaús.
Los dos caminan hacia sus casas, tristes y desolados. Su fe en Jesús se ha apagado. Ya no esperan nada de él. Todo ha sido una ilusión. Jesús, que los sigue sin hacerse notar, los alcanza y camina con ellos. Lucas expone así la situación: «Jesús se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo». ¿Qué pueden hacer para experimentar su presencia viva junto a ellos?
Lo importante es que estos discípulos no olvidan a Jesús; «conversan y discuten» sobre él; recuerdan sus «palabras» y sus «hechos» de gran profeta; dejan que aquel desconocido les vaya explicando lo ocurrido. Sus ojos no se abren enseguida, pero «su corazón comienza a arder».
Es lo primero que necesitamos en nuestras comunidades: recordar a Jesús, ahondar en su mensaje y en su actuación, meditar en su crucifixión… Si, en algún momento, Jesús nos conmueve, sus palabras nos llegan hasta dentro y nuestro corazón comienza a arder, es señal de que nuestra fe se está despertando.
No basta. Según Lucas es necesaria la experiencia de la cena eucarística. Aunque todavía no saben quién es, los dos caminantes sienten necesidad de Jesús. Les hace bien su compañía. No quieren que los deje: «Quédate con nosotros». Lucas lo subraya con gozo: «Jesús entró para quedarse con ellos». En la cena se les abren los ojos.
Estas son las dos experiencias clave: sentir que nuestro corazón arde al recordar su mensaje, su actuación y su vida entera; sentir que, al celebrar la eucaristía, su persona nos alimenta, nos fortalece y nos consuela. Así crece en la Iglesia la fe en el Resucitado.
José Antonio Pagola

3 Pascua – A (Lucas 24,13-35)No hay comentarios: