Jesusen hitza

martes, 14 de abril de 2020

Poza eta bakea Alegría y paz :Jose Antonio Pagola

 
Ikasleei ez zitzaien erraza gertatu bizitzen ari zirena adieraztea. Narratzeak eskaintzen dituen baliabide-mota guztietara jotzen dute. Muina, halere, bat bera da izan beti: Jesus bizi da eta berekin dute berriro. Hau da funtsezkoa eta erabakitzailea. Bizi-bizirik berreskuratu dute Jesus.


Dei egin dienarekin egin dute topo ikasleek, kinka batean alde batera utzi duten harekin. Emakumeek beraien duintasuna defenditu duen hura besarkatu dute, adiskidetzat onartu dituen hura. Bera ikustean negarrari eman dio Pedrok: ez daki jada besteak baino gehiago maite duen; dakien gauza bakarra maite duela da. Maria Magdalenak bihotza ireki dio betirako liluratu duen hari. Behartsuek, emakume prostituituek eta ez-desiragarriek ondoan sentitu dute berriro, berarekin egin zituzten otordu ahaztezin haietan bezala.

Ez da izango jada Galilean bezala. Fedez bizitzen ikasi beharko dute. Beraren Espirituaz bete beharko dute. Beraren hitzak gogoratu beharko dituzte, beraren keinuak eguneratu beharko. Baina Jesus, Jauna, berekin dute, biziaz blai betiko.

Gauza bera sentitu dute guztiek: bake sakon bat, poz eutsiezin bat. Ebanjelio iturburuek, beti hain soil sentimenduez hitz egitean, behin eta berriz azpimarratu dute: Berpiztuak poza eta bakea eragin die bihotzean. Hain erdi-erdikoa da esperientzia hori non esan baitaiteke, ahoberokeriarik gabe, bake eta alaitasun hauetatik jaio zela Jesusen jarraitzaileen indar ebanjelizatzailea.

Non da gaur egun poz hori gure Elizan, batzuetan hain nekatua eta seriosa, irribarreari hain gutxi emana, bere erroreak eta mugak problemarik gabe aitortzeko hain umore eskaseko eta apaltasun eskasagoko ageri den Eliza honetan? Noiz arte jarraitzen ahal dugu geure irakaspenak defenditzen, beti hain era bateko eta aspergarrian; aldi berean, «Kristogan bizitzearen» poza esperimentatzen ez dugularik? Nor erakarriko du gure fedeak, batzuetan ezin badugu itxurarik ere egin hartaz bizi garela?

Eta Berpiztuaz bizi ez bagara, nork beteko du gure bihotza?, non elikatuko da gure poza? Eta, hari darion poza falta bada, nork komunikatuko die zerbait «berri eta onik» duda-mudak dituztenei?, nork erakutsiko du era biziago batean sinesten?, nork kutsatuko die esperantza sufritzen ari direnei?

Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

ALEGRÍA Y PAZ

No les resultaba fácil a los discípulos expresar lo que estaban viviendo. Se les ve acudir a toda clase de recursos narrativos. El núcleo, sin embargo, siempre es el mismo: Jesús vive y está de nuevo con ellos. Esto es lo decisivo. Recuperan a Jesús lleno de vida.

Los discípulos se encuentran con el que los ha llamado y al que han abandonado. Las mujeres abrazan al que ha defendido su dignidad y las ha acogido como amigas. Pedro llora al verlo: ya no sabe si lo quiere más que los demás, solo sabe que lo ama. María de Magdala abre su corazón a quien la ha seducido para siempre. Los pobres, las prostitutas y los indeseables lo sienten de nuevo cerca, como en aquellas inolvidables comidas junto a él.
Ya no será como en Galilea. Tendrán que aprender a vivir de la fe. Deberán llenarse de su Espíritu. Tendrán que recordar sus palabras y actualizar sus gestos. Pero Jesús, el Señor, está con ellos, lleno de vida para siempre.
Todos experimentan lo mismo: una paz honda y una alegría incontenible. Las fuentes evangélicas, tan sobrias siempre para hablar de sentimientos, lo subrayan una y otra vez: el Resucitado despierta en ellos alegría y paz. Es tan central esta experiencia que se puede decir, sin exagerar, que de esta paz y esta alegría nació la fuerza evangelizadora de los seguidores de Jesús.
¿Dónde está hoy esa alegría en una Iglesia a veces tan cansada, tan seria, tan poco dada a la sonrisa, con tan poco humor y humildad para reconocer sin problemas sus errores y limitaciones? ¿Dónde está esa paz en una Iglesia tan llena de miedos, tan obsesionada por sus propios problemas, buscando tantas veces su propia defensa antes que la felicidad de la gente?
¿Hasta cuándo podremos seguir defendiendo nuestras doctrinas de manera tan monótona y aburrida, si, al mismo tiempo, no experimentamos la alegría de «vivir en Cristo»? ¿A quién atraerá nuestra fe si a veces no podemos ya ni aparentar que vivimos de ella?
Y, si no vivimos del Resucitado, ¿quién va a llenar nuestro corazón?, ¿dónde se va a alimentar nuestra alegría? Y, si falta la alegría que brota de él, ¿quién va a comunicar algo «nuevo y bueno» a quienes dudan?, ¿quién va a enseñar a creer de manera más viva?, ¿quién va a contagiar esperanza a los que sufren?
José Antonio Pagola

1 comentario:

Unknown dijo...

Eskerrik asko. Entre tantos mensajes que llegan,este alimenta y fortalece nuestro espíritu