Hala ere... Lourdes Iriondo & Xabier Lete

martes, 25 de septiembre de 2018

Urtean zeharreko 26. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
                             
URTEAN ZEHARREKO 26. DOMEKEA – B

Caritasen kanpaina: «Zeugan dago aldaketaren giltzarria»


                                                                          
SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:

            Alkartuta, Eukaristia ospatzeko, hementxe Jesusegaz aurkitzen gara  eta hementxe aurkitzen dogu, Haren antzeko izateko, bere berbeak emoten deuskun argitasuna eta bere Gorputza jatetik datorren indarra.
            Pastoral ekiturte barriaren hasieran, hauxe adierazo gura deusku Caritasek goiburu esanguratsu honen bitartez: «Zeugan dago aldaketaren giltzarria». Lagun bakotxaren jarduerez, zeinuez, sentimentuez eta aldaketaz dihardu. Gure aldaketa txiki baten eraginez, dana aldatu daiteke. Aldaketa txikiek, eraldaketa handiak ekarri daikiez..

            Emon deiogun hasierea gure ospakizunari, "Goazen alkarturik” abestuz.

DAMU-OTOITZA

            Senideok: guztion Aita eta errukiaren iturria dan Jaungoikoaren aurrean, autortu dagigun apaltasunez geure pekatua:

            - Jesus Jauna, krisialdian bizi garala jakin arren, gitxi arduratzen garalako. ERRUKI, J.

            - Jesus Jauna, gure inguruan beharrizan haundiak ikusi arren, alperriko kastuak egiten                      ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure artean txarto pasetan dagozanei gitxi laguntzen deutsegulako. E. J.


HITZAREN LITURGIA


Zenb 11, 25-29:

            Moisesek Jaunaren Espiritua hartu dau basamortuan zehar herriaren gidari izateko eta Israeli etorkizun bat aurkitzeko. Baina, Espiritua ez da pertsona bakar baten kokatzen. Danoi eskeintzen jaku, bakotxak geure eginkizunean zintzo jokatu dagigun.

Erantzun-Salmoa: 18. Salmoa 

            Salmisteak, Jainkoaren hitza  entzun eta bere nahia egitera gonbidatzen gaitu

"Zure hitzak, Jauna, espiritu eta bizi dira."

St 5, 1-6:

            Irakurgai honetan, Santiagok aberatsen kontra berba gogorrak esaten ditu. Baina ez dagigun pentsau berba horreek beste batzuentzat diranik. Gure inguruan behartsurik badago, gu aberatsak gara.

Mk 9, 37-42. 44. 46-47:

            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko "Aleluia" abestuz

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, sinismenez hurreratu gaitezan Jaungoiko Aitagana eta aurkeztu deioguzan gure beharrizanak:

            - Gure eleizbarrutiaren alde. Pastoral ekiturte barria hasten ari dan Bizkaiko Eleizearen alde; besteakaz, entzutea eta arretea behar dabenakaz, Jainkoaren kutunenakaz bat egitera abiatu dan Eleiza izan daiten.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Caritasen alde eta bertako boluntario eta beharginen alde. Erakutsi deiguela behartsuakaz bat egiteak gure ikuspuntua aldatu egiten dauala eta jarrera eta ekintza barriak eta konpromiso eraldatzaileak sortzen dituala gugan.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Gizaki guztien alde, batez ere agintarien alde, munduko desberdintasunak desagertzen ahalegindu daitezan, bizimodu duina ahalbideratuz eta batez ere ahulenen eskubideak  defendatu dagiezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jesusen berbak entzun doguzanon alde; dohain hartu dogun fedea, egunero  eskertu  eta Jesusen jarraibidean zintzo jokatu dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Onartu egizuz, Jauna, zure beharrizanean dagoan herri honen erreguak eta bete gagizuz zeure bedeinkapenez. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

Gure garaiko kristau lez, ezinbestekoa dogu errealidadea ezagutu eta horren arduradun egitea; behartsu eta ahulenen errealidadeaz arduratu gaitezan.

Gaur batzen dan dirua Caritasentzat izango da. Eskerrik asko esku-zabaltasunez jokatzeagaitik.


AZKEN AGURRA

            Senideok: ebanjelioan entzun dogu, baso bat ur edateko emoteak bere saria izango dauala Jaunaren aurrean. Gu zerbait gehiago emoteko ere gauza gara. Horretarako Jaunaren laguntza izango dogu. Besteen beharrizanei  zabalik bizitzeko asmo sendoaz urten dagigula elizatik.

            "Lurreko pobreenak"
                                                                  URTEAN ZEHARREKO XXVI. DOMEKEA - B

Campaña de Cáritas: «Tu cambio, lo cambia todo»SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:

            Alkartuta, Eukaristia ospatzeko, hementxe Jesusegaz aurkitzen gara  eta hementxe aurkitzen dogu, Haren antzeko izateko, bere berbeak emoten deuskun argitasuna eta bere Gorputza jatetik datorren indarra.

Iniciando esta semana el nuevo curso pastoral, Cáritas nos presenta en este domingo la jornada de reflexión y colecta con un lema sugerente: «Tu cambio, lo cambia todo». Nos habla de las acciones, los gestos, los sentimientos y la transformación individual de cada persona. Y un pequeño cambio nuestro puede hacer que todo cambie. Pequeños cambios pueden producir grandes transformaciones.

            Emon deiogun hasierea gure ospakizunari, "Goazen alkarturik” abestuz.

DAMU-OTOITZA

            Senideok: guztion Aita eta errukiaren iturria dan Jaungoikoaren aurrean, autortu dagigun apaltasunez geure pekatua:

            - Jesus Jauna, krisialdian bizi garala jakin arren, gitxi arduratzen garalako. ERRUKI, J
            - Jesus Jauna, gure inguruan beharrizan haundiak ikusi arren, alperriko kastuak egiten   ditugulako. KRISTO, ERRUKI.
- Jesus Jauna, gure artean txarto pasetan dagozanei gitxi laguntzen deutsegulako. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Zenb 11, 25-29:

            Moisesek Jaunaren Espiritua hartu dau basamortuan zehar herriaren gidari izateko eta Israeli etorkizun bat aurkitzeko. Baina, Espiritua ez da pertsona bakar baten kokatzen. Danoi eskeintzen jaku, bakotxak geure eginkizunean zintzo jokatu dagigun.
            El espíritu que descansa sobre Moisés es lo suficientemente como para adueñarse de los ancianos que el Señor quería asociar a su profeta.

Erantzun-Salmoa: 18. Salmoa 

            Salmisteak, Jainkoaren hitza  entzun eta bere nahia egitera gonbidatzen gaitu

            El Padre se revela por su Palabra. Quien la escucha y la pone en práctica llega a la felicidad.

"Zure hitzak, Jauna, espiritu eta bizi dira."

St 5, 1-6:

            Irakurgai honetan, Santiagok aberatsen kontra berba gogorrak esaten ditu. Baina ez dagigun pentsau berba horreek beste batzuentzat diranik. Gure inguruan behartsurik badago, gu aberatsak gara.
            Muy frecuentemente, las riquezas son el producto, directo o indirecto, de la injusticia. San Pablo lo denuncia con firmeza.

Mk 9, 37-42. 44. 46-47:

            Se reconocerá al verdadero discípulo por la intransigencia con que destierra de su propia vida toda causa de pecado.
            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko "Aleluia" abestuz

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, sinismenez hurreratu gaitezan Jaungoiko Aitagana eta aurkeztu deioguzan gure beharrizanak:

            - Gure eleizbarrutiaren alde. Pastoral ekiturte barria hasten ari dan Bizkaiko Eleizearen alde; besteakaz, entzutea eta arretea behar dabenakaz, Jainkoaren kutunenakaz bat egitera abiatu dan Eleiza izan daiten.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

     - Por Cáritas, por quienes trabajan y colaboran con ella, para que nunca dejen de interpelarnos, y así, descubramos que el encuentro con el pobre cambia nuestra manera de ver la realidad y promueve en nosotros actitudes y acciones nuevas y compromisos transformadores. ESKATU DEIOGUN JAUNARI

        - Por quienes tienen la misión de gobernar, para que trabajen por el bien común facilitando y defendiendo la vida con dignidad de todos los seres humanos y los derechos de los más frágiles.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jesusen berbak entzun doguzanon alde; dohain hartu dogun fedea, egunero  eskertu  eta Jesusen jarraibidean zintzo jokatu dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Onartu egizuz, Jauna, zure beharrizanean dagoan herri honen erreguak eta bete gagizuz zeure bedeinkapenez. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

Tenemos la tarea de cargar con la realidad de los más pobres y vulnerables con un corazón compasivo y misericordioso.
La colecta de hoy será destinada a Cáritas  Gracias por vuestra generosidad.

AZKEN AGURRA

            Senideok: ebanjelioan entzun dogu, baso bat ur edateko emoteak bere saria izango dauala Jaunaren aurrean. Gu zerbait gehiago emoteko ere gauza gara. Horretarako Jaunaren laguntza izango dogu. Besteen beharrizanei zabalik bizitzeko asmo sendoaz urten dagigula elizatik.
            El verdadero  profetismo no puede estar animado más que por la caridad. Aborreciendo todo vicio, debemos como cristianos, amar siempre a los hermanos. Que este sea el compromiso para esta nueva semana. Para ello recibamos la bendición de Dios.
            “Lurreko pobreenak."
 


XXVI. DOMEKEA URTEAN ZEHAR


Zergaitik zure kezka horreek niri buruz?
Hobe litzateke Jaunaren herri osoa profeta balitz!

Zenbakiak liburutik
(Zen 11, 25-29)

            Egun hareetan, Jaunak, lainoan jatsi, eta Moisesegaz berba egin eban; gero, Moisesek eban espiritutik hartu eta hirurogeita hamar herri-arduradunei isuri eutsen. Espiritua hareekan kokatu orduko, profeta moduan hasi ziran berbetan; baina ez eben jarraitu. Gizaseme bi, bata Eldad eta bestea Medad eritzenak, hirurogeita hamarren taldekoak izan arren, ez ziran alkarketa-etxolara joan; kanpalekuan gelditu ziran. Baina kokatu zan espiritua hareekan ere eta profeta moduan berbetan hasi ziran. Orduan, mutiko batek Moisesegana lasterka joan eta esan eutsan: «Eldad-ek eta Medad-ek profeta lez berbetan dihardue kanpalekuan». Nunen seme Josuek, gaztetatik Moisesen laguntzaile zanak, esan eban: «Moises, ene jauna, galerazo egiezu». Baina Moisesek erantzun eutsan: «Nigaitik jeloskor? Gurago neuke herri osoa profeta balitz eta Jaunak bere espiritua danei emongo baleutse!»

Erantzun-salmoa
(Sal 18, 8 eta 10. 12-13. 14)

Jaunaren arauak zuzenak dira,
bihotzaren asegarri.

Jaunaren legea bikain, barrua birbizteko,
Jaunak iragarria sendo, ez-ikasiak eskolatzeko.
Jaunaren bildurra garbi, iraungarri betiko,
Jaunaren erabagiak egiazko,
guzti guztiak bidezko.

Zure morroi honek hareetan dau argi bizia,
eurak gordetean sari handia.
Nork ezagutu daikez bere hutsak?
Garbitu egizuz niri ezkutu geldituak.

Harrokeriatik ere morroi hau gorde egizu,
ez dakidan nagusitu.
Orduan geratuko naz bikain eta garbi
gaitz handi horretatik.

Zuen ondasunak ustelduta dagoz.

Santiago Apostoluaren epistolatik
(St 5, 1-6)

            Entzun orain, zuek, aberatsok! Egizue negar eta aiene gainera jatortzuezan zoritxarrakaitik. Ustelak jota dagoz zuen aberastasunak, eta sitsak janda zuen jantziak. Ugerrak jota dagoz zuen urre-zidarrak, eta uger hori izango dozue testigu zeuen kontra, eta suak lez jango dau zuen haragia. Auzi aurreko azkenak diran egun honeetan pilatu dozue aberastasuna.
            Zuen soloetan uzta batu eben langileei ordaindu ez zeuntseen soldateak deadarka dihardu, eta igitarien deadarra Jaun ahalguztidunaren belarrietara heldu da. Bapo bizi izan zaree zuek hemen lurrean eta atseginetara emonak; holan, abereak lez gizendu zaree hilketa-egunerako. Errubagea kondenatu dozue eta hil, eta inork ezin izan dautsue aurre egin.

Gure aurka ez dagoana gure alde dago.
Zure eskuak arriskuan jarten bazaitu, ebagi egizu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

            Aldi haretan, Joanek esan eutsan Jesusi: «Maisu, gizon bat ikusi dogu zure izenean deabruak botaten, eta galarazo egin gura izan deutsagu, ez da-eta gure taldekoa».
            Baina Jesusek erantzun: «Ez galarazo, ez da-eta inor, nire izenean mirari bat egin eta gero Nitaz txarto-esaka jardungo dauanik. Izan ere gure aurka ez dagoana gure alde dago-eta».
            Jesusek esan eutsen ikasleei: «Mesiasen jarraitzaile zareelako, baso bat ur bada ere emoten deutsuena, benetan dinotsuet, ez da sari barik geldituko.
            Nigan sinesten daben txiki honeetakoren baten sinesmena galbidean jarten dauanak, hobe leuke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora amilduko balebe.
            Zeure eskuak galbidean jarten bazaitu, ebagi; hobe dozu eskumotz betiko bizitzan sartzea, esku biak dozuzala infernura, amatau ezineko sutara, joatea baino. Zeure oinak galbidean jarten bazaitu, ebagi; hobe dozu hankamotz betiko bizitzan sartzea, oin biak dozuzala infernura jaurtia izatea baino. Zeure begiak galbidean jarten bazaitu, atara; hobe dozu begibakar Jainkoaren erreinuan sartzea, begi biak dozuzala infernura jaurtia izatea baino; han ez da hilten barruko harra, ezta amatetan ere sua.

 


No hay comentarios: