Poztu eta alaitu!

martes, 22 de septiembre de 2015

Urtean zeharreko 26. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
                                
                                  URTEAN ZEHARREKO XXVI. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, egun on eta ondo etorri.

            Alkartuta, Eukaristia ospatzeko, hementxe Jesusegaz aurkitzen gara  eta hementxe aurkitzen dogu, Haren antzeko izateko, bere berbeak emoten deuskun argitasuna eta bere Gorputza jatetik datorren indarra.

            Gaur, Caritasen kanpaina  ere  bada ,  hausnartzeko eta dirua batzeko egun berezia. «Justizia, gure marka» goiburupean jatorku Caritas ate-joka,  Kreazinoagaz  arduratsu jokatzeko gogorarazten jaku.  Danon ardura da gizakien duintasuna eta eskubideak defendatzea.  Egin daigun gizarte barria, ahulenakaz , beharrizenean dadozenakaz  zuzenago eta konprometituagoak  izanaz.

            Emon deiogun hasierea gure ospakizunari, "Goazen alkarturik” abestuz.


DAMU-OTOITZA

            Senideok: guztion Aita eta errukiaren iturria dan Jaungoikoaren aurrean, autortu dagigun apaltasunez geure pekatua:

            - Jesus Jauna, krisialdian bizi garala jakin arren, gitxi arduratzen garalako. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gure inguruan beharrizan haundiak ikusi arren, alperriko kastuak egiten                      ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure artean txarto pasetan dagozanei gitxi laguntzen deutsegulako. ERRUKI JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Zenb 11, 25-29:

            Moisesek Jaunaren Espiritua hartu dau basamortuan zehar herriaren gidari izateko eta Israeli etorkizun bat aurkitzeko. Baina, Espiritua ez da pertsona bakar baten kokatzen. Danoi eskeintzen jaku, bakotxak geure eginkizunean zintzo jokatu dagigun.

Erantzun-Salmoa: 18. Salmoa 

            Salmisteak, Jainkoaren hitza  entzun eta bere nahia egitera gonbidatzen gaitu

"Zure hitzak, Jauna, espiritu eta bizi dira."

St 5, 1-6:
            Irakurgai honetan, Santiagok aberatsen kontra berba gogorrak esaten ditu. Baina ez dagigun pentsau berba horreek beste batzuentzat diranik. Gure inguruan behartsurik badago, gu aberatsak gara.


Mk 9, 37-42. 44. 46-47:

            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko "Aleluia" abestuz

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, sinismenez hurreratu gaitezan Jaungoiko Aitagana eta aurkeztu deioguzan gure beharrizanak:

            -Bizkaiko Eleizearen alde;  Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko V. Egitasmoaren haritik, ateak zabaldu eta eten barik bilatu daizala gaur eta hemen Ebanjelioa iragarteko bide eta estilo barriak.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Caritasen alde; bertan lanean eta laguntzen diharduen guztiei begiratuta, geuk be gizaki guztien duintasunaren alde jokatu  daigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Munduan eta gure Euskal Herrian bakea izan daiten; gerrak desagertu, pertsonen bidegabeko heriotzak amaitu  eta  guztien eskubideak onartuak izan daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jesusen berbak entzun doguzanon alde; dohain hartu dogun fedea, egunero  eskertu  eta Jesusen jarraibidean zintzo jokatu dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Onartu egizuz, Jauna, zure beharrizanean dagoan herri honen erreguak eta bete gagizuz zeure bedeinkapenez. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK 

Atera gaitezan bestearen bila! – Eratu daigun gure artean solidaritza
Gaur batzen dan dirua Caritasentzat izango da. Eskerrik asko esku-zabaltasunez jokatzeagaitik.


AZKEN AGURRA

            Senideok: ebanjelioan entzun dogu, baso bat ur edateko emoteak bere saria izango dauala Jaunaren aurrean. Gu zerbait gehiago emoteko ere gauza gara. Horretarako Jaunaren laguntza izango dogu. Besteen beharrizanei  zabalik bizitzeko asmo sendoaz urten dagigula elizatik.

            "Alkartuta goazen.."URTEAN ZEHARREKO XXVI. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, egun on eta ondo etorriak.

                        Alkartuta, Eukaristia ospatzeko, hementxe Jesusegaz aurkitzen gara  eta hementxe aurkitzen dogu, Haren antzeko izateko, bere berbeak emoten deuskun argitasuna eta bere Gorputza jatetik datorren indarra.
            Iniciando el nuevo curso pastoral, Cáritas nos presenta en este domingo la jornada de reflexión y colecta con este lema : «Practica la justicia». Es una llamada a ser responsables con la Creación, deteniendo la cultura del despilfarro.
Actuar por la dignidad de las personas y sus derechos es tarea de todas las personas. Construyamos una sociedad nueva, más justa y comprometida con las personas más vulnerables.

            Emon deiogun hasierea gure ospakizunari, "Goazen alkarturik." abestuz.

DAMU-OTOITZA

            Senideok: guztion Aita eta errukiaren iturria dan Jaungoikoaren aurrean, autortu dagigun apaltasunez geure pekatua:

            - Jesus Jauna, krisialdian bizi garala jakin arren, gitxi arduratzen garalako. ERRUKI, JAUNA

            - Jesus Jauna, gure inguruan beharrizan haundiak ikusi arren, alperriko kastuak egiten   ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure artean txarto pasetan dagozanei gitxi laguntzen deutsegulako. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Zenb 11, 25-29:

            Moisesek Jaunaren Espiritua hartu dau basamortuan zehar herriaren gidari izateko eta Israeli etorkizun bat aurkitzeko. Baina, Espiritua ez da pertsona bakar baten kokatzen. Danoi eskeintzen jaku, bakotxak geure eginkizunean zintzo jokatu dagigun.
            El espíritu que descansa sobre Moisés es lo suficientemente como para adueñarse de los ancianos que el Señor quería asociar a su profeta.

Erantzun-Salmoa: 18. Salmoa 

            Salmisteak, Jainkoaren hitza  entzun eta bere nahia egitera gonbidatzen gaitu

            El Padre se revela por su Palabra. Quien la escucha y la pone en práctica llega a la felicidad.

"Zure hitzak, Jauna, espiritu eta bizi dira."

St 5, 1-6:

            Irakurgai honetan, Santiagok aberatsen kontra berba gogorrak esaten ditu. Baina ez dagigun pentsau berba horreek beste batzuentzat diranik. Gure inguruan behartsurik badago, gu aberatsak gara.
            Muy frecuentemente, las riquezas son el producto, directo o indirecto, de la injusticia. San Pablo lo denuncia con firmeza.

Mk 9, 37-42. 44. 46-47:

            Se reconocerá al verdadero discípulo por la intransigencia con que destierra de su propia vida toda causa de pecado.
            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko "Aleluia" abestuz

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, sinismenez hurreratu gaitezan Jaungoiko Aitagana eta aurkeztu deioguzan gure beharrizanak:

-Bizkaiko Eleizearen alde;  Ebanjelizatzearen Eleizbarrutiko V. Egitasmoaren haritik, ateak zabaldu eta eten barik bilatu daizala gaur eta hemen Ebanjelioa iragarteko bide eta estilo barriak.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.
            - Por Cáritas, por quienes trabajan y colaboran con ella, para que nunca dejen de interpelarnos, y así, recuperemos el valor de la vida humana y la dignidad de todas las personas y nadie se quede sin acceso a los derechos fundamentales.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.
- Munduan eta gure Euskal Herrian bakea izan daiten; gerrak desagertu, pertsonen bidegabeko heriotzak amaitu  eta  guztien eskubideak onartuak izan daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.
- Por quienes hemos escuchado las palabras de Jesús, para que siguiendo su enseñanza, aprendamos a ser servidores, a colaborar con quienes actúan movidos por el amor y a acogerlo a Él acogiendo a los más pequeños e indefensos. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.
            Onartu egizuz, Jauna, zure beharrizanean dagoan herri honen erreguak eta bete gagizuz zeure bedeinkapenez. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

¡Salgamos al encuentro del otro! - ¡Construyamos una red fraterna y solidaria de  relaciones humanas!
La colecta de hoy será destinada a Cáritas  Gracias por vuestra generosidad.

AZKEN AGURRA

            Senideok: ebanjelioan entzun dogu, baso bat ur edateko emoteak bere saria izango dauala Jaunaren aurrean. Gu zerbait gehiago emoteko ere gauza gara. Horretarako Jaunaren laguntza izango dogu. Besteen beharrizanei zabalik bizitzeko asmo sendoaz urten dagigula elizatik.
            El verdadero  profetismo no puede estar animado más que por la caridad. Aborreciendo todo vicio, debemos como cristianos, amar siempre a los hermanos. Que este sea el compromiso para esta nueva semana. Para ello recibamos la bendición de Dios.
            “Alkartuta  goazen..."

 


XXVI. DOMEKEA URTEAN ZEHAR


Zergaitik zure kezka horreek niri buruz?
Hobe litzateke Jaunaren herri osoa profeta balitz!

Zenbakiak liburutik
(Zen 11, 25-29)

            Egun hareetan, Jaunak, lainoan jatsi, eta Moisesegaz berba egin eban; gero, Moisesek eban espiritutik hartu eta hirurogeita hamar herri-arduradunei isuri eutsen. Espiritua hareekan kokatu orduko, profeta moduan hasi ziran berbetan; baina ez eben jarraitu. Gizaseme bi, bata Eldad eta bestea Medad eritzenak, hirurogeita hamarren taldekoak izan arren, ez ziran alkarketa-etxolara joan; kanpalekuan gelditu ziran. Baina kokatu zan espiritua hareekan ere eta profeta moduan berbetan hasi ziran. Orduan, mutiko batek Moisesegana lasterka joan eta esan eutsan: «Eldad-ek eta Medad-ek profeta lez berbetan dihardue kanpalekuan». Nunen seme Josuek, gaztetatik Moisesen laguntzaile zanak, esan eban: «Moises, ene jauna, galerazo egiezu». Baina Moisesek erantzun eutsan: «Nigaitik jeloskor? Gurago neuke herri osoa profeta balitz eta Jaunak bere espiritua danei emongo baleutse!»

Erantzun-salmoa
(Sal 18, 8 eta 10. 12-13. 14)

Jaunaren arauak zuzenak dira,
bihotzaren asegarri.

Jaunaren legea bikain, barrua birbizteko,
Jaunak iragarria sendo, ez-ikasiak eskolatzeko.
Jaunaren bildurra garbi, iraungarri betiko,
Jaunaren erabagiak egiazko,
guzti guztiak bidezko.

Zure morroi honek hareetan dau argi bizia,
eurak gordetean sari handia.
Nork ezagutu daikez bere hutsak?
Garbitu egizuz niri ezkutu geldituak.

Harrokeriatik ere morroi hau gorde egizu,
ez dakidan nagusitu.
Orduan geratuko naz bikain eta garbi
gaitz handi horretatik.

Zuen ondasunak ustelduta dagoz.

Santiago Apostoluaren epistolatik
(St 5, 1-6)

            Entzun orain, zuek, aberatsok! Egizue negar eta aiene gainera jatortzuezan zoritxarrakaitik. Ustelak jota dagoz zuen aberastasunak, eta sitsak janda zuen jantziak. Ugerrak jota dagoz zuen urre-zidarrak, eta uger hori izango dozue testigu zeuen kontra, eta suak lez jango dau zuen haragia. Auzi aurreko azkenak diran egun honeetan pilatu dozue aberastasuna.
            Zuen soloetan uzta batu eben langileei ordaindu ez zeuntseen soldateak deadarka dihardu, eta igitarien deadarra Jaun ahalguztidunaren belarrietara heldu da. Bapo bizi izan zaree zuek hemen lurrean eta atseginetara emonak; holan, abereak lez gizendu zaree hilketa-egunerako. Errubagea kondenatu dozue eta hil, eta inork ezin izan dautsue aurre egin.

Gure aurka ez dagoana gure alde dago.
Zure eskuak arriskuan jarten bazaitu, ebagi egizu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

            Aldi haretan, Joanek esan eutsan Jesusi: «Maisu, gizon bat ikusi dogu zure izenean deabruak botaten, eta galarazo egin gura izan deutsagu, ez da-eta gure taldekoa».
            Baina Jesusek erantzun: «Ez galarazo, ez da-eta inor, nire izenean mirari bat egin eta gero Nitaz txarto-esaka jardungo dauanik. Izan ere gure aurka ez dagoana gure alde dago-eta».
            Jesusek esan eutsen ikasleei: «Mesiasen jarraitzaile zareelako, baso bat ur bada ere emoten deutsuena, benetan dinotsuet, ez da sari barik geldituko.
            Nigan sinesten daben txiki honeetakoren baten sinesmena galbidean jarten dauanak, hobe leuke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora amilduko balebe.
            Zeure eskuak galbidean jarten bazaitu, ebagi; hobe dozu eskumotz betiko bizitzan sartzea, esku biak dozuzala infernura, amatau ezineko sutara, joatea baino. Zeure oinak galbidean jarten bazaitu, ebagi; hobe dozu hankamotz betiko bizitzan sartzea, oin biak dozuzala infernura jaurtia izatea baino. Zeure begiak galbidean jarten bazaitu, atara; hobe dozu begibakar Jainkoaren erreinuan sartzea, begi biak dozuzala infernura jaurtia izatea baino; han ez da hilten barruko harra, ezta amatetan ere sua.

 


Publicar un comentario