Arratiako Eliza 2021

sábado, 4 de diciembre de 2021

Andra Maria sortzez garbia

Jai honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para esta fiesta.

Irakurgaiak euskeraz.

Bideoa.
 

ANDRA MARIAREN SORTZE GARBIA

SEMINARIOAREN EGUNA

AITA ETA SENIDE SAN JOSEREN ANTZERA

         

SARRERAKO OHARRA

 

            Senideok: Abendu aldian gagoz eta gaur Mariaren Sortze Garbia ospatzen dogu. Emakume honek Jesukristori zelan itxaron eta Bera zelan onartu erakusten deusku, gero mundu osoari eskaini deiogun salbamenezko opari lez.

 

Gaur, gainera, Seminarioaren eguna ospatzen dogu. Abadegaiak gogoan izango doguz gure otoitzean. San Joseren Urtea izanik “San Jose lez, aita eta anai” da aurtengo goiburua. Izan be abadegaiak, abade izango direnak, Nazareteko eskolan prestatuta, mandatari dira eta gizon eta emakumeen bizitza zaintzea dagokie, aitaren bihotzaz eta anai-arrebarengana doazela jakinda.

 

          Danok batera abestuz hasiko dogu ospakizuna.

 

ABESTIA:  Maria sortu zinan....

 

ABADEAREN AGURRA

 

          Andra Mariaren Baietzaz, gure munduaren erdian bere egonlekua jarri eban bakearen Jaungoikoa izan bedi zuekin.

 

DAMU OTOITZA

 

          Andra Mariak lez, apaltasunez, onartu dagigun gure zauriak osatzen dituan Jaungoikoagandiko eta anaia-arrebengandiko parkamena.

 

·        Osatzen eta parkatzen dauan maitasunaren Jaungoikoa zara Zu.  ERRUKI, JAUNA.

·        Salbatzen dauan Baietzaren Jaungoikoa zara Zu. KRISTO, ERRUKI.

·        Betetzen dan agintzariaren Jaungoikoa zara Zu. ERRUKI, JAUNA.

 

AINTZA:  Goratu daigun Jainko Aita pozez beterik, Kristo gure Jaun bakarraren bidez emoten deuskun bakeagaitik.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Gn 3, 9-15. 20:

   Bibliako lehenengo liburuko pasarte honen bidez, Jainkoa alboratzeko dogun joera azaltzen jaku. Ondorengo irakurgaietan ikusiko dogunez, Jainkoak, guk huts egin arren, behin eta barriro eskeintzen deusku bere salbamena. Entzun daigun, ba, lehenengo irakurgai hau esker onez.

 

Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Salmoa kantatuz,  abestu deiogun Jainkoari kantu  barria, gu salbatzen ari dalako

 

            “ Kanta Jaunari, kantu barri”...

 

 

Ef 1, 3-6. 11-12:

   Jainko Aitak bere seme-alaba izateko aukeratu gaitu. Jesukristoren anai-arrebak gara. Maria da lehenengo aukeratua, baina ez bakarra; horregaitik, Jainkoa bedeinkatzera eta goratzera dei egiten deusku Paulo apostoluak.

 

Lk 1, 26-38:

 

   Jaungoikoak ez deusku goitik behera ezarten bere salbamena. Eskeini egiten deusku. Mariaren baietzak beste baietz guztiei zabaldu deutse bidea. Euron bidez doa sendotzen Jainkoaren ekintza.

 "Aleluia"

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Jaungoikoa Gurasotzat daukenen uste osoz, aurkeztu deioguzan bere herriaren beharrizanak eta, baita, Berak gugandik itxaroten dauanari erantzuteko gogoa.

 

·                Eleizearen alde. Frantzisko aita santuak, gotzainek, abadeek eta diakonoek, Jesukristo Artzain onaren errukiz maitatu daiela euren ardurapean dagoan herria eta Jaun Samariar onaren arpegi errukitsua izan daitezala munduarentzat. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·                Seminaristen alde. Kristau-alkarteagaz batera “alkarregaz norabide berean joateko” prestakuntza izan dagien.  Eskatu deiogun Jaunari. 

 

·                Sufritzen dagozanen alde. Une gatx honeetan sufritzen eta beharrizanean dagozanek euren ondoan sentitu gaiezala, Jaungoikoak guztiontzat gura dauan zuzentasuna zabaltzeko konpromisoagaz. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·              Gu guztion alde. Gure artean sortu daitekezan bokazinoei lagun egiten jakin daigula. Eskatu deiogun Jaunari.

   

          Jauna, zure indarra eta laguntza sumatu daiguzala, txarto dagoana alboraturik, egunero deitzen deuskuzun zuzentasun eta itxaropen bidetik ibili gaitezan. Errege bizi zara-ta, gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA

 

          Gogoratu egizue gaurko diru batzea Seminarioaren alde dala.. Eskerrik asko eskuzabalak izateagaitik.

 

AZKEN OHARRA

   Senideok: Mariaren antzera, Jaungoikoak gugandik gura izan daikenera zabalik bizi izatera, bialtzen gaitu Eukaristia honek. Jainkoak egiten deuskun deiari erantzuteko ardureak eroan gagizala itxaropenez eta bihotzak zabalik bizi izatera.

 

                 “Ama maite Maria...”                       
         
ANDRA MARIAREN SORTZE GARBIA

SEMINARIOAREN EGUNA

            PADRE Y HERMANO COMO SAN JOSE

 

 

SARRERAKO OHARRA

            Senideok: Abendu aldian gagoz eta gaur Mariaren Sortze Garbia ospatzen dogu. Emakume honek Jesukristori zelan itxaron eta Bera zelan onartu erakusten deusku, gero mundu osoari eskaini deiogun salbamenezko opari lez.

En nuestra Diócesis hoy es el Día del Seminario. Los seminaristas y futuros sacerdotes, forjados en la escuela de Nazaret, son enviados como San José a custodiar la vida de cada persona que encuentren.

Nuestro seminario quiere ser hogar como lo fue Nazaret, un espacio amable donde perseveremos y hagamos crecer las vocaciones ministeriales en la Iglesia.

          Danok batera abestuz hasiko dogu ospakizuna.

 

ABESTIA:  Maria sortu zinan....

 

ABADEAREN AGURRA

          Andra Mariaren Baietzaz, gure munduaren erdian bere egonlekua jarri eban bakearen Jaungoikoa izan bedi zuekin.

 

DAMU OTOITZA

          Andra Mariak lez, apaltasunez, onartu dagigun gure zauriak osatzen dituan Jaungoikoagandiko eta anaia-arrebengandiko parkamena.

 

·        Osatzen eta parkatzen dauan maitasunaren Jaungoikoa zara Zu.  ERRUKI, JAUNA.

·        Salbatzen dauan Baietzaren Jaungoikoa zara Zu. KRISTO, ERRUKI.

·        Betetzen dan agintzariaren Jaungoikoa zara Zu. ERRUKI, JAUNA.

 

AINTZA:  Goratu daigun Jainko Aita pozez beterik, Kristo gure Jaun bakarraren bidez emoten deuskun bakeagaitik.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Gn 3, 9-15. 20:

   Bibliako lehenengo liburuko pasarte honen bidez, Jainkoa alboratzeko dogun joera azaltzen jaku. Ondorengo irakurgaietan ikusiko dogunez, Jainkoak, guk huts egin arren, behin eta barriro eskeintzen deusku bere salbamena. Entzun daigun, ba, lehenengo irakurgai hau esker onez.

            En el libro del Génesis, se nos narra a través de unas imágenes, cómo el hombre se aparta de Dios; pero Dios sigue ofreciendo su salvación.

 

Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Salmoa kantatuz,  abestu deiogun Jainkoari kantu barria, gu salbatzen ari dalako

            Con las palabras del salmo, cantamos a nuestro Dios. El, a pesar de nuestras infidelidades, viene a salvarnos.

 

“Kanta Jaunari, kantu barri”

Ef 1, 3-6. 11-12:

   Jainko Aitak bere seme-alaba izateko aukeratu gaitu. Jesukristoren anai-arrebak gara. Maria da lehenengo aukeratua, baina ez bakarra; horregaitik, Jainkoa bedeinkatzera eta goratzera dei egiten deusku Paulo apostoluak.

            San Pablo alaba a Dios porque nos ofrece su salvación. Todo es una historia de amor.

 

Lk 1, 26-38:

   Jaungoikoak ez deusku goitik behera ezarten bere salbamena. Eskeini egiten deusku. Mariaren baietzak beste baietz guztiei zabaldu deutse bidea. Euron bidez doa sendotzen Jainkoaren ekintza.

            Toda la vida de María, es un “SI”, a la voluntad de Dios. De esta forma, aparece Jesús en el mundo.     "Aleluia"

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Jaungoikoa Gurasotzat daukenen uste osoz, aurkeztu deioguzan bere herriaren beharrizanak eta, baita, Berak gugandik itxaroten dauanari erantzuteko gogoa.

 

·                Eleizearen alde. Frantzisko aita santuak, gotzainek, abadeek eta diakonoek, Jesukristo Artzain onaren errukiz maitatu daiela euren ardurapean dagoan herria eta Jaun Samariar onaren arpegi errukitsua izan daitezala munduarentzat. Eskatu deiogun Jaunari.

 

·                        Seminaristen alde. Kristau-alkarteagaz batera “alkarregaz norabide berean joateko” prestakuntza izan dagien.  Eskatu deiogun Jaunari. 

 

·               Que quienes sufren y pasan necesidad en estos tiempos difíciles, sientan que estamos a su lado implicados en hacer posible la justicia que Dios quiere para todos. Eskatu deiogun Jaunari

 

·               Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos abiertos a Dios que está presente en nuestras vidas. Eskatu deiogun Jaunari.

 

            Jauna, zure indarra eta laguntza sumatu daiguzala, txarto dagoana alboraturik, egunero deitzen deuskuzun zuzentasun eta itxaropen bidetik ibili gaitezan. Errege bizi zara-ta, gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA

          Recordad que la colecta de hoy estará destinada a nuestro Seminario Diocesano.  Gracias por vuestra generosidad.

 

AZKEN OHARRA

   Senideok: Mariaren antzera, Jaungoikoak gugandik gura izan daikenera zabalik bizi izatera, bialtzen gaitu Eukaristia honek.

            María será siempre para nosotros un ejemplo de seguimiento a Jesús. La celebración de esta fiesta, nos anime a vivir nuestra vocación cristiana

            “Ama maite Maria...”          

         
 


IRAKURGAIAK
Abenduak 8
Gn 3, 9-15. 20

Genesis liburutik
Jaungoiko Jaunak gizonari dei egin eta esan eutson: «Non zara?» Eta harek erantzun: «Baratzean ibilten asmau zaitut, eta bilosik nengoalako, bildurrez
gorde egin naz». Jaunak orduan: «Eta nok esan deutsu bilosik zengozana? Jatea galazo neutsun zugatzetik jan al dozu?» Gizonak erantzun: «Lagun ipini deustazun emakumeak emon deust haretatík, eta nik jan» Orduan Jaungoiko Jaunak esan eutson emakumeari
«Zer egin  dozu?»  Emakumeak  erantzun:  «Sugeak
atzipetu nau, eta nik jan».
Orduan Jaungoiko Jaunak sugeari esan eutson: «Hori egin dozulako,
madarikatua izango zara abere guztien eta landako piztia guztien artean; sabel-ganean ibiliko zara, narraz; zure bizitzako egun guztietan hautsa jango dozu.
Hasarrea sortuko dot zure eta emakumearen artean, zure jatorriaren eta harenaren artean; honek buruan emongo deutsu, zuk orpotik helduko deutsazunean”
Gizonak emazteari “Eba” jarri eutson izena, bizidun guztien ama dalako.


97. salmoa
Kanta Jaunari kantu barri,
egin bai ditu hainbat harrigarri
Kanta Jaunari kantu barrí,
egin bai ditu hainbat harrigarri.
Bere eskoiak emon deutso garaipena,
bere beso santuak.  
Ezagutuazo dau Jaunak Beragandiko garaipena,
agertu dau atzerrien aurrean bere zuzentasuna.
On eta leial izan dala gogoratu dau,
Israel etxeari buruz.
  
Ikusi dabe lur-muga danak
gure Jainkoagandiko garaipena.
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari,
egin oihu eta irrintzi, egin eresi.  
Ef 1, 3-6.11-12
San Paulo Apostoluak Efesotarrei
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa,
Jesukristo gure Jaunaren Aita, Espirituaren era guztietako bedeinkapenez zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana.
Haregan aukeratu ginduzan,
mundua sortu baino lehen, bere aurrean, maitasunez,
santu eta errubako izan gaitezan.
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-orde izateko,
Jesukristoren bidez,
bere nahiaren onberatasunez; bere Seme maiteagan
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak
Bera gorespenez bete dagian.
Kristogan oinordeko gara geu ere; horretara deituak izan gara, gauza guztiak Berak nahi dauanez egiten dituenaren erabagiz. Eta Kristogan uste on izan genduanok, Jainkoaren aintzaren gorespen izango gara.


Ebanjelioa Lk 1, 26-38

Aleluia  Lk 1, 28b.42b

Poztu zaitez, María, graziaz bete hori:
Jauna zugaz;
bedeinkatua zu emakumeen artean

Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban Jaungoikoak, Nazaret deritxon Galileako herri batera, birjina bategana; Dabiden etxeko Josegaz ezkontzeko berbea emonda egoan birjinea, eta María eukan izena
Aingeruak, haren etxean sartuta, esan eutson: «Poztu zaitez, graziaz bete hori: Jauna zugaz». Ikaratu egin zan María, berbok entzutean, eta pentsetan jarri zan zer izan ete eitekean halako agurra.
Aingeruak, orduan: «Ez izan bildurrik, Maria Jaungoikoaren ederra aurkitu dozu. Begira, sabelea sortu eta semea izango dozu; eta Jesus ezarriko deutsazu izena. Handia izango da; Goi-Goikoaren Semea deituko deutsoe; eta Jainko Jaunak Haren aita Dabide errege-aulkia emongo deutso; Jakoben etxean errege izango da beti, eta Haren erregetzak ez dau azkenik izango».
Baina Mariak orduan aingeruari: «Zelan izan leiteke horí? Nik ez dot gizonik ezagutzen-eta». Eta aingeruak: «Espiritu Santua jatsiko da zugana, eta Goi-Goikoaren indarrak bere kerizpean hartuko zaitu horregaitik, zugandik jaioko dan Santuari Jaungoikoren: Seme deituko deutsoe. Hara, Isabel zure lengusine ere, bere zahartzaroan, seindun dago; eta harako agorra zalako a, seigarren hilabetean aurkitzen da, Jaungoiakoarentzat ez dago ezinezkorik ezer-eta».
Mariak orduan: «Hona hemen ni, Jaunaren mirabea jazo bekit zeuk dinozun lez». Orduan aingeruak itzi egin eban.
No hay comentarios: