Hala ere... Lourdes Iriondo & Xabier Lete

jueves, 15 de agosto de 2019

Andra Mari: Igorre eta Zeanuriko jaiak

Zeanuriko Andra Mari parrokiko erretaularen detailea
Jai honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para esta fiesta.

Irakurgaiak euskeraz.


ANDRA MARIA BIRJINEAREN ZERURATZEA

SARRERAKO OHARKIZUNA   Senideok. Egun on eta ondo etorri  ospakizun honetara.

             Gaur Mariaren jai handienetako bat ospatzen dogu: Andra Mariaren zeruratzea, itxaropenera gonbidatzen gaituen jaia.

            Mariak bere semearen piztuera erdibanatzen dau, konpartitzen dau eta betirako Jainkoarekin dago. Berarengan bete da jaunaren hitza: “ Ni nagoen tokian, han egongo da nire zerbitzaria ere”              Gaur Andra Mariaren jaia ospatzeko alkartu gara.. Poztasunez beterik, hasi eta ospatu dagigun Eukaristia   "Zeruko Ama izar argia…."

DAMU-OTOITZA   Senideok: gure helburuak eta amesak beti joaten dira gure egintzak baino urrinago; apaltasun guztiaz autortu daigun geure ezina eta geure pekatua:   - Jesus Jauna, gu salbatzearren Maria Birjinagandik jaio zinana. ERRUKI, JAUNA.   - Jesus Jauna, heriotza ondoren zeure Ama zerura jaso zenduana. KRISTO, ERRUKI.   - Jesus Jauna, behartsu eta pekatarion itxaropena zareana. ERRUKI, JAUNA. AINTZA

Oihukatu dagigun Jainkoaren aintza, Mariaren zeruratzean agertu danaHITZAREN LITURGIAApk 11, 19a - 12, 1. 3-6a. 10ab:   Gaurko lehenengo irakurgaiak garaipen-mezu bat dakarsku: munduko gatxen eta ezbeharren erdian, Jaungoikoaren salbamena iragarten jaku.Erantzun-Salmoa:  44. Salmoa
 

            Hamabi izarrez koroatutako erregin barriari, abestu nahi dautsagu, gure Ama Mariari, aspaldiko salmo hau abestuz.Gure erregina zure eskoian dago zutik1 Kor 15, 20-26:

 

   
Salbamen guztia Kristoren heriotza-biztueratik dator; Bera dogu, hilen artetik biztuz, betiko bizitzara igaro dan lehen gizakia. Eta Haren ondoren, Andra Maria ere zeruratua izan da gorputz eta arima.Lk 1, 39-56:   Jaungoikoak Mariagan gauza haundiak eta benetan harrigarriak egin ditu. Guztiak kontuan izanik, Maria Jaungoikoaren aurrean esker oneko agertzen da.   Geuk ere goratu dagigun gure Ama hain zoriontsu egin dauan Jaungoikoa,  Aleluia abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA 

   Senideok: Maria Jaungoikoaren ondoan gure alde daukagula jakinik, zuzendu deioguzan geure eskariak Aitari:   - Eleizearen alde: Andra Mariaren antzera, erromes bizi daitela mundu honetan, besteen beharrizanetara adi egonaz.       ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   - Gaixoen eta behartsuen alde, espetxeratuen eta erbesteratuen alde, bakarrik eta nahigabe   artean bizi diranen alde: euren ingurukoen maitasuna eta zeruko Amaren laguntza gozau dagiezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   - Euskalerriaren alde, egoera larrian aurkitzen dire herrietatik datozen pertsonak,  gugan harrera ona izan dagien eta horretarako Zeruko Amaren laguntza izan daigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI   -  Gu guztion alde: beti bizi gaitezala zuhur besteen preminak ikusteko, itzarrik behar gaituan edozeinengana hurreratzeko, eta sendo zerbitzuan irauteko.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   Jaungoiko gure Jauna, ezarri egizu gure bihotzetan Andra Mariaren esker onezko kantua; Zuk guretzat egunero egiten dituzun miragarriak eskertzen jakin dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA   Maria gorputz eta arima zerura jasoa izan dala ospatu dogu. Zeruko Amari geure maitasuna eta esker ona agertu deutsaguz. Berak gorde gagizala bere babespean eta zaindu dagiala gure herria.   "Begoñako Andra Mari…"

                        ANDRA MARIA BIRJINEAREN ZERURATZEA

SARRERAKO OHARKIZUNA   Senideok: Gaur, Eleiza osoak, pozez beterik, Andra Maria gorputz eta arima zerura jasoa izan zala ospatzen dau.

           

             Maria noiz eta zelan hil zan ez dakigu. Baina Eleizeak aspalditik ospatzen dau haren zeruratzea. Eta zeruratze-misterio honek hauxe esan nahi dau: bere Seme Jesusegaz batera heriotzea oso-osoan menperatu dauala; Kristoren aintzan bete-betean sartuazo dauala Jaungoiko Aitak.

  Gaur Andra Mariaren jaia ospatzeko alkartu gara.. Poztasunez beterik, hasi eta ospatu dagigun Eukaristia   "Zeruko Ama izar argia…."DAMU-OTOITZA   Senideok: gure helburuak eta amesak beti joaten dira gure egintzak baino urrinago; apaltasun guztiaz autortu daigun geure ezina eta geure pekatua:   - Jesus Jauna, gu salbatzearren Maria Birjinagandik jaio zinana. ERRUKI, JAUNA.   - Jesus Jauna, heriotza ondoren zeure Ama zerura jaso zenduana. KRISTO, ERRUKI.   - Jesus Jauna, behartsu eta pekatarion itxaropena zareana. ERRUKI, JAUNA. AINTZA

Oihukatu dagigun Jainkoaren aintza, Mariaren zeruratzean agertu dana

HITZAREN LITURGIA

Apk 11, 19a - 12, 1. 3-6a. 10ab:   Gaurko lehenengo irakurgaiak garaipen-mezu bat dakarsku: munduko gatxen eta ezbeharren erdian, Jaungoikoaren salbamena iragarten jaku. 

Erantzun-Salmoa:  44. Salmoa
 

            Hamabi izarrez koroatutako erregin barriari, abestu nahi dautsagu, gure Ama Mariari, aspaldiko salmo hau abestuz.Gure erregina zure eskoian dago zutik1 Kor 15, 20-26:   Salbamen guztia Kristoren heriotza-biztueratik dator; Bera dogu, hilen artetik biztuz, betiko bizitzara igaro dan lehen gizakia. Eta Haren ondoren, Andra Maria ere zeruratua izan da gorputz eta arima.Lk 1, 39-56:   Jaungoikoak Mariagan gauza haundiak eta benetan harrigarriak egin ditu. Guztiak kontuan izanik, Maria Jaungoikoaren aurrean esker oneko agertzen da.   Geuk ere goratu dagigun gure Ama hain zoriontsu egin dauan Jaungoikoa,  Aleluia abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA   Senideok: Maria Jaungoikoaren ondoan gure alde daukagula jakinik, zuzendu deioguzan geure eskariak Aitari:   - Eleizearen alde: Mariaren antzera, gaurko munduan, itxaropenaren ezaugarri izan daiten.       ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   - Geisoen eta behartsuen alde, espetxeratuen eta erbesteratuen alde, bakarrik eta nahigabe   artean bizi diranen alde: euren ingurukoen maitasuna eta zeruko Amaren laguntza gozau dagiezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   - Gure herriaren alde: Jaiak, alaitasunean eta bakean ospatzeko  guztiok ahalegindu gaitezan eta horretarako Zeruko Amaren laguntza izan daigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI   -  Gure familia, gure lagun eta gu guztion alde: Jaungoikoak bere maitasunean eta zeruaren itxaropenean zaindu gagizan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   Jaungoiko gure Jauna, ezarri egizu gure bihotzetan Andra Mariaren esker onezko kantua; Zuk guretzat egunero egiten dituzun miragarriak eskertzen jakin dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA   Maria gorputz eta arima zerura jasoa izan dala ospatu dogu. Zeruko Amari geure maitasuna eta esker ona agertu deutsaguz. Berak gorde gagizala bere babespean eta zaindu dagiala gure herria.   "Begoñako Andra Mari…"                               ANDRA MARIA BIRJINEAREN ZERURATZEA

SARRERAKO OHARKIZUNA   Senideok: Gaur, Eleiza osoak, pozez beterik, Andra Maria gorputz eta arima zerura jasoa izan zala ospatzen dau.

           

   Maria noiz eta zelan hil zan ez dakigu. Baina Eleizeak aspalditik ospatzen dau haren zeruratzea. Eta zeruratze-misterio honek hauxe esan nahi dau: bere Seme Jesusegaz batera heriotzea oso-osoan menperatu dauala; Kristoren aintzan bete-betean sartuazo dauala Jaungoiko Aitak.            Celebramos la subida de María a los cielos. Es la fiesta de la Asunción. Fiesta para nuestra esperanza y nuestra fe. La que fue bendita entre todas las mujeres, encabeza la marcha del pueblo de Dios, que camina hacia la Tierra de Promisión.

           

  Poztasunez beterik, hasi eta ospatu dagigun Eukaristia

     "Zeruko Ama izar argia..."

DAMU-OTOITZA   Senideok: gure helburuak eta amesak beti joaten dira gure egintzak baino urrinago; apaltasun guztiaz autortu daigun geure ezina eta geure pekatua:   - Jesus Jauna, gu salbatzearren Maria Birjinagandik jaio zinana. ERRUKI, JAUNA.   - Jesus Jauna, heriotza ondoren zeure Ama zerura jaso zenduana. KRISTO, ERRUKI.-         Jesus Jauna, behartsu eta pekatarion itxaropena zareana. ERRUKI, JAUNA. AINTZA


Oihukatu dagigun Jainkoaren aintza, Mariaren zeruratzean agertu dana

HITZAREN LITURGIAApk 11, 19a - 12, 1. 3-6a. 10ab:            Gaurko lehenengo irakurgaiak garaipen-mezu bat dakarsku: munduko gatxen eta ezbeharren erdian, Jaungoikoaren salbamena iragarten jaku.

           

            A través de unas imágenes se nos dirá en el Libro del Apocalipsis, que la victoria final corresponde a Dios. Él vence la muerte y el pecado.Erantzun-Salmoa:  44. Salmoa
         Hamabi izarrez koroatutako erregin barriari, abestu nahi dautsagu, gure Ama Mariari, aspaldiko salmo hau abestuz.

          En este salmo cantamos a María que ha sido elegida por Dios e introducida en el palacio real

         Gure erregina zure eskoian dago zutik


1 Kor 15, 20-26:             Salbamen guztia Kristoren heriotza-biztueratik dator; Bera dogu, hilen artetik biztuz, betiko bizitzara igaro dan lehen gizakia. Eta Haren ondoren, Andra Maria ere zeruratua izan da gorputz eta arima.

            La resurrección de Jesús es para los creyentes, la primera señal del triunfo de la vida sobre la muerte.Lk 1, 39-56:          Jaungoikoak Mariagan gauza haundiak eta benetan harrigarriak egin ditu. Guztiak kontuan izanik, Maria Jaungoikoaren aurrean esker oneko agertzen da.

            María sabe que todo cuanto tiene es don y regalo de Dios. Por eso su canto, es un canto de acción de gracias: El Magnificat

            Geuk ere goratu dagigun gure Ama hain zoriontsu egin dauan Jaungoikoa, zutunik Aleluia abestuz.JAINKO HERRIAREN OTOITZA       

Senideok: Maria Jaungoikoaren ondoan gure alde daukagula jakinik, zuzendu deioguzan geure eskariak Aitari:     - Eleizearen alde: Andra Mariaren antzera, erromes bizi daitela mundu honetan, besteen beharrizanetara adi egonaz.       ESKATU DEIOGUN JAUNARI.- Por  todos los  que sufren por cualquier causa, que encuentren en su difícil caminar una mano cálida y cercana capaz de aliviar sus sufrimientos.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   - Euskalerriaren alde, egoera larrian aurkitzen dire herrietatik datozen pertsonak,  gugan harrera ona izan dagien eta horretarako Zeruko Amaren laguntza izan daigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI- Por  todos nosotros para que vivamos siempre despiertos ante quien nos necesita y sin flaquear en el servicio gratuito y desinteresado.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.   Jaungoiko gure Jauna, ezarri egizu gure bihotzetan Andra Mariaren esker onezko kantua; Zuk guretzat egunero egiten dituzun miragarriak eskertzen jakin dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA   Maria gorputz eta arima zerura jasoa izan dala ospatu dogu. Zeruko Amari geure maitasuna eta esker ona agertu deutsaguz. Berak gorde gagizala bere babespean eta zaindu dagiala gure herria.

            Que este día, sea un día lleno de luz, de esperanza, de gozo. Al igual que María sepamos alabar a Dios dándole gracias por lo que El es y por todo lo que de El hemos recibido.   "Begoñako Andra Mari..."HITZAREN LITURGIALehenengo irakurgaia Apokalipsis liburutikEdegi zan, zeruan dagoan Jaungoikoaren etxea, eta Haren barruan Alkartasun kutxa agertu zan. Ikusgarri handia agertu zan zeruan: emakume bat, eguzkiz jantzita, eta iretargia oinpeko, eta hamabi izarreko koroia buruan.Beste ikusgarri bat ere agertu zan zeruan: herensuge gorri handi bat; zazpi buru eta hamar adarrekoa; eta buruetan zazpi koroe zituana. Haren buztanak zeruko izarrak, hirutatik bat, arrastaka eroiazan, eta lurrera bota zituan. Herensugea, zeina izateko egoan emakumearen aurrean gelditu zan, jaio orduko semea irusteko. Emakumeak izan eban semea, herri guztiak burdin zigorrez zuenduko dituana; hartu eban seme hori eta Jainkoaren aulkira eroan eban. Emakumeak, barriz, iges egin eban basamortura, Jainkoak prestautako leku batera.Eta oihu handi bat entzun neban zeruan:

“Oraintxe etorri da salbamena,

gure Jainkoaren indarra eta erregetza,

eta bere Kristoren ahalmena“.

Erantzun Salmoa:     44. SalmoaErreginea, Ofirko urrez apaindurik,

Zure eskuman dago zutunik.

          R/. Gu-re_e-rre-gi-na zu-re_es-kui-ne-an  da-go zu-tik.

Bai, Jaunak Sion beretzat aukeratu dau, '

eta bere egoitzarako irrikatu izan dau.

«Hau da nire betirako atsedena, '

toki honetan biziko naz, hauxe da-ta nahi nebanaR/.Bigarren irakurgaia San Paulo Apostoluak KorintotarreiSenideok: Biztu da Kristo hilen artetik, hildakoen lehenengo frutu lez. Izan ere, gizon baten bidez etorri bazan heriotzea, gizon baten bidez etorri da hildakoen biztuerea ere. Adanegan guztiak heriotzea dauken lez, Kristogan bizia izango dabe guztiak. Baina bakoitzak bere mailan: lehenengo, Kristok, lehenengo frutu lez; gero, kristinau guztiak, Ha barriro etortean. Ostean, azkenekoak, Kristok Jainko Aitari erreinua bihurtzen deutsonean, ahalmen, aginte eta indar guztiak ezereztu eta gero.Berak euki behar daualako erregetza, Jainkoak “arerio guztiak Haren oinazpian ipini arte“. Heriotzea izango da azken erezeztuko dan arerioa; izan ere, Liburu Santuak holan dino: “Guztiak haren oinazpian ezarri ditu“.Jesukristoren Ebanjelioa san Lukasen liburutik.Aldi haretan, Maria jagi eta bizi-bizi mendi aldera joan zan, Judeako herri batera; eta Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin eutson.Mariaren agurra entzun ebaneko, Isabeli salto egin eutson sabelean umeak. Isabel Espiritu Santuaz bete zan, eta honan esan eban oihu handiz: “Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nondik niri neure Jaunaren ama nigana etortea? Zure agurra nire belarrietara heldu orduko, salto egin deust umeak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu dozulako: Jaunak beteko dau esan deutsuna!”.Orduan Mariak esan eban:

“Haundiesten dau nire arimak Jauna,

pozaren pozez daukat neure barrua;

Jainkoa da eta nire salbamena,

ikusi dau eta mirabe honen ezereztasuna.Dohatsu deituko deuste gaurdanik gizaldi guztiak,

haundiak egin deustazalako Ahalguztidunak:

Santua da Haren izena,

eta Haren errukia gizaldiz gizaldi,

bildur deutsoenakana.Bere besoaren indarra erabili dau,

burru-harroak ondatu ditu,

bota ditu euren ahulkitik haundikiak,

eta gora jaso ditu ezerezak;

ondasunez bete ditu gosez egozanak,

eta esku-hutsik bialdu asko eukenak.Bere gain hartu dau Israel, bere morroia,

errukia gogoratu jakola;

gure gurasoei halan eutsen berbea emona,

Abrahani eta ondorengoei betiko esana“.Hiru hilabete inguru egon zan Maria Isabelegaz,

eta gero etxera joan zan.