Jesusen hitza

lunes, 22 de abril de 2024

Bizi harremanak Contacto vital Jose Antonio Pagola


Joanen ebanjelioko kontakizunaren arabera, Jesusek, bere heriotza aurreko egun batean, bere desirarik sakonena agertu die ikasleei: «Iraun niregan». Ezagunak ditu beraien koldarkeria eta eskastasuna. Kasu askotan aurpegiratu izan die beren fede eskasa. Berari bizi-loturaz atxikirik bizi ez badira, ezin biziraungo dute.

Jesusen hitzak ezin argiago eta ezin adierazkorrago dira: «Aihenak, mahatsondoari itsatsirik ez bada, berez fruiturik ezin eman duen bezala, gauza bera zuek ere nigan bizi ez bazarete». Beraren ondoan ikasi eta bizi dutenari irmo loturik eusten ez badiote, agor izango dute beren bizitza. Jesusen Espirituaz bizi ez badira, Jesusek berak hasitakoa galdu egingo da.

Hizkuntza biribila erabili du Jesusek: «Neu naiz mahatsondoa eta zuek aihenak». Ikasleengan Jesusengandik datorren izerdiak jariatu behar du. Ez dezatela hori sekula ahaztu. «Nigan irauten duenak nik beragan bezala, fruitu ugari emango du; ni gabe ezin baituzue ezer ere egin». Jesusengandik bereizirik, beraren ikasleok ezin dugu ezer egin.

Jesusek ez die eskatzen beragan iraun dezaten bakarrik. Esaten die ere, «beraren hitzek iraun dezatela beraiengan». Ez ditzatela ahantzi. Bizi daitezela beraren ebanjeliotik. Hori dute iturburua, nondik edan jakiteko. Esana zien beste batean: «Esan dizkizuedan hitzak espiritu eta bizi dira».

Berpiztuaren Espirituak bizirik eta eginkor jarraitzen du gaur egun beraren Elizan, eta era askotan; gainera, Jesusen presentzia ikusezin eta isilak ezaugarri ikusgarriak eta ahots zehatza hartzen ditu bera hurbiletik ezagutu eta jarraitu ziotenek ebanjelio-kontakizunetan gorde duten oroitzapenari esker. Ebanjelioak fedez irakurtzen edo entzuten ditugunean harremanetan jartzen gara Jesusen mezuarekin, beraren bizierarekin eta Jainkoaren erreinuaz agertu duen egitasmoarekin.

Horregatik, ebanjelioetan dago kristau-elkarteek beren bizitza eraberritzeko behar duten indarrik ahaltsuena. Jesusen jarraitzaile-nortasuna berreskuratzeko behar dugun energia. Jesusen ebanjelioa da tresna pastoral garrantzizkoena Eliza gaur egun eraberritzeko.

Gure elkarteetako kristau askok ebanjelioez «bigarren eskuko» ezagutza bakarrik du. Jesusez eta beronen mezuaz dakiten guztia predikariei eta katekistei entzundakotik berreraiki ahal izan dutena besterik ez dute. «Jesusen hitzekin» harreman pertsonalik izan gabe bizi dute beren fedea.

Neke da imajinatzea «ebanjelizazio berri bat», jendeari ebanjelioekin harreman zuzenekoago eta ondo-hondokoago bat egiteko aukera erraztu gabe. Ezerk ez du indar ebanjelizatzaileagorik Jesusen ebanjelioa elkarrekin entzutearen esperientziak baino: gure egun hauetako galderak eta guzti, problemak, sufrimenduak, esperantzak eta guzti.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 5. igandea – B (Joan 15,1-8)

CONTACTO VITAL

Según el relato evangélico de Juan, en vísperas de su muerte, Jesús revela a sus discípulos su deseo más profundo: «Permaneced en mí». Conoce su cobardía y mediocridad. En muchas ocasiones les ha recriminado su poca fe. Si no se mantienen vitalmente unidos a él, no podrán subsistir.

Las palabras de Jesús no pueden ser más claras y expresivas: «Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Si no se mantienen firmes en lo que han aprendido y vivido junto a él, su vida será estéril. Si no viven de su Espíritu, lo iniciado por él se extinguirá.

Jesús emplea un lenguaje rotundo: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos». En los discípulos ha de correr la savia que proviene de Jesús. No lo han de olvidar nunca. «El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada». Separados de Jesús, sus discípulos no podemos nada.

Jesús no solo les pide que permanezcan en él. Les dice también que «sus palabras permanezcan en ellos». Que no las olviden. Que vivan de su evangelio. Esa es la fuente de la que han de beber. Ya se lo había dicho en otra ocasión: «Las palabras que os he dicho son espíritu y vida».

El Espíritu del Resucitado permanece hoy vivo y operante en su Iglesia de múltiples formas, pero su presencia invisible y callada adquiere rasgos visibles y voz concreta gracias al recuerdo guardado en los relatos evangélicos por quienes lo conocieron de cerca y le siguieron. En los evangelios nos ponemos en contacto con su mensaje, su estilo de vida y su proyecto del reino de Dios.

Por eso, en los evangelios se encierra la fuerza más poderosa que poseen las comunidades cristianas para regenerar su vida. La energía que necesitamos para recuperar nuestra identidad de seguidores de Jesús. El evangelio de Jesús es el instrumento pastoral más importante para renovar hoy a la Iglesia.

Muchos cristianos buenos de nuestras comunidades solo conocen los evangelios de «segunda mano». Todo lo que saben de Jesús y de su mensaje proviene de lo que han podido reconstruir a partir de las palabras de los predicadores y catequistas. Viven su fe sin tener un contacto personal con «las palabras de Jesús».

Es difícil imaginar una «nueva evangelización» sin facilitar a las personas un contacto más directo e inmediato con los evangelios. Nada tiene más fuerza evangelizadora que la experiencia de escuchar juntos el evangelio de Jesús desde las preguntas, los problemas, sufrimientos y esperanzas de nuestros tiempos.

José Antonio Pagola

5 Pascua – B (Juan 15,1-8)

No hay comentarios: