Goazen Markinara!

martes, 3 de mayo de 2022

Pazkoako 4. domekea B

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

 
Irakurgaiak euskeraz.

                                               

                                              

                                                 

                                                PAZKOKO IV. DOMEKEA (C)

Bokazinoen aldeko Munduko Otoitz Eguna

Itzi zure arrastoa. Izan testigu

 

 

SARRERAKO OHARRA

          Pazko giroan, egun on guztioi:

          Pazko aldiko laugarren domeka honetan, Jesus Artzain On lez ikusten dogu. Bere bizia emon dau, guk Bizia izan dagigun.

          Jesukristoren artzaintza onartzeak, babes barik edo galduta dagozanen artzain izateko deia zabaltzen deusku.

 

 Bokazinoen aldeko Munduko Otoitz Eguneko goiburuak hauxe diñosku:: “Itzi zure arrastoa. Izan testigu” Bizitza ibilbidea da. Bakotxa bere bokaziotik, testigu izateko deia egiten jaku.

Abestuz emon deiogun hasiera ospakizunari.

 

 ABESTIA: Abestu dagigun danok, misterio....

 

ABADEAREN AGURRA

 

          Bere Espirituaren indarrez, Artzain Onaren eskutik betiko Bizira garoazan Jaungoiko Aita egon bedi zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

          Eukaristia hastean, eskatu deiogun Jaungoikoari, gure bateo egunean jaso genduzan maitasuna eta fedea barritu dagizala gugan.

 

URAZ bedeinkatu aurretik

 

Hartuko dogu ura pozik...    Azkenean, abadeak dino:

 

          Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukerea emon daigula. Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 13, 14. 43-52:

 

            Jesusen testigu bik -Paulok eta Bernabek- adoretsu iragarten dabe Jesusen Barri Ona: judeguen artean lehenengo, eta jentilen artean gero.

 

Erantzun-Salmoa:  99. Salmoa

 

            Pertsona fededun batek, Jainkoaren familiko sentitzen dalako, izadi guztiarekin poztasunez beterik Jainkoa goresten dau.

 

 "Lur osoa egiozu irrintzi Jainkoari..."

 

Apk 7, 9. 14b-17:

            Irakurgai honetan aitatzen jakun "Jaungoikoaren Bildotsa" Jesus Artzain Ona dogu. Berak eroaten dau Jaungoikoaren Herri Barria ur bizien iturrietara eta larra onetara.

 

Jn 10, 27-30:

            Entzun dagiguzan, orain, Jesus Artzain Onaren berbak. Baina, aurretik, "Aleluia" abestuz goratu dagigun Jauna.

 

Jesusek eban ustea

lora fruitu egitea

errukitsuak izan gaitezen

Jesus da bidea.

Errukiaren fruitua

asetzea gosetua

egarri dana lagundu eta

arrotza_onartua

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Konfiantza beteaz, aurkeztu daioguzan Jaungoiko Aitari gure beharrizanak, beti entzuten deusku eta. Hauxe erantzungo dogu: Etor bedi zure Erreinua!

 

§  Gure Elizbarrutiaren alde: Espirituaren argi eta bultzadaz, guztiok baterako bidea egin eta alkartasunezko jokaeraz mundu zuzenako bat eraikitzen saiatu gaitezan. Egin dagigun otoitz.

 

§  Gure gizartearen alde: danon artean bakea, alkarrizketea eta adiskidetasuna landu daiguzan. Egin dagigun otoitz.

 

§   Kristauok;  bai  laiko, abade edo erlijioso, bakotxak, hartutako bokazioari jarraituz Jesusen Barri Onaren testigu izan gaitezan. Egin dagigun otoitz.

 

§  Gure parrokiaren alde: Aita-amaren maitasuna erakutsiz, behartsuenak onartzeko gauza izan gaitezan. Egin dagigun otoitz

 

          Jauna, gure Jaungoikoa, entzun gure otoitza; egizu, zure Semeari jarraituz, zure borondatea gero eta zintzoago bete dagigula. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

 

OHARRAKAGURRA

 

            Senideok, leku guztietan agertu dagigula Jesus dala gure Artzain Ona, Haren bideak jarraitzean aurkitzen ditugula poza eta salbamena.

 

            "Jesus, munduko Argia..."PAZKOKO IV. DOMEKEA (C)

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

“Deja tu huella. Sé testigo”

 

 

SARRERAKO OHARRA

    Pazko giroan, egun on guztioi:

          Pazko aldiko laugarren domeka honetan, Jesus Artzain On lez ikusten dogu. Bere bizia emon dau, guk Bizia izan dagigun.

          Jesukristoren artzaintza onartzeak, babes barik edo galduta  dagozanen  artzain izateko deia zabaltzen deusku.

 

Este año, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones  tiene como lema «Deja tu huella. Sé testigo”  Es la llamada que se nos hace, desde nuestra vocación particular, a ser testigos de la Buena Noticia, que es Jesús.

Abestuz emon deiogun hasiera ospakizunari.

 

 

 ABESTIA: Abestu dagigun danok, misterio....

 

ABADEAREN AGURRA

          Bere Espirituaren indarrez, Artzain Onaren eskutik betiko Bizira garoazan Jaungoiko Aita egon bedi zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

          Pidamos al empezar la eucaristía que Dios renueve en nosotros la gracia de su amor y de fe que recibimos en nuestro bautismo, y que ahora conmemoramos recibiendo la aspersión del agua bendecida.

 

URAZ bedeinkatu aurretik

 

Hartuko dogu ura pozik...    Azkenean, abadeak dino:

          Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukerea emon daigula. Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 13, 14. 43-52:

 

            Jesusen testigu bik -Paulok eta Bernabek- adoretsu iragarten dabe Jesusen Barri Ona: judeguen artean lehenengo, eta jentilen artean gero.

            La Palabra de Dios es para Pablo y Bernabé fuego que devora los corazones. Ellos tienen prisa de dar testimonio y nos animan a ser constantes en la fe y en el seguimiento de Jesús.

 

Erantzun-Salmoa:  99. Salmoa

            Pertsona fededun batek, Jainkoaren familiko sentitzen dalako, izadi guztiarekin poztasunez beterik Jainkoa goresten dau.

            El salmista canta a Yaveh porque se siente miembro del pueblo de Dios

 "Lur osoa egiozu irrintzi Jainkoari..."

Apk 7, 9. 14b-17:

            Irakurgai honetan aitatzen jakun "Jaungoikoaren Bildotsa" Jesus Artzain Ona dogu. Berak eroaten dau Jaungoikoaren Herri Barria ur bizien iturrietara eta larra onetara.

            Sin miedo podemos mirar el futuro. En la casa del Padre hay lugar para todos los que creen que Jesús es el señor. No vamos al vacío: los brazos del  Padre nos esperan.

 

Jn 10, 27-30:

            Escuchar la Palabra de Jesús es signo de que pertenecemos a su Reino.

            Escuchemos al Buen Pastor: El conoce a las ovejas y da la vida por ellas.

            Entzun dagiguzan, orain, Jesus Artzain Onaren berbak. Baina, aurretik, "Aleluia" abestuz goratu dagigun Jauna.

 

Jesusek eban ustea

lora fruitu egitea

errukitsuak izan gaitezen

Jesus da bidea.

Errukiaren fruitua

asetzea gosetua

egarri dana lagundu eta

arrotza_onartua.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

          Konfiantza beteaz, aurkeztu daioguzan Jaungoiko Aitari gure beharrizanak, beti entzuten deusku eta. Hauxe erantzungo dogu: Etor bedi zure Erreinua!

 

§  Gure Elizbarrutiaren alde: Espirituaren argi eta bultzadaz, guztiok baterako bidea egin eta alkartasunezko jokaeraz mundu zuzenako bat eraikitzen saiatu gaitezan. Egin dagigun otoitz.

 

§  Kristauok;  bai  laiko, abade edo erlijioso, bakotxak, hartutako bokazioari jarraituz Jesusen Barri Onaren testigu izan gaitezan. Egin dagigun otoitz.

 

§  Por todos los seguidores de Jesucristo, para que la fe en Dios Padre nos haga capaces de reconocer a los demás como verdaderos hermanos. Egin dagigun otoitz.

 

§  Por nuestra comunidad parroquial, para que mostrando el Amor del Padre seamos capaces de acoger a los más necesitados. Egin dagigun otoitz.

 

          Jauna, gure Jaungoikoa, entzun gure otoitza; egizu, zure Semeari jarraituz, zure borondatea gero eta zintzoago bete dagigula. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

 

OHARRA


AZKEN AGURRA

            Senideok, leku guztietan agertu dagigula Jesus dala gure Artzain Ona, Haren bideak jarraitzean aurkitzen ditugula poza eta salbamena.

            El Buen Pastor nos invita a proclamar  el Reino de Dios, desde nuestra situación. Tenemos que dar un testimonio valiente y generoso. Que la eucaristía que hemos celebrado nos dé fuerzas, para cumplir nuestra misión.

            "Jesus, munduko Argia..."

PAZKOALDIKO IV. DOMEKEA

Ez dogu beste inor salbau gakezanik.

Apostoluen Eginak liburutik
(Eg 4, 8-12)

            Orduan, Pedrok, Espiritu Santuaz beterik, esan eban: «Herriko agintari eta zaharrok, gaur, gaixo bati eginiko mesedea dala eta, noren eskuz osatu dan itauntzen deuskuzue; bego, beraz, argi zuentzat guztiontzat eta Israel herri osoarentzat, zuek kurutzeratu eta Jainkoak hilen artetik biztu eban Jesu Kristo Nazaretarraren izenean dozuela gizon hau zeuen aurrean osatuta. Jesus hauxe da zuek, "etxegileok, baztertutako harria, giltzarri jazo dana". Honegan bakarrik dogu salbamena, ez deusku-eta Jainkoak gizon-emakumeoi beste inor emon eguzkipean, gu salbau gaikezanik».

Erantzun-salmoa
(Sal 117, 1 eta 8-9. 21-23. 26 eta 28-29)

                                                                                                                                                         
Etxegileek baztertutako harria,
berori jazo da giltzarria.

Eskerrak Jaunari, ona da-eta,
Haren maitasuna betikoa da-eta.
Hobe da Jaunagana batzea,
eta ez gizakiengan uste on izatea;
hobe da Jaunagana batzea,
eta ez handikiengan uste on izatea

Eskerrak Zuri, entzun nozulako,
salbamen bihurtu zatxatazalako.
Etxegileek baztertutako harria,
berori da giltzarria.
Jaunak egin dau hori,
gure begien harrigarri.

Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena,
bedeinkatzen zaituegu Jaunaren etxean.
Zu zara nire Jainko, eskerrak emoten deutsudaz;
ene Jainko, goresten zaitut.
Eskerrak Jaunari, ona da-eta,
Haren maitasuna betikoa da-eta.


Dan lakoa ikusiko dogu Jainkoa.

San Joan Apostoluaren lehenengo epistolatik
(1 Jn 3, 1-2)

            Seme-alaba maiteok: Begira zenbaterainoko maitasuna agertu deuskun Aitak, Jainkoaren seme-alaba izena daroagu-eta, baita izana ere. Hona zergaitik munduak ez gaituan ezagutzen: Aita ere ezagutu ez ebalako. Ene maiteok, orain Jainkoaren seme-alaba gara; gero izango garana oraindino ez da agertu. Badakigu, Kristo agertzen danean, beraren antzeko izango garala, dan lakoa ikusiko dogu-eta.

Artzain onak bere bizia emoten dau ardiakaitik.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 10, 11-18)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari: «Neu naz artzain ona. Artzain onak bere bizia emoten du ardien alde. Ez, ostera, morroiak, artzain ez danak eta ardiak bereak ez dituanak; honek, otsoa etorten ikustean, ardiak itzi eta ihes egiten dau; eta otsoak ardiak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu. Izan ere, morroiari lansaria jako ardura eta ez ardiak.
            Neu naz artzain ona. Ezagutzen ditut neure ardiak, eta neureek ezagutzen nabe Ni, Aitak Ni ezagutzen nauan eta Nik Aita ezagutzen dodan lez. Nik neure bizia emoten dot ardien alde. Baditut artegi honetakoak ez diran beste ardi batzuk ere; honeek ere erakarri egin behar ditut; entzungo dabe nire ahotsa eta artalde bakarra izango dira, artzain bakarraren gidaritzapean.
            Horregaitik maite nau Aitak: neure bizia emoten dodalako, barriro eskuratzeko. Ez deust bizia inork kentzen; neure kabuz emoten dot nik. Neure esku dot emotea eta neure esku barriro eskuratzea. Hori da neure Aitagandik hartu dodan agindua».