Jesusen hitza

jueves, 19 de octubre de 2023

Laudate Deum aurkezpena Gernikan

 


30 lagun inguru batu dira Aita Santuaren exhortazinoaren aurkezpenean. Eliztarrak gain, boluntario ugari: Bizian gora, Caritas, katekistak, alkartezain edo parrokiko ereferenteak, ospatzaileak... Baita mertzediarrak, karmelitak eta frantziskotarrak.

Zer dino Laudate Deum exhortazinoak? ¿Qué dice la exhortación Laudate Deum?

Hona hemen otoitzaldiaren gidoia nonoz aprobetxatu gura bada.


Laudato Sí bertsio bat entzuten dogu. Adibidez, Bitoriano Gandiagaren itzulpen hau.

Escuchamos una versión de Luadato SiJa ezin da zalantzan jarri klima-aldaketaren giza jatorria – Antropikoa –.

Nabariak diruditen zehaztapen horreek egitera behartuta nago, Eliza katolikuaren barruan be aurkitzen dodazan eretxi mespretxagarri eta ez oso errazional batzuen ondorioz. Baina ezin dogu zalantzan jarri aldaketa arriskutsu horien ezohiko abiaduraren errazoia ezkutaezina dala.

Ya no se puede dudar del origen humano –antrópico– del cambio climático.

Me veo obligado a hacer estas precisiones, que pueden parecer obvias, debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia católica. Pero ya no podemos dudar de que la razón de la inusual velocidad de estos peligrosos cambios es un hecho inocultable (14)

Isilunea Silencio

Benetako fedeak bizitza osoa eraldatzen dau, norberaren helburuak eraldatzen dauz, besteekiko harremana argitzen dau, eta sortutako guztiarekiko loturak.

 

Aldi berean, "Mundu honetako izakiak ja ez jakuz errealidade natural huts gisa aurkezten, Berpiztuak misteriotsuki bildu eta betetasunezko patu batera bideratzen dauzalako. Landako lorak eta bere giza begiekin miretsita ikusi ebazan hegaztiak eurak, orain bere presentzia argitsuz beterik dagoz»,  «unibersoa Jainkoarengan garatzen bada, dana beteten dauena, orduan mistika dago ostro batean, bide batean, ihintzean, pobrearen arpegian».

La fe auténtica transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado.

Al mismo tiempo, «las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el Resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa».[6] Si «el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo, entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre».[7] El mundo canta un Amor infinito, ¿cómo no cuidarlo? (65)

Isilunea Silencio

Ez dago aldaketa iraunkorrik aldaketa kulturalik barik, gizarteen bizimodua eta usteak heldu barik, eta ez dago aldaketa kulturalik pertsonengan aldaketarik egin barik.

 

«Goratu Jainkoa» da gutun honen izena. Izan be, Jainkoaren lekua beretzat hartu gura dauen gizakia arriskurik larriena bihurtzen da.

No hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas.

«Alaben a Dios» es el nombre de esta carta. Porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo.

Isilunea Silencio


Danok batera. Rezamos todos juntos:

Gure lurraren aldeko otoitza

 

Jainko ahalguztiduna,
unibertso osoan presente zaudena
eta zure kreatura txikienetan ere bai.
Zuk, zure samurtasunez existitzen den guztia inguratzen dun horrek,
isuri guregan zure maitasunaren indarra,
bizia eta edertasuna zain ditzagun.
Busti gaitzazu bakeaz, anai-arreben moduan bizi gaitezen
inori kalterik egin gabe.
Pobreen Jainko, l
lagun iezaguzu erreskatatzen
mundu honetako abandonatuek eta ahaztuek
hainbeste balio baitute zure begietan
Sendatu gure biziak,
munduaren babesleak izan gaitezen
eta ez depredatzaileak,
edertasuna erein dezagun
eta ez kutsadura eta suntsiketa.
Ukitu etekinaren bila
baino ez dabiltzanen bihotzak.
pobreen eta lurraren kontura ibili ere.
Erakuts iezaguzu gauza bakoitzaren balio deskubritzen,
liluraturik kontenplatzen,
onartzen sakonki  baturik gaudela
kreatura guztiekin
argi infiniturako gure bidean.
Eskerrak egunero gurekin zaudelako.
Hats emaguzu, mesedez, gure borrokan
justiziaren, maitasunaren eta bakearen aldeko borrokan.

(Laudato Si)

Oración por nuestra tierra

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Gora Zu nire Jauna gora, barriro

Gure Aita

No hay comentarios: