Jesusen hitza

lunes, 9 de octubre de 2023

Posible da gaur egun ere Jainkoari entzutea También hoy es posible escuchar a Dios Jose Antonio Pagola

 

Ikerketa guztiek diote. Erlijioa krisialdia jasaten ari da Mendebaleko gizarte garatuetan. Gero eta gutxiago dira sinespen erlijiosoez interesik dutenak. Teologoen lanek doi-doi dute oihartzunik. Gazteak jarduera erlijiosoak alde batera uzten ari dira. Gizartea goranzko axola-gabeziarantz, gero eta handiagorantz, lerratzen ari da.

Bada, ordea, fededunok sekula santa ahaztu behar ez dugun zerbait. Jainkoak ez du krisialdirik. Izen desberdineko erlijioek iradokitzen duten goreneko Errealitate horrek bizirik jarraitzen du eta eragile. Jainkoak gaur egun ere ondoz ondoko harremanak ditu gizaki bakoitzarekin. Arazo erlijiosoaren krisialdiak ezin eragotzi du Jainkoak jarrai dezan pertsona bakoitzari bere burua eskaintzen bakoitzaren kontzientziaren hondo misteriotsuan.

Ikuspegi honetatik, errore bat da gaur egungo krisi erlijiosoa gehiegi «deabrutzea», Jainkoaren egintza salbatzailearentzat ezinezko egoera izango bailitzan. Ez da horrelakorik. Gizarte-kulturazko testuinguru bakoitzak bere baldintzak ditu, gutxi-asko aldekoak, erlijio jakin baten garapenerako; halere, gizakiak osorik eusten die biziaren azken Misterioari ireki ahal izateko berekin dituen ahalbideei, bere kontzientziaren barruenean interpelatzen dion Misterioari.

«Ezteietara gonbidatuak» izeneko parabola honek era adierazkorrean oroitarazten digu. Jainkoak ez du zapuzten inor ere. Bere antsia bakarra giza historia jai gozagarri batean buka dadin du. Bere antsia bakarra, eztei-areto handia gonbidatuz bete dadin du. Prest da jadanik den-dena. Ezin eragotzi dio Jainkoari inork ere bere gonbita guztiengana helaraztea.

Egia da: dei erlijiosoak ukapena izaten du ez jende gutxiren aldetik, baina Jainkoaren gonbita ez du ezerk ere galgatzen. Guztiek entzuten ahal dute, «onek eta gaiztoek», «hirian» bizi direnek eta «bide gurutzeetan» galdurik dabiltzanek, ongiaren, maitasunaren eta zuzentasunaren deia entzuten duen pertsona oro ari da Jainkoa onartzen.

Burura datozkit Jainkoaz kasik dena ezezagun duten pertsonak. Gauza erlijiosoez kasik karikatura bakarrik ezagutzen dute. Ezin susmatuko dute sekula «sinestearen poza». Seguru nago ezen Jainkoa bizirik eta eragile dagoela halakoen izatearen barruenean. Seguru nago ezen halakoetako askok onartzen duela Jainkoaren gonbita nik ezagutzen ez ditudan bideetatik.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 28. igandea – A (Mateo 22,1-14)

TAMBIÉN HOY ES POSIBLE ESCUCHAR A DIOS

Lo dicen todos los estudios. La religión está en crisis en las sociedades desarrolladas de Occidente. Son cada vez menos los que se interesan por las creencias religiosas. Las elaboraciones de los teólogos no tienen apenas eco. Los jóvenes abandonan las prácticas religiosas. La sociedad se desliza hacia una indiferencia creciente.

Hay, sin embargo, algo que nunca hemos de olvidar los creyentes. Dios no está en crisis. Esa Realidad suprema hacia la que apuntan las religiones con nombres diferentes sigue viva y operante. Dios está también hoy en contacto inmediato con cada ser humano. La crisis de lo religioso no puede impedir que Dios se siga ofreciendo a cada persona en el fondo misterioso de su conciencia.

Desde esta perspectiva, es un error «demonizar» en exceso la actual crisis religiosa, como si fuera una situación imposible para la acción salvadora de Dios. No es así. Cada contexto sociocultural tiene sus condiciones más o menos favorables para el desarrollo de una determinada religión, pero el ser humano mantiene intactas sus posibilidades de abrirse al Misterio último de la vida, que le interpela desde lo íntimo de su conciencia.

La parábola de «los invitados a la boda» lo recuerda de manera expresiva. Dios no excluye a nadie. Su único anhelo es que la historia humana termine en una fiesta gozosa. Su único deseo, que la sala espaciosa del banquete se llene de invitados. Todo está ya preparado. Nadie puede impedir a Dios que haga llegar a todos su invitación.

Es cierto que la llamada religiosa encuentra rechazo en no pocos, pero la invitación de Dios no se detiene. La pueden escuchar todos, «buenos y malos», los que viven en «la ciudad» y los que andan perdidos «por los cruces de los caminos». Toda persona que escucha la llamada del bien, del amor y de la justicia está acogiendo a Dios.

Pienso en tantas personas que lo ignoran casi todo de Dios. Solo conocen una caricatura de lo religioso. Nunca podrán sospechar «la alegría de creer». Estoy seguro de que Dios está vivo y operante en lo más íntimo de su ser. Estoy convencido de que muchos de ellos acogen su invitación por caminos que a mí se me escapan.

José Antonio Pagola

28 Tiempo ordinario – A (Mateo 22,1-14)


1 comentario:

Simon dijo...

Ebokazio indar handiko iruzkina. Eskerrik asko.