Jesusen hitza

lunes, 30 de octubre de 2023

Elizaren konbertsioan parte hartu Contribuir a la conversión de la Iglesia Jose Antonio Pagola

 

Ez dira gutxi fedetik urrundu direnak, Elizaren jardueraz eskandalizaturik edo desengainaturik, beraien ustez ez zaiolako leiala ebanjelioari, beraren jokabidea bat ez datorrelako predikatzen duenarekin. Jesusek ere zorrotz kritikatu zituen buruzagi erlijiosoak: «Ez dute egiten esaten dutena». Jesus, ordea, ez zen gelditu horretan. Bila eta denei deika jarraitu zuen Jainkoaren aurrean duinagoa eta erantzukizunezkoagoa den bizierara.

Urtetan barna, neuk ere ezagutu ahal izan ditut, oso hurbiletik ere, ebanjelioarekin oso koherente ez diren Elizaren jarduerak. Batzuetan eskandalizatu egin naute, beste batzuetan kalte egin didate, kasik beti pena handiz utzi naute. Gaur egun, halere, inoiz baino hobeto ulertu dut Elizaren eskastasunak ez duela zuzenesten nire fedearen eskastasuna.

Elizak aldaketa handia jo beharko du, baina gauza garrantzizkoa bakoitzak nork bere fedea eraberritzea izango da, ikastea beste era batean sinesten, ez bizitzea Jainkoari iskin eginez, nork bere kontzientziaren deiari jator jarraitzea, bizitza ikusteko era aldatzea, ebanjelioaren muina aurkitzea eta hartaz gozatuz bizitzea,

Elizak gainditu beharko ditu bere inertziak eta beldurra, gizarte modernoan ebanjelioa haragitzeko, baina bakoitzak aurkitu beharko dugu gaur egun inoiz baino egiazkiago jarraitu ahal diogula Kristori, sostengu sozial faltsurik gabe eta ohikeria erlijiosorik gabe. Bakoitzak ikasi beharko dugu ebanjelio-era gabiagoz bizitzen, bai lana eta festa, bai jarduera eta isiltasuna, gizarteak modelatu gaitzan utzi gabe eta epelkeria moderno honetan nork bere kristau-nortasuna galdu gabe.

Elizak sakon berrikusi beharko du Kristorekiko bere leialtasuna, baina bakoitzak egiaztatu beharko dugu Kristorekiko geure atxikipena. Bakoitzak zaindu beharko dugu Jesusengan agertu zaigun Jainkoarekiko geure fedea. Eliza-erakundearen bekatuak eta miseriak ez naute liberatzen ezertatik, ez naute erantzukizun gabetzen ezertaz. Jainkoari irekitzeko edo berari uko egiteko erabakia neurea dut, bakarrik.

Elizak bere konfiantza iratzarri beharko du eta gaur egungo munduari esperantza kutsatzea eragozten dioten bere koldarkeriak eta errezeloak alde batera utzi beharko, baina bakoitza gara norberaren barne pozaren erantzule. Bakoitzak elikatu beharko dugu geure esperantza benetako iturrira joz.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 31. igandea – A (Mateo 23,1-12)

CONTRIBUIR A LA CONVERSIÓN DE LA IGLESIA

No son pocos los que se han alejado de la fe, escandalizados o decepcionados por la actuación de una Iglesia que, según ellos, no es fiel al evangelio ni actúa en coherencia con lo que predica. También Jesús criticó con fuerza a los dirigentes religiosos: «No hacen lo que dicen». Solo que Jesús no se quedó ahí. Siguió buscando y llamando a todos a una vida más digna y responsable ante Dios.

A lo largo de los años, también yo he podido conocer, incluso de cerca, actuaciones de la Iglesia poco coherentes con el evangelio. A veces me han escandalizado, otras me han hecho daño, casi siempre me han llenado de pena. Hoy, sin embargo, comprendo mejor que nunca que la mediocridad de la Iglesia no justifica la mediocridad de mi fe.

La Iglesia tendrá que cambiar mucho, pero lo importante es que cada uno reavivemos nuestra fe, que aprendamos a creer de manera diferente, que no vivamos eludiendo a Dios, que sigamos con honestidad las llamadas de la propia conciencia, que cambie nuestra manera de mirar la vida, que descubramos lo esencial del evangelio y lo vivamos con gozo.

La Iglesia tendrá que superar sus inercias y miedos para encarnar el evangelio en la sociedad moderna, pero cada uno hemos de descubrir que hoy se puede seguir a Cristo con más verdad que nunca, sin falsos apoyos sociales y sin rutinas religiosas. Cada uno hemos de aprender a vivir de manera más evangélica el trabajo y la fiesta, la actividad y el silencio, sin dejarnos modelar por la sociedad, y sin perder nuestra identidad cristiana en la frivolidad moderna.

La Iglesia tendrá que revisar a fondo su fidelidad a Cristo, pero cada uno hemos de verificar la calidad de nuestra adhesión a él. Cada uno hemos de cuidar nuestra fe en el Dios revelado en Jesús. El pecado y las miserias de la institución eclesial no me dispensan ni me desresponsabilizan de nada. La decisión de abrirme a Dios o de rechazarlo es solo mía.

La Iglesia tendrá que despertar su confianza y liberarse de cobardías y recelos que le impiden contagiar esperanza en el mundo actual, pero cada uno somos responsables de nuestra alegría interior. Cada uno hemos de alimentar nuestra esperanza acudiendo a la verdadera fuente.

José Antonio Pagola

31 Tiempo ordinario – A (Mateo 23,1-12)


No hay comentarios: