Jesusen hitza

lunes, 23 de octubre de 2023

Jainkoaz irrika eta gizakiaz gupida Pasión por Dios y compasión por el ser humano Jose Antonio Pagola

 

Funtsezkoaz ahazten direnean, erraz murgiltzen dira erlijioak jainkozaletasun eskaseko bidetan edota kasuistika moralean; Jainkoarekin harreman sanoak izateko ezgai bihurtzen dira orduan eta pertsonak larriki kaltetzen ahal dira. Erlijio bakar bat ere ez dago libre arrisku honetatik.

Ebanjelioetan datorren eszenak ingurumen erlijioso bat du oinarri; horretaz baliatzen dira apaizak eta lege-maisuak Jainkoaren Legeko ehunka agindu sailkatzeko: «erraz» eta «zail» bezala, «txiki» eta «handi» bezala. Kasik ezinezkoa da sare horretan bihotz sano batekin mugitzea.

Jesusi planteatu dioten galderak funtsezkoa zer den berreskuratu nahi du, «espiritu galdua» aurkitu: zein da agindu nagusia?, zer da funtsezkoa?, non dago ororen muina? Jesusen erantzunak, Hillel-enak eta beste judu-maisuenek bezala, Israel herriaren oinarrizko fedea biltzen du: «Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, zeure bihotz guztiaz, zeure arima guztiaz, zeure izate guztiaz». «Maita ezazu lagun hurkoa zeure burua bezala».

Ez dezala inork pentsa ezen Jainkoa maitatzeaz ari garenean, irudimenezko Izaki batek eragindako zirrarez edo emozioez nahiz sentimenduez ari garenik, ezta errezo eta jaidurara gonbidatzeaz ere. «Jainkoa bihotz guztiaz maitatzeak» bizitzaren azken Misterioa apal-apal aitortzea esan nahi du; bizitza, Jainkoaren borondatearekin bat eginik, konfiantzaz norabidetzea: Jainkoa Aita bezala maitatzea, ona delako eta geure ona opa digulako.

Honek guztiak modu erabakitzailean markatzen du bizitza; izan ere, bizitza erro-errotik gorestea esan nahi du; bizitzan esker onez parte hartzea; on eta eder dena aukeratzea beti; haragizko bihotzaz bizitzea eta ez harrizkoaz; kontra egitea Jainkoaren borondateari saldukeria egiten dionari, beraren seme-alaben bizitza eta duintasuna ukatuz.

Horregatik, Jainkoa maitatze hori ezin bereizia da anai-arrebak maitatzetik. Honela gogorazten digu Jesusek: «Maita ezazu lagun hurkoa zeure burua bezala». Ezinezkoa da Jainkoa egiaz maitatzea beraren seme-alaben sufrimenduari ezentzun eginda. Zer erlijio-mota izango litzateke zeinetan elikatu gabeen goseak edota aseak direnen gehiegikeriak, ez galderarik, ez kezkarik ez bailieke planteatuko fededunei? Ez dabiltza batere oker Jesusen erlijioa «Jainkoaz irrika eta gizakiaz gupida» bezala laburbiltzen dutenak.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 30. igandea – A (Mateo 22,34-40)

PASIÓN POR DIOS Y COMPASIÓN POR EL SER HUMANO

Cuando olvidan lo esencial, fácilmente se adentran las religiones por caminos de mediocridad piadosa o de casuística moral, que no solo incapacitan para una relación sana con Dios, sino que pueden dañar gravemente a las personas. Ninguna religión escapa a este riesgo.

La escena que se narra en los evangelios tiene como trasfondo una atmósfera religiosa en que sacerdotes y maestros de la ley clasifican cientos de mandatos de la Ley divina en «fáciles» y «difíciles», «graves» y «leves», «pequeños» y «grandes». Casi imposible moverse con un corazón sano en esta red.

La pregunta que plantean a Jesús busca recuperar lo esencial, descubrir el «espíritu perdido»: ¿cuál es el mandato principal?, ¿qué es lo esencial?, ¿dónde está el núcleo de todo? La respuesta de Jesús, como la de Hillel y otros maestros judíos, recoge la fe básica de Israel: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

Que nadie piense que, al hablar del amor a Dios, se está hablando de emociones o sentimientos hacia un Ser imaginario, ni de invitaciones a rezos y devociones. «Amar a Dios con todo el corazón» es reconocer humildemente el Misterio último de la vida; orientar confiadamente la existencia de acuerdo con su voluntad: amar a Dios como Padre, que es bueno y nos quiere bien.

Todo esto marca decisivamente la vida, pues significa alabar la existencia desde su raíz; tomar parte en la vida con gratitud; optar siempre por lo bueno y lo bello; vivir con corazón de carne y no de piedra; resistirnos a todo lo que traiciona la voluntad de Dios negando la vida y la dignidad de sus hijos e hijas.

Por eso el amor a Dios es inseparable del amor a los hermanos. Así lo recuerda Jesús: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No es posible el amor real a Dios sin escuchar el sufrimiento de sus hijos e hijas. ¿Qué religión sería aquella en la que el hambre de los desnutridos o el exceso de los satisfechos no planteara pregunta ni inquietud alguna a los creyentes? No están descaminados quienes resumen la religión de Jesús como «pasión por Dios y compasión por la humanidad».

José Antonio Pagola

30 Tiempo ordinario – A (Mateo 22,34-40)

No hay comentarios: