Jesusen hitza

martes, 20 de junio de 2023

Erdozain gerentea Gernikaldeko ekonomia laguntzaileakaz

Gernikalde eta Bermeoko 24 laguntzaile batu dira martitzen arrastian Elizbarrutiko gerentea dan J.M. Erdozainegaz eta Bikaritzako koordinatzaile dan Iñigo Villaranegaz. Bermeo, Sukarrieta, Busturia, Murueta, Gernika, Morga, Errigoiti, Muxika, Mendata, Arratzutik batu da jendea.Lehen atalean, Erdozain jaunak Elizbarrutiko helburuak azaldu ditu eta bikaritzako egoerea zaaldu. Parrokia gehienak txikiak direlarik, eurei laguntzeko dagozan errekurtsoak azaldu dauz.

Bigarren atalean, EPR sistemara batzeko aholkuak emon dauz. Sukarrieta, Errigoiti, Gorozika, badabiz. Sistema erreza da eta asko laguntzen dau gestionatzen parrokiako ekonomia. Familia harpidetzak be tratatu dira, erronka lez, parrokia boluntarioak bilatuz.

Parrokietako laguntzaileen kezkak eta itaunak ere izan dabe tartea batzar bizkor honetan.
 Deialdia Bikaritzako parrokietako ekonomia laguntzaileei Convocatoria a los Ayudantes de Economía de las Parroquias de Vicaría


Deialdia Bikaritzako parrokietako ekonomia laguntzaileei Convocatoria a los Ayudantes de Economía de las Parroquias de Vicaría

Jose Migel Erdozain, gerente barria, eta Iñigo Villaran, bikaritzako ordezkaria, bertan direla. Gaiak:

1.- Parrokiek ERP martxan jartzeko aukera barriak

2.- Parrokia txikiek, hau da, urtean 10.000 euro baino gitxiago jasoten dabenak, kontuak eroateko erreztasunak.

3.- Prest dagozan parrokiak harpidetza kanpaina egiteko urtarriletik aurrera.

4.- Itaun erantzunak

Noiz: Ekainaren 20an, martitzena, arratsaldeko 7etan

Non: Gernikan, Andra Mari Parrokiko lokaletan

Erdu!

 

Convocatoria a los Ayudantes de Economía de las Parroquias de Vicaría

Nos acompñarán José Miguel Erdozain, nuevo gerente, e Iñigo Villaran, representante de la vicaría. Temas:

1.- Nuevas posibilidades de puesta en marcha del ERP por parte de las parroquias

2.- Las parroquias pequeñas, es decir, las que reciben menos de 10.000 euros al año, facilidades para la contabilidad.

3.- Parroquias voluntarias para realizar una campaña de suscripción a partir de enero.

4.- Ruegos y preguntas.

Cuándo: 20 de junio, martes, a las 7 de la tarde.

Dónde: En Gernika, en los locales de la Parroquia de Andra Mari

¡Ven!


No hay comentarios: