Espiritu Santua Mendekoste Jaia

lunes, 10 de abril de 2023

Espirituari irekerik Abiertos al Espíritu Jose Antonio Pagola

 


Ez dute hitz askorik egiten. Ez dira nabarmentzen. Apala da eta isila beraien presentzia, baina «lurraren gatz» dira. Munduan Jainkoaren Espirituari adi bizi den gizon-emakumerik den bitartean, posible izango da esperantzaz bizitzea. Beraiek dira erregalurik hobena eskastasun espiritualak mehatxatutako Elizarentzat.

Beraien eragina ez da egiten dutenaren fruitu, ezta hitz egiten edo idazten dutenarena ere, baizik eta errealitate hondokoago batena. Erretiraturik bizi dira monasterioetan edo ezkutaturik jende artean. Ez dira nabarmentzen beren jardueragatik eta, halaz guztiz, barne energia irradiatzen dute bizi diren lekuan.

Ez dira itxurakeriez bizi. Beraien bizitza beraien izate hondokoenetik jaiotzen da. Beren buruarekin harmonian bizi dira, beraien bizitza bizitokitzat hartua duen Espirituaren deiarekin bat nola izango adi. Berak konturatu gabe Jainkoaren misterioaren isla dira lurrean.

Badute akatsik eta mugarik. Ez daude immunizatuak bekatuaren kontra. Baina ez dute uzten bizitzako problemek eta gatazkek irentsi ditzaten. Behin eta berriz itzultzen dira beren izatearen hondora. Jainkoaren presentzian bizitzen ahalegintzen dira. Jainkoa dute beren desirak, hitzak eta erabakiak batzen dituzten erdigune eta sorburu.

Aski da beraiekin harremanetan jartzea geure baitan bizi ditugun barreiaduraz eta asalduraz jabetzeko. Beraien ondoan gauza erraza izaten da geure bizitzako barne batasunaren falta, hutsunea eta azalekotasuna nabaritzea. Ezagun ez ditugun gizatasun-aldeak sumatzera eramaten gaituzte beraiek.

Espirituari irekirik bizi diren gizon-emakume horiek argi- eta bizi-iturri ditugu. Berorien eragina ezkutukoa eta misteriotsua da. Gainerakoekin Jainkoagandik datorren erlazioa ezartzen dute. Inoiz ere ikusi ez duten jendearekin elkartasunean, komunioan, bizi dira. Txeraz eta gupidaz maite dute ezagutzen ez duten jenderik. Jainkoak kreazio osoarekin bat eginik biziarazten ditu.

Gizarte materialista eta azaleko honetan, espirituaren baloreak hartaraino baliogabetzen eta ostikopetzen dituen honetan, gizon-emakume «espirituzko» horien oroitzapena egin nahi dut. Beroriek sumarazten dizkigute giza bihotzeko antsiarik handiena eta egarri guztiak asetzen dituen azken Iturria.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 2. igandea – A (Joan 20,19-31)


ABIERTOS AL ESPÍRITU

No hablan mucho. No se hacen notar. Su presencia es modesta y callada, pero son «sal de la tierra». Mientras haya en el mundo mujeres y hombres atentos al Espíritu de Dios será posible seguir esperando. Ellos son el mejor regalo para una Iglesia amenazada por la mediocridad espiritual.

Su influencia no proviene de lo que hacen ni de lo que hablan o escriben, sino de una realidad más honda. Se encuentran retirados en los monasterios o escondidos en medio de la gente. No destacan por su actividad y, sin embargo, irradian energía interior allí donde están.

No viven de apariencias. Su vida nace de lo más hondo de su ser. Viven en armonía consigo mismos, atentos a hacer coincidir su existencia con la llamada del Espíritu que los habita. Sin que ellos mismos se den cuenta son sobre la tierra reflejo del Misterio de Dios.

Tienen defectos y limitaciones. No están inmunizados contra el pecado. Pero no se dejan absorber por los problemas y conflictos de la vida. Vuelven una y otra vez al fondo de su ser. Se esfuerzan por vivir en presencia de Dios. Él es el centro y la fuente que unifica sus deseos, palabras y decisiones.

Basta ponerse en contacto con ellos para tomar conciencia de la dispersión y agitación que hay dentro de nosotros. Junto a ellos es fácil percibir la falta de unidad interior, el vacío y la superficialidad de nuestras vidas. Ellos nos hacen intuir dimensiones que desconocemos.

Estos hombres y mujeres abiertos al Espíritu son fuente de luz y de vida. Su influencia es oculta y misteriosa. Establecen con los demás una relación que nace de Dios. Viven en comunión con personas a las que jamás han visto. Aman con ternura y compasión a gentes que no conocen. Dios les hace vivir en unión profunda con la creación entera.

En medio de una sociedad materialista y superficial, que tanto descalifica y maltrata los valores del espíritu, quiero hacer memoria de estos hombres y mujeres «espirituales». Ellos nos recuerdan el anhelo más grande del corazón humano y la Fuente última donde se apaga toda sed.

José Antonio Pagola

2 Pascua – A (Juan 20,19-31)

No hay comentarios: