Espiritu Santua Mendekoste Jaia

viernes, 14 de enero de 2022

Jainko-minez


 Con nostalgia de Dios.

Bertsoak otoitzean.

Jainko-minez (Con nostalgia de Dios)

 

Jaunagan itxaron ta

bizkortu bihotza,

bizi nau Jainkoari

bizkortu otoitza,

Jainko-minez erromes

gaurkotu oroitza,

bidelagun danari

adi haren Hitza!

         Sal 41/43

 

Zelan lortuko maitasun suak

mantendu garbi dirdira,

gatxa benetan sendotasuna

jaso txikitik handira,

gure poz eta itxaropena

amaituko ez balira,

ezin dohaiok eutsi bizirik

joan barik iturrira:

Aita Jainkoa, Kristo biztua

ur eta iturri dira.

         Otoitzaren iturria

 

Gure barruko kezka guztiak,

argia eta iluna,

arduraz naukan arazo hori,

eta pozbide doguna,

gogoan izan etxeko danak,

gogoan izan laguna…

otoitzerako eredu dogu

Jesusen bihotz kutuna.

 

Eskerrak emon, barriak konta,

zabaldu bihotz apala,

aurrerapenak, kontraesanak,

zoriona ahal dala:

dana otoitza, otoitza dana

barrua eta azala,

nire kezketan mugatu barik

otoiztu mundu zabala.

         Otoitz gaia

 

Pertsona batzuk ebanjelio

haragi egina dira,

euren bizitza dan testigantza

sartu jat bihotz erdira:

guraso, maisu, laiko, abade,

hitz urri, ekintza pila.

Jesus, laguna, samurtasunez

niri begira, begira

maisuren berbaz deitu deustazu

bide, bizitza barrira.

         Jn 1,35-51

 

 

Berba ederrak baina

egintzetan urri,

zuzentasuna gura

bidean bihurri,

Zu maitasun gizandi

ni txiki inurri:

Zu zaitu, Jainko Ona,

biziak iturri.

 

Maite zaitudan Jauna,

horra hor galdera,

erantzun gura neuke

zurekin batera.

Urteotan lagunak

aspaldi ez gera?

Jauna dana dakizu,

Zu nire aukera!

 

Nire alperkeriak,

aldendu ez gaitu.

Nire zalantzak arren

Zuk niri aditu.

Nire huts eta guztiz

Zuk maitez argitu.

Zure erantzuna beti:

Zuk niri jarraitu!

         Jn 21,15-19

 

 

 

Jauna eroan naizu

estuki eskutik,

ez itxi ni aldentzen

sekula bidetik.

Egunez dabilenak

ez dau arriskurik,

ni be pozarren noa

gaur zure argitik.

         Jn 11,9-10

 

Buztina hartu dozu

zure eskuetan,

bizi arnasaz bete

maite sugarretan.

Zure abotsa lagun

Gorabeheretan:

zelan ez naz hasiko

esker on kantetan?

 

Zeruak eta lurrak,

sorkuntza betea;

gizakien ardura

landu ta zaintzea,

mendi eta itsaso,

lore aberea:

ez dagigun hondatu

guztion etxea.

 

Egitan dabilena

ez dauka lotsarik,

argitan dabilena

ez dauka bildurrik.

Jauna lagun dogula

aspaldi ahizturik,

hartu gagizuz barriz

ez itxi eskutik.

         Gn 2 eta Jn 11

 

Bizi naitela min egin barik

bizi naitela min barik,

zauri guztiak osatu eta

bihotz, gogo samurturik.

Zure erruki osasungarri

ezin topa holakorik:

Bizi gaitezen min egin barik

bizi gaitezen min barik.

 

Osatu eizu Jauna

nire bihotz gorra,

egin nagizu zure

ikasle bizkorra.

Osatu eizu nire

harrizko bihotza,

emoidazu ugari

errukizko poza.

         Mk 1,44

 

Jesusen sentimenok

gogoz niganatu,

buruz, bihotz, arimaz

Jesusegaz batu.

alde batera itxi

meritu, pekatu,

barri on ardo barriz

fedea askatu!

Umetxoak amari

bezala eskatu.

         Mk 2,18-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No hay comentarios: