Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 17 de enero de 2022

Berri ona pobreentzat Buena noticia para los pobres: Jose Antonio Pagola

 Jesusen jokabidearen ezaugarri eskandalagarrienetako eta jasanezinetako bat pobreekiko agertu duen defentsa deliberatua da. Behin eta berriz saiatzen gara kristauok haren jardueran funtsezkoa den zerbait mozten.

Ez dezagun engaina geure burua. Haren mezua ez da berri on jende guztiarentzat, era bereiz gabean. Pobreei Berri Ona hots egiteko izan da bidalia: Jainkoak proiektatu eta nahi duen geroa pobreei dagokie.

Zortea dute pobreek, gizarteak zokoratu dituenek, defentsari gabeko direnek, indartsuen bizikidetasunean lekurik ez dutenek, boteretsuek gabetu dituztenek, bizitzak umiliatu dituenek. Haiek dira Jainkoaren erreinuaren hartzekodunak, haiek dira poztuko direnak Jainkoa bere seme-alaben artean «errege» izango denean.

Baina zergatik dira pobreak pribilegiatuak? Besteak baino hobeak ote dira, bada, Jainkoak tratu berezia eman diezaien? Laua eta argia da Jesusen jarrera. Ez du esan sekula pobreak, pobre izate hutsagatik, aberatsak baino hobeak direnik. Ez du defendatu «klasismo moralik». Pribilegio horren arrazoi bakarra pobreak eta zapalduak izatea da. Eta Jainkoa ezin izan da munduan «errege» halakoei zuzenbidea eskainiz baizik.

Jainkoa ezin izan da neutral gizakien zuzengabekeriek urratua duten munduan. Pobrea zuzentasun-beharra duen pertsona da. Horregatik, Jainkoaren etorrera berri on da berarentzat. Jainkoa ezin izan da errege tratu zuzengabea jasaten duenaren zoria babestuz baizik.

Jainkoaren erregetza ezartzen bada, pobreak zoriontsu izango dira. Izan ere, Jainkoa «errege» den tokian ezin izango dira errege boteretsuak ahulen gain, ezta indartsuak ere babesgabeen gain.

Baina ez dezagun ahaztu. Pobreentzat berri on dena mehatxuaren eta berri txarraren oihartzun izango da aberatsen zaletasunentzat. Zorte txarra dute aberatsek. Geroa ez dute berena. Beren aberastasunek ez diete uzten Jainko Aita bati bihotza irekitzen.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 3. igandea – C (Lukas 1,1-4; 4,14-21)

BUENA NOTICIA PARA LOS POBRES

Uno de los rasgos más escandalosos e insoportables de la conducta de Jesús es su defensa decidida de los pobres. Una y otra vez, los cristianos tratamos de escamotear algo que es esencial en su actuación.

No nos engañemos. Su mensaje no es una buena noticia para todos, de manera indiscriminada. Él ha sido enviado para dar una buena noticia a los pobres: el futuro proyectado y querido por Dios les pertenece a ellos.

Tienen suerte los pobres, los marginados por la sociedad, los privados de toda defensa, los que no encuentran sitio en la convivencia de los fuertes, los despojados por los poderosos, los humillados por la vida. Ellos son los destinatarios del reino de Dios, los que se alegrarán cuando Dios «reine» entre sus hijos e hijas.

Pero ¿por qué son ellos los privilegiados? ¿Es que los pobres son mejores que los demás para merecer de Dios un trato especial? La posición de Jesús es sencilla y clara. No afirma nunca que los pobres, por el hecho de serlo, sean mejores que los ricos. No defiende un «clasismo moral». La única razón de su privilegio consiste en que son pobres y oprimidos. Y Dios no puede «reinar» en el mundo sino haciéndoles justicia.

Dios no puede ser neutral ante un mundo desgarrado por las injusticias de los hombres. El pobre es un ser necesitado de justicia. Por eso la llegada de Dios es una buena noticia para él. Dios no puede reinar sino defendiendo la suerte de los injustamente maltratados.

Si el reinado de Dios se impone, los pobres serán felices. Porque donde Dios «reina» no podrán ya reinar los poderosos sobre los débiles ni los fuertes sobre los indefensos.

Pero no lo olvidemos. Lo que es buena noticia para los pobres resuena como amenaza y mala noticia para los intereses de los ricos. Tienen mala suerte los ricos. El futuro no les pertenece. Sus riquezas les impiden abrirse a un Dios Padre.

José Antonio Pagola

3 Tiempo ordinario – C (Lucas 1,1-4; 4,14-21)

No hay comentarios: