Jesusen hitza

lunes, 10 de enero de 2022

Ardo ona Vino bueno Jose Antonio Pagola

 

ARDO ONA

Jesus beti kristautasunaren fundatzailetzat eman izan da. Gaur, ordea, beste jarrera bat hasi da urratzen: Jesus guztiena da, eta ez kristauena bakarrik. Haren bizia eta mezua gizadiaren ondare dira.

Inork ez du izan mendebaldean hark adinako ahalmenik gizakiaren bihotzean. Inork ez ditu adierazi hark baino hobeto gizakiaren kezkak eta galderak. Inork ez du iratzarri hark adinako esperantzarik. Inork ez du komunikatu hark adinako esperientzia osasungarririk Jainkoaz, honengan handinahia, beldurra eta mamuak proiektatu gabe. Inor ez da hurbildu giza oinazera era sakonagoan eta bihozkoiagoan. Inork ez du urratu esperantza irmoagorik heriotzaren eta giza finitutasunaren aurrean.

Bi mila urtek bereizten gaituzte Jesusengandik, baina haren nortasunak eta mezuak jende asko jarraitzen dute erakartzen. Egia esateko, ingurumari batzuetan ez du zaletasun handirik eragiten, baina egia da orobat denboraren joanak ez duela itzali haren indar liluratzailea, ezta moteldu ere haren hitzaren oihartzuna.

Gaur egun, ideologiek eta erlijioek krisialdi sakona bizi duten honetan, Jesusen irudiak ihes egin dio doktrina orori eta gainditu egiten du erlijio oro, gaur egungo gizon-emakumeei gonbita egiteko biziera duinago, zoriontsuago eta itxaropentsuago baterantz.

Lehen kristauek bizi berri baten iturburutzat hartu eta bizi zuten Jesus. Harengandik hartzen zuten hats desberdin bat bizitzeko. Hura gabe, dena bihurtzen zitzaien berriro lehor, agor, itzalitako. Joan ebanjelariak Kanako ezteien pasadizoa idatzi du, Jesus era sinbolikoan agertzeko «ardo onaren» eroaletzat, espiritua biziberritzeko gaitzat.

Jesus izan daiteke gaur ere gizadi berriaren legamia. Haren bizia, haren mezua eta haren nortasuna gonbita dira bizi osasungarri baten forma berriak asmatzen saiatzeko. Bide gizatiarragoak arnastu ditzake hark, ongizatearen bila espiritua itoz eta gupida akabatuz dabilen gizartean. Iratzar dezake hark bizi gizatiarrago baten gustua barnetasunik bizi ez duten, maitasunez pobre eta esperantza beharrean diren, pertsonengan.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain


VINO BUENO

Jesús ha sido conocido siempre como el fundador del cristianismo. Hoy, sin embargo, comienza a abrirse paso otra actitud: Jesús es de todos, no solo de los cristianos. Su vida y su mensaje son patrimonio de la humanidad.

Nadie en Occidente ha tenido un poder tan grande sobre los corazones. Nadie ha expresado mejor que él las inquietudes e interrogantes del ser humano. Nadie ha despertado tanta esperanza. Nadie ha comunicado una experiencia tan sana de Dios sin proyectar sobre él ambiciones, miedos y fantasmas. Nadie se ha acercado al dolor humano de manera tan honda y entrañable. Nadie ha abierto una esperanza tan firme ante el misterio de la muerte y la finitud humana.

Dos mil años nos separan de Jesús, pero su persona y su mensaje siguen atrayendo a muchos. Es verdad que interesa poco en algunos ambientes, pero también es cierto que el paso del tiempo no ha borrado su fuerza seductora ni amortiguado el eco de su palabra.

Hoy, cuando las ideologías y religiones experimentan una crisis profunda, la figura de Jesús escapa de toda doctrina y trasciende toda religión, para invitar directamente a los hombres y mujeres de hoy a una vida más digna, dichosa y esperanzada.

Los primeros cristianos experimentaron a Jesús como fuente de vida nueva. De él recibían un aliento diferente para vivir. Sin él, todo se les volvía de nuevo seco, estéril, apagado. El evangelista Juan redacta el episodio de la boda de Caná para presentar simbólicamente a Jesús como portador de un «vino bueno», capaz de reavivar el espíritu.

Jesús puede ser hoy fermento de nueva humanidad. Su vida, su mensaje y su persona invitan a inventar formas nuevas de vida sana. Él puede inspirar caminos más humanos en una sociedad que busca el bienestar ahogando el espíritu y matando la compasión. Él puede despertar el gusto por una vida más humana en personas vacías de interioridad, pobres de amor y necesitadas de esperanza.

José Antonio Pagola

No hay comentarios: